Đặt tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu ở chế độ công khai

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Tài liệu dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.

Để đặt một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày ở chế độ công khai để nhiều đối tượng có thể xem, hãy công bố tệp đó. Sau khi công bố tệp, bạn có thể gửi URL mới cho bất kỳ ai hoặc nhúng tệp vào trang web của mình.

Lưu ý quan trọng: Tuỳ vào chế độ cài đặt tài khoản của bạn, việc công bố tệp sẽ giúp mọi người trên web và mọi người trong tổ chức hoặc một nhóm người trong tổ chức của bạn đều có thể xem được tệp đó. Hãy thận trọng khi công bố thông tin riêng tư hoặc nhạy cảm. 

Công bố tệp

Quan trọng: 

 • Khi bạn công bố biểu đồ lên web, mọi người có thể thấy dữ liệu dùng để tạo biểu đồ. Hãy thận trọng khi công bố biểu đồ có thông tin riêng tư hoặc nhạy cảm.
 • Mọi thay đổi bạn thực hiện với tài liệu gốc sẽ được cập nhật trong phiên bản đã công bố. Quá trình cập nhật tự động có thể mất vài phút.
 • Để xoá một tệp khỏi web, bạn phải dừng xuất bản tệp đó. Tìm hiểu cách dừng xuất bản tệp.
 • Để ngừng chia sẻ tệp với cộng tác viên, hãy tìm hiểu cách thay đổi quyền chia sẻ.
 1. Trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày, hãy mở một tệp.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Tệp sau đó Chia sẻ sau đó Công bố lên web.
 3. Chọn một phương án công bố:
  • Bảng tính: Công bố toàn bộ bảng tính hoặc từng trang tính. Bạn cũng có thể chọn định dạng dùng để công bố.
  • Bản trình bày: Chọn tốc độ chuyển động của các trang trình bày.
 4. Nhấp vào Công bố.
 5. Sao chép URL và gửi cho bất kỳ ai mà bạn muốn cho xem tệp. Hoặc hãy nhúng URL vào trang web của bạn.

Công bố tệp trong bộ nhớ dùng chung

Quan trọng: Nếu bạn đang sử dụng một tài khoản thông qua cơ quan hoặc trường học, thì có thể quản trị viên của bạn đã tắt tính năng công bố tệp. Nếu bạn không thể công bố tệp, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Bộ nhớ dùng chung sau đó rồi nhấp đúp vào một trong các bộ nhớ dùng chung của bạn.
 3. Ở trên cùng, bên cạnh tên bộ nhớ dùng chung của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuốngsau đóCài đặt bộ nhớ dùng chung.
 4. Bên cạnh mục “Chia sẻ với những người không phải là thành viên”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhấp vào “Những người không phải là thành viên của bộ nhớ dùng chung này có thể được cấp quyền truy cập vào tệp trong bộ nhớ dùng chung này”.
 6. Nhấp vào Áp dụng.
 7. Làm theo những bước này để công bố tệp.
Tắt tính năng cập nhật tự động
 1. Mở một tệp trong Google Tài liệu hoặc Trang tính mà bạn đã công bố lên web.
 2. Nhấp vào mục Tệp sau đó  Chia sẻ sau đó Công bố lên web.
 3. Nhấp vào mục Nội dung đã công bố và cách cài đặt.
 4. Bỏ đánh dấu vào hộp bên cạnh mục "Tự động công bố lại khi có thay đổi".
  • Để bật lại tính năng tự động công bố, hãy đánh dấu vào hộp đó.

Lưu ý: Bạn không thể tắt tính năng tự động cập nhật trong Google Trang trình bày.

Dừng công bố tệp
 1. Mở một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Tệp sau đó  Chia sẻ sau đó Công bố lên web.
 3. Nhấp vào mục Nội dung đã công bố và cách cài đặt.
 4. Nhấp vào Dừng công bố.
Giao diện của các tệp được công bố khi chia sẻ

Nếu bạn gửi cho ai đó URL của tệp đã công bố, họ sẽ thấy một phiên bản không thể chỉnh sửa. Người khác sẽ thấy như sau:

 • Tài liệu: Phiên bản không có thanh công cụ.
 • Bảng tính: Phiên bản không có thanh công cụ. Những người có quyền "xem" có thể xem biểu đồ, tùy chọn định dạng ô và giá trị của các ô, nhưng không thể xem hoặc chỉnh sửa công thức.
 • Bản trình bày: Phiên bản chỉ xem hoặc phiên bản ở chế độ bản trình bày có trang trình bày toàn màn hình.
Kiểm soát ai có thể công bố tệp

Chủ sở hữu tệp và người chỉnh sửa có thể công bố tệp. Nếu bạn là chủ sở hữu tệp và muốn người khác công bố tệp, hãy cấp cho họ quyền "chỉnh sửa".

Nếu bạn là chủ sở hữu và không muốn người khác công bố tệp:

 1. Mở một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Chia sẻ.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Bỏ đánh dấu mục Người chỉnh sửa có thể thay đổi các quyền và chia sẻ.
 5. Nhấp vào Xong.

Nhúng tệp

Để đặt một tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc biểu mẫu có sẵn để xem trên một trang web hiện có, bạn có thể nhúng các tài liệu đó vào trang web hoặc blog của mình.

Nhúng tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày
 1. Mở một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Tệp sau đó  Chia sẻ sau đó Công bố lên web.
 3. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy nhấp vào mục Nhúng.
 4. Chọn một phương án công bố:
 • Bảng tính: Chọn công bố toàn bộ bảng tính hoặc từng trang tính.
 • Bản trình bày: Chọn kích thước bản trình bày và tốc độ chuyển các trang trình bày.
 1. Nhấp vào Công bố.
 2. Sao chép tệp HTML trong hộp văn bản và dán tệp đó vào trang web hoặc blog của bạn.
Chỉnh sửa bảng tính đã nhúng

Nếu đang nhúng một bảng tính, bạn có thể cho hiện hoặc ẩn các phần của bảng tính sau khi công bố lên web.

 1. Mở một tệp trong Google Trang tính.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Tệp sau đó  Chia sẻ sau đó Công bố lên web.
 3. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy nhấp vào mục Nhúng.
 4. Nhấp vào Công bố.
 5. Sao chép mã trong hộp văn bản và dán mã này vào trang web hoặc blog của bạn.
 6. Để hiện hoặc ẩn các phần của bảng tính, hãy chỉnh sửa tệp HTML trên trang web hoặc blog của bạn.
 • gid=: Mã trang tính.
 • range=: Các hàng và cột sẽ công bố lên web. Ví dụ: A1:B14.
 • widget=: True hoặc false. Nếu là true thì tab trang tính xuất hiện ở dưới cùng.
 • headers=: True hoặc false. Nếu là true, số hàng và chữ cái của cột sẽ xuất hiện.
 • chrome=: True hoặc false. Nếu là true, tiêu đề và chân trang sẽ xuất hiện.
Nhúng biểu mẫu
 1. Hãy mở một biểu mẫu trong Google Biểu mẫu.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào mục Gửi.
 3. Ở đầu cửa sổ, hãy nhấp vào mục Nhúng.
 4. Để sao chép tệp HTML xuất hiện, hãy nhấp vào mục Sao chép.
 5. Dán tệp HTML vào trang web hoặc blog của bạn.

Bài viết liên quan:

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
35
false
false