Naučte se používat nákresy a označení


               

Chcete pro svou firmu pokročilé funkce Google Workspace?

Vyzkoušejte Google Workspace ještě dnes.

 

 

Pomocí Nákresů Google můžete vytvářet, vkládat a upravovat nákresy.

Tvorba nákresu v Dokumentech Google

 1. V počítači otevřete dokument.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Vložit a pak Nákres a pak Nový.
 3. Pomocí nástrojů pro úpravy vložte tvary, čáry nebo text.

Tvorba nákresu v Disku Google

 1. V počítači přejděte na Disk Google.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Soubor a pak Nový a pak Další a pak Nákresy Google.
 3. Pomocí nástroje pro úpravy můžete vložit:
  • Tvary
  • Čáry
  • Text

Vložení nákresu z Disku Google

 1. V počítači otevřete dokument.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Vložit a pak Nákres a pak Z Disku.
 3. Klikněte na nákres, který chcete vložit. 
 4. Klikněte na Vybrat.

Vložený nákres je propojen s původním nákresem.

 • Aktualizace nákresu: Klikněte na nákres. Vpravo nahoře klikněte na Aktualizovat.
 • Odpojení nákresu: Klikněte na nákres. Vpravo nahoře klikněte na Odpojit Odpojit .

Používání nástrojů pro úpravy

Pomocí nástrojů pro úpravy můžete přidávat čáry, tvary, textová pole a obrázky.

Nakreslení čáry
 1. V horní části stránky vyhledejte a klikněte na možnost Vybrat typ čáry.
 2. Vyberte požadovaný typ čáry.
 3. Umístěte čáru do nákresu:
  • Čára, Pravoúhlá spojnice, Zakřivená spojnice nebo Šipka: Klikněte na začátek a potom přetáhněte kurzor přes plátno.
  • Křivka nebo Složená čára: Klikněte na začátek a potom klikněte v každém bodě, kde se má čára ohnout. Nákres dokončete dvojím kliknutím nebo dokončením tvaru.
  • Kreslení: Klikněte na začátek a potom přetáhněte kurzor přes plátno.
 4. Klikněte na Vybrat.
Nakreslení tvaru
 1. V horní části stránky klikněte na Tvar.
 2. Zvolte tvar, který chcete použít.
 3. Kliknutím a přetažením nakreslete tvar na plátně.
Vložení textu
 1. V horní části stránky klikněte na Vložit.
  • Chcete-li umístit text přímo na plátno jako tvar, klikněte na WordArt.
  • Pokud chcete umístit text do pole nebo do uzavřené oblasti, klikněte na Textové pole a poté klikněte na místo, kam ho chcete umístit.
 2. Zadejte text a stiskněte Enter.
 3. Objekt WordArt nebo textové pole můžete vybrat, změnit jeho velikost a formátovat a na text můžete použít styly, například tučné písmo nebo kurzívu.
Vložení obrázku
 1. V horní části stránky klikněte na Obrázek.
 2. Podle pokynů vyberte nebo nahrajte obrázek.
 3. Obrázek můžete přesunout a naformátovat jako jakýkoli jiný tvar.
  • Přesunutí obrázku: Přetáhněte obrázek na plátně.
  • Změna velikosti obrázku: Přetáhněte modrá pole v rozích.
  • Otočení obrázku: Přetáhněte modrý bod, který je mimo tvar. Podržením klávesy Shift můžete otáčet v krocích po 15°.
  • Změna barvy ohraničení, tloušťky čáry nebo stylu ohraničení/čáry: Použijte tlačítka nad plátnem.

Výběr a formátování tvarů

 1. V počítači otevřete nákres v Disku Google.
 2. V horní části stránky vyhledejte a klikněte na možnost Vybrat.
 3. Na plátně klikněte na tvar, čáru nebo textové pole, které chcete změnit.
  • Přesunutí tvaru: Přetáhněte obrázek na plátně.
  • Změna velikosti tvaru: Přetáhněte modrá pole v rozích.
  • Otočení čáry: Přetáhněte modré body v rozích. Tímto způsobem můžete otáčet čáry.
  • Otočení tvaru: Přetáhněte modrý bod, který je mimo tvar. Podržením klávesy Shift můžete otáčet v krocích po 15°.
  • Změna barvy výplně, barvy čáry, tloušťky čáry nebo stylu ohraničení/čáry: Použijte tlačítka nad plátnem.
  • Vložení textu do tvaru:: Dvakrát klikněte na uzavřený tvar a začněte psát.

Kopírování tvaru

Chcete-li kopírovat tvar, podržte klávesu Option (Mac) nebo Ctrl (Windows) a přetáhněte kopii do nového umístění.

Změna velikosti nákresu

 1. V počítači otevřete nákres v Disku Google.
 2. V nabídce klikněte na Soubor a pak Nastavení stránky.
 3. V rozbalovací nabídce vyberte požadovanou velikost. Chcete-li zvolit vlastní velikost, vyberte Vlastní.

Skrytí a zobrazení označení

Pokud jsou v dokumentu označení, můžete je zobrazit nebo skrýt. Pokud chcete zobrazit či skrýt všechna označení:

 1. Klikněte na Zobrazení a pak Zobrazit označení Checkmark.
 2. Klikněte pravým tlačítkem kamkoli na dokument.
 3. Klikněte na Skrýt všechna označení .

Tip: Na zařízeních s dotykovou obrazovkou můžete všechna označení zobrazit nebo skrýt klepnutím.

Smazání označení

 1. V počítači otevřete dokument s označeními.
 2. Pro smazání označení:
  1. Klikněte pravým tlačítkem na označení.
  2. V nabídce klikněte na Smazat Smazat .


Tip: Označení můžete smazat pomocí klávesnice. Při výběru označení můžete stisknout tlačítko Backspace nebo Delete.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka