Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Diagramtypen

Je kunt je gegevens op verschillende manieren weergeven met diagrammen in een spreadsheet.

Kies hieronder een diagramtype voor meer informatie over het diagram en het gebruik ervan.

Spreidingsdiagram

In een spreidingsdiagram worden numerieke coördinaten langs de X- en Y-as uitgezet. De gegevens in je spreadsheet worden als een puntenwolk in een diagram weergegeven. Je gegevens moeten in minimaal twee kolommen worden geplaatst, die allemaal louter numerieke gegevens bevatten. De eerste kolom met gegevens moet de X-waarden van je diagram bevatten, terwijl de Y-waarden in de andere kolom(men) moeten staan. Elke kolom met Y-waarden wordt als een puntenwolk in het diagram weergegeven.

spreidingsdiagram

Meer informatie over het aanpassen van je diagram

Staafdiagrammen

Staafdiagrammen zijn een goede manier om een of meer categorieën met gegevens te visualiseren, vooral als elke categorie subcategorieën heeft. Met deze diagrammen kun je visueel voorstellen wat het verschil is tussen de gegevenspunten van elke categorie.

Gegevensindeling

Elke rij in je spreadsheet vertegenwoordigt een andere staaf in het diagram. Typ in de eerste kolom van je spreadsheet de labels of classificaties voor elke rij. De overige kolommen moeten numerieke gegevens bevatten. De gegevensindeling voor een staafdiagram is dezelfde als die voor vlak- en lijndiagrammen.

Als je dat wilt, kun je elk van de gegevenskolommen in je spreadsheet ook een naam geven. Als je dit doet, worden deze namen automatisch gedetecteerd en als labels gebruikt voor je gegevens in het diagram. Je kunt deze instelling ook instellen of wijzigen door het selectievakje 'Rij A als kop gebruiken' in te schakelen.

Tot slot kun je onzekerheid in een diagram over je gegevens aangeven met Booleaanse waarden.

Gestapeld staafdiagram

Gegevens voor een gestapeld staafdiagram worden ongeveer net zo gestructureerd als die van een gewoon staafdiagram, alleen worden de gegevens voor elke label of classificatie in één staaf toegevoegd, in plaats van in meerdere staven. Deze staaf bevat alle gegevens voor elk gegeven label of classificatie zodat je kunt zien hoe de delen zich tot het geheel verhouden.

Meer informatie over het aanpassen van je diagram

Cirkeldiagrammen

Met een cirkeldiagram (ook wel taartgrafiek genoemd) kun je gegevens voorstellen als 'taartpunten', ofwel percentages van een totaal.

Gegevensindeling

Je gegevens moeten in twee kolommen van je spreadsheet staan. De eerste kolom bevat een label en de tweede kolom bevat een numerieke waarde waarmee dat label wordt vertegenwoordigd. Op het tabblad Diagramtypen van het dialoogvenster Diagrameditor, kun je schakelen tussen de 2D- en 3D-versie van het cirkeldiagram, of een cirkeldiagram in een ringdiagram veranderen.

2D-cirkeldiagram

2D-cirkeldiagram of taartgrafiek

3D-cirkeldiagram

3D-cirkeldiagram of taartgrafiek

Ringdiagram

ring-/cirkeldiagram

Aanpassingsopties

Behalve de gewone aanpassingsopties van Google-diagrammen, kun je in een cirkeldiagram ook de labels selecteren die je voor elk segment wilt weergeven. Klik hiervoor op het tabblad Aanpassen, scrol omlaag naar Segment en selecteer een optie:

 • Percentage laat elk segment zien als een berekend percentage van het totaal.
 • Waarde geeft het getal weer dat bij elk segment hoort (uit de rechterkolom in je gegevenstabel).
 • Label geeft de naam van elk segment weer (uit de linkerkolom in je gegevenstabel).
 • Met Geen kun je de segmenten leeg laten en alleen de legenda met de kleuren gebruiken.

Wanneer je een van deze opties selecteert, kun je rechts van het dropdown-menu Segment ook de grootte van het lettertype en de tekstkleur van de optie wijzigen.

Je kunt ook legendalabels aan elk segment toevoegen, in plaats van de legenda rechts van of boven het cirkeldiagram zelf weer te geven. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open het dialoogvenster voor het bewerken van diagrammen.
 2. Klik op het tabblad Aanpassen.
 3. Ga naar de optie Legenda en selecteer Gelabeld.

ringdiagram

Organigram

Een organigram laat de structuur van een bedrijf, een groep mensen of een stamboom zien door de relaties tussen de groepsleden weer te geven.

Gegevensindeling

Plaats alle groepsleden in de eerste kolom van je spreadsheet en hun hiërarchische of hogere relatie in de volgende kolom. Als je een tooltip wilt laten verschijnen wanneer je met de muis naar een knooppunt wijst, kun je deze tekst in een derde kolom invoeren.

Meer informatie over het aanpassen van je diagram

Tabeldiagram

Door middel van een tabeldiagram maak je van je standaardspreadsheet een diagram dat eenvoudig kan worden gesorteerd en in pagina's kan worden ingedeeld.

Wanneer je de tabel weergeeft, kun je via het toetsenbord of met de muis afzonderlijke rijen kiezen. Door op de kolomkoppen te klikken kun je afzonderlijke kolommen sorteren. Als je tabel erg groot is, blijft de koprij steeds staan terwijl je scrolt.

Gegevensindeling

Anders dan bij de meeste diagrammen is de gegevensindeling in een tabeldiagram flexibel en aanpasbaar. De enige beperking is dat de gegevens binnen een kolom consistent moeten zijn. De gegevens die in een kolom worden geplaatst, moeten allemaal dezelfde notatie hebben. Als je binnen één kolom verschillende gegevensnotaties combineert, wordt de tabel niet correct weergegeven.

tabel

Meer informatie over het aanpassen van je diagram.

Kaartdiagram

Een kaartdiagram is een kaart van een land, continent of regio waarop kleuren overeenkomen met waarden voor de locaties op de kaart.

Gegevensindeling

Voer in de eerste kolom de locatienamen of regiocodes in. Voer in de tweede kolom numerieke waarden in. Aan de hand van deze waarden wordt de kleurintensiteit van elke locatie aangepast.

Meer informatie over het aanpassen van je diagram

Een kaartdiagram maken

Stel dat je landen wilt weergeven op basis van hun bevolkingsaantal en dat je deze informatie wilt opnemen in een kaart. Vermeld de locaties in de eerste kolom en voer het aantal inwoners in de volgende kolom in.

Als je een kaart wilt maken op basis van je gegevensset, selecteer dan Invoegen > Diagram. Klik in het dialoogvenster op het tabblad Diagramtypen en klik vervolgens op de optie Boomdiagram (onder Anders). Selecteer een van de opties voor geodiagrammen. Ga naar het tabblad Aanpassen. Hier kun je de kleur op de kaart wijzigen. Bijvoorbeeld:

 • Min (0): selecteer rood als overeenkomende kleur.
 • Mid (50): selecteer een lichtgroene kleur.
 • Max (100): selecteer een donkergroene kleur.

Je kunt een kaartdiagram maken met de waarden die bij elk land horen en alleen worden aangeduid met kleuren:

Je kunt ook een cirkel voor elk land gebruiken, waarbij de relatieve grootte van de waarde voor het land wordt aangegeven met de kleur en omvang van de cirkel:

Klik op Invoegen om je diagram in te voegen in je spreadsheet.

Lijndiagram

Een lijndiagram is een goede manier om numerieke gegevens grafisch weer te geven en is met name handig als er wijzigingen in verschillende gegevenscategorieën moeten worden uitgedrukt.

Gegevensindeling

Geef in de eerste kolom een label op waarmee de gegevens in het lijndiagram worden beschreven. De overige kolommen vertegenwoordigen elk een lijn in het diagram en moeten numerieke gegevens bevatten. Je kunt een of meer van deze kolommen in het diagram weergeven. De gegevensindeling voor een lijndiagram is dezelfde als die voor staaf-, vlak- en kolomdiagrammen.

Je kunt de gegevenskolommen desgewenst ook een naam geven. Als je dit doet, worden deze namen automatisch gedetecteerd en als labels gebruikt voor je gegevens in het diagram. Je kunt deze instelling ook instellen of wijzigen door het selectievakje 'Rij A als kop gebruiken' in te schakelen.

Je kunt ook onzekerheid in een diagram over je gegevens aangeven met Booleaanse waarden.

lijndiagram

Kolomdiagrammen

Kolomdiagrammen zijn een goede manier om een of meer categorieën met gegevens te visualiseren, in het bijzonder als elke categorie subcategorieën heeft. Met deze diagrammen kun je visueel voorstellen wat het verschil is tussen de gegevenspunten van elke categorie. In onderstaand diagram kunnen we bijvoorbeeld volgen hoeveel Olympische medailles per land zijn gewonnen, met als subcategorieën goud, zilver en brons.

Gegevensindeling

Elke rij in je spreadsheet komt overeen met een andere kolom in het diagram. Typ in de eerste kolom van je spreadsheet de labels of classificaties voor elke rij. Dit kunnen bijvoorbeeld landen of andere gegevensclassificaties zijn. De overige kolommen moeten numerieke gegevens bevatten. De gegevensindeling voor een kolomdiagram is dezelfde als die voor staaf-, lijn- en vlakdiagrammen.

Je kunt de gegevenskolommen desgewenst ook een naam geven. Als je dit doet, worden deze namen automatisch gedetecteerd en als labels gebruikt voor je gegevens in het diagram. Je kunt deze instelling ook instellen of wijzigen door het selectievakje 'Rij A als kop gebruiken' in te schakelen.

Tot slot kun je onzekerheid in een diagram over je gegevens aangeven met Booleaanse waarden.

kolomdiagram

Gestapeld kolomdiagram

Gegevens in een gestapeld kolomdiagram hebben dezelfde indeling als de gegevens van een gewoon kolomdiagram. Het enige verschil is dat in gestapelde kolomdiagrammen elke categorie maar één kolom heeft. Deze kolom bevat alle gegevens voor een gegeven label of classificatie en stelt je in staat te zien hoe de delen zich tot het geheel verhouden.

gestapeld kolomdiagram

Histogram

Een histogram is de grafische voorstelling van de verdeling van een gegevensset. In de eerste kolom van je spreadsheet plaats je labels voor je groepen gegevens. In de volgende kolommen plaats je numerieke waarden, waarbij elke waarde overeenkomt met items in een verdeling. Er is slechts één kolom gegevens vereist om het histogram te genereren.

Voor elke kolom worden de waarden uit alle rijen gegroepeerd in numerieke verzamelingen. In het histogram worden de waarden in elke verzameling weergegeven. De hoogte van elke staaf komt overeen met de opgetelde waarden.

Meer informatie over het aanpassen van je diagram.

Vlakdiagrammen

Net zoals bij een lijndiagram, worden in een vlakdiagram een of meerdere gegevensreeksen grafisch uitgezet. Dit is met name handig als er wijzigingen in de waarden tussen gegevenscategorieën moeten worden uitgedrukt.

Gegevensindeling

In de eerste kolom beschrijf je met een label de gegevens die je in het vlakdiagram wilt weergeven. Je kunt bijvoorbeeld datums of tijden invoeren. De overige kolommen vertegenwoordigen ieder een gebied in het diagram en moeten numerieke gegevens bevatten. Je kunt een of meerdere van dergelijke kolommen in het vlakdiagram weergeven. In een vlakdiagram moeten alle gegevenswaarden positief zijn. De gegevensindeling voor een vlakdiagram is dezelfde als die voor staaf-, lijn- en kolomdiagrammen.

Je kunt de gegevenskolommen desgewenst ook een naam geven. Als je dit doet, worden deze namen automatisch gedetecteerd en als labels gebruikt voor je gegevens in het diagram. Je kunt deze instelling ook instellen of wijzigen door het selectievakje 'Rij A als kop gebruiken' in te schakelen.

Tot slot kun je onzekerheid in een diagram over je gegevens aangeven met Booleaanse waarden.

vlakdiagram

Gestapeld vlakdiagram

Een gestapeld vlakdiagram wordt voor dezelfde toepassingen gebruikt als een gewoon vlakdiagram of een lijndiagram, maar geeft aan hoe de delen zich tot het geheel verhouden. De gegevensindeling voor een gestapeld vlakdiagram is dezelfde als die voor een gewoon vlakdiagram, alleen zijn er minstens twee kolommen nodig met numerieke gegevens. In het volgende voorbeeld worden gouden, zilveren en bronzen Olympische medailles weergegeven als deel van het totaal aantal medailles dat door elk land is gewonnen.

vlakdiagram

gestapeld vlakdiagram

Tijdlijn met notities

Een tijdlijn met notities is een interactief lijndiagram voor tijdreeksen met de mogelijkheid om notities toe te voegen. Je kunt een of meerdere lijnen in het diagram weergeven.

Gegevensindeling

De eerste kolom in je spreadsheet moet de datum bevatten (eventueel ook de tijd). De volgende kolommen moeten numerieke waarden, titels en notities bevatten. Elke numerieke kolom kan worden gevolgd door een of twee optionele kolommen met tekst. De waarden in de numerieke kolom worden uitgezet op de Y-as en komen overeen met de tijd in de eerste kolom. De teksten in de eerste kolom na een numerieke kolom zijn de titels van je notities, en de tweede kolom met tekst bevat de inhoud van de notities.

tijdlijngegevens met notities

tijdlijn met notities

Meer informatie over het aanpassen van je diagram.

Sparklines

Een sparkline is handig als je een of meerdere gegevenscategorieën zichtbaar wilt maken en vergelijken. Dit diagramtype wordt vaak gebruikt voor het weergeven van gegevens in een bepaalde periode. Een sparkline lijkt op een lijndiagram met het verschil dat gegevensregels op afzonderlijke assen worden uitgezet die op elkaar zijn gestapeld.

Gegevensindeling

Elke kolom van de spreadsheet moet numerieke gegevens bevatten. Het aantal kolommen dat in de sparkline kan worden weergegeven, is onbeperkt. Door elke kolom van de spreadsheet van een label te voorzien, wordt het bijhouden van je gegevens eenvoudiger. Deze labels komen ook in het diagram terug.

sparkline

Meer informatie over het aanpassen van je diagram

Zoek je informatie over de SPARKLINE-functie in Spreadsheets? Ga naar de Help over functies.
Combinatiediagram

Met een combinatiediagram kun je elke reeks gegevens weergeven als een verschillend type markering, bijvoorbeeld een kolom, lijn of vlak.

Gegevensindeling

De bovenste rij van je gegevensset bevat de labels voor de X-as van je combinatiediagram. De eerste kolom bevat de labels voor elke gegevensreeks (rij) in de gegevensset. De resterende cellen moeten worden gevuld met de gegevenspunten die je in het diagram wilt weergeven. De cel linksboven wordt altijd genegeerd.

Hier volgt een voorbeeld van de maandelijkse koffieproductie van een land in tonnen:

Een combinatiediagram maken

Als je een combinatiediagram van je gegevensset wilt maken, selecteer je Invoegen > Diagram. Klik in het dialoogvenster op het tabblad Diagramtypen en klik vervolgens op Lijn. Selecteer de optie Combinatiediagram. Kies op het tabblad Aanpassen hoe je elke gegevensreeks wilt weergeven. Hier kun je het selectievakje naast Maximaliseren inschakelen om witruimte te verwijderen en in te zoomen op de gegevens in het diagram. Klik op Invoegen om je diagram in te voegen in je spreadsheet.

Bellendiagram

Een bellendiagram visualiseert gegevens met drie dimensies. Dit type diagram is vergelijkbaar met een spreidingsdiagram waarin de eerste twee dimensies de X- en Y-coördinaten zijn. Een bellendiagram heeft echter nog een 3e dimensie die in het diagram wordt weergegeven als de grootte van de bel. Je gegevens worden ingedeeld in vijf kolommen.

 • Kolom 1: moet tekst zijn en geeft de labels voor de reeksen weer.
 • Kolom 2: een getal dat bepaalt waar de bel langs de X-as wordt uitgezet.
 • Kolom 3: een getal dat bepaalt waar de bel langs de Y-as wordt uitgezet.
 • Kolom 4: moet tekst zijn en bepaalt de kleur van de bel (elk woord krijgt een andere kleur).
 • Kolom 5: een getal dat de grootte van de bel bepaalt (hoe hoger het getal, hoe groter de bel).

Meer informatie over het aanpassen van je diagram

Bewegingsdiagram

Een bewegingsdiagram is een dynamisch diagram dat informatie geeft over verschillende indicatoren in de loop van de tijd. Op basis van de gegevens in je spreadsheet kun je gegevenscategorieën combineren en binnen één diagram diverse bewegingsdiagrammen maken.

Gegevensindeling

De eerste kolom in je spreadsheet moet de namen van de entiteiten bevatten die je in het bewegingsdiagram wilt volgen. In de tweede kolom moeten datumwaarden staan. Dit kunnen jaargetallen zijn, dag/maand/jaar-combinaties, weeknummers of kwartalen. Alle volgende kolommen kunnen numerieke of tekstgegevens bevatten. Tekstgegevens kunnen bijvoorbeeld een indicatie zijn van het weer op een bepaalde dag, bijvoorbeeld 'bewolkt', 'regenachtig' of 'onbewolkt' (of de naam van de huidige CEO als het om bedrijfsgegevens gaat). Kolommen met numerieke gegevens zijn beschikbaar op de X-, Y-, Kleur- en Grootte-assen van het bewegingsdiagram, terwijl kolommen met tekst alleen worden weergegeven in het dropdown-menu voor Kleur.

gegevens bewegingsdiagram

bewegingsdiagram

Meer informatie over het aanpassen van je diagram.

Boomdiagram

Een boomdiagram is een visuele voorstelling van een gegevensstructuur waarmee objecten in een diagram van boven- en onderliggende hiërarchieën worden georganiseerd.

Gegevensindeling

 • Voer in de eerste kolom de naam van een object uit de hiërarchie in.
 • Voer in de tweede kolom de naam van het bovenliggende object in. Elk bovenliggend object moet ook in de eerste kolom zichtbaar zijn.
 • De derde kolom bevat de numerieke waarde van het object en deze bepaalt de grootte van de rechthoek. Deze waarde moet positief zijn. Deze kolom kan leeg zijn voor entiteiten met onderliggende entiteiten, omdat de waarde van een bovenliggende entiteit wordt berekend door de waarden van de onderliggende entiteiten samen te nemen.
 • De optionele vierde kolom bevat een numerieke waarde die de kleur van de rechthoek bepaalt. De waarden in de vierde kolom worden niet samengenomen en kunnen negatief zijn.

Een boomdiagram maken

Stel dat je de omzet en de winst in de verschillende regio's van een internationaal widgetbedrijf wilt vergelijken.

Als je een boomdiagram van je gegevensset wilt maken, selecteer je Invoegen > Diagram. Klik in het dialoogvenster op het tabblad Diagramtypen en klik vervolgens op Kaart. Selecteer de optie boomdiagram. Ga naar het tabblad Aanpassen. Hier kun je de kleur van het diagram aanpassen en het aantal niveaus met gegevens selecteren dat je in het diagram wilt weergeven. Klik vervolgens op Invoegen.

Meer informatie over het aanpassen van je diagram.

Graadmeters

Met graadmeters kun je numerieke waarden of metingen binnen een bereik weergeven. Elke waarde produceert een graadmeter, waarmee je metingen op visuele wijze kunt vergelijken en contrasteren.

Gegevensindeling

Plaats het label van de graadmeter in de eerste kolom en de respectievelijke numerieke waarden in de tweede kolom.

meter

Meer informatie over het aanpassen van je diagram.

Kandelaardiagram

Kandelaardiagrammen worden gebruikt om een openings- en een slotwaarde weer te geven die over de totale variantie heen ligt. Ze worden vaak gebruikt om het gedrag van beurskoersen weer te geven. In dit diagram worden de items waarvan de openingswaarde lager is dan de slotwaarde (een toename) als ingevulde rechthoeken getekend. Items waarvan de openingswaarde hoger is dan de slotwaarde (een afname) worden als lege rechthoeken getekend.

Een kandelaardiagram maken

Als je een kandelaardiagram wilt maken, voer je de volgende waarden in kolommen in. In elke rij wordt één markering van het dikke gedeelte van de 'kaars' weergegeven.

 • Kolom 0: voer een label voor de X-as in.
 • Kolom 1: voer een getal in dat de laagste of minimum waarde voor deze markering aangeeft. Dit vormt de basis van de middenlijn van de kaars.
 • Kolom 2: voer een getal in dat de openings- of beginwaarde voor deze markering aangeeft. Dit vormt één verticale rand van de kaars. Als deze waarde minder is dan de waarde in kolom 3, wordt de kaars gevuld, anders blijft deze leeg.
 • Kolom 3: voer een getal in dat de slot- of eindwaarde voor deze markering aangeeft. Dit vormt de tweede verticale rand van de kaars. Als deze waarde minder is dan de waarde in kolom 2, blijft de kaars leeg, anders wordt deze gevuld.
 • Kolom 4: voer een getal in dat de hoogste of maximum waarde voor deze markering aangeeft. Deze vormt de top van de middenlijn van de kaars.

Als je een kandelaardiagram van je gegevensset wilt maken, selecteer je Invoegen > Diagram. Klik in het dialoogvenster op het tabblad Diagramtypen en klik vervolgens op Trend. Selecteer het kandelaardiagram en klik op Invoegen. Het diagram wordt in de spreadsheet ingevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van je diagram

Radardiagram

Een radardiagram is een goede manier om een of meer variabelen weer te geven in een tweedimensionale grafiek, met een spaak voor elke variabele. Alle gegevenspunten uit je spreadsheet worden langs elke spaak via een lijn met elkaar verbonden.

Gegevensindeling

Je kunt je gegevens in een of meer kolommen plaatsen. In de optionele eerste kolom kun je kwalitatieve gegevens invoeren die de 'graad'-labels langs de buitenste cirkel vervangen. Alle andere kolommen moeten numerieke gegevens bevatten die dienen als de gegevenspunten langs elke spaak van het radardiagram.

radardiagram

Meer informatie over het aanpassen van je diagram

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?