Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Geavanceerde sorteerregels

U kunt een celbereik sorteren volgens de regels die voor een of meer kolommen zijn ingesteld. Als u uw gegevens wilt sorteren, volgt u deze stappen:

  1. Markeer de groep cellen die u wilt sorteren. Als u het hele blad wilt sorteren, klikt u op de linkerbovenhoek van het blad om alle cellen te selecteren.
  2. Selecteer in het menu Gegevens de optie Bereik sorteren...
  3. Schakel het selectievakje Gegevens hebben een rij berichtkoppen in als uw kolommen titels hebben.
  4. Selecteer de kolom die u eerst wilt sorteren en geef op of die kolom in oplopende of aflopende volgorde moet worden gesorteerd.
    • Klik op +Andere manier van sorteren toevoegen als u een andere sorteerregel wilt toevoegen. Aan elke sortering wordt een prioriteit toegekend op basis van de volgorde van uw regels.
    • Klik op de X links van uw regel als u deze wilt verwijderen.
  5. Klik op Sorteren. Vervolgens wordt uw bereik gesorteerd.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?