Kortkommandon för Google Kalkylark

Använd kortkommandon i Google Kalkylark när du ska navigera, formatera och använda formler.

Obs! Vissa kortkommandon fungerar kanske inte för alla språk eller tangentbord.

Om du vill se en lista över kortkommandon i Google Kalkylark kan du trycka på Ctrl + / (Windows, ChromeOS) eller ⌘ + / (Mac).

Använd Verktygssökning (tidigare menysökning) genom att trycka på Alt + / (Windows, ChromeOS) eller Option + / (Mac).

Kortkommandon för PC

Vanliga åtgärder

Välj kolumn Ctrl + blanksteg
Markera rad Skift + blanksteg
Markera alla Ctrl + a
Ctrl + Skift + blanksteg
Ångra Ctrl + z
Gör om Ctrl + y
Ctrl + Skift + z
F4
Sök efter Ctrl + f
Sök och ersätt Ctrl + h
Fyll i intervall Ctrl + Retur
Fyll i nedåt Ctrl + d
Fyll i åt höger Ctrl + r
Spara
(alla ändringar sparas automatiskt på Drive)
Ctrl + s
Öppna Ctrl + o
Skriv ut Ctrl + p
Kopiera Ctrl + c
Klipp ut Ctrl + x
Klistra in Ctrl + v
Klistra enbart in värden Ctrl + Skift + v
Visa vanliga kortkommandon Ctrl + /
Infoga nytt arbetsblad Skift + F11
Kompakta kontroller Ctrl + Skift + f
Inmatningsverktyg på/av
(tillgängligt i kalkylark på icke-latinska språk)
Ctrl + Skift + k
Välj inmatningsverktyg Ctrl + Alt + Skift + k
Verktygssökning (tidigare menysökning)

Alt + /

Byt namn på arbetsblad Alt + 1

Formatera celler

Fet Ctrl + b
Understrykning Ctrl + u
Kursiv Ctrl + i
Genomstruken Alt + Skift + 5
Centrera Ctrl + Skift + e
Vänsterjustera Ctrl + Skift + l
Högerjustera Ctrl + Skift + r
Använd övre kant Alt + Skift + 1
Använd höger kant Alt + Skift + 2
Använd nedre kant Alt + Skift + 3
Använd vänster kant Alt + Skift + 4
Ta bort kanter Alt + Skift + 6
Använd yttre kant

Alt + Skift + 7

Ctrl + Skift + 7

Infoga länk Ctrl + k
Infoga tid Ctrl + Skift + ;
Infoga datum Ctrl + ;
Infoga datum och tid Ctrl + Alt + Skift +;
Decimalformat Ctrl + Skift + 1
Tidsformat Ctrl + Skift + 2
Datumformat Ctrl + Skift + 3
Valutaformat Ctrl + Skift + 4
Procentformat Ctrl + Skift + 5
Exponentformat Ctrl + Skift + 6
Rensa formatering Ctrl + \

Navigera i kalkylark

Flytta till början av raden Home
Flytta till början av arbetsbladet Ctrl + Home
Flytta till slutet av raden Slut
Flytta till slutet av arbetsbladet Ctrl + End
Skrolla till den aktiva cellen Ctrl + Backsteg
Flytta till nästa arbetsblad Alt + Nedåtpil
Flytta till föregående arbetsblad Alt + Uppåtpil
Visa lista över arbetsblad Alt + Skift + k
Öppna hyperlänk Alt + Retur
Öppna Utforska Alt + Skift + x
Öppna sidopanelen Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Flytta fokus bort från kalkylark Ctrl + Alt + Skift + m
Flytta till snabbsumma
(när ett cellintervall har valts)
Alt + Skift + q
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan p
Öppna rullgardinsmeny på filtrerad cell Ctrl + Alt + r
Öppna versionshistorik Ctrl + Alt + Skift + h
Stäng teckningsredigering Skift + Esc

Redigera anteckningar och kommentarer

Infoga/redigera anteckning Skift + F2
Infoga/redigera kommentar Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd för kommentar Ctrl + Alt + Skift + a
Ange aktuell kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan c
Flytta till nästa kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan c
Flytta till föregående kommentar Håll ned Ctrl + Alt, tryck på p och sedan på c

Använda kortkommandon för valda kommentarer

Svara på den aktuella kommentaren R
Flytta till nästa kommentar J
Flytta till föregående kommentar K
Lösa den aktuella kommentaren E
Stänga den aktuella kommentaren U

Öppna en meny

Arkiv-menyn i Google Chrome: Alt + f
andra webbläsare: Alt + Skift + f
Redigera-menyn i Google Chrome: Alt + e
andra webbläsare: Alt + Skift + e
Visa-menyn i Google Chrome: Alt + v
andra webbläsare: Alt + Skift + v
Infoga-menyn i Google Chrome: Alt + i
andra webbläsare: Alt + Skift + i
Format-menyn i Google Chrome: Alt + o
andra webbläsare: Alt + Skift + o
Data-menyn i Google Chrome: Alt + d
andra webbläsare: Alt + Skift + d
Verktyg-menyn i Google Chrome: Alt + t
andra webbläsare: Alt + Skift + t
Öppna Infoga-menyn Ctrl + Alt + Skift + = 
Ctrl + Alt + = 

(med markerade celler)
Öppna Ta bort-menyn Ctrl + Alt + - (med markerade celler)
Formulärmenyn
(visas när kalkylarket är kopplat till ett formulär)
i Google Chrome: Alt + m
andra webbläsare: Alt + Skift + m
Tillägg-menyn i Google Chrome: Alt + n
andra webbläsare: Alt + Skift + n
Hjälp-menyn i Google Chrome: Alt + h
andra webbläsare: Alt + Skift + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsningsprogram har aktiverats)
i Google Chrome: Alt + a
andra webbläsare: Alt + Skift + a
Kalkylark-menyn
(kopiera, radera och andra åtgärder i arbetsblad)
Alt + Skift + s
Snabbmeny

Ctrl + Skift + \
Skift + F10

Lägga till eller ändra rader och kolumner

Infoga rader ovanför

Ctrl + Alt + Skift + =
Ctrl + Alt + =

(med markerade celler)

i Google Chrome: Alt + i, sedan r
andra webbläsare: Alt + Shift + i, därefter r

Infoga rader nedanför i Google Chrome: Alt + i, sedan w
andra webbläsare: Alt + Shift + i, sedan w
Infoga kolumner till vänster

Ctrl + Alt + Skift + = 
Ctrl + Alt + = 

(med markerade kolumner)

i Google Chrome: Alt + i, sedan c
andra webbläsare: Alt + Skift + i, sedan c

Infoga kolumner till höger i Google Chrome: Alt + i, sedan o
andra webbläsare: Alt + Skift + i, sedan o
Ta bort rader

Ctrl + Alt + - (med markerade rader)

i Google Chrome: Alt + e, sedan d
andra webbläsare: Alt + Skift + e, sedan d

Ta bort kolumner

Ctrl + Alt + - (med markerade kolumner)

i Google Chrome: Alt + e och e
andra webbläsare: Alt + Skift + e och sedan e

Dölj rad Ctrl + Alt + 9
Visa rad Ctrl + Skift + 9
Dölj kolumn Ctrl + Alt + 0
Visa kolumn Ctrl + Skift + 0
Gruppera rader eller kolumner Alt + Skift + högerpil
Ta bort gruppering av rader eller kolumner Alt + Skift + vänsterpil
Expandera grupperade rader eller kolumner Alt + Skift + nedåtpil
Dölj grupperade rader eller kolumner Alt + Skift + uppåtpil

Använda formler

Visa alla formler Ctrl + ~
Infoga matrisformel Ctrl + Skift + Retur
Komprimera en utökad matrisformel Ctrl + e
Visa/dölj formelhjälp
(när du anger en formel)
Skift + F1
Fullständig/kompakt formelhjälp
(när du anger en formel)
F1
Absoluta/relativa referenser
(när du anger en formel)
F4
Växla förhandsgranskning av formelresultat
(när du anger en formel)
F9
Ändra storlek på formelfältet
(flytta uppåt eller nedåt)
Ctrl + upp/Ctrl + ned

Växla val av formelintervall
(när du anger en formel)

F2
Ctrl + e

Hjälp för skärmläsare

Aktivera stöd för skärmläsningsprogram
Läs mer om hur du använder Google Kalkylark med ett skärmläsningsprogram
Ctrl + Alt + z
Aktivera stöd för punktskrift Ctrl + Alt + h
Läs kolumn Ctrl + Alt + Skift + c
Läs rad Ctrl + Alt + Skift + r

Mac-kortkommandon

Vanliga åtgärder

Välj kolumn Ctrl + blanksteg
Markera rad Skift + blanksteg
Markera alla ⌘ + a
⌘ + Skift + blanksteg
Ångra ⌘ + z
Gör om ⌘ + y
⌘ + Skift + z
Fn + F4
Sök efter ⌘ + f
Sök och ersätt ⌘ + Skift + h
Fyll i intervall ⌘ + Retur
Fyll i nedåt ⌘ + d
Fyll i åt höger ⌘ + r
Spara
(alla ändringar sparas automatiskt på Drive)
⌘ + s
Öppna ⌘ + o
Skriv ut ⌘ + p
Kopiera ⌘ + c
Klipp ut ⌘ + x
Klistra in ⌘ + v
Klistra enbart in värden ⌘ + Skift + v
Visa vanliga kortkommandon ⌘ + /
Infoga nytt arbetsblad Skift + Fn + F11
Kompakta kontroller Ctrl + Skift + f
Inmatningsverktyg på/av
(tillgängligt i kalkylark på icke-latinska språk)
⌘ + Skift + k
Välj inmatningsverktyg ⌘ + Option + Skift + k
Verktygssökning (tidigare menysökning) Option + /
Markera regionen kring den valda cellen ⌘ + Skift + *
Ctrl + Skift + *
Visar eller döljer menyerna ⌘ + Option + R
Ctrl + Skift + F

Formatera celler

Fet

⌘ + b
⌘ + 2
Ctrl + 2

Understrykning

⌘ + u
⌘ + 4
Ctrl + 4

Kursiv ⌘ + i
⌘ + 3
Ctrl + 3
Genomstruken

⌘ + Skift + x
⌘ + 5
Ctrl + 5

Centrera ⌘ + Skift + e
Vänsterjustera ⌘ + Skift + l
Högerjustera ⌘ + Skift + r
Använd övre kant Option + Skift + 1
Använd höger kant Option + Skift + 2
Använd nedre kant Option + Skift + 3
Använd vänster kant Option + Skift + 4
Ta bort kanter Option + Skift + 6
Använd yttre kant

Option + Skift + 7
⌘ + Skift + 7
Ctrl + Skift + 7

Infoga länk ⌘ + k
Infoga tid ⌘ + Skift + ;
Infoga datum ⌘ + ;
Infoga datum och tid ⌘ + Option + Skift + ;
Decimalformat Ctrl + Skift + 1
Tidsformat Ctrl + Skift + 2
Datumformat Ctrl + Skift + 3
Valutaformat Ctrl + Skift + 4
Procentformat Ctrl + Skift + 5
Exponentformat Ctrl + Skift + 6
Rensa formatering ⌘ + \

Navigera i kalkylark

Flytta till början av raden Fn + vänsterpil
Flytta till början av arbetsbladet ⌘ + Fn + vänsterpil
Flytta till slutet av raden Fn + högerpil
Flytta till slutet av arbetsbladet ⌘ + Fn + högerpil
Skrolla till den aktiva cellen ⌘ + backsteg
Flytta till nästa arbetsblad

Option + nedåtpil

MacBook:
Option + högerpil

Flytta till föregående arbetsblad

Option + uppåtpil

MacBook:
Option + vänsterpil

Visa lista över arbetsblad ⌘ + Option + Skift + k
Öppna hyperlänk Option + Retur
Öppna Utforska Option + Skift + x
Öppna sidopanelen ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Flytta fokus bort från kalkylark Ctrl + ⌘ + Skift + m
Flytta till snabbsumma
(när ett cellintervall har valts)
Option + Skift + q
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll ned Ctrl + ⌘, tryck på e och sedan på p
Öppna rullgardinsmeny på filtrerad cell Ctrl + ⌘ + r
Öppna versionshistorik ⌘ + Option + Skift + h
Stäng teckningsredigering ⌘ + Esc
Skift + Esc
Visa dialogrutan Gå till intervall Ctrl + G
Sök och ersätt med fliken Sök markerad Ctrl + F

Redigera anteckningar och kommentarer

Infoga/redigera anteckning Skift + F2
Infoga/redigera kommentar ⌘ + Option + m
Öppna diskussionstråd för kommentar ⌘ + Option + Skift + a
Ange aktuell kommentar Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på e och sedan c
Flytta till nästa kommentar Håll ned Ctrl + ⌘, tryck på n och sedan på c
Flytta till föregående kommentar Håll Ctrl + ⌘ nedtryckt, tryck på p och sedan c

Använda kortkommandon för valda kommentarer

Svara på den aktuella kommentaren R
Flytta till nästa kommentar J
Flytta till föregående kommentar K
Lösa den aktuella kommentaren E
Stänga den aktuella kommentaren U

Öppna en meny

Arkiv-menyn Ctrl + Option + f
Redigera-menyn Ctrl + Option + e
Visa-menyn Ctrl + Option + v
Infoga-menyn Ctrl + Option + i
Format-menyn Ctrl + Option + o
Data-menyn Ctrl + Option + d
Verktyg-menyn Ctrl + Option + t
Öppna Infoga-menyn ⌘ + Option + = (med markerade celler)
Öppna Ta bort-menyn ⌘ + Option + - (med markerade celler)
Formulärmenyn
(visas när kalkylarket är kopplat till ett formulär)
Ctrl + Option + m
Tillägg-menyn Ctrl + Option + n
Hjälp-menyn Ctrl + Option + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsningsprogram har aktiverats)
Ctrl + Option + a
Kalkylark-menyn
(kopiera, radera och andra åtgärder i arbetsblad)
Option + Skift + s
Snabbmeny

⌘ + Skift + \
Skift + F10

Lägga till eller ändra rader och kolumner

Infoga rader ovanför

⌘ + Option + =(med rader markerade)
Ctrl + Option + i, sedan r

Infoga rader nedanför Ctrl + Option + i, sedan b
Infoga kolumner till vänster

⌘ + Option + = (med kolumner markerade)
Ctrl + Option + i, sedan c

Infoga kolumner till höger Ctrl + Option + i, sedan o
Ta bort rader ⌘ + Option + -(med rader markerade)
Ctrl + Option + e, sedan d
Ta bort kolumner ⌘ + Option + -(med kolumner markerade)
Ctrl + Option + e, sedan e
Dölj rad ⌘ + Option + 9
Visa rad ⌘ + Skift + 9
Dölj kolumn ⌘ + Option + 0
Visa kolumn ⌘ + Skift + 0
Gruppera rader eller kolumner Option + Skift + högerpil
Ta bort gruppering av rader eller kolumner Option + Skift + vänsterpil
Expandera grupperade rader eller kolumner Option + Skift + nedåtpil 
Dölj grupperade rader eller kolumner Option + Skift + uppåtpil 

Använda formler

Visa alla formler Ctrl + ~
Infoga matrisformel ⌘ + Skift + Retur
Komprimera en utökad matrisformel ⌘ + e
Visa/dölj formelhjälp
(när du anger en formel)
Skift + Fn + F1
Fullständig/kompakt formelhjälp
(när du anger en formel)
Fn + F1
Absoluta/relativa referenser
(när du anger en formel)
Fn + F4
Växla förhandsgranskning av formelresultat
(när du anger en formel)
Fn + F9
Ändra storlek på formelfältet
(flytta uppåt eller nedåt)
Ctrl + Option + Upp och Ctrl + Option + Ned

Växla val av formelintervall (när du anger en formel)

F2
Ctrl + e

Hjälp för skärmläsare

Aktivera stöd för skärmläsningsprogram
Läs mer om hur du använder Google Kalkylark med ett skärmläsningsprogram
⌘ + Option + z
Aktivera stöd för punktskrift + Option + h
Läs kolumn ⌘ + Option + Skift + c
Läs rad ⌘ + Option + Skift + r

Chrome OS-kortkommandon

Vanliga åtgärder

Välj kolumn Ctrl + blanksteg
Markera rad Skift + blanksteg
Markera alla Ctrl + a
Ångra Ctrl + z
Gör om Ctrl + y
Ctrl + Skift + z
Sök efter Ctrl + f
Sök och ersätt Ctrl + h
Fyll i intervall Ctrl + Retur
Fyll i nedåt Ctrl + d
Fyll i åt höger Ctrl + r
Spara
(alla ändringar sparas automatiskt på Drive)
Ctrl + s
Öppna Ctrl + o
Skriv ut Ctrl + p
Kopiera Ctrl + c
Klipp ut Ctrl + x
Klistra in Ctrl + v
Klistra enbart in värden Ctrl + Skift + v
Visa vanliga kortkommandon Ctrl + /
Kompakta kontroller Ctrl + Skift + f
Inmatningsverktyg på/av
(tillgängligt i kalkylark på icke-latinska språk)
Ctrl + Skift + k
Välj inmatningsverktyg Ctrl + Alt + Skift + k
Verktygssökning (tidigare menysökning) Alt + /

Formatera celler

Fet Ctrl + b
Understrykning Ctrl + u
Kursiv Ctrl + i
Genomstruken Alt + Skift + 5
Centrera Ctrl + Skift + e
Vänsterjustera Ctrl + Skift + l
Högerjustera Ctrl + Skift + r
Använd övre kant Alt + Skift + 1
Använd höger kant Alt + Skift + 2
Använd nedre kant Alt + Skift + 3
Använd vänster kant Alt + Skift + 4
Ta bort kanter Alt + Skift + 6
Använd yttre kant

Alt + Skift + 7
Ctrl + Skift + 7

Infoga länk Ctrl + k
Infoga tid Ctrl + Skift + ;
Infoga datum Ctrl + ;
Infoga datum och tid Ctrl + Alt + Skift +;
Decimalformat Ctrl + Skift + 1
Tidsformat Ctrl + Skift + 2
Datumformat Ctrl + Skift + 3
Valutaformat Ctrl + Skift + 4
Procentformat Ctrl + Skift + 5
Exponentformat Ctrl + Skift + 6
Rensa formatering Ctrl + \

Navigera i kalkylark

Flytta till början av raden Sök + vänsterpil
Flytta till slutet av raden Sök + högerpil
Flytta till första cellen på rad med data Ctrl + vänsterpil
Flytta upp till vänster på arbetsbladet Ctrl + Sök + vänsterpil
Flytta till sista cellen på rad med data Ctrl + högerpil
Flytta längst ned till höger på arbetsbladet Ctrl + Sök + högerpil
Skrolla till den aktiva cellen Ctrl + Backsteg
Flytta till början av arbetsbladet Ctrl + Sök + vänsterpil
Flytta till slutet av arbetsbladet Ctrl + Sök + högerpil
Flytta till nästa arbetsblad Ctrl + Skift + Sök + nedåtpil
Flytta till föregående arbetsblad Ctrl + Skift + Sök + uppåtpil
Visa lista över arbetsblad Alt + Skift + k
Öppna hyperlänk Alt + Retur
Öppna Utforska Alt + Skift + x
Öppna sidopanelen Alt + Skift + .
Alt + Skift + ,
Flytta fokus bort från kalkylark Ctrl + Alt + Skift + m
Flytta till snabbsumma
(när ett cellintervall har valts)
Alt + Skift + q
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan p
Öppna rullgardinsmeny på filtrerad cell Ctrl + Alt + r
Öppna versionshistorik Ctrl + Alt + Skift + h
Stäng teckningsredigering Ctrl + Esc
Skift + Esc

Redigera anteckningar och kommentarer

Infoga/redigera anteckning Skift + Search + 2
Infoga/redigera kommentar Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd för kommentar Ctrl + Alt + Skift + a
Ange aktuell kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan c
Flytta till nästa kommentar Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan c
Flytta till föregående kommentar Håll ned Ctrl + Alt, tryck på p och sedan på c

Använda kortkommandon för valda kommentarer

Svara på den aktuella kommentaren R
Flytta till nästa kommentar J
Flytta till föregående kommentar K
Lösa den aktuella kommentaren E
Stänga den aktuella kommentaren U

Öppna en meny

Arkiv-menyn Alt + f
Redigera-menyn Alt + e
Visa-menyn Alt + v
Infoga-menyn Alt + i
Format-menyn Alt + o
Data-menyn Alt + d
Verktyg-menyn Alt + t
Öppna Infoga-menyn Ctrl + Alt + = (med markerade celler)
Öppna Ta bort-menyn Ctrl + Alt + - (med markerade celler)
Formulärmenyn
(visas när kalkylarket är kopplat till ett formulär)
Alt + m
Tillägg-menyn Alt + n
Hjälp-menyn Alt + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsningsprogram har aktiverats)
Alt + a
Kalkylark-menyn
(kopiera, radera och andra åtgärder i arbetsblad)
Ctrl + Skift + s
Snabbmeny

Ctrl + Skift + \
Skift + F10

Lägga till eller ändra rader och kolumner

Infoga rader ovanför Ctrl + Alt + =(med rader markerade)
Alt + i, och sedan r
Infoga rader nedanför Alt + i, sedan w
Infoga kolumner till vänster Ctrl + Alt + =(med kolumner markerade)
Alt + i och sedan c
Infoga kolumner till höger Alt + i, sedan o
Ta bort rader Ctrl + Alt + -(med rader markerade)
Alt + e, och sedan d
Ta bort kolumner Ctrl + Alt + -(med kolumner markerade)
Alt + e, och sedan e
Dölj rader Ctrl + Alt + 9
Visa rader Ctrl + Skift + 9
Dölj kolumner Ctrl + Alt + 0
Visa kolumner Ctrl + Skift + 0
Gruppera rader eller kolumner Alt + Skift + högerpil 
Ta bort gruppering av rader eller kolumner Alt + Skift + vänsterpil
Expandera grupperade rader eller kolumner Alt + Skift + nedåtpil
Dölj grupperade rader eller kolumner Alt + Skift + uppåtpil

Använda formler

Visa alla formler Ctrl + ~
Infoga matrisformel Ctrl + Skift + Retur
Komprimera en utökad matrisformel Ctrl + e
Visa/dölj formelhjälp
(när du anger en formel)
Skift + Sök + 1
Fullständig/kompakt formelhjälp (när du anger en formel) Sök + 1
Absoluta/relativa referenser (när du anger en formel) Sök + 4
Växla förhandsgranskning av formelresultat (när du anger en formel) Sök + 9
Ändra storlek på formelfältet (flytta uppåt eller nedåt)

Ctrl + Skift + uppåtpil och 

Ctrl + Skift + nedåtpil

Växla val av formelintervall (när du anger en formel)

F2
Ctrl + e

Hjälp för skärmläsare

Aktivera stöd för skärmläsningsprogram
Läs mer om hur du använder Google Kalkylark med ett skärmläsningsprogram
Ctrl + Alt + z
Aktivera stöd för punktskrift Ctrl + Alt + h
Läs kolumn Ctrl + Alt + Skift + c
Läs rad Ctrl + Alt + Skift + r

Använd andra kortkommandon för kalkylark

Du kan använda kortkommandon för kalkylark som gjorts av andra företag i Google Kalkylark.

  1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
  2. Klicka på Hjälp följt av  Kortkommandon högst upp.
  3. Markera Aktivera kortkommandon för kompatibla kalkylark längst ned i fönstret.

Relaterade artiklar 

Läs mer om att hitta verktyg för Dokument, Kalkylark och Presentationer

 

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
16725949471182988806
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
35