Göra Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär offentliga

Om du vill göra dokument, kalkylark eller presentationer tillgängliga för en större målgrupp publicerar du filen. När du publicerar filen får du en webbadress som du kan skicka till vem du vill eller bädda in på din webbplats.

Publicera en fil

 1. Öppna en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Klicka på Arkiv följt av Publicera på webben högst upp.
 3. Välj ett publiceringsalternativ:
  • Kalkylark: Publicera hela kalkylarket eller enskilda arbetsblad. Du kan även välja ett publiceringsformat.
  • Presentation: Välj i vilken takt bilderna ska visas.
 4. Klicka på Publicera.
 5. Kopiera webbadressen och skicka den till dem du vill ska kunna visa filen. Eller bädda in den på din webbplats.

Obs! När du publicerar ett diagram på webben kan andra se den data som användes för att skapa det. Var försiktig när du publicerar ett diagram med privat eller känslig information.

Stäng av automatiska uppdateringar

När du ändrar en publicerad fil i Dokument eller Kalkylark, publiceras ändringarna automatiskt. Så här stänger du av automatiska uppdateringar:

 1. Öppna en fil i Google Dokument eller Kalkylark som du redan har publicerat på webben.
 2. Klicka på Arkiv följt av Publicera på webben.
 3. Klicka på Publicerat innehåll och inställningar.
 4. Avmarkera rutan bredvid Återpublicera automatiskt när ändringar har gjorts.
 • Markera rutan igen om du vill aktivera automatisk publicering.

Obs! Det går inte att stänga av automatiska uppdateringar i Google Presentationer.

Sluta publicera en fil
 1. Öppna en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Klicka på Arkiv följt av Publicera på webben högst upp.
 3. Klicka på Publicerat innehåll och inställningar.
 4. Klicka på Stoppa publicering.
Så här ser publicerade filer ut när du delar dem

Om du skickar webbadressen till en publicerad fil till någon, ser personen en version som de inte kan redigera och som ser annorlunda ut än din. Detta kommer andra att se:

 • Dokument: En version utan verktygsfält.
 • Kalkylark: En version utan verktygsfält. Personer med visningsbehörigheter kan se diagram, cellformatering och cellvärden, men de kan inte visa eller redigera formler.
 • Presentationer: En skrivskyddad version eller en version i presentationsläge med helskärmsbilder.
Styra vem som kan publicera en fil

Filägare och redigerare kan publicera filer. Om du äger en fil och vill att någon annan ska publicera den, kan du ge personen redigeringsåtkomst.

Gör så här om du är ägare och inte vill att någon annan ska publicera filen:

 1. Öppna en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Längst upp till höger klickar du på Dela.
 3. Längst ner till höger klickar du på Avancerat.
 4. Markera kryssrutan bredvid Hindra redigeringsbehöriga från att ändra åtkomst och lägga till nya personer.
 5. Klicka på Spara.

Bädda in filer

Du kan göra ett dokument, ett kalkylark, ett formulär eller en presentation tillgänglig för visning på en befintlig webbplats genom att bädda in det/den på din webbplats eller blogg.

Bädda in ett dokument, ett kalkylark eller en presentation
 1. Öppna en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Klicka på Arkiv följt av Publicera på webben högst upp.
 3. I fönstret som visas klickar du på Bädda in.
 4. Välj ett publiceringsalternativ:
 • Kalkylark: Välj att publicera hela kalkylarket eller enskilda arbetsblad.
 • Presentation: Välj en presentationsstorlek och i vilket takt bilderna ska visas.
 1. Klicka på Publicera.
 2. Kopiera HTML-koden i textrutan och klistra in den på din webbplats eller blogg.
Redigera inbäddade kalkylark

Om du bäddar in ett kalkylark, kan du visa eller dölja delar av kalkylarket efter att du har publicerat på webben.

 1. Öppna en fil i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Arkiv följt av Publicera på webben högst upp.
 3. I fönstret som visas klickar du på Bädda in.
 4. Klicka på Publicera.
 5. Kopiera koden i textrutan och klistra in den på din webbplats eller blogg.
 6. Redigera HTML-koden på din webbplats eller blogg för att visa eller dölja delar av kalkylarket.
 • gid=: Arbetsbladets id.
 • range=: De rader och kolumner som publiceras på webben. Exempel: A1:B14.
 • widget=: True eller false. Om värdet är true visas arbetsblad längst ned.
 • headers=: True eller false. Om värdet är true visas radnummer och kolumnbokstäver.
 • chrome=: True eller false. Om värdet är true visas titeln och sidfoten.
Bädda in ett formulär
 1. Öppna ett formulär i Google Formulär.
 2. Klicka på Skicka uppe till höger.
 3. Överst i fönstret klickar du på Bädda in.
 4. Kopiera HTML som visas genom att klicka på Kopiera.
 5. Klistra in HTML på webbplatsen eller i bloggen.

Relaterad artikel:

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?