Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü

Grafik türleri

Bir e-tabloda grafikleri kullanarak verilerinizi birkaç farklı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıda bir grafik türü seçerek ilgili grafik ve nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dağılım grafiği

Dağılım grafikleri, X ve Y eksenleri boyunca sayısal koordinatları gösterir. E-tablonuzdaki veriler, grafikte bir dizi nokta olarak gösterilir. Verilerinizin, tümü sayısal veriler içeren iki veya daha fazla sütunda biçimlendirilmesi gerekir. İlk veri sütununun, grafiğinizdeki X değerlerini, geri kalan her bir sütunun ise Y değerlerini içermesi gerekir. Her bir Y değerleri sütunu, grafikte bir dizi nokta olarak gösterilir.

dağılım grafiği

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Çubuk grafikler

Çubuk grafikler, özellikle her bir kategorinin alt kategorileri varsa bir veya daha fazla veri kategorisini görselleştirmenin iyi bir yoludur. Bu grafikler, her bir kategorinin veri noktaları arasındaki farkı görsel olarak ifade etmenize olanak tanır.

Veri Biçimi

E-tablonuzdaki her bir satır, grafikte farklı bir çubuğu temsil eder. E-tablonuzun ilk sütununa, her bir satıra ilişkin etiketleri veya sınıflandırmaları yazın. Geri kalan sütunların her biri sayısal veriler içermelidir. Çubuk grafik veri biçimi, alan grafiği ve çizgi grafiğin veri biçimiyle aynıdır.

Ayrıca, e-tablonuzda veri içeren sütunların her birine ad vermek de isteyebilirsiniz. Ad vermeniz halinde, bu adlar otomatik olarak algılanarak grafikteki verileriniz için etiket olarak kullanılır. "Başlık olarak A Satırını kullan" onay kutusunu işaretleyerek de bu ayarı belirleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Son olarak, boole değerlerini kullanarak verilerinizin belirsizliğini grafik haline getirebilirsiniz.

Yığılmış çubuk grafik

Yığılmış çubuk grafiğe ilişkin veriler, çubuk grafiğe benzer şekilde yapılandırılır, ancak her bir etikete veya sınıflandırmaya ilişkin veriler birden çok çubuk yerine bir çubukta toplanır. Bu çubuk, belirli bir etiket veya sınıflandırmaya ilişkin tüm verileri içerir ve parçaların bütünle ilişkisini görmenize olanak tanır.

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Pasta grafikler

Pasta grafikler, verileri "pasta dilimleri" veya bütünün bölümleri olarak görselleştirmenize olanak tanır.

Veri Biçimi

Verilerinizin e-tablonuzun iki sütununda bulunması gerekir. İlk sütun bir etiket, ikinci sütun ise bu etiketi temsil eden sayısal bir değer içerir. Grafikler Düzenleyicisi iletişim penceresinin Grafik türleri sekmesinde, pasta grafiğin 2D ve 3D sürümleri arasında geçiş yapabilir veya bir pasta grafiği halka grafiğe dönüştürebilirsiniz.

2D Pasta Grafik

2D pasta grafik

3D Pasta grafik

3D pasta grafik

Halka grafik

halka pasta grafik

Özelleştirme seçenekleri

Google Grafikler için kullanıma sunulan normal özelleştirme seçeneklerine ek olarak, pasta grafik, her bir pasta dilimi için görmek istediğiniz etiketleri seçmenize olanak tanır. Bunun için Özelleştirme sekmesini tıklayın, Dilim'e gidin ve bir seçenek belirleyin:

 • Yüzde, her bir dilimi toplamın hesaplanmış bir yüzdesi olarak gösterir
 • Değer, her bir dilimle ilişkili sayıyı gösterir (veri tablonuzda sağdaki sütundan)
 • Etiket, her bir dilimin adını gösterir (veri tablonuzda soldaki sütundan)
 • Yok, dilimleri boş bırakmanıza ve sadece renk kodlu açıklamaları kullanmanıza olanak tanır

Bu seçeneklerden her birini belirlerken Dilim açılır menüsünün sağ tarafındaki seçenekle ilişkili yazı tipi boyutunu ve metin rengini de değiştirebilirsiniz.

Açıklamalarınızı pastanın kendisinin sağında veya yukarısında tutmak yerine her bir pasta dilimine açıklama etiketleri de ekleyebilirsiniz. Bunun için:

 1. Grafik düzenleme iletişim penceresini açın.
 2. Özelleştir sekmesini tıklayın.
 3. Açıklamalar seçeneğine gidin ve Etiketli'yi seçin.

halka grafik

Kuruluş grafiği

Kuruluş şemaları, grup üyeleri arasındaki ilişkileri görüntüleyerek bir şirketin, bir grup kişinin veya aile ağacının yapısını gösterir.

Veri biçimi

Tüm grup üyelerini e-tablonuzdaki bir sütunda, onların hiyerarşik veya daha üst düzey ilişkilerini sonraki sütunda listeleyin. Farenizi her bir düğümün üzerine getirdiğinizde bir ipucu görünmesini istiyorsanız, üçüncü bir sütuna bu metni girebilirsiniz.

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Tablo grafik

Tablo grafikler, standart e-tablo tablonuzu, kolayca sıralanabilen ve sayfa numarası verilebilen bir grafiğe dönüştürür.

Tabloyu görüntülerken klavye veya fareyle tek satırları seçebilir ve sütun başlıklarını tıklayarak tek tek sütunları sıralayabilirsiniz. Özellikle tablonuz büyükse başlık satırı siz kaydırdıkça sabit kalır.

Veri biçimi

Çoğu grafiğin aksine, tablo grafik veri biçimi esnektir ve özelleştirilebilir. Tek kısıtlama, her bir sütundaki verilerin tutarlı olma zorunluluğudur. Bir sütunda, aynı şekilde biçimlendirilmiş veriler bulunması gerekir. Bir sütundaki veri biçimleri farklı olursa tablo düzgün bir şekilde oluşturulmaz.

tablo

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Harita grafik

Harita grafiği, haritadaki konumların her biriyle ilişkilendirilmiş değerlerin renklerle belirtildiği bir ülke, kıta veya bölge haritasıdır.

Veri biçimi

İlk sütuna konum adlarını veya bölge kodlarını girin. İkinci sütuna sayısal değerleri girin. Bu değerler, her bir konumun renk yoğunluğunu değiştirir.

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Harita grafiği oluşturma

Ülkeleri nüfus açısından görüntülediğinizi ve bu bilgileri bir harita üzerinde göstermek istediğinizi varsayalım. İlk sütunda konumları listeleyin ve bu konumlarda yaşayan kişi sayısını sonraki sütuna girin.

Veri kümenizden bir harita oluşturmak için Ekle > Grafik'i seçin. Grafikler iletişim penceresinde Grafik türleri sekmesini ve ardından, "Diğer" altındaki "Ağaç grafik" seçeneğini tıklayın. Coğrafi Harita seçeneklerinden birini belirleyin. Haritanızda görünen rengi değiştirebileceğiniz Özelleştir sekmesine gidin. Örneğin:

 • Min (0): Karşılık gelen renk olarak Beyaz'ı seçin
 • Orta (50): Bir Orta Yeşil renk seçin
 • Maks (100): Bir Koyu Yeşil renk seçin

Her bir ülkeyle ilişkili değerlerin yalnızca renklerle belirtildiği bir Harita grafiği oluşturabilirsiniz:

Veya her bir ülke için dairesel bir işaretçi kullanarak ülkeyle ilişkili değerin göreli boyutunu renk ve işaretçi boyutuyla belirtebilirsiniz:

Ekle'yi tıklayın. Grafiğiniz e-tablonuza eklenir.

Çizgi grafik

Çizgi grafikler, sayısal verileri grafiksel olarak görüntülemenin iyi bir yoludur ve özellikle veri kategorileri arasındaki değer değişikliklerini ifade ederken kullanışlıdır.

Veri Biçimi

İlk sütuna, çizgi grafikte temsil edilen verileri açıklayacak bir etiket girin. Geri kalan sütunların her biri, grafikte bir çizgiyi temsil eder ve sayısal veri içermelidir. Bu sütunlardan birinin veya daha fazlasının grafikte gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Çizgi grafik veri biçimi, çubuk, alan ve sütun grafiklerin veri biçimiyle aynıdır.

Ayrıca, verilerinizin bulunduğu sütunların her birine ad vermek de isteyebilirsiniz. Ad vermeniz halinde, bu adlar otomatik olarak algılanarak grafikteki verileriniz için etiket olarak kullanılır. "Başlık olarak A Satırını kullan" onay kutusunu işaretleyerek de bu ayarı belirleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, boole değerlerini kullanarak verilerinizin belirsizliğini grafik haline getirebilirsiniz.

çizgi grafik

Sütun grafikler

Sütun grafikler, bir veya daha fazla veri kategorisini görselleştirmek için, özellikle de her kategorinin alt kategorileri varsa, iyi bir yöntemdir. Bu grafikler, her bir kategorinin veri noktaları arasındaki farkı görsel olarak ifade etmenize olanak tanır. Örneğin, aşağıdaki grafikte, kazanılan Olimpiyat madalyalarını ülkelere göre, Altın, Gümüş ve Bronz madalya alt kategorileriyle izleyebiliriz.

Veri Biçimi

E-tablonuzdaki her satır grafikteki farklı bir sütunu temsil eder. E-tablonuzun ilk sütununa, her bir satıra ilişkin etiketleri veya sınıflandırmaları yazın. Örneğin ülke adları veya diğer veri sınıflandırmaları girilebilir. Geri kalan sütunların her birinin sayısal veriler içermesi gerekir. Sütun grafik veri biçimi, çubuk, çizgi ve alan grafiklerinin veri biçimiyle aynıdır.

Ayrıca, verilerinizin bulunduğu sütunların her birine ad vermek de isteyebilirsiniz. Adlandırmanız halinde, bu adlar otomatik olarak algılanarak grafikteki verileriniz için etiket olarak kullanılır. "Başlık olarak A Satırını kullan" onay kutusunu işaretleyerek de bu ayarı belirleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Son olarak, boole değerlerini kullanarak verilerinizin belirsizliğini grafik haline getirebilirsiniz.

sütun grafik

Yığılmış sütun grafik

Yığılmış bir sütun grafiğin verileri standart bir sütun grafikle aynı şekilde yapılandırılır. Ancak yığılmış sütun grafiklerde her kategori yalnızca bir sütun içerir. Bu sütun, belirli bir etiket veya sınıflandırmaya ilişkin tüm verileri içerir ve parçaların bütünle ilişkisini görmenize olanak tanır.

yığılmış sütun grafik

Histogram

Histogram, bir veri kümesinin dağılımını gösterir. E-tablonuzun ilk sütununa veri gruplarınız için etiketler ekleyin. Ardından, sonraki sütunlara, dağılımdaki öğeleri temsil eden sayısal değerler girin. Histogramı oluşturmak için yalnızca bir veri sütunu gereklidir.

Her sütun için, tüm satırlardaki değerlerden sayısal gruplar oluşturulur. Histogram, değerlerin sayısını temsil etmek için her bir çubuğun yüksekliğini kullanarak, her bir gruptaki değerlerin sayısını gösterir.

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Alan grafikleri

Çizgi grafiğe çok benzer şekilde, alan grafiği, bir veya daha fazla veri serisini grafiksel olarak izler ve özellikle veri kategorileri arasındaki değer değişikliklerini ifade ederken kullanışlıdır.

Veri Biçimi

İlk sütuna, alan grafiğinde gösterdiğiniz verileri açıklayacak bir etiket girin. Örneğin, tarihler veya saatler girebilirsiniz. Geri kalan sütunların her biri, grafikte bir alanı temsil eder ve sayısal veri içermelidir. Bu sütunlardan birinin veya daha fazlasının alan grafiğinde gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Alan grafiğindeki tüm veri değerleri pozitif olmalıdır. Alan grafiği veri biçimi, çubuk, çizgi ve sütun grafiklerin veri biçimiyle aynıdır.

Ayrıca, verilerinizin bulunduğu sütunların her birine ad vermek de isteyebilirsiniz. Adlandırmanız halinde, bu adlar otomatik olarak algılanarak grafikteki verileriniz için etiket olarak kullanılır. "Başlık olarak A Satırını kullan" onay kutusunu işaretleyerek de bu ayarı belirleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Son olarak, boole değerlerini kullanarak verilerinizin belirsizliğini grafik haline getirebilirsiniz.

alan grafiği

Yığılmış alan grafiği

Yığılmış alan grafiği, alan grafiği veya çizgi grafikle benzer durumlarda kullanılır, ancak parçaların bütünle olan ilişkisini gösterir. Yığılmış alan grafiği veri biçimi, alan grafiğiyle aynıdır. Bununla birlikte, sayısal veriler içeren iki veya daha fazla sütuna ihtiyacınız olur. Aşağıdaki örnekte, her bir ülke tarafından kazanılan toplam madalyalar içinde Altın, Gümüş ve Bronz Olimpiyat madalyalarının sayısı gösterilmektedir.

alan grafiği

yığılmış alan grafiği

Ek açıklamalı zaman çizelgesi

Ek açıklamalı zaman çizelgesi, ek açıklama ekleme seçeneği barındıran etkileşimli bir zaman serisi çizgi grafiğidir. Grafikte bir veya daha fazla çizgi gösterebilirsiniz.

Veri biçimi

E-tablonuzdaki ilk sütun, tarihi içermelidir (isteğe bağlı olarak günün saati de eklenebilir). Sonraki sütunlar, sayısal değerleri, başlıkları ve ek açıklamaları içermelidir. Her bir sayısal sütundan sonra, metin içeren, isteğe bağlı bir veya iki sütun yer alabilir. Sayısal sütundaki değerler, ilk sütundaki ilgili saat için Y ekseninde temsil edilir. Sayısal bir sütundan sonraki ilk sütunda yer alan metinler, ek açıklamalarınızın başlığı görevi görür; metin içeren ikinci sütun ek açıklama içeriğidir.

ek açıklamalı zaman çizelgesi verileri

ek açıklamalı zaman çizelgesi

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Mini grafikler

Mini grafikler, bir veya daha fazla kategorideki verilerin görüntülenmesi ve karşılaştırılması açısından iyi bir araçtır ve genellikle belirli bir dönemdeki verileri görüntülemek için kullanılır. Çizgi grafiğe benzerdir, ancak ayrı eksenlerde üst üste olan veri çizgilerini gösterir.

Veri biçimi

E-tablonun her bir sütunu sayısal veriler içermelidir ve mini grafikte görüntülenebilecek sütun sayısıyla ilgili bir sınır yoktur. E-tablodaki her bir sütunu etiketlemek verilerinizi daha kolay takip etmenize olanak tanır. Bu etiketler grafikte de görünür.

mini grafik

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

E-tablolardaki SPARKLINE işlevi hakkında bilgi mi arıyorsunuz? İşlev yardımımızı ziyaret edin.
Karma grafik

Karma grafikler, her bir veri serisini sütun, çizgi veya alan çizgisi gibi farklı bir işaretçi türüyle görüntülemenize olanak tanır.

Veri Biçimi

Veri kümenizin üst satırı, karma grafiğinizin X eksenine ilişkin etiketleri içerir. İlk sütunda, veri kümenizdeki her bir veri serisine (satır) ilişkin etiketler yer alır. Geri kalan hücreler, grafiğinizde göstermek istediğiniz veri noktalarıyla doldurulmalıdır. Sol üstteki hücrenin daima yoksayılacağını unutmayın.

Aşağıda, ülkeye göre ton cinsinden aylık kahve üretimini gösteren bir örnek verilmiştir:

Karma grafik oluşturma

Veri kümenizden bir karma grafik oluşturmak için Ekle > Grafik'i seçin. Grafikler iletişim penceresinde Grafik türleri sekmesini ve ardından Çizgi'yi tıklayın. Karma grafik seçeneğini belirleyin. Özelleştir sekmesinde, her bir veri serisini nasıl görüntülemek istediğinizi seçin. Burada, boşluğu yok etmek ve grafiğinizdeki verilere ek bir yoğunlaşma sağlamak için üst düzeye çıkar'ın yanındaki kutuyu işaretleyebilirsiniz. Ekle'yi tıklayın. Grafiğiniz e-tablonuza eklenir.

Kabarcık grafik

Kabarcık grafik, verileri üç boyutlu görselleştirir. Kabarcık grafik, ilk iki boyutun x ve y koordinatları olduğu dağılım grafiğine benzerdir, ancak grafikte kabarcığın boyutu olarak temsil edilen 3. bir boyut ekler. Verileriniz beş sütun halinde biçimlendirilmelidir.

 • 1. Sütun - Metin olmalıdır ve seriye ilişkin etiketleri gösterir
 • 2. Sütun - Kabarcığın x ekseninde nerede görüneceğini belirleyen bir sayı
 • 3. Sütun - Kabarcığın y ekseninde nerede görüneceğini belirleyen bir sayı
 • 4. Sütun - Metin olmalıdır ve kabarcığın rengini belirler (her bir kelime farklı bir renk alır)
 • 5. Sütun - Kabarcığın boyutunu belirleyen bir sayı (sayı ne kadar büyük olursa kabarcık da o kadar büyük olur)

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Hareket grafiği

Hareket grafiği, birkaç göstergeyle ilgili zaman içindeki bilgileri gösteren dinamik bir grafiktir. E-tablonuzdaki veriler temelinde, veri kategorilerini karışık kullanabilir ve tek bir grafik içinde çeşitli hareket grafikleri oluşturabilirsiniz.

Veri biçimi

E-tablonuzdaki ilk sütun, hareket grafiğinde izlemek istediğiniz varlık adlarını içermelidir. İkinci sütunun yıl, ay/gün/yıl, hafta numarası veya üç aylık dönem biçiminde tarih değerlerini içermesi gerekir. Sonraki tüm sütunlar sayısal veriler veya metin verileri içerebilir. Örneğin, metin verileri, belirli bir gün için hava durumunu ("bulutlu, "yağmurlu" veya "açık") veya kurumsal veriler için şu andaki CEO'nun adını gösterebilir. Sayısal verilerin yer aldığı sütunlar, hareket grafiğinin X, Y, Renk ve Boyut eksenlerinde kullanılabilirken, metin içeren sütunlar yalnızca Renk açılır menüsünde görünür.

hareket grafiği verileri

hareket grafiği

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Ağaç grafik

Ağaç grafikler, bir veri ağacının görsel bir temsilidir. Nesneler üst-alt öğe hiyerarşilerini içeren bir yapıda organize edilir.

Veri biçimi

 • İlk sütuna, hiyerarşinizdeki bir nesnenin adını girin.
 • İkinci sütuna nesnenin üst öğesinin adını girin. Her bir üst öğe adının ilk sütunda da görünmesi gerekir.
 • Üçüncü sütun, nesnenin sayısal değeridir ve kutunun boyutunu kontrol eder. Bu değer pozitif olmalıdır. Bu sütun, üst öğe değeri alt öğe değerleri toplanarak hesaplandığından alt öğeler içeren varlıklar için boş olabilir.
 • İsteğe bağlı dördüncü sütun sayısal bir değerdir ve kutunun rengini kontrol eder. Dördüncü sütundaki değerler toplanmaz ve negatif olabilir.

Ağaç grafik oluşturma

Küresel bir widget şirketinin farklı bölgelerinde gelir ve kar rakamlarını karşılaştırmaya çalıştığınızı varsayalım.

Veri kümenizden bir ağaç grafik oluşturmak için Ekle > Grafik'i seçin. Grafikler iletişim penceresinde Grafik türleri sekmesini ve ardından Harita'yı tıklayın. Ağaç grafik seçeneğini belirleyin. Özelleştir sekmesine gidin. Burada, grafiğinizde görünen rengi değiştirebilir ve grafiğinizde görüntülemek istediğiniz veri düzeyi sayısını seçebilirsiniz. Ardından Ekle'yi tıklayın.

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Gösterge grafikler

Gösterge grafikler, bir aralıktaki sayısal değerleri veya ölçümleri göstermenize olanak tanır. Her değer bir gösterge üreterek ölçümleri görsel olarak karşılaştırmanıza ve kıyaslamanıza olanak tanır.

Veri biçimi

Gösterge etiketini bir sütunda, bununla ilgili sayısal değerleri ikinci sütunda listeleyin.

gösterge grafik

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Şamdan grafik

Şamdan grafikler, toplam varyans üzerinde yer alan bir açılış ve kapanış değeri göstermek ve genellikle de hisse senedi değeri davranışını göstermek için kullanılır. Bu grafikte, açılış değeri kapanış değerinden düşük olan öğeler (kazanç) dolu kutular, açılış değeri kapanış değerinden yüksek olan öğelerse (kayıp) içi boş kutular olarak çizilir.

Şamdan grafik oluşturma

Şamdan grafik oluşturmak için aşağıdaki değerleri sütunlara girin. Her bir satır tek bir şamdan işaretçisini açıklar.

 • 0. Sütun: X ekseni için bir etiket girin.
 • 1. Sütun: Bu işaretçi için alt/minimum değeri belirten bir sayı girin. Bu, mumun orta çizgisinin alt kısmıdır.
 • 2. Sütun: Bu işaretçinin açılış veya başlangıç değerini belirten bir sayı girin. Bu, mumun dikey kenarlıklarından biridir. Bu değer 3. Sütundaki değerden düşükse, mumun içi dolu, aksi takdirde boş olur.
 • 3. Sütun: Bu işaretçinin kapanış/son değerini belirten bir sayı girin. Bu, mumun ikinci dikey kenarlığıdır. Bu değer, 2. sütundaki değerden düşükse, mumun içi boş, aksi takdirde dolu olur.
 • 4. Sütun: Bu işaretçinin üst/maksimum değerini belirten bir sayı girin. Bu, mumun orta çizgisinin üst kısmıdır.

Veri kümenizden bir şamdan grafik oluşturmak için Ekle > Grafik'i seçin. Grafikler iletişim penceresinde Grafik türleri sekmesini ve ardından Eğilim'i tıklayın. Şamdan grafiği seçin ve Ekle'yi tıklayın. Grafiğiniz e-tablonuza eklenir.

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Radar grafik

Radar grafikler, her bir değişken için bir kol olmak üzere, iki boyutlu grafikte bir veya daha fazla değişkeni göstermenin iyi bir yoludur. Bir çizgi, her bir kol boyunca e-tablonuzdaki tüm veri noktalarını birleştirir.

Veri Biçimi

Verilerinizi bir veya iki sütunda ayarlayabilirsiniz. İsteğe bağlı ilk sütuna, dış dairedeki "derece" etiketlerinin yerini alacak nitelik verilerini girebilirsiniz. Tüm diğer sütunlar, radar grafiğin her bir kolu boyunca veri noktaları görevi görecek sayısal veriler içermelidir.

radar grafik

Grafiğinizi nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Dokümanlar ve Drive uzmanı olan Mary bu yardım sayfasının yazarıdır. Aşağıdaki bölümü kullanarak sayfayla ilgili geri bildiriminizi kendisine iletebilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?