Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Tworzenie i edytowanie rysunków

W Rysunkach Google możesz tworzyć i edytować rysunki.

Tworzenie rysunków

 1. Otwórz Dysk Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Nowy a następnie Więcej a następnie Rysunki Google.
 3. Wstaw kształty, linie lub tekst za pomocą narzędzi do edycji.
 4. Gdy skończysz, możesz dodać rysunek do innego pliku.

Używanie narzędzi do edycji

Za pomocą narzędzi do edycji możesz dodawać linie, kształty, pola tekstowe i obrazy.

Rysowanie linii
 1. U góry strony kliknij Wybierz linię.
 2. Wybierz typ linii.
 3. Umieść linię na rysunku:
  • Linia, Łącznik łamany, Łącznik zakrzywiony lub Strzałka: kliknij, aby zacząć rysować, a następnie przeciągnij kursor po obszarze roboczym.
  • Krzywa lub Linia łamana: kliknij, aby zacząć rysować, a następnie kliknij w każdym miejscu, w którym linia ma się zginać. Kliknij dwukrotnie lub zamknij kształt, aby zakończyć rysowanie.
  • Bazgroły: kliknij, aby zacząć rysować, a następnie przeciągnij kursor po obszarze roboczym.
 4. Kliknij Wybierz.
Rysowanie kształtu
 1. U góry strony kliknij Kształt.
 2. Wybierz kształt, którego chcesz użyć.
 3. Kliknij i przeciągnij kursor po obszarze roboczym, aby narysować kształt.
Wstawianie tekstu
 1. U góry strony kliknij Wstaw.
 • Aby umieścić tekst bezpośrednio na obszarze roboczym jako kształt, kliknij Tekst WordArt.
 • Aby umieścić tekst w polu lub zamkniętym obszarze, kliknij Pole tekstowe, a następnie kliknij miejsce, w którym ma się znajdować tekst.
 1. Wpisz tekst i naciśnij Enter.
 2. Możesz zaznaczyć tekst WordArt lub pole tekstowe i zmienić jego rozmiar albo format. Natomiast do tekstu możesz zastosować style, takie jak pogrubienie czy kursywa.
Wstawianie obrazu
 1. U góry strony kliknij Obraz.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać lub przesłać obraz.
 3. Obraz możesz przenosić i formatować tak samo jak każdy inny kształt.
  • Przenoszenie obrazu: przeciągnij go po obszarze roboczym.
  • Zmiana rozmiaru obrazu: przeciągnij niebieskie pola w rogach obrazu.
  • Obracanie obrazu: przeciągnij niebieską kropkę znajdującą się poza kształtem. Przytrzymaj Shift, aby obracać co 15°.
  • Zmiana koloru, grubości i stylu linii obramowania: użyj przycisków nad obszarem roboczym.

Zaznaczanie i formatowanie kształtów

 1. Otwórz rysunek na Dysku Google.
 2. U góry strony kliknij Wybierz.
 3. W obszarze roboczym kliknij kształt, linię lub pole tekstowe, które chcesz zmienić.
  1. Przenoszenie kształtu: przeciągnij go po obszarze roboczym.
  2. Zmiana rozmiaru kształtu: przeciągnij niebieskie pola w rogach kształtu.
  3. Obracanie linii: przeciągnij niebieskie pola w rogach linii. Linie można obracać w ten sposób.
  4. Obracanie kształtu: przeciągnij niebieską kropkę znajdującą się poza kształtem. Przytrzymaj Shift, aby obracać co 15°.
  5. Zmiana koloru wypełnienia oraz koloru, grubości i stylu linii obramowania: użyj przycisków nad obszarem roboczym.
  6. Umieszczanie tekstu wewnątrz kształtu: kliknij dwukrotnie zamknięty kształt i zacznij pisać.

Kopiowanie kształtu

Aby skopiować kształt, przytrzymaj klawisz Opcja (na Macu) lub Ctrl (w systemie Windows) i przeciągnij kopię w inne miejsce.

Zmiana rozmiaru rysunku

 1. W menu kliknij Plik a następnie Ustawienia strony.
 2. Wybierz rozmiar z menu. Aby wybrać niestandardowy rozmiar, kliknij „Niestandardowy”.

Mary jest ekspertem od Dokumentów i Dysku a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Aby przesłać jej swoją opinię o tej stronie, wpisz ją poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?