Skapa, infoga och redigera teckningar

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en Google Workspace-provperiod utan kostnad.

Du kan skapa, infoga och redigera teckningar med Google Teckningar.

Skapa en ritning i Google Dokument

 1. Öppna ett dokument på datorn.
 2. Överst till vänster klickar du på Infoga följt av Ritning följt av Ny.
 3. Infoga former, linjer eller text med redigeringsverktygen.

Skapa en ritning i Google Drive

 1. Öppna ett dokument på datorn.
 2. Överst till vänster klickar du på Arkiv följt av Nytt följt av Ritning.
 3. Infoga former, linjer eller text med redigeringsverktygen.

Infoga en ritning från Google Drive

 1. Öppna ett dokument på datorn.
 2. Överst till vänster klickar du på Infoga följt av Ritningföljt av Från Drive.
 3. Klicka på den ritning som du vill infoga. 
 4. Klicka på Välj.

Den infogade ritningen är länkad till den ursprungliga ritningen. 

 • Uppdatera ritningen: Klicka på ritningen. Klicka på Uppdatera uppe till höger. 
 • Ta bort ritningens länk: Klicka på ritningen. Klicka på Ta bort länk Ta bort länk uppe till höger.

Använda redigeringsverktygen

Du kan använda redigeringsverktygen för att lägga till linjer, former, textrutor och bilder.

Rita en linje
 1. Längst upp på sidan letar du upp och klickar på Välj linje.
 2. Välj vilken typ av linje som du vill ha.
 3. Placera linjen på ritningen:
  • Linje, Vinkelkoppling, Böjd koppling eller Pil: Klicka för att starta och dra sedan över kanvasen.
  • Kurva eller Polylinje: Klicka för att starta och klicka sedan på varje punkt där du vill att linjen ska böjas. Dubbelklicka eller gör formen komplett för att slutföra.
  • Frihand: Klicka för att starta och dra sedan över kanvasen.
 4. Klicka på Välj.
Rita en form
 1. Längst upp på sidan letar du upp och klickar på Form.
 2. Välj den form som du vill använda.
 3. Klicka och dra på kanvasen för att rita formen.
Infoga text
 1. Överst på sidan klickar du på Infoga.
  • Om du vill placera text direkt på kanvasen som en form klickar du på Word Art.
  • Om du vill placera text i en ruta eller ett begränsat område klickar du på Textruta och klickar sedan där du vill placera den.
 2. Skriv texten och tryck på Retur.
 3. Du kan välja, ändra storlek på och formatera din Word Art eller textruta, eller använda fet eller kursiv stil på texten.
Infoga en bild
 1. Längst upp på sidan letar du upp och klickar på Bild.
 2. Följ anvisningarna för att välja eller ladda upp en bild.
 3. Du kan flytta och formatera bilden som vilken annan form som helst.
  • Flytta bilden: Dra den på kanvasen.
  • Ändra storlek på bilden: Dra i de blå rutorna i hörnen.
  • Rotera bilden: Dra i den blå pricken utanför formen. Håll ned Skift för att rotera 15° i taget.
  • Ändra kantfärg, linjetjocklek eller kant-/linjeutseende: Använd knapparna ovanför kanvasen.

Välja och formatera former

 1. Öppna en ritning i Google Drive på datorn.
 2. Längst upp på sidan letar du upp och klickar på Välj.
 3. Klicka på formen, linjen eller textrutan som du vill ändra på kanvasen.
  • Flytta en form: Dra den på kanvasen.
  • Ändra storlek på en form: Dra i de blå rutorna i hörnen.
  • Rotera en linje: Dra i de blå prickarna i hörnen. Linjer kan roteras på det här sättet.
  • Rotera en form: Dra i den blå pricken utanför formen. Håll ned Skift för att rotera 15° i taget.
  • Ändra fyllningsfärg, linjefärg, linjetjocklek eller kant-/linjeutseende: Använd knapparna ovanför kanvasen.
  • Placera text i en form: Dubbelklicka på en sluten form och börja skriva.

Kopiera en form

Om du vill kopiera en form håller du ned Alternativ (på Mac) eller Ctrl (på Windows) och drar kopian till en ny plats.

Ändra ritningens storlek

 1. Öppna en ritning i Google Drive på datorn.
 2. Öppna menyn och klicka på Arkiv följt av Sidinställningar.
 3. Välj en storlek i listrutan. Om du vill välja en egen storlek väljer du Anpassad.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
35
false
false