Skapa en rullgardinsmeny i en cell

Skapa rullgardinsmenyer i en cell med Google Kalkylark.

Skapa en rullgardinsmeny

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera cellen eller cellerna där du vill skapa en rullgardinsmeny.
 3. Klicka på Data följt av Datavalidering.
 4. Välj ett alternativ bredvid Kriterier:
  • Lista från ett intervall: Välj de celler som ska ingå i listan.
  • Lista med objekt: Ange objekt, avgränsade med kommatecken och inga blanksteg.
 5. Cellerna kommer att ha en nedåtpil Nedåtpil. Ta bort pilen genom att avmarkera Visa rullgardinsmeny i cell.
 6. Om du anger data i en cell som inte matchar ett objekt på me listan visas en varning. Om du vill att användarna bara ska ange in objekt från menyn väljer du Avvisa indata bredvid Vid ogiltig data.
 7. Klicka på Spara. Cellerna visar en rullgardinslista. Om du vill ändra en cellfärg baserat på det valda alternativet använder du villkorsbaserad formatering

Ändra eller ta bort en rullgardinsmeny

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera cellen eller cellerna du vill ändra.
 3. Klicka på Data följt av Datavalidering.
 4. Ändra de angivna alternativen genom att och redigera objekten bredvid Kriterier.
 5. Klicka på Ta bort validering om du vill ta bort en lista.
 6. Klicka på Spara. Om du ändrar innehållet i det valda området görs ändringarna automatiskt i listan.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?