Kortkommandon för Google Kalkylark

Använd kortkommandon i Google Kalkylark när du ska navigera, formatera och använda formler.

Obs! Vissa kortkommandon fungerar kanske inte för alla språk eller tangentbord.

Om du vill se en lista över kortkommandon i Google Kalkylark trycker du på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).

Om du vill söka i menyerna trycker du på Alt + / (Windows, Chrome OS) eller Option + / (Mac).

Kortkommandon för PC

Vanliga åtgärder

Välj kolumn Ctrl + blanksteg
Välj rad Skift + blanksteg
Markera alla Ctrl + a
Ctrl + Skift + blanksteg
Ångra Ctrl + z
Gör om Ctrl + y
Ctrl + Skift + z
F4
Sök efter Ctrl + f
Sök och ersätt Ctrl + h
Fyll i intervall Ctrl + Retur
Fyll i nedåt Ctrl + d
Fyll i åt höger Ctrl + r
Spara
(alla ändringar sparas automatiskt på Drive)
Ctrl + s
Öppna Ctrl + o
Skriv ut Ctrl + p
Kopiera Ctrl + c
Klipp ut Ctrl + x
Klistra in Ctrl + v
Klistra enbart in värden Ctrl + Skift + v
Visa vanliga kortkommandon Ctrl + /
Infoga nytt arbetsblad Skift + F11
Kompakta kontroller Ctrl + Skift + f
Inmatningsverktyg på/av
(tillgängligt i kalkylark på icke-latinska språk)
Ctrl + Skift + k
Välj inmatningsverktyg Ctrl + Alt + Skift + k
Sök i menyerna Alt + /

Formatera celler

Fet Ctrl + b
Understruken Ctrl + u
Kursiv Ctrl + i
Genomstruken Alt + Skift + 5
Centrera Ctrl + Skift + e
Vänsterjustera Ctrl + Skift + l
Högerjustera Ctrl + Skift + r
Använd övre kant Alt + Skift + 1
Använd höger kant Alt + Skift + 2
Använd nedre kant Alt + Skift + 3
Använd vänster kant Alt + Skift + 4
Ta bort kanter Alt + Skift + 6
Använd yttre kant

Alt + Skift + 7

Ctrl + Skift + 7

Infoga länk Ctrl + k
Infoga tid Ctrl + Skift + ;
Infoga datum Ctrl + ;
Infoga datum och tid Ctrl + Alt + Skift +;
Decimalformat Ctrl + Skift + 1
Tidsformat Ctrl + Skift + 2
Datumformat Ctrl + Skift + 3
Valutaformat Ctrl + Skift + 4
Procentformat Ctrl + Skift + 5
Exponentformat Ctrl + Skift + 6
Rensa formatering Ctrl + \

Navigera i kalkylark

Flytta till början av raden Home
Flytta till början av arbetsbladet Ctrl + Home
Flytta till slutet av raden Slut
Flytta till slutet av arbetsbladet Ctrl + End
Skrolla till den aktiva cellen Ctrl + Backsteg
Flytta till nästa arbetsblad Alt + Nedåtpil
Flytta till föregående arbetsblad Alt + Uppåtpil
Visa lista över arbetsblad Alt + Skift + k
Öppna hyperlänk Alt + Retur
Öppna Utforska Alt + Skift + x
Öppna sidopanelen Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Flytta fokus bort från kalkylark Ctrl + Alt + Skift + m
Flytta till snabbsumma
(när ett cellintervall har valts)
Alt + Skift + q
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan p
Öppna rullgardinsmeny på filtrerad cell Ctrl + Alt + r
Öppna versionshistorik Ctrl + Alt + Skift + h
Öppna chatt i kalkylarket Skift + Esc
Stäng teckningsredigering Skift + Esc

Redigera anteckningar och kommentarer

Infoga/redigera anteckning Skift + F2
Infoga/redigera kommentar Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd för kommentar Ctrl + Alt + Skift + a
Ange aktuell kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan c
Flytta till nästa kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan c
Flytta till föregående kommentar Håll ned Ctrl + Alt, tryck på p och sedan på c

Öppna en meny

Arkiv-menyn i Google Chrome: Alt + f
andra webbläsare: Alt + Skift + f
Redigera-menyn i Google Chrome: Alt + e
andra webbläsare: Alt + Skift + e
Visa-menyn i Google Chrome: Alt + v
andra webbläsare: Alt + Skift + v
Infoga-menyn i Google Chrome: Alt + i
andra webbläsare: Alt + Skift + i
Format-menyn i Google Chrome: Alt + o
andra webbläsare: Alt + Skift + o
Data-menyn i Google Chrome: Alt + d
andra webbläsare: Alt + Skift + d
Verktyg-menyn i Google Chrome: Alt + t
andra webbläsare: Alt + Skift + t
Öppna Infoga-menyn Ctrl + Alt + Skift + = 
Ctrl + Alt + = 

(med markerade celler)
Öppna Ta bort-menyn Ctrl + Alt + - (med markerade celler)
Formulärmenyn
(visas när kalkylarket är kopplat till ett formulär)
i Google Chrome: Alt + m
andra webbläsare: Alt + Skift + m
Tillägg-menyn i Google Chrome: Alt + n
andra webbläsare: Alt + Skift + n
Hjälp-menyn i Google Chrome: Alt + h
andra webbläsare: Alt + Skift + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsningsprogram har aktiverats)
i Google Chrome: Alt + a
andra webbläsare: Alt + Skift + a
Kalkylark-menyn
(kopiera, radera och andra åtgärder i arbetsblad)
Alt + Skift + s
Snabbmeny Ctrl + Skift + \

Lägga till eller ändra rader och kolumner

Infoga rader ovanför

Ctrl + Alt + Skift + = 
Ctrl + Alt + = 

(med markerade celler)

i Google Chrome: Alt + i, sedan r
andra webbläsare: Alt + Shift + i, därefter r

Infoga rader nedanför i Google Chrome: Alt + i, sedan w
andra webbläsare: Alt + Shift + i, sedan w
Infoga kolumner till vänster

Ctrl + Alt + Skift + = 
Ctrl + Alt + = 

(med markerade kolumner)

i Google Chrome: Alt + i, sedan c
andra webbläsare: Alt + Skift + i, sedan c

Infoga kolumner till höger i Google Chrome: Alt + i, sedan o
andra webbläsare: Alt + Skift + i, sedan o
Ta bort rader

Ctrl + Alt + - (med markerade rader)

i Google Chrome: Alt + e, sedan d
andra webbläsare: Alt + Skift + e, sedan d

Ta bort kolumner

Ctrl + Alt + - (med markerade kolumner)

i Google Chrome: Alt + e och e
andra webbläsare: Alt + Skift + e och sedan e

Dölj rad Ctrl + Alt + 9
Visa rad Ctrl + Skift + 9
Dölj kolumn Ctrl + Alt + 0
Visa kolumn Ctrl + Skift + 0
Gruppera rader eller kolumner Alt + Skift + högerpil
Ta bort gruppering av rader eller kolumner Alt + Skift + vänsterpil
Expandera grupperade rader eller kolumner Alt + Skift + nedåtpil
Dölj grupperade rader eller kolumner Alt + Skift + uppåtpil

Använda formler

Visa alla formler Ctrl + ~
Infoga matrisformel Ctrl + Skift + Retur
Komprimera en utökad matrisformel Ctrl + e
Visa/dölj formelhjälp
(när du anger en formel)
Skift + F1
Fullständig/kompakt formelhjälp
(när du anger en formel)
F1
Absoluta/relativa referenser
(när du anger en formel)
F4
Växla förhandsgranskning av formelresultat
(när du anger en formel)
F9
Ändra storlek på formelfältet
(flytta uppåt eller nedåt)
Ctrl + upp/Ctrl + ned

Hjälp för skärmläsningsprogram

Aktivera stöd för skärmläsningsprogram
Läs mer om hur du använder Google Kalkylark med ett skärmläsningsprogram
Ctrl + Alt + z
Läs kolumn Ctrl + Alt + Skift + c
Läs rad Ctrl + Alt + Skift + r

Mac-kortkommandon

Vanliga åtgärder

Välj kolumn Ctrl + blanksteg
Välj rad Skift + blanksteg
Markera alla ⌘ + a
⌘ + Skift + blanksteg
Ångra ⌘ + z
Gör om ⌘ + y
⌘ + Skift + z
Fn + F4
Sök efter ⌘ + f
Sök och ersätt ⌘ + Skift + h
Fyll i intervall ⌘ + Retur
Fyll i nedåt ⌘ + d
Fyll i åt höger ⌘ + r
Spara
(alla ändringar sparas automatiskt på Drive)
⌘ + s
Öppna ⌘ + o
Skriv ut ⌘ + p
Kopiera ⌘ + c
Klipp ut ⌘ + x
Klistra in ⌘ + v
Klistra enbart in värden ⌘ + Skift + v
Visa vanliga kortkommandon ⌘ + /
Infoga nytt arbetsblad Skift + Fn + F11
Kompakta kontroller Ctrl + Skift + f
Inmatningsverktyg på/av
(tillgängligt i kalkylark på icke-latinska språk)
⌘ + Skift + k
Välj inmatningsverktyg ⌘ + Option + Skift + k
Sök i menyerna Option + /

Formatera celler

Fet ⌘ + b
Understruken ⌘ + u
Kursiv ⌘ + i
Genomstruken Option + Skift + 5
Centrera ⌘ + Skift + e
Vänsterjustera ⌘ + Skift + l
Högerjustera ⌘ + Skift + r
Använd övre kant Option + Skift + 1
Använd höger kant Option + Skift + 2
Använd nedre kant Option + Skift + 3
Använd vänster kant Option + Skift + 4
Ta bort kanter Option + Skift + 6
Använd yttre kant

Option + Skift + 7

⌘ + Skift + 7

Infoga länk ⌘ + k
Infoga tid ⌘ + Skift + ;
Infoga datum ⌘ + ;
Infoga datum och tid ⌘ + Option + Skift + ;
Decimalformat Ctrl + Skift + 1
Tidsformat Ctrl + Skift + 2
Datumformat Ctrl + Skift + 3
Valutaformat Ctrl + Skift + 4
Procentformat Ctrl + Skift + 5
Exponentformat Ctrl + Skift + 6
Rensa formatering ⌘ + \

Navigera i kalkylark

Flytta till början av raden Fn + vänsterpil
Flytta till början av arbetsbladet ⌘ + Fn + vänsterpil
Flytta till slutet av raden Fn + högerpil
Flytta till slutet av arbetsbladet ⌘ + Fn + högerpil
Skrolla till den aktiva cellen ⌘ + backsteg
Flytta till nästa arbetsblad Option + nedåtpil
Flytta till föregående arbetsblad Option + uppåtpil
Visa lista över arbetsblad ⌘ + Option + Skift + k
Öppna hyperlänk Option + Retur
Öppna Utforska Option + Skift + x
Öppna sidopanelen ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Flytta fokus bort från kalkylark Ctrl + ⌘ + Skift + m
Flytta till snabbsumma
(när ett cellintervall har valts)
Option + Skift + q
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll ned Ctrl + ⌘, tryck på e och sedan på p
Öppna rullgardinsmeny på filtrerad cell Ctrl + ⌘ + r
Öppna versionshistorik ⌘ + Option + Skift + h
Öppna chatt i kalkylarket Skift + Esc
Stäng teckningsredigering ⌘ + Esc
Skift + Esc

Redigera anteckningar och kommentarer

Infoga/redigera anteckning Skift + F2
Infoga/redigera kommentar ⌘ + Option + m
Öppna diskussionstråd för kommentar ⌘ + Option + Skift + a
Ange aktuell kommentar Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på e och sedan c
Flytta till nästa kommentar Håll ned Ctrl + ⌘, tryck på n och sedan på c
Flytta till föregående kommentar Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan c

Öppna en meny

Arkiv-menyn Ctrl + Option + f
Redigera-menyn Ctrl + Option + e
Visa-menyn Ctrl + Option + v
Infoga-menyn Ctrl + Option + i
Format-menyn Ctrl + Option + o
Data-menyn Ctrl + Option + d
Verktyg-menyn Ctrl + Option + t
Öppna Infoga-menyn ⌘ + Option + = (med markerade celler)
Öppna Ta bort-menyn ⌘ + Option + - (med markerade celler)
Formulärmenyn
(visas när kalkylarket är kopplat till ett formulär)
Ctrl + Option + m
Tillägg-menyn Ctrl + Option + n
Hjälp-menyn Ctrl + Option + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsningsprogram har aktiverats)
Ctrl + Option + a
Kalkylark-menyn
(kopiera, radera och andra åtgärder i arbetsblad)
Option + Skift + s
Snabbmeny ⌘ + Skift + \

Lägga till eller ändra rader och kolumner

Infoga rader ovanför

⌘ + Option + =(med rader markerade)
Ctrl + Option + i, sedan r

Infoga rader nedanför Ctrl + Option + i, sedan b
Infoga kolumner till vänster

⌘ + Option + = (med kolumner markerade)
Ctrl + Option + i, sedan c

Infoga kolumner till höger Ctrl + Option + i, sedan o
Ta bort rader ⌘ + Option + -(med rader markerade)
Ctrl + Option + e, sedan d
Ta bort kolumner ⌘ + Option + -(med kolumner markerade)
Ctrl + Option + e, sedan e
Dölj rad ⌘ + Option + 9
Visa rad ⌘ + Skift + 9
Dölj kolumn ⌘ + Option + 0
Visa kolumn ⌘ + Skift + 0
Gruppera rader eller kolumner Option + Skift + högerpil
Ta bort gruppering av rader eller kolumner Option + Skift + vänsterpil
Expandera grupperade rader eller kolumner Option + Skift + nedåtpil 
Dölj grupperade rader eller kolumner Option + Skift + uppåtpil 

Använda formler

Visa alla formler Ctrl + ~
Infoga matrisformel ⌘ + Skift + Retur
Komprimera en utökad matrisformel ⌘ + e
Visa/dölj formelhjälp
(när du anger en formel)
Skift + Fn + F1
Fullständig/kompakt formelhjälp
(när du anger en formel)
Fn + F1
Absoluta/relativa referenser
(när du anger en formel)
Fn + F4
Växla förhandsgranskning av formelresultat
(när du anger en formel)
Fn + F9
Ändra storlek på formelfältet
(flytta uppåt eller nedåt)
Ctrl + Option + Upp och Ctrl + Option + Ned

Hjälp för skärmläsningsprogram

Aktivera stöd för skärmläsningsprogram
Läs mer om hur du använder Google Kalkylark med ett skärmläsningsprogram
⌘ + Option + z
Läs kolumn ⌘ + Option + Skift + c
Läs rad ⌘ + Option + Skift + r

Chrome OS-kortkommandon

Vanliga åtgärder

Välj kolumn Ctrl + blanksteg
Välj rad Skift + blanksteg
Markera alla Ctrl + a
Ångra Ctrl + z
Gör om Ctrl + y
Ctrl + Skift + z
Sök efter Ctrl + f
Sök och ersätt Ctrl + h
Fyll i intervall Ctrl + Retur
Fyll i nedåt Ctrl + d
Fyll i åt höger Ctrl + r
Spara
(alla ändringar sparas automatiskt på Drive)
Ctrl + s
Öppna Ctrl + o
Skriv ut Ctrl + p
Kopiera Ctrl + c
Klipp ut Ctrl + x
Klistra in Ctrl + v
Klistra enbart in värden Ctrl + Skift + v
Visa vanliga kortkommandon Ctrl + /
Kompakta kontroller Ctrl + Skift + f
Inmatningsverktyg på/av
(tillgängligt i kalkylark på icke-latinska språk)
Ctrl + Skift + k
Välj inmatningsverktyg Ctrl + Alt + Skift + k
Sök i menyerna Alt + /

Formatera celler

Fet Ctrl + b
Understruken Ctrl + u
Kursiv Ctrl + i
Genomstruken Alt + Skift + 5
Centrera Ctrl + Skift + e
Vänsterjustera Ctrl + Skift + l
Högerjustera Ctrl + Skift + r
Använd övre kant Alt + Skift + 1
Använd höger kant Alt + Skift + 2
Använd nedre kant Alt + Skift + 3
Använd vänster kant Alt + Skift + 4
Ta bort kanter Alt + Skift + 6
Använd yttre kant

Alt + Skift + 7
Ctrl + Skift + 7

Infoga länk Ctrl + k
Infoga tid Ctrl + Skift + ;
Infoga datum Ctrl + ;
Infoga datum och tid Ctrl + Alt + Skift +;
Decimalformat Ctrl + Skift + 1
Tidsformat Ctrl + Skift + 2
Datumformat Ctrl + Skift + 3
Valutaformat Ctrl + Skift + 4
Procentformat Ctrl + Skift + 5
Exponentformat Ctrl + Skift + 6
Rensa formatering Ctrl + \

Navigera i kalkylark

Flytta till början av raden Sök + vänsterpil
Flytta till slutet av raden Sök + högerpil
Flytta till första cellen på rad med data Ctrl + vänsterpil
Flytta upp till vänster på arbetsbladet Ctrl + Sök + vänsterpil
Flytta till sista cellen på rad med data Ctrl + högerpil
Flytta längst ned till höger på arbetsbladet Ctrl + Sök + högerpil
Skrolla till den aktiva cellen Ctrl + Backsteg
Flytta till början av arbetsbladet Ctrl + Sök + vänsterpil
Flytta till slutet av arbetsbladet Ctrl + Sök + högerpil
Flytta till nästa arbetsblad Ctrl + Skift + Sök + nedåtpil
Flytta till föregående arbetsblad Ctrl + Skift + Sök + uppåtpil
Visa lista över arbetsblad Alt + Skift + k
Öppna hyperlänk Alt + Retur
Öppna Utforska Alt + Skift + x
Öppna sidopanelen Alt + Skift + .
Alt + Skift + ,
Flytta fokus bort från kalkylark Ctrl + Alt + Skift + m
Flytta till snabbsumma
(när ett cellintervall har valts)
Alt + Skift + q
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan p
Öppna rullgardinsmeny på filtrerad cell Ctrl + Alt + r
Öppna versionshistorik Ctrl + Alt + Skift + h
Öppna chatt i kalkylarket Skift + Esc
Stäng teckningsredigering Ctrl + Esc
Skift + Esc

Redigera anteckningar och kommentarer

Infoga/redigera anteckning Skift + Sök + 2
Infoga/redigera kommentar Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd för kommentar Ctrl + Alt + Skift + a
Ange aktuell kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan c
Flytta till nästa kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan c
Flytta till föregående kommentar Håll ned Ctrl + Alt, tryck på p och sedan på c

Öppna en meny

Arkiv-menyn Alt + f
Redigera-menyn Alt + e
Visa-menyn Alt + v
Infoga-menyn Alt + i
Format-menyn Alt + o
Data-menyn Alt + d
Verktyg-menyn Alt + t
Öppna Infoga-menyn Ctrl + Alt + = (med markerade celler)
Öppna Ta bort-menyn Ctrl + Alt + - (med markerade celler)
Formulärmenyn
(visas när kalkylarket är kopplat till ett formulär)
Alt + m
Tillägg-menyn Alt + n
Hjälp-menyn Alt + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsningsprogram har aktiverats)
Alt + a
Kalkylark-menyn
(kopiera, radera och andra åtgärder i arbetsblad)
Ctrl + Skift + s
Snabbmeny Ctrl + Skift + \

Lägga till eller ändra rader och kolumner

Infoga rader ovanför Ctrl + Alt + =(med rader markerade)
Alt + i, och sedan r
Infoga rader nedanför Alt + i, sedan w
Infoga kolumner till vänster Ctrl + Alt + =(med kolumner markerade)
Alt + i och sedan c
Infoga kolumner till höger Alt + i, sedan o
Ta bort rader Ctrl + Alt + -(med rader markerade)
Alt + e, och sedan d
Ta bort kolumner Ctrl + Alt + -(med kolumner markerade)
Alt + e, och sedan e
Dölj rader Ctrl + Alt + 9
Visa rader Ctrl + Skift + 9
Dölj kolumner Ctrl + Alt + 0
Visa kolumner Ctrl + Skift + 0
Gruppera rader eller kolumner Alt + Skift + högerpil 
Ta bort gruppering av rader eller kolumner Alt + Skift + vänsterpil
Expandera grupperade rader eller kolumner Alt + Skift + nedåtpil
Dölj grupperade rader eller kolumner Alt + Skift + uppåtpil

Använda formler

Visa alla formler Ctrl + ~
Infoga matrisformel Ctrl + Skift + Retur
Komprimera en utökad matrisformel Ctrl + e
Visa/dölj formelhjälp
(när du anger en formel)
Skift + Sök + 1
Fullständig/kompakt formelhjälp (när du anger en formel) Sök + 1
Absoluta/relativa referenser (när du anger en formel) Sök + 4
Växla förhandsgranskning av formelresultat (när du anger en formel) Sök + 9
Ändra storlek på formelfältet (flytta uppåt eller nedåt)

Ctrl + Skift + uppåtpil och 

Ctrl + Skift + nedåtpil

Hjälp för skärmläsningsprogram

Aktivera stöd för skärmläsningsprogram
Läs mer om hur du använder Google Kalkylark med ett skärmläsningsprogram
Ctrl + Alt + z
Läs kolumn Ctrl + Alt + Skift + c
Läs rad Ctrl + Alt + Skift + r

Använd andra kortkommandon för kalkylark

Du kan använda kortkommandon för kalkylark som gjorts av andra företag i Google Kalkylark.

  1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
  2. Klicka på Hjälp och sedan  Kortkommandon högst upp.
  3. Markera Aktivera kortkommandon för kompatibla kalkylark längst ned i fönstret.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?