Skapa en rullgardinsmeny i en cell

Skapa rullgardinsmenyer i en cell med Google Kalkylark.

Skapa en rullgardinsmeny

 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på cellen eller cellerna där du vill skapa en rullgardinsmeny.
 3. Tryck på Mer Mer uppe till höger.
 4. Tryck på Datavalidering.
 5. Välj ett alternativ under Kriterier:
  • Lista med objekt: Om du vill lägga till ett objekt trycker du på + Lägg till och anger ett objekt. Om du vill spara ett objekt trycker du på Klar Välj.
  • Lista från ett intervall: Ange de celler som ska ingå i listan.
 6. Cellerna kommer att ha en nedåtpil Nedåtpil. Ta bort pilen genom att stänga av reglaget På bredvid Visa rullgardinsmeny i cell.
 7. Om du anger data i en cell som inte matchar ett objekt på me listan visas en varning. Om du vill att användarna bara ska ange in objekt från menyn väljer du Avvisa indata under Vid ogiltig data.
 8. Tryck på Spara uppe till höger. Cellerna visar en rullgardinslista.

Ändra eller ta bort en rullgardinsmeny

 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Markera cellen eller cellerna du vill ändra.
 3. Tryck på Mer Mer uppe till höger.
 4. Välj Datavalidering.
  • Ändra de angivna objekten genom att öppna Kriterier och redigera objekten. Tryck på Spara uppe till höger.
  • Om du vill ta bort en lista går du längst ned till höger och trycker på Ta bort regel.

Obs! Om du ändrar innehållet i det valda området görs ändringarna automatiskt i listan.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?