Vlakdiagrammen

Net zoals bij een lijndiagram, worden in een vlakdiagram een of meerdere gegevensreeksen grafisch uitgezet. Dit is met name handig als er wijzigingen in de waarden tussen gegevenscategorieën moeten worden uitgedrukt.

Gegevensindeling

In de eerste kolom beschrijft u met een label de gegevens die u in het vlakdiagram wilt weergeven. U kunt bijvoorbeeld datums of tijden invoeren. De overige kolommen vertegenwoordigen ieder een gebied in het diagram en moeten numerieke gegevens bevatten. U kunt een of meerdere van dergelijke kolommen in het vlakdiagram weergeven. In een vlakdiagram moeten alle gegevenswaarden positief zijn. De gegevensindeling voor een vlakdiagram is dezelfde als die voor staaf-, lijn- en kolomdiagrammen.

Als u dat wilt, kunt u elk van de gegevenskolommen ook een naam geven. Als u dit doet, worden deze namen automatisch gedetecteerd en als label gebruikt voor uw gegevens in het diagram. U kunt deze instelling ook instellen of wijzigen door het selectievakje 'Rij A als kop gebruiken' in te schakelen.

Tot slot kunt u onzekerheid in een diagram over uw gegevens aangeven met Booleaanse waarden.

vlakdiagram

Gestapeld vlakdiagram

Een gestapeld vlakdiagram wordt voor dezelfde toepassingen gebruikt als een gewoon vlakdiagram of een lijndiagram, maar geeft aan hoe de delen zich tot het geheel verhouden. De gegevensindeling voor een gestapeld vlakdiagram is dezelfde als die voor een gewoon vlakdiagram, alleen zijn er minstens twee kolommen nodig met numerieke gegevens. In het volgende voorbeeld worden gouden, zilveren en bronzen Olympische medailles weergegeven als deel van het totaal aantal medailles dat door elk land is gewonnen.

vlakdiagram

gestapeld vlakdiagram

Meer informatie over het aanpassen van diagrammen.

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
  • Helemaal niet nuttig
  • Niet erg nuttig
  • Een beetje nuttig
  • Erg nuttig
  • Uitermate nuttig