Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Dropdown-menu's maken in cellen

Met Google Spreadsheets kun je dropdown-menu's maken in een cel.  

Een dropdown-menu maken

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Selecteer de cel of cellen waar je een dropdown-menu wilt maken.
 3. Klik op Gegevens en vervolgens Validatie.
 4. Kies een optie naast Criteria:
  • Lijst op basis van een bereik: kies de cellen die je wilt opnemen in de lijst.
  • Lijst met items: geef items op, gescheiden door komma's en zonder spaties.
 5. Er wordt een pijl-omlaag Pijl-omlaag weergegeven in de cellen. Als je de pijl wilt verwijderen, verwijder je het vinkje uit 'Knop in cel weergeven om lijst te openen'.
 6. Als je gegevens in een cel opgeeft die niet overeenkomen met een item in de lijst, wordt er een waarschuwing weergegeven. Als je wilt dat mensen alleen items uit de lijst opgeven, kies je 'Invoer weigeren' naast 'Bij ongeldige gegevens'.
 7. Klik op Opslaan. Er verschijnt een dropdown-menu in de cellen. Als je de kleur van een cel wilt wijzigen op basis van de geselecteerde optie, gebruik je voorwaardelijke opmaak.

Een dropdown-menu wijzigen of verwijderen

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Selecteer de cel of cellen die je wilt wijzigen.
 3. Klik op Gegevens en vervolgens Validatie.
 4. Als je de vermelde opties wilt wijzigen, bewerk je de items naast Criteria.
 5. Klik op Validatie verwijderen om een lijst te verwijderen.
 6. Klik op Opslaan. Als je de inhoud van het geselecteerde bereik wijzigt, worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd in de lijst.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?