Tastaturgenveje i Google Sheets

Brug tastaturgenveje i Google Sheets til at navigere, formatere og bruge formler.

Bemærk! Nogle genveje fungerer ikke på alle sprog eller tastaturer.

Du kan se en liste over tastaturgenveje i Google Sheets ved at trykke på Ctrl + / (Windows, ChromeOS) eller + / (Mac).

Du kan tilgå Værktøjsfinder (tidligere Søg i menuerne) ved at trykke på Alt + / (Windows, ChromeOS) eller Option + / (Mac).

Pc-genveje

Almindelige handlinger

Vælg kolonne Ctrl + mellemrum
Vælg række Shift + mellemrum
Vælg alle Ctrl + a
Ctrl + Shift + mellemrum
Fortryd Ctrl + z
Annuller fortryd Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
F4
Find Ctrl + f
Find og erstat Ctrl + h
Udfyld område Ctrl + Enter
Udfyld nedad Ctrl+D
Udfyld til højre Ctrl+R
Gem
(alle ændringer gemmes automatisk i Drev)
Ctrl + s
Åbn Ctrl + o
Udskriv Ctrl+P
Kopiér Ctrl + c
Klip Ctrl + x
Indsæt Ctrl + v
Indsæt kun værdier Ctrl + Shift + v
Vis almindelige tastaturgenveje Ctrl + /
Indsæt nyt regneark Shift + F11
Kompakte knapper Ctrl + Shift + f
Menuen Indtastningsværktøjer
(tilgængelig i regneark på ikke-latinske sprog)
Ctrl + Shift + k
Vælg indtastningsværktøjer Ctrl + Alt + Shift + k
Værktøjsfinder (tidligere Søg i menuerne)

Alt + /

Omdøb regneark Alt + 1

Formatér celler

Fed Ctrl + b
Understregning Ctrl+U
Kursiv Ctrl+I
Gennemstregning Alt + Shift + 5
Centrer Ctrl + Shift + e
Venstrejuster Ctrl + Shift + l
Højrejuster Ctrl + Shift + r
Anvend overkant Alt + Shift + 1
Anvend højre kant Alt + Shift + 2
Anvend bundkant Alt + Shift + 3
Anvend venstre kant Alt + Shift + 4
Fjern kanter Alt + Shift + 6
Anvend yderkant

Alt + Shift + 7

Ctrl + Shift + 7

Indsæt link Ctrl + k
Indsæt tidspunkt Ctrl + Shift + ;
Indsæt dato Ctrl + ;
Indsæt dato og klokkeslæt Ctrl + Alt + Shift + ;
Formatér som decimaltal Ctrl + Shift + 1
Formatér som tid Ctrl + Shift + 2
Formatér som dato Ctrl + Shift + 3
Formatér som valuta Ctrl + Shift + 4
Formatér som procent Ctrl + Shift + 5
Formatér som eksponent Ctrl + Shift + 6
Ryd formatering Ctrl + \

Naviger på regneark

Gå til begyndelsen af rækken Home
Gå til begyndelsen af regnearket Ctrl + Home
Gå til enden af rækken End
Gå til slutningen af regnearket Ctrl + End
Rul til den aktive celle Ctrl + Backspace
Gå til næste regneark Alt + pil ned
Gå til forrige regneark Alt + pil op
Se liste over regneark Alt + Shift + k
Åbn hyperlink Alt + Enter
Åbn Udforsk

Ctrl + Alt + Shift + i

Gå til sidepanelet Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Flyt fokus fra et regneark Ctrl + Alt + Shift + m
Gå til quicksum
(når et område med celler er valgt)
Alt + Shift + q
Flyt fokus til pop op-vindue
(til links, bogmærker og billeder)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på e og derefter p
Åbn rullemenuen på den filtrerede celle Ctrl + Alt + r
Åbn revisionsoversigt Ctrl + Alt + Shift + h
Luk redigeringsværktøj til tegninger Shift + Esc

Rediger noter og kommentarer

Indsæt/rediger note Shift + F2
Indsæt/rediger kommentar Ctrl + Alt + m
Åbn diskussionstråden til kommentarer Ctrl + Alt + Shift + a
Angiv aktuel kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på e og derefter c
Gå til næste kommentar Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter c
Gå til forrige kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter c

Brug tastaturgenveje på de valgte kommentarer

Svar på den aktuelle kommentar R
Gå til næste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Løs den aktuelle kommentar E
Luk den aktuelle kommentar U

Åbn en menu

Menuen Filer I Google Chrome: Alt + f
Andre browsere: Alt + Shift + f
Menuen Rediger I Google Chrome: Alt + e
Andre browsere: Alt + Shift + e
Menuen Se I Google Chrome: Alt + v
Andre browsere: Alt + Shift + v
Menuen Indsæt I Google Chrome: Alt + i
Andre browsere: Alt + Shift + i
Menuen Formatér I Google Chrome: Alt + o
Andre browsere: Alt + Shift + o
Menuen Data I Google Chrome: Alt + d
Andre browsere: Alt + Shift + d
Menuen Værktøjer I Google Chrome: Alt + t
Andre browsere: Alt + Shift + t
Åbn menuen Indsæt Ctrl + Alt + =
(med celler valgt)
Åbn menuen Slet Ctrl + Alt + - (med celler valgt)
Menuen Formular
(vises, når regnearket er forbundet til en formular)
I Google Chrome: Alt + m
Andre browsere: Alt + Shift + m
Menuen Tilføjelser I Google Chrome: Alt + n
Andre browsere: Alt + Shift + n
Menuen Hjælp I Google Chrome: Alt + h
Andre browsere: Alt + Shift + h
Menuen Hjælpefunktioner
(vises, når understøttelse af skærmlæser er aktiveret)
I Google Chrome: Alt + a
Andre browsere: Alt + Shift + a
Menuen Ark
(kopiér, slet og andre arkhandlinger)
Alt + Shift + s
Genvejsmenu

Ctrl + Shift + \
Shift
+ F10

Menuen Tabelkolonne Ctrl + Alt + \

Tilføj eller rediger rækker og kolonner

Indsæt rækker over

Ctrl + Alt + =
(med rækker valgt)

I Google Chrome: Alt + i, derefter r, derefter r
Andre browsere: Alt + Shift + i, derefter r, derefter r

Indsæt rækker under I Google Chrome: Alt + i, derefter r, derefter b
Andre browsere: Alt + Shift + i, derefter r, derefter b
Indsæt kolonner til venstre

Ctrl + Alt + =
(med kolonner valgt)

I Google Chrome: Alt + i, derefter c, derefter c
Andre browsere: Alt + Shift + i, derefter c, derefter c

Indsæt kolonner til højre I Google Chrome: Alt + i, derefter c, derefter o
Andre browsere: Alt + Shift + i, derefter c, derefter o
Slet rækker

Ctrl + Alt + - (med rækker valgt)

I Google Chrome: Alt + e, derefter d, derefter d
Andre browsere: Alt + Shift + e, derefter d, derefter d

Slet kolonner

Ctrl + Alt + - (med kolonner valgt)

I Google Chrome: Alt + e, derefter d, derefter e
Andre browsere: Alt + Shift + e, derefter d, derefter e

Skjul række Ctrl + Alt + 9
Vis rækken igen Ctrl + Shift + 9
Skjul kolonne Ctrl + Alt + 0
Vis kolonnen igen Ctrl + Shift + 0
Gruppér rækker eller kolonner Alt + Shift + højrepil
Ophæv gruppering af rækker eller kolonner Alt + Shift + venstrepil
Udvid grupperede rækker eller kolonner Alt + Shift + pil ned
Skjul grupperede rækker eller kolonner Alt + Shift + pil op

Brug formler

Vis alle formler Ctrl + ~
Indsæt matrixformel Ctrl + Shift + Enter
Skjul en udvidet matrixformel Ctrl + e
Vis/skjul hjælp til formler
(ved indtastning af en formel)
Shift + F1
Fuld/kompakt hjælp til formler
(ved indtastning af en formel)
F1
Absolutte/relative referencer
(ved indtastning af en formel)
F4
Skift mellem forhåndsvisninger af formelresultater
(ved indtastning af en formel)
F9
Tilpas størrelsen på formelbjælken
(flyt op eller ned)
Ctrl + op/Ctrl + ned

Skift valg af formelområde
(ved indtastning af en formel)

F2
Ctrl
+ e

Hjælp til skærmlæsere

Aktivér understøttelse af skærmlæser
Få flere oplysninger om brug af Google Sheets med en skærmlæser
Ctrl + Alt + z
Aktivér brailleunderstøttelse Ctrl + Alt + h
Læs kolonne Ctrl + Alt + Shift + c
Læs række Ctrl + Alt + Shift + r

Genveje på Mac

Almindelige handlinger

Vælg kolonne Ctrl + mellemrum
Vælg række Shift + mellemrum
Vælg alle + a
+ Shift + mellemrum
Fortryd + z
Annuller fortryd + y
+ Shift + z
Fn + F4
Find + f
Find og erstat + Shift + h
Udfyld område + Enter
Udfyld nedad + d
Udfyld til højre + r
Gem
(alle ændringer gemmes automatisk i Drev)
+ s
Åbn + o
Udskriv + p
Kopiér + c
Klip + x
Indsæt + v
Indsæt kun værdier + Shift + v
Vis almindelige tastaturgenveje + /
Indsæt nyt regneark Shift + Fn + F11
Kompakte knapper Ctrl + Shift + f
Menuen Indtastningsværktøjer
(tilgængelig i regneark på ikke-latinske sprog)
+ Shift + k
Vælg indtastningsværktøjer + Option + Shift + k
Værktøjsfinder (tidligere Søg i menuerne) Option + /
Vælg det aktuelle område omkring den valgte celle + Shift + *
Ctrl
+ Shift + *
Viser eller skjuler menuerne + Option + R
Ctrl
+ Shift + F

Formatér celler

Fed

+ b
+ 2
Ctrl
+ 2

Understregning

+ u
+ 4
Ctrl
+ 4

Kursiv + i
+ 3
Ctrl
+ 3
Gennemstregning

+ Shift + x
+ 5
Ctrl
+ 5

Centrer + Shift + e
Venstrejuster + Shift + l
Højrejuster + Shift + r
Anvend overkant Option + Shift + 1
Anvend højre kant Option + Shift + 2
Anvend bundkant Option + Shift + 3
Anvend venstre kant Option + Shift + 4
Fjern kanter Option + Shift + 6
Anvend yderkant

Option + Shift + 7
+ Shift + 7
Ctrl
+ Shift + 7

Indsæt link + k
Indsæt tidspunkt + Shift + ;
Indsæt dato + ;
Indsæt dato og klokkeslæt + Option + Shift + ;
Formatér som decimaltal Ctrl + Shift + 1
Formatér som tid Ctrl + Shift + 2
Formatér som dato Ctrl + Shift + 3
Formatér som valuta Ctrl + Shift + 4
Formatér som procent Ctrl + Shift + 5
Formatér som eksponent Ctrl + Shift + 6
Ryd formatering + \

Naviger på regneark

Gå til begyndelsen af rækken Fn + venstrepil
Gå til begyndelsen af regnearket + Fn + venstrepil
Gå til enden af rækken Fn + højrepil
Gå til slutningen af regnearket + Fn + højrepil
Rul til den aktive celle + Backspace
Gå til næste regneark

Option + pil ned

MacBook:
Option
+ højrepil

Gå til forrige regneark

Option + pil op

MacBook:
Option
+ venstrepil

Se liste over regneark Option + Shift + k
Åbn hyperlink Option + Enter
Åbn Udforsk

+ Option + Shift + i

Gå til sidepanelet + Option + .
+ Option + ,
Flyt fokus fra et regneark Ctrl + + Shift + m
Gå til quicksum
(når et område med celler er valgt)
Option + Shift + q
Flyt fokus til pop op-vindue
(til links, bogmærker og billeder)
Hold Ctrl + nede, og tryk på e og derefter p
Åbn rullemenuen på den filtrerede celle Ctrl + + r
Åbn revisionsoversigt + Option + Shift + h
Luk redigeringsværktøj til tegninger + Esc
Shift + Esc
Vis dialogboksen "Gå til interval" Ctrl + G
Find og erstat, når fanen Find er valgt Ctrl + F

Rediger noter og kommentarer

Indsæt/rediger note Shift + F2
Indsæt/rediger kommentar + Option + m
Åbn diskussionstråden til kommentarer + Option + Shift + a
Angiv aktuel kommentar Hold Ctrl + , og tryk på e og derefter c
Gå til næste kommentar Hold Ctrl + nede, tryk på n og derefter c
Gå til forrige kommentar Hold Ctrl + nede, tryk på p og derefter c

Brug tastaturgenveje på de valgte kommentarer

Svar på den aktuelle kommentar R
Gå til næste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Løs den aktuelle kommentar E
Luk den aktuelle kommentar U

Åbn en menu

Menuen Filer Ctrl + Option + f
Menuen Rediger Ctrl + Option + e
Menuen Se Ctrl + Option + v
Menuen Indsæt Ctrl + Option + i
Menuen Formatér Ctrl + Option + o
Menuen Data Ctrl + Option + d
Menuen Værktøjer Ctrl + Option + t
Åbn menuen Indsæt + Option + = (med celler valgt)
Åbn menuen Slet + Option + - (med celler valgt)
Menuen Formular
(vises, når regnearket er forbundet til en formular)
Ctrl + Option + m
Menuen Tilføjelser Ctrl + Option + n
Menuen Hjælp Ctrl + Option + h
Menuen Hjælpefunktioner
(vises, når understøttelse af skærmlæser er aktiveret)
Ctrl + Option + a
Menuen Ark
(kopiér, slet og andre arkhandlinger)
Option + Shift + s
Genvejsmenu

+ Shift + \
Shift
+ F10

Menuen Tabelkolonne + Option + \

Tilføj eller rediger rækker og kolonner

Indsæt rækker over

+ Option + = (med rækker valgt)
Ctrl + Option + i, tryk på r og derefter på r

Indsæt rækker under Ctrl + Option + i, tryk på r og derefter b
Indsæt kolonner til venstre

+ Option + = (med kolonner valgt)
Ctrl + Option + i, tryk på c og derefter c

Indsæt kolonner til højre Ctrl + Option + i, tryk på c og derefter o
Slet rækker + Option + - (med rækker valgt)
Ctrl + Option + e, efterfulgt af d og derefter d
Slet kolonner + Option + - (med kolonner valgt)
Ctrl + Option + e, derefter d og derefter e
Skjul række + Option + 9
Vis rækken igen + Shift + 9
Skjul kolonne + Option + 0
Vis kolonnen igen + Shift + 0
Gruppér rækker eller kolonner Option + Shift + højrepil
Ophæv gruppering af rækker eller kolonner Option + Shift + venstrepil
Udvid grupperede rækker eller kolonner Option + Shift + pil ned
Skjul grupperede rækker eller kolonner Option + Shift + pil op

Brug formler

Vis alle formler Ctrl + ~
Indsæt matrixformel + Shift + Enter
Skjul en udvidet matrixformel + e
Vis/skjul hjælp til formler
(ved indtastning af en formel)
Shift + Fn + F1
Fuld/kompakt hjælp til formler
(ved indtastning af en formel)
Fn + F1
Absolutte/relative referencer
(ved indtastning af en formel)
Fn + F4
Skift mellem forhåndsvisninger af formelresultater
(ved indtastning af en formel)
Fn + F9
Tilpas størrelsen på formelbjælken
(flyt op eller ned)
Ctrl + Option + pil op og Ctrl + Option + pil ned

Skift valg af formelområde (ved indtastning af en formel)

F2
Ctrl
+ e

Hjælp til skærmlæsere

Aktivér understøttelse af skærmlæser
Få flere oplysninger om brug af Google Sheets med en skærmlæser
+ Option + z
Aktivér brailleunderstøttelse + Option + h
Læs kolonne + Option + Shift + c
Læs række + Option + Shift + r

Genveje i ChromeOS

Almindelige handlinger

Vælg kolonne Ctrl + mellemrum
Vælg række Shift + mellemrum
Vælg alle Ctrl+A
Fortryd Ctrl + z
Annuller fortryd Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
Find Ctrl + f
Find og erstat Ctrl + h
Udfyld område Ctrl + Enter
Udfyld nedad Ctrl+D
Udfyld til højre Ctrl+R
Gem
(alle ændringer gemmes automatisk i Drev)
Ctrl + s
Åbn Ctrl + o
Udskriv Ctrl+P
Kopiér Ctrl + c
Klip Ctrl + x
Indsæt Ctrl + v
Indsæt kun værdier Ctrl + Shift + v
Vis almindelige tastaturgenveje Ctrl + /
Kompakte knapper Ctrl + Shift + f
Menuen Indtastningsværktøjer
(tilgængelig i regneark på ikke-latinske sprog)
Ctrl + Shift + k
Vælg indtastningsværktøjer Ctrl + Alt + Shift + k
Værktøjsfinder (tidligere Søg i menuerne) Alt + /

Formatér celler

Fed Ctrl + b
Understregning Ctrl+U
Kursiv Ctrl+I
Gennemstregning Alt + Shift + 5
Centrer Ctrl + Shift + e
Venstrejuster Ctrl + Shift + l
Højrejuster Ctrl + Shift + r
Anvend overkant Alt + Shift + 1
Anvend højre kant Alt + Shift + 2
Anvend bundkant Alt + Shift + 3
Anvend venstre kant Alt + Shift + 4
Fjern kanter Alt + Shift + 6
Anvend yderkant

Alt + Shift + 7
Ctrl
+ Shift + 7

Indsæt link Ctrl + k
Indsæt tidspunkt Ctrl + Shift + ;
Indsæt dato Ctrl + ;
Indsæt dato og klokkeslæt Ctrl + Alt + Shift + ;
Formatér som decimaltal Ctrl + Shift + 1
Formatér som tid Ctrl + Shift + 2
Formatér som dato Ctrl + Shift + 3
Formatér som valuta Ctrl + Shift + 4
Formatér som procent Ctrl + Shift + 5
Formatér som eksponent Ctrl + Shift + 6
Ryd formatering Ctrl + \

Naviger på regneark

Gå til begyndelsen af rækken Søgetasten + venstrepil
Gå til enden af rækken Søgetasten + højre piletast
Gå til den første celle i række med data Ctrl + venstrepil
Gå til øverste venstre hjørne af regnearket Ctrl + søgetasten + venstrepil
Gå til den sidste celle i en række med data Ctrl + højrepil
Gå til nederste højre hjørne af regnearket Ctrl + søgetasten + højrepil
Rul til den aktive celle Ctrl + Backspace
Gå til begyndelsen af regnearket Ctrl + søgetasten + venstrepil
Gå til slutningen af regnearket Ctrl + søgetasten + højrepil
Gå til næste regneark Ctrl + Shift + søgetasten + pil ned
Gå til forrige regneark Ctrl + Shift + søgetasten + pil op
Se liste over regneark Alt + Shift + k
Åbn hyperlink Alt + Enter
Åbn Udforsk

Ctrl + Alt + Shift + i

Gå til sidepanelet Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
Flyt fokus fra et regneark Ctrl + Alt + Shift + m
Gå til quicksum
(når et område med celler er valgt)
Alt + Shift + q
Flyt fokus til pop op-vindue
(til links, bogmærker og billeder)
Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på e og derefter p
Åbn rullemenuen på den filtrerede celle Ctrl + Alt + r
Åbn revisionsoversigt Ctrl + Alt + Shift + h
Luk redigeringsværktøj til tegninger Ctrl + Esc
Shift + Esc

Rediger noter og kommentarer

Indsæt/rediger note Shift + søgetasten + 2
Indsæt/rediger kommentar Ctrl + Alt + m
Åbn diskussionstråden til kommentarer Ctrl + Alt + Shift + a
Angiv aktuel kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på e og derefter c
Gå til næste kommentar Hold Ctrl + Alt nede, og tryk på n og derefter c
Gå til forrige kommentar Hold Ctrl + Alt nede, tryk på p og derefter c

Brug tastaturgenveje på de valgte kommentarer

Svar på den aktuelle kommentar R
Gå til næste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Løs den aktuelle kommentar E
Luk den aktuelle kommentar U

Åbn en menu

Menuen Filer Alt + f
Menuen Rediger Alt + e
Menuen Se Alt + v
Menuen Indsæt Alt + i
Menuen Formatér Alt + o
Menuen Data Alt + d
Menuen Værktøjer Alt + t
Åbn menuen Indsæt Ctrl + Alt + = (med celler valgt)
Åbn menuen Slet Ctrl + Alt + - (med celler valgt)
Menuen Formular
(vises, når regnearket er forbundet til en formular)
Alt + m
Menuen Tilføjelser Alt + n
Menuen Hjælp Alt + h
Menuen Hjælpefunktioner
(vises, når understøttelse af skærmlæser er aktiveret)
Alt + a
Menuen Ark
(kopiér, slet og andre arkhandlinger)
Ctrl + Shift + s
Genvejsmenu

Ctrl + Shift + \
Shift
+ F10

Menuen Tabelkolonne Ctrl + Alt + \

Tilføj eller rediger rækker og kolonner

Indsæt rækker over Ctrl + Alt + = (med rækker valgt)
Alt + i, efterfulgt af r og derefter r
Indsæt rækker under Alt + i efterfulgt af r og derefter b
Indsæt kolonner til venstre Ctrl+Alt + = (med kolonner valgt)
Alt + i, efterfulgt af c og derefter c
Indsæt kolonner til højre Alt + i efterfulgt af c og derefter o
Slet rækker Ctrl + Alt + - (med rækker valgt)
Alt + e, derefter d og derefter d
Slet kolonner Ctrl + Alt + - (med kolonner valgt)
Alt + e, efterfulgt af d og derefter e
Skjul rækker Ctrl + Alt + 9
Vis rækker Ctrl + Shift + 9
Skjul kolonner Ctrl + Alt + 0
Vis kolonner igen Ctrl + Shift + 0
Gruppér rækker eller kolonner Alt + Shift + højrepil
Ophæv gruppering af rækker eller kolonner Alt + Shift + venstrepil
Udvid grupperede rækker eller kolonner Alt + Shift + pil ned
Skjul grupperede rækker eller kolonner Alt + Shift + pil op

Brug formler

Vis alle formler Ctrl + ~
Indsæt matrixformel Ctrl + Shift + Enter
Skjul en udvidet matrixformel Ctrl + e
Vis/skjul hjælp til formler
(ved indtastning af en formel)
Shift + søgetasten + 1
Fuld/kompakt hjælp til formler (ved indtastning af en formel) Søgetasten + 1
Absolutte/relative referencer (ved indtastning af en formel) Søgetasten + 4
Skift mellem forhåndsvisninger af formelresultater (ved indtastning af en formel) Søgetasten + 9
Tilpas størrelsen på formelbjælken (flyt op eller ned)

Ctrl + Shift + pil op og

Ctrl + Shift + pil ned

Skift valg af formelområde (ved indtastning af en formel)

F2
Ctrl
+ e

Hjælp til skærmlæsere

Aktivér understøttelse af skærmlæser
Få flere oplysninger om brug af Google Sheets med en skærmlæser
Ctrl + Alt + z
Aktivér brailleunderstøttelse Ctrl + Alt + h
Læs kolonne Ctrl + Alt + Shift + c
Læs række Ctrl + Alt + Shift + r

Brug andre genveje på regneark

Du kan bruge genveje til regneark, der er oprettet af andre virksomheder, i Google Sheets.

  1. Åbn et regneark på sheets.google.com på din computer.
  2. Øverst skal du klikke på Hjælp og så tastaturgenveje.
  3. Nederst i vinduet skal du aktivere Aktivér kompatible genveje i regneark.

Relaterede artikler

 

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu