Kolomdiagrammen

Kolomdiagrammen zijn een goede manier om een of meer categorieën met gegevens te visualiseren, in het bijzonder als elke categorie subcategorieën heeft. Met deze diagrammen kunt u visueel voorstellen wat het verschil is tussen de gegevenspunten van elke categorie. In onderstaand diagram kunnen we bijvoorbeeld volgen hoeveel Olympische medailles per land zijn gewonnen, met als subcategorieën goud, zilver en brons.

Gegevensindeling

Elke rij in uw spreadsheet komt overeen met een andere kolom in het diagram. Typ in de eerste kolom van uw spreadsheet de labels of classificaties voor elke rij. Dit kunnen bijvoorbeeld landen of andere gegevensclassificaties zijn. De overige kolommen moeten numerieke gegevens bevatten. De gegevensindeling voor een kolomdiagram is dezelfde als de indeling voor staaf-, lijn- en vlakdiagrammen.

U kunt de gegevenskolommen desgewenst ook een naam geven. Als u dit doet, worden deze namen automatisch gedetecteerd en als labels gebruikt voor uw gegevens in het diagram. U kunt deze instelling ook instellen of wijzigen door het selectievakje 'Rij A als kop gebruiken' in te schakelen.

Tot slot kunt u onzekerheid in een diagram over uw gegevens aangeven met Booleaanse waarden.

Kolomdiagram

Gestapeld kolomdiagram

Gegevens in een gestapeld kolomdiagram hebben dezelfde indeling als de gege van een gewoon kolomdiagram. Het enige verschil is dat in gestapelde kolomdiagrammen elke categorie maar één kolom heeft. Deze kolom bevat alle gegevens voor een opgegeven label of classificatie en stelt u in staat te zien hoe de delen zich tot het geheel verhouden.

Gestapeld kolomdiagram

Histogram

Een histogram is de grafische voorstelling van de verdeling van een gegevensset. In de eerste kolom van uw spreadsheet plaatst u labels voor uw groepen gegevens. In de volgende kolommen plaatst u numerieke waarden, waarbij elke waarde overeenkomt met items in een verdeling. Er is slechts één kolom gegevens vereist om het histogram te genereren.

Voor elke kolom worden de waarden uit alle rijen gegroepeerd in numerieke verzamelingen. In het histogram worden de waarden in elke verzameling weergegeven. De hoogte van elke staaf komt overeen met de opgetelde waarden.

Meer informatie over het aanpassen van uw diagram.

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
  • Helemaal niet nuttig
  • Niet erg nuttig
  • Een beetje nuttig
  • Erg nuttig
  • Uitermate nuttig