Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü

Grafik türleri

Verilerinizi grafiklerle gösterebilirsiniz.

Grafikler ve nasıl kullanılacakları hakkında bilgi edinmek için aşağıda bir grafik türünü seçin.

Çizgi

Çizgi grafik

Verilerdeki veya belirli bir döneme ait verilerdeki trendlere bakmak için çizgi grafikten yararlanın. Çizgi grafikler, x ekseninde sayı bulunduğunda en iyi sonucu verir.

çizgi grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Verileri açıklayan bir etiket girin.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütunun ilk satırına sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin. 
Karma grafik

Karma grafikler, her bir veri serisini sütun, çizgi veya alan çizgisi gibi farklı bir işaretçi türüyle gösterir. Her bir veri serisini, sütun, çizgi veya alan çizgisi gibi farklı bir işaretçi türüyle göstermek için karma grafikten yararlanın.

karma grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • Veri kümenizin en üst satırı: X ekseni için etiketler girin.
 • 1. Sütun: Her bir veri serisi (satır) için bir ad girin.
 • Diğer hücreler: Gösterilmesini istediğiniz veri noktalarını girin.

Alan

Alan grafiği

Veri kategorileri arasındaki değer değişiklikleri gibi, bir veya daha fazla veri serisini grafiksel olarak izlemek için alan grafiğinden yararlanın. Alan grafikleri, çizgi grafiklere benzerdir, ancak çizgilerin altında gölgelendirme içerir.

alan grafiği

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Verileri açıklayan bir etiket girin. Örneğin, tarihler veya saatler girebilirsiniz.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için pozitif sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin.
Yığınlı alan grafiği
Parçanın bütünle olan ilişkisini göstermek için yığınlı alan grafiğinden yararlanın. 
yığınlı alan

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Verileri açıklayan bir etiket girin. Örneğin, tarihler veya saatler girebilirsiniz.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için pozitif sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin. 
%100 yığınlı alan grafiği
Parçanın bütünle olan ilişkisini göstermek için %100 yığınlı alan grafiğinden yararlanın. Burada kümülatif toplam önemli değildir.
%100 yığınlı alan grafiği

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Verileri açıklayan bir etiket girin. Örneğin, tarihler veya saatler girebilirsiniz.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için pozitif sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin.
Basamaklı alan grafiği
Veri kategorileri arasındaki değer değişiklikleri gibi, dikey ve yatay çizgilerle bir veya daha fazla veri serisini izlemek için basamaklı alan grafiğinden yararlanın. Basamaklı alan grafiklerinde asla çapraz çizgi kullanılmaz.
basamaklı alan grafiği

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Verileri açıklayan bir etiket girin. Örneğin, tarihler veya saatler girebilirsiniz.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için pozitif sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin. 
Yığınlı basamaklı alan grafiği
Parçanın bütünle olan ilişkisini göstermek için yığınlı basamaklı alan grafiğinden yararlanın. Yığınlı basamaklı alan grafiği, ilgili değerleri bir diğerinin üstüne yerleştiren basamaklı alan grafiğidir.
yığınlı basamaklı alan grafiği

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Verileri açıklayan bir etiket girin. Örneğin, tarihler veya saatler girebilirsiniz.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için pozitif sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin.
%100 yığınlı basamaklı alan grafiği
Parçanın bütünle olan ilişkisini göstermek için %100 yığınlı basamaklı alan grafiğinden yararlanın. Burada kümülatif toplam önemli değildir.
%100 yığınlı basamaklı alan grafiği

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Verileri açıklayan bir etiket girin. Örneğin, tarihler veya saatler girebilirsiniz.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için pozitif sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin.

Sütun

Sütun grafik

Özellikle her bir kategorinin alt kategorileri varsa, verilerin bir veya daha fazla veri kategorisini veya grubunu göstermek için sütun grafikten yararlanın. Sütun yükseklikleri, gruplar arasında verileri karşılaştırmayı kolaylaştırır. 

sütun grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

E-tablonuzdaki her bir satır, grafikte farklı bir sütunu temsil eder.

 • 1. Sütun: Her bir satır için bir etiket veya kategori girin. Örneğin bu, ülkeler veya başka veri kategorileri olabilir.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin.
Yığınlı sütun grafik
Bir veya daha fazla veri kategorisini göstermek ve parçaların bütünle olan ilişkisini görmek için yığınlı sütun grafikten yararlanın. 
yığınlı sütun

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

Yığınlı sütun grafiklerde her bir kategori yalnızca bir sütun içerir. Bu sütun, bir etiket veya kategori için tüm verileri içerir ve parçaların bütünle ilişkisini görmenize olanak tanır.

 • 1. Sütun: Her bir satır için bir etiket veya kategori girin. Örneğin bu, ülkeler veya başka veri kategorileri olabilir.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin.
%100 yığınlı sütun grafik
Parçanın bütünle olan ilişkisini göstermek için %100 yığınlı sütun grafikten yararlanın. Burada kümülatif toplam önemli değildir.

%100 yığınlı sütun grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Her bir satır için bir etiket veya kategori girin. Örneğin bu, ülkeler veya başka veri kategorileri olabilir.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin. 
 

Çubuk

Çubuk grafik

Bir veya daha fazla kategori için veri noktaları arasındaki farkı göstermek üzere çubuk grafikten yararlanın.

çubuk grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

E-tablonuzdaki her bir satır, grafikte farklı bir çubuğu temsil eder.

 • 1. Sütun: Her bir satır için bir etiket veya kategori girin.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin.
Yığınlı çubuk grafik
Bir etiket veya kategoriye ilişkin tüm verileri tek çubukta (birden çok çubuk yerine) göstermek için yığınlı çubuk grafikten yararlanın. Bu grafikler, parçaların bütünle olan ilişkisini de gösterir. 
yığınlı çubuk grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

E-tablonuzdaki her bir satır, grafikte farklı bir çubuğu temsil eder.

 • 1. Sütun: Her bir satır için bir etiket veya sınıflandırma girin.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin.
%100 yığınlı çubuk grafik
Parçanın bütünle olan ilişkisini göstermek için %100 yığınlı çubuk grafikten yararlanın. Burada kümülatif toplam önemli değildir.
%100 yığınlı çubuk grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

E-tablonuzdaki her bir satır, grafikte farklı bir çubuğu temsil eder.

 • 1. Sütun: Her bir satır için bir etiket veya sınıflandırma girin.
 • Diğer sütunlar: Her bir sütun için sayısal veri ve bir ad (isteğe bağlı) girin.

Pasta

2D Pasta grafik

Verileri "pasta dilimleri" veya bütünün bölümleri olarak göstermek için 2D pasta grafikten yararlanın.

pasta grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

Verileriniz e-tablonuzun iki sütununda olmalıdır.

 • 1. Sütun: Bir etiket girin.
 • 2. Sütun: Bu etiketi temsil eden sayısal bir değer girin.

Pasta dilimleri için etiketleri gösterme

 1. Grafik menüsünde "Özelleştir" sekmesini tıklayın.
 2. "Dilim" altında bir seçenek belirleyin ve yazı tipi boyutunu veya metin rengini değiştirin:
  • Yüzde: Her bir dilimi toplamın yüzdesi olarak gösterir.
  • Değer: Her bir dilimle ilişkili sayıyı gösterir (sağdaki sütundan).
  • Etiket: Her bir dilimin adını gösterir (soldaki sütundan).
  • Yok:  Dilimler boştur.

Ayrıca, açıklamaları silebilir ve bunun yerine pasta dilimlerine açıklama etiketleri ekleyebilirsiniz.

 1. Grafik menüsünü açın.
 2. "Özelleştir" sekmesini tıklayın.
 3. Açıklamalar ardından Etiketli'yi tıklayın.
3D Pasta grafik
Verileri "pasta dilimleri" veya bütünün bölümleri olarak göstermek için 3D pasta grafikten yararlanın.
pasta grafik 3D

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

Verileriniz e-tablonuzun iki sütununda olmalıdır.

 • 1. Sütun: Bir etiket girin.
 • 2. Sütun: Bu etiketi temsil eden sayısal bir değer girin.

Pasta dilimleri için etiketleri gösterme

 1. Grafik menüsünde "Özelleştir" sekmesini tıklayın.
 2. "Dilim" altında bir seçenek belirleyin ve yazı tipi boyutunu veya metin rengini değiştirin:
  • Yüzde: Her bir dilimi toplamın yüzdesi olarak gösterir.
  • Değer: Her bir dilimle ilişkili sayıyı gösterir (sağdaki sütundan).
  • Etiket: Her bir dilimin adını gösterir (soldaki sütundan).
  • Yok: Dilimler boştur. 

Ayrıca, açıklamaları silebilir ve bunun yerine pasta dilimine açıklama etiketleri ekleyebilirsiniz.

 1. Grafik menüsünü açın.
 2. "Özelleştir" sekmesini tıklayın.
 3. Açıklamalar ardından Etiketli'yi tıklayın.
Halka grafik
Halka grafik, merkezinde delik olan bir tür pasta grafiktir. Verileri "pasta dilimleri" veya bütünün bölümleri olarak göstermek için halka grafikten yararlanın.
halka grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

Verileriniz e-tablonuzun iki sütununda olmalıdır.

 • 1. Sütun: Bir etiket girin.
 • 2. Sütun: Bu etiketi temsil eden sayısal bir değer girin.

Pasta dilimleri için etiketleri gösterme

 1. Grafik menüsünde "Özelleştir" sekmesini tıklayın.
 2. "Dilim" altında bir seçenek belirleyin ve yazı tipi boyutunu veya metin rengini değiştirin:
  • Yüzde: Her bir dilimi toplamın yüzdesi olarak gösterir.
  • Değer: Her bir dilimle ilişkili sayıyı gösterir (sağdaki sütundan).
  • Etiket: Her bir dilimin adını gösterir (soldaki sütundan).
  • Yok: Dilimler boştur.

Ayrıca, açıklamaları silebilir ve bunun yerine pasta dilimlerine açıklama etiketleri ekleyebilirsiniz.

 1. Grafik menüsünü açın.
 2. "Özelleştir" sekmesini tıklayın.
 3. Açıklamalar ardından Etiketli'yi tıklayın.

Not: Halkanın delik boyutunu değiştirmek için "Grafik düzenleyici"de Özelleştir'i tıklayın ardından "Halka deliği" altında bir boyut seçin.

Dağılım

Dağılım grafiği

Yatay (X) ve dikey (Y) eksenler boyunca sayısal koordinatları göstermek için dağılım grafiğinden yararlanın. E-tablonuzdaki veriler, grafikte bir dizi nokta olarak gösterilir. İki değişken arasındaki trendleri ve kalıpları bulmak için dağılım grafiklerini kullanabilirsiniz. Değişkenlerden biri X ekseninde, diğeriyse Y ekseninde gösterilir. Dağılım grafiklerinde trend çizgileri eklemek yaygındır. 

dağılım grafiği

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

Verilerinizi iki veya daha fazla sütunda biçimlendirin. Tüm sütunlar sayısal veriler içermelidir.

 • 1. Sütun: Grafiğinizde X değerlerini girin.
 • Diğer sütunlar: Y değerlerini girin. Her bir Y değerleri sütunu, grafikte bir dizi nokta olarak gösterilir.
Kabarcık grafik

Verileri üç boyutlu göstermek için kabarcık grafiği kullanın. Kabarcık grafik, ilk iki boyutun yatay (X) ve dikey (Y) koordinatlar olduğu dağılım grafiğine benzerdir, ancak grafikte kabarcığın boyutu olarak temsil edilen 3. bir boyut ekler.

kabarcık grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Seri etiketlerini gösterecek metni girin.
 • 2. Sütun: Kabarcığın yatay (X) eksende nerede görüneceğini belirleyen bir sayı girin.
 • 3. Sütun: Kabarcığın dikey (Y) eksende nerede görüneceğini belirleyen bir sayı girin.
 • 4. Sütun: Kabarcığın rengini belirleyen metni girin (her bir kelime farklı bir renk alır).
 • 5. Sütun: Kabarcığın boyutunu belirleyen bir sayı (sayı ne kadar büyük olursa kabarcık da o kadar büyük olur) girin.

Coğrafi

Coğrafi grafik

Bir ülkenin, kıtanın veya bölgenin haritasını göstermek için coğrafi grafikten yararlanın. Her bir konumun değerleri renklerle gösterilir.

harita grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Konum adlarını veya bölge kodlarını girin.
 • 2. Sütun: Sayısal değerler girin. Değerler, her bir konum için rengin ne kadar koyu gösterildiğini değiştirecektir.

Diğer

Histogram grafik

Veri kümesinin farklı veri gruplarında dağılımını göstermek için histogramdan yararlanın.

histogram

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

Her bir sütun için, tüm satırlardaki değerlerden sayısal veri grupları oluşturulur. Değerlerin sayısını temsil etmek için her bir çubuğun yüksekliği kullanılarak, histogram her bir veri grubundaki değerlerin sayısını ve her bir çubuk, değerin kaç kez göründüğünü gösterir. 

 • 1. Sütun: Veri gruplarınız için etiketler girin. Not: Yalnızca bir veri sütunu gereklidir.
 • Diğer sütunlar: Her biri bir dağılımdaki öğeleri temsil eden sayısal değerler girin. 
Kuruluş şeması

Şirket üyeleri, bir grup kişi veya aile ağacı arasındaki ilişkiyi göstermek için organizasyon şemasını kullanın.

kuruluş şeması

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Tüm grup üyelerini girin.
 • 2. Sütun: Üyelerin hiyerarşik veya üst düzey ilişkisini girin.
 • 3. Sütun: İmlecinizi her bir düğümün üzerine getirdiğinizde bir ipucu görünmesini istiyorsanız ilgili metni girin.
Tablo grafik

E-tablodaki tablonuzu sıralanabilen ve sayfa numarası verilebilen bir grafiğe dönüştürmek için tablo grafikten yararlanın. Tablo grafikler, sıklıkla Google E-Tablolar'da hesap özeti oluşturmak veya web sitesine grafik yerleştirmek için kullanılır.


Tabloyu görüntülerken klavye veya fareyle tek satırları seçebilir ve sütun başlıklarını tıklayarak tek tek sütunları sıralayabilirsiniz. Tablonuz büyükse kaydırma yaparken başlık satırı sabit kalır.

tablo grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • Veri biçimi esnek ve özelleştirilebilirdir, ancak her bir sütundaki verilerin tutarlı olması gerekir.
 • Sütundaki veriler aynı şekilde biçimlendirilmelidir. Bir sütundaki veri biçimleri farklı olursa tablo düzgün bir şekilde gösterilmez.
Ek açıklamalı zaman çizelgesi

Not ekleme seçeneğiyle etkileşimli bir zaman serisi çizgi grafiği göstermek için ek açıklamalı zaman çizelgesinden yararlanın. Grafikte bir veya daha fazla çizgi gösterebilirsiniz.

zaman çizelgesi grafiği

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun:  Tarihi girin (günün saatini dahil etmek isteğe bağlıdır).
 • Diğer sütunlar: Sayısal değerler, başlıklar ve notlar girin. Sayısal sütundaki değerler, ilk sütundaki karşılık gelen saat için dikey (Y) eksende temsil edilir.
  • Her bir sayısal sütundan sonra, metin içeren, isteğe bağlı bir veya iki sütun yer alabilir.
  • İlk sütundaki (sayısal sütundan sonra) metin not başlığı görevi görür, metin içeren ikinci sütun nottur.
Mini grafikler

Belirli bir dönem gibi, bir veya daha fazla veri kategorisini göstermek ve karşılaştırmak için mini grafikten yararlanın. Çizgi grafiğe benzerdir, ancak ayrı eksenlerde üst üste olan veri çizgilerini görüntüler.

SPARKLINE işlevi hakkında daha fazla bilgi edinmek için işlev yardımımızı ziyaret edin.

mini grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • E-tablonun her bir sütunu sayısal veri içermelidir. Görüntülenebilecek sütun sayısıyla ilgili bir sınır yoktur.
 • Verilerinizi daha kolay izlemek için e-tablodaki her bir sütunu etiketleyin. 
Hareket grafiği

Not: 2017 Ağustos ayından sonra bu grafikteki içeriği düzenleyemeyecek veya grafiğe herhangi bir şey ekleyemeyeceksiniz. Bu grafik, 2017 Aralık ayında Google E-Tablolar'dan kaldırılacaktır.

Birkaç göstergeyle ilgili zaman içindeki bilgileri göstermek için hareketli grafikten yararlanın. E-tablonuzdaki veriler temelinde, veri kategorilerini karışık kullanabilir ve tek bir grafik içinde çeşitli hareket grafikleri oluşturabilirsiniz.

hareket grafiği

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: İzlemek istediğiniz öğe adlarını girin.
 • 2. Sütun: Tarih değerlerini yıl, ay/gün/yıl, hafta numarası veya üç aylık dönem biçiminde girin.
 • Diğer sütunlar: Sayısal veriler veya metin verileri girin. Örneğin, metin verileri, belirli bir gün için hava durumunu ("bulutlu, "yağmurlu" veya "açık") veya kurumsal veriler için şu andaki CEO'nun adını gösterebilir. Sayısal verilerin yer aldığı sütunlar X, Y, Renk ve Boyut eksenlerinde kullanılabilirken, metin içeren sütunlar yalnızca Renk açılır menüsünde görünür.
Ağaç grafik

Nesnelerin üst-alt öğe hiyerarşileri halinde organize edildiği veri ağacını göstermek için ağaç grafikten yararlanın.

ağaç grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Hiyerarşinizdeki bir nesnenin adını girin.
 • 2. Sütun: Nesnenin üst öğesinin adını girin. Her bir üst öğe adının ilk sütunda da görünmesi gerekir.
 • 3. Sütun: Nesnenin pozitif sayısal değerini girin. Bu, kutunun boyutunu denetler. Bu sütun, üst öğe değeri alt öğe değerleri toplanarak hesaplandığından alt öğeler içeren varlıklar için boş olabilir.
 • 4. Sütun (isteğe bağlı): Kutunun rengi için sayısal bir değer girin. Dördüncü sütundaki değerler toplanmaz ve negatif olabilir.

Renkleri veya düzey sayısını değiştirme

E-tablonuza ağaç grafik ekledikten sonra ağaç grafiği özelleştirerek:

 • Haritanızda görünen rengi değiştirebilirsiniz.
 • Grafiğinizde görüntülemek istediğiniz düzey sayısını seçebilirsiniz.
Gösterge grafikler

Bir aralıktaki sayısal değerleri veya ölçümleri göstermek için gösterge grafikten yararlanın. Her değer bir gösterge grafik üretir, böylece ölçümleri karşılaştırabilir ve kıyaslayabilirsiniz.

gösterge grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun: Bir sütuna gösterge grafik etiketini girin.
 • 2. Sütun: İlgili sayısal değerlerini girin.
Şamdan grafik

Hisse senedi değerindeki değişiklikler gibi, toplam varyans üzerinde yer alan bir açılış ve kapanış değeri göstermek için şamdan grafikten yararlanın. Açılış değeri kapanış değerinden düşük olan öğeler (kazanç) dolu kutular, açılış değeri kapanış değerinden yüksek olan öğelerse (kayıp) içi boş kutular olarak gösterilir.

şamdan grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

Her bir satır tek bir şamdan işaretçisini açıklar.

 • 1. Sütun: Yatay (X) eksen için bir etiket girin.
 • 2. Sütun: Düşük/minimum değer için bir sayı girin. Bu, mumun orta çizgisinin alt kısmıdır.
 • 3. Sütun: Açılış değeri veya başlangıç değeri için bir sayı girin. Bu, mumun dikey kenarlıklarından biridir. Bu değer 4. Sütundaki değerden düşükse, mumun içi dolu, aksi takdirde boş olur.
 • 4. Sütun: Kapanış/bitiş değeri için bir sayı girin. Bu, mumun ikinci dikey kenarlığıdır. Bu değer 3. sütundaki değerden düşükse, mumun içi boş, aksi takdirde dolu olur.
 • 5. Sütun: Yüksek/maksimum değer için bir sayı girin. Bu, mumun orta çizgisinin üst kısmıdır.
Radar grafik

Her bir değişken için bir kol olmak üzere, iki boyutlu grafikte bir veya daha fazla değişkeni göstermek için radar grafikten yararlanın. Bir çizgi, her bir kol boyunca e-tablonuzdaki tüm veri noktalarını birleştirir.

radar grafik

Verilerinizi nasıl biçimlendirirsiniz?

 • 1. Sütun (isteğe bağlı): Dış dairedeki "derece" etiketlerinin yerini alacak nitelik verilerini girin.
 • Diğer sütunlar: Her bir kolu boyunca veri noktaları görevi görecek sayısal veriler girin.

Dokümanlar ve Drive uzmanı olan Mary bu yardım sayfasının yazarıdır. Aşağıdaki bölümü kullanarak sayfayla ilgili geri bildiriminizi kendisine iletebilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?