Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Dropdown-menu's maken in cellen

In Google Spreadsheets kun je de tool voor gegevensvalidatie gebruiken om dropdown-menu's in afzonderlijke cellen te maken. Je kunt kiezen uit twee opties voor dropdown-menu's in cellen: validatie op basis van een bereik en aangepaste lijsten.

Volg deze stappen om een dropdown-menu in een cel te maken op basis van een celbereik of een lijst:

  1. Selecteer een of meer cellen waarin je een dropdown-menu wilt maken.
  2. Klik op Gegevens Validatie.
  3. Selecteer in het dropdown-menu naast Criteria de optie Lijst op basis van een bereik of Lijst met items.
    • Heb je 'Lijst op basis van een bereik' geselecteerd, selecteer dan een celbereik met de waarden waarmee je de lijst wilt vullen. Als je de inhoud wijzigt in het bereik dat je hebt geselecteerd, worden deze wijzigingen ook doorgevoerd in de lijst van de gevalideerde cel.
    • Heb je 'Lijst met items' geselecteerd, voer dan een reeks aangepaste waarden in, gescheiden door komma's. Je kunt bijvoorbeeld 'perziken,pruimen,abrikozen,kersen' invoeren. Let erop dat je geen spatie gebruikt na de komma's.
  4. De cellen die je hebt geselecteerd, bevatten standaard een pijlknop, waarop je kunt klikken om het dropdown-menu weer te geven. Wil je de pijlknop niet weergeven in de cellen, schakel dan het selectievakje 'Knop in cel weergeven om lijst te openen' uit.
  5. Klik op Opslaan. In de cellen die je hebt gekozen voor validatie, wordt nu een dropdown-menu met toegestane waarden weergegeven telkens wanneer een gebruiker de cel bewerkt.

Mensen kunnen in een cel standaard ook gegevens invoeren die niet overeenkomen met een van de items in de lijst. In dat geval wordt een waarschuwing weergegeven. Wil je strenger zijn en mensen alleen toestaan om informatie uit de lijst in te voeren, kies dan 'Invoer weigeren' naast de optie 'Bij ongeldige gegevens'.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?