ดูวิธีใช้วาดเขียนและมาร์กอัป


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

คุณจะสร้าง แทรก และแก้ไขภาพวาดได้ด้วย Google วาดเขียน

สร้างภาพวาดใน Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกแทรก จากนั้น ภาพวาด จากนั้น ใหม่
 3. แทรกรูปร่าง เส้น หรือข้อความด้วยเครื่องมือแก้ไข

สร้างภาพวาดใน Google ไดรฟ์

 1. ไปที่ Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกไฟล์ จากนั้น ใหม่ จากนั้น เพิ่มเติม จากนั้น Google วาดเขียน
 3. ใช้เครื่องมือแก้ไขเพื่อแทรกรายการต่างๆ ดังนี้
  • รูปทรง
  • เส้น
  • ข้อความ

แทรกภาพวาดจาก Google ไดรฟ์

 1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกแทรก จากนั้น ภาพวาด จากนั้น จากไดรฟ์
 3. คลิกภาพวาดที่ต้องการแทรก 
 4. คลิกเลือก

ภาพวาดที่แทรกแล้วจะลิงก์กับภาพวาดต้นฉบับ

 • อัปเดตภาพวาด: คลิกภาพวาด จากนั้นคลิกอัปเดตที่ด้านบนขวา
 • ยกเลิกการลิงก์ภาพวาด: คลิกภาพวาด ที่ด้านบนขวา ให้คลิกยกเลิกการลิงก์ ยกเลิกการลิงก์

ใช้เครื่องมือแก้ไข

คุณจะใช้เครื่องมือแก้ไขเพื่อใส่เส้น รูปร่าง กล่องข้อความ และรูปภาพได้

วาดเส้น
 1. ค้นหาและคลิกเลือกเส้นที่ด้านบนของหน้า
 2. เลือกประเภทของเส้นที่ต้องการ
 3. วิธีวาดเส้นในภาพวาดมีดังนี้
  • เส้นตรง เส้นเชื่อมแบบหักมุม เส้นเชื่อมแบบโค้ง หรือลูกศร: คลิกเพื่อเริ่มต้น จากนั้นลากเส้นในผืนผ้าใบ
  • เส้นโค้งหรือเส้นประกอบ: คลิกเพื่อเริ่มต้น จากนั้นคลิกจุดที่ต้องการให้เส้นโค้งงอ ดับเบิลคลิกหรือวาดรูปร่างให้เสร็จสิ้น
  • ลายเส้น: คลิกเพื่อเริ่มต้น จากนั้นลากเส้นในผืนผ้าใบ
 4. คลิกเลือก
วาดรูปร่าง
 1. ค้นหาและคลิกรูปร่างที่ด้านบนของหน้า
 2. เลือกรูปร่างที่ต้องการใช้
 3. คลิกและลากไปในผืนผ้าใบ เพื่อวาดรูปร่างที่ต้องการ
แทรกข้อความ
 1. คลิกแทรกที่ด้านบนของหน้า
  • หากต้องการวางข้อความในผืนผ้าใบโดยตรง ให้คลิกข้อความศิลป์
  • หากต้องการวางข้อความในช่องหรือพื้นที่ที่จำกัด ให้คลิกช่องข้อความ แล้วคลิกตำแหน่งที่ต้องการวาง
 2. พิมพ์ข้อความและกด Enter
 3. คุณจะเลือก ปรับขนาด และจัดรูปแบบข้อความศิลป์หรือช่องข้อความได้ รวมทั้งยังปรับใช้สไตล์ต่างๆ กับข้อความ เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียงได้อีกด้วย
แทรกรูปภาพ
 1. คลิกรูปภาพที่ด้านบนของหน้า
 2. ทำตามวิธีการเพื่อเลือกหรืออัปโหลดรูปภาพ
 3. คุณจะย้ายและจัดรูปแบบรูปภาพได้เช่นเดียวกับรูปร่างอื่นๆ
  • ย้ายรูปภาพ: ลากไปในผืนผ้าใบ
  • ปรับขนาดรูปภาพ: ลากกล่องสีน้ำเงินที่มุมแต่ละมุม
  • หมุนรูปภาพ: ลากจุดสีน้ำเงินที่อยู่ด้านนอกรูปร่าง โดยกด Shift ค้างไว้เพื่อหมุนครั้งละ 15 องศา
  • เปลี่ยนสีเส้นของขอบ ความหนาของเส้น หรือสไตล์ของเส้นขอบ/เส้น: ใช้ปุ่มเหนือผืนผ้าใบ

เลือกและจัดรูปแบบรูปร่าง

 1. เปิดภาพวาดใน Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาและคลิกเลือกที่ด้านบนของหน้า
 3. คลิกรูปร่าง เส้น หรือช่องข้อความที่ต้องการเปลี่ยนในผืนผ้าใบ
  • ย้ายรูปร่าง: ลากไปในผืนผ้าใบ
  • ปรับขนาดรูปร่าง: ลากกล่องสีน้ำเงินที่มุมแต่ละมุม
  • หมุนเส้น: ลากจุดสีน้ำเงินที่มุมแต่ละมุม โดยคุณจะหมุนเส้นต่างๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกันนี้
  • หมุนรูปร่าง: ลากจุดสีน้ำเงินที่อยู่ด้านนอกรูปร่าง โดยกด Shift ค้างไว้เพื่อหมุนครั้งละ 15 องศา
  • เปลี่ยนสีที่เติม สีของเส้น ความหนาของเส้น หรือสไตล์ของเส้นขอบ/เส้น: ใช้ปุ่มเหนือผืนผ้าใบ
  • ใส่ข้อความในรูปร่าง: ดับเบิลคลิกที่รูปร่างแบบปิดล้อมและเริ่มพิมพ์

คัดลอกรูปร่าง

หากต้องการคัดลอกรูปร่าง ให้กด Option (ใน Mac) หรือ Ctrl (ใน Windows) ค้างไว้แล้วลากสำเนาไปยังตำแหน่งใหม่

เปลี่ยนขนาดภาพวาด

 1. เปิดภาพวาดใน Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่เมนูและคลิกไฟล์ จากนั้น การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 3. เลือกขนาดจากเมนูแบบเลื่อนลง หากต้องการเลือกขนาดที่กำหนดเอง ให้เลือกกำหนดเอง

ซ่อนและแสดงมาร์กอัป

หากเอกสารมีมาร์กอัป คุณจะซ่อนและแสดงมาร์กอัปได้ หากต้องการซ่อนและแสดงมาร์กอัปทั้งหมด ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 1. คลิกดูเมนู จากนั้น แสดงมาร์กอัป Checkmark
 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเอกสาร
 3. คลิกซ่อนมาร์กอัปทั้งหมด

เคล็ดลับ: ในอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส คุณสามารถแตะเพื่อแสดงหรือซ่อนมาร์กอัปทั้งหมดได้

ลบมาร์กอัป

 1. เปิดเอกสารที่มีมาร์กอัปในคอมพิวเตอร์
 2. วิธีลบมาร์กอัป
  1. คลิกขวาที่มาร์กอัป
  2. เมื่อเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิกลบ ลบ


เคล็ดลับ: คุณใช้แป้นพิมพ์เพื่อลบมาร์กอัปได้ โดยกดปุ่ม Backspace หรือปุ่ม Delete ขณะเลือกมาร์กอัป

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
328793829650352147
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
35