Diagramtyper i Google Kalkylark

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på G Suite.

Läs om hur du lägger till ett diagram i kalkylarket.

Linjediagram  Linje

Använd ett linjediagram när du vill se trender eller data över en tidsperiod. Läs mer om linjediagram.

Kombinationsdiagram  Kombination

Använd ett kombinationsdiagram när du vill visa varje dataserie som olika markörtyper, till exempel en kolumn, rad eller ytlinje. Läs mer om kombinationsdiagram.

Ytdiagram  Område

Använd ett ytdiagram för att spåra en eller flera dataserier grafiskt, exempelvis värdeförändringar mellan datakategorier. Läs mer om ytdiagram.

Relaterade diagram: Staplat ytdiagram, 100 % staplat ytdiagram, stegytediagram, staplat stegytediagram, 100 % staplat stegytediagram

Kolumndiagram  Kolumn

Använd ett kolumndiagram för att visa en eller flera kategorier eller grupper av data, framför allt om varje kategori har underkategorier. Läs mer om kolumndiagram.

Relaterade diagram: Staplat kolumndiagram, 100 % staplat kolumndiagram

Stapeldiagram  Stapel

Använd ett stapeldiagram när du vill visa skillnaden mellan datapunkterna för en eller flera kategorier. Läs mer om stapeldiagram.

Relaterade diagram: Staplat stapeldiagram, 100 % staplat stapeldiagram

Cirkeldiagram  Cirkel

Använd ett cirkeldiagram, även känt som ett tårtdiagram, för att visa data som ”tårtbitar” eller proportioner av en helhet. Läs mer om cirkeldiagram.

Relaterat diagram: Ringdiagram

Spridningsdiagram  Spridning

Ett spridningsdiagram visar numeriska koordinater längs de horisontella (X) och vertikala (Y) axlarna. Du kan även söka efter trender och mönster mellan två variabler. Läs mer om spridningsdiagram.

Relaterade diagram: Bubbeldiagram

Histogram  Histogram

Använd ett histogramdiagram när du vill visa fördelningen av en datamängd över olika segment. Läs mer om histogramdiagram.

Candlestickdiagram  Candlestick

Använd ett candlestickdiagram när du vill visa ett öppnings- och stängningsvärde över en total varians, exempelvis ändringar av börsvärden. Läs mer om candlestickdiagram.

Organisation  Organisation

Använd ett organisationsdiagram, som även kallas org.diagram, när du vill visa förhållandet mellan personer på ett företag, en grupp människor eller ett släktträd. Läs mer om organisationsdiagram.

Trädvydiagram  Trädvy

Använd en trädvy när du vill visa ett dataträd där objekten är organiserade i överordnade/underordnade hierarkier. Läs mer om trädvydiagram.

 Geografiskt

Använd ett geografiskt diagram när du vill visa en karta över ett land, en kontinent eller en region. Värdena för varje plats visas med färger. Läs mer om geografiska diagram.

 Vattenfall

Använd ett vattenfallsdiagram när du vill visa hur senare värden adderar eller subtraherar från ett startvärde. Läs mer om vattenfallsdiagram.

 Radar

Använd ett radardiagram när du vill visa en eller flera variabler i ett tvådimensionellt diagram, med en eker för varje variabel. Läs mer om radardiagram.

 Gauge-diagram

Använd ett gauge-diagram när du vill visa numeriska värden eller mått inom ett intervall. Varje värde ger en mätare så att du kan jämföra och kontrastera mått. Läs mer om gauge-diagram.

 Tidslinjediagram

Använd ett tidslinjediagram när du vill visa ett interaktivt linjediagram för tidsserier med möjlighet att lägga till anteckningar. Läs mer om tidslinjediagram.

 Tabell

Använd ett tabelldiagram när du vill göra om en kalkylarkstabell till ett diagram som kan sorteras och sökas. Tabelldiagram används ofta för att skapa en översikt i Google Kalkylark eller för att bädda in ett diagram på en webbplats. Läs mer om tabelldiagram.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?