Typy grafů a diagramů v Tabulkách Google

V tabulce níže naleznete informace o různých typech grafů a o tom, jak je používat. 

Zjistěte, jak přidat graf do tabulky.

Spojnicový graf  Spojnicový

Spojnicový graf použijte, když chcete prozkoumat trendy nebo data v určitém časovém období. Další informace o spojnicových grafech.

Kombinovaný graf  Kombinovaný

Kombinovaný graf použijte, pokud chcete zobrazit jednotlivé datové řady pomocí odlišného typu značky, jako je sloupec, čára nebo plocha. Další informace o kombinovaných grafech.

Plošný graf  Plošný

Pomocí plošného grafu můžete graficky sledovat jednu nebo více datových řad, například změny hodnoty mezi kategoriemi dat. Další informace o plošných grafech.

Související grafy: skládaný plošný graf, 100% skládaný plošný graf, stupňový plošný graf, skládaný stupňový plošný graf, 100% skládaný stupňový plošný graf

Sloupcový graf  Sloupcový

Sloupcový graf použijte k zobrazení jedné nebo více kategorií nebo skupin dat, zejména pokud má každá kategorie podkategorie. Další informace o sloupcových grafech.

Související grafy: skládaný sloupcový graf, 100% skládaný sloupcový graf

Pruhový graf  Pruhový

Pruhový graf se hodí k zobrazení rozdílu mezi datovými body pro jednu nebo více kategorií. Další informace o pruhových grafech.

Související grafy: skládaný pruhový graf, 100% skládaný pruhový graf

Výsečový graf  Výsečový

Výsečový graf použijte k zobrazení dat jako „výseče kruhu“ nebo proporcí celku. Další informace o výsečových grafech.

Související graf: prstencový graf

Bodový graf  Bodový

Bodový graf použijte k zobrazení číselných souřadnic podél vodorovné (X) a svislé (Y) osy a k hledání trendů a vzorů mezi dvěma proměnnými. Další informace o bodových grafech.

Související grafy: bublinový graf

Histogram  Histogramový

Histogramový graf použijte k zobrazení distribuce souboru dat v různých segmentech. Další informace o histogramových grafech.

Svíčkový graf  Svíčkový

Svíčkový graf použijte k zobrazení otevírací a uzavírací hodnoty překryté celkovou odchylkou, například pro změny hodnoty akcií. Další informace o svíčkových grafech.

Organizační  Organizační

Organizační diagram, nazývaný také organizační schéma, použijte k zobrazení vztahu mezi členy společnosti, skupiny lidí nebo rodokmenu. Další informace o organizačních diagramech.

Graf se stromovým schématem  Stromové schéma

Stromové schéma se hodí ke znázornění stromu dat, ve kterém jsou objekty uspořádány do hierarchií s nadřazenými a podřízenými položkami. Další informace o grafech se stromovým schématem.

 Geografický

Geografický graf použijte, když chcete ukázat mapu země, světadílu nebo regionu. Hodnoty pro každou lokalitu se znázorní pomocí barev. Další informace o geografických grafech.

 Kaskádový

Kaskádový graf použijte, když chcete zobrazit, jak se pozdější hodnoty přičítají nebo odečítají vzhledem k počáteční hodnotě. Další informace o kaskádových grafech.

 Paprskový

Paprskový graf použijte, když chcete zobrazit jednu nebo více proměnných ve dvou rozměrech. Každé proměnné odpovídá jeden paprsek. Další informace o paprskových grafech.

 Přístrojový

Pomocí přístrojového grafu můžete zobrazit číselné hodnoty nebo měření v určitém rozsahu. Každá hodnota vytváří stupnici, takže můžete porovnávat měření. Další informace o přístrojových grafech.

 Časový graf s poznámkami

Pomocí časového grafu s poznámkami můžete zobrazit interaktivní spojnicový graf časových řad s možností přidávání poznámek. Další informace o časových grafech.

 Tabulkový

Pomocí tabulkového grafu vytvoříte z tabulky v sešitě graf, který je možné seřadit a stránkovat. Tabulkové grafy se často používají k vytvoření panelu v Tabulkách Google nebo ke vložení grafu na webové stránky. Další informace o tabulkových grafech.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?