חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי
הדף שביקשת אינו זמין כעת בשפה שלך. תוכל לבחור בשפה אחרת בחלק התחתון של הדף. לחלופין, באמצעות תכונת התרגום המובנית של Google Chrome תוכל לתרגם מיד כל דף אינטרנט אל שפה לבחירתך.

View and change published files

Anyone can view a Google Docs, Sheets, or Slides file that you publish to the web.

When a file is published, a copy of the original file is made. The copy is the file that people see when they visit your website. It doesn’t carry over sharing permissions, so anyone will be able to see it.

You’ll still have your original file with the same sharing permissions. Only people with view, edit, or comment permissions will be able to view, edit, or comment on your original file.

Make changes to published files

Google Docs and Sheets

Published Docs and Sheets files update automatically whenever a change is made in the original file.

To keep your file from being updated:

  1. Click File and then Publish to the web.
  2. Click on Published content & settings.
  3. Uncheck the box next to “Automatically republish when changes are made.”

Google Slides

Published Slides files update automatically whenever a change is made in the original file.

See chart data

When you publish a chart to the web, people may see the data used to create it. Keep this in mind when publishing a chart with private or sensitive information.

Mary is a Docs & Drive expert and author of this help page. Leave her feedback below about the page.

Was this article helpful?
How can we improve it?