חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי
הדף שביקשת אינו זמין כעת בשפה שלך. תוכל לבחור בשפה אחרת בחלק התחתון של הדף. לחלופין, באמצעות תכונת התרגום המובנית של Google Chrome תוכל לתרגם מיד כל דף אינטרנט אל שפה לבחירתך.

View and change published files

When you publish a Google Docs, Sheets, or Slides file to the web, it creates a copy anyone can view when they visit your site. You’ll still have your original file with the same sharing permissions.

Published Docs, Sheets, and Slides files update automatically after any change to the original file.

Turn off automatic update

  1. Open a file in Google Docs or Sheets.
  2. Click File and then Publish to the web.
  3. Click Published content & settings.
  4. Uncheck the box next to "Automatically republish when changes are made."

See chart data

When you publish a chart to the web, people may see the data used to create it. Be careful when publishing a chart with private or sensitive information.

Mary is a Docs & Drive expert and author of this help page. Leave her feedback below about the page.

Was this article helpful?
How can we improve it?