Dowiedz się, jak korzystać z rysunków i znaczników


               

Chcesz skorzystać z zaawansowanych funkcji Google Workspace w swojej firmie?

Wypróbuj Google Workspace już dziś.

 

 

W Rysunkach Google możesz tworzyć, wstawiać i edytować rysunki.

Tworzenie rysunku w Dokumentach Google

 1. Na komputerze otwórz dokument.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Wstaw a potem Rysunek a potem Nowy.
 3. Wstaw kształty, linie lub tekst za pomocą narzędzi do edycji.

Tworzenie rysunku na Dysku Google

 1. Otwórz Dysk Google na komputerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Plik a potem Nowy a potem Więcej a potem Rysunki Google.
 3. W narzędziu do edycji możesz wstawić:
  • Kształty
  • Linie
  • Tekst

Wstawianie rysunku z Dysku Google

 1. Na komputerze otwórz dokument.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Wstaw a potem Rysunek a potem Z Dysku.
 3. Kliknij rysunek, który chcesz wstawić.
 4. Kliknij Wybierz.

Wstawiony rysunek jest połączony z pierwotnym rysunkiem.

 • Aby zaktualizować rysunek: kliknij go, a następnie w prawym górnym rogu kliknij Aktualizuj.
 • Aby odłączyć rysunek: kliknij go, a następnie w prawym górnym rogu kliknij Odłącz Rozłącz .

Używanie narzędzi do edycji

Za pomocą narzędzi do edycji możesz dodawać linie, kształty, pola tekstowe i obrazy.

Rysowanie linii
 1. U góry strony znajdź i kliknij opcję Wybierz linię.
 2. Wybierz typ linii.
 3. Umieść linię na rysunku:
  • Linia, Łącznik łamany, Łącznik zakrzywiony lub Strzałka: kliknij, aby zacząć rysować, a następnie przeciągnij kursor po obszarze roboczym.
  • Krzywa lub Linia łamana: kliknij, aby zacząć rysować, a następnie kliknij w każdym miejscu, w którym linia ma się zginać. Kliknij dwukrotnie lub zamknij kształt, aby zakończyć rysowanie.
  • Bazgroły: kliknij, aby zacząć rysować, a następnie przeciągnij kursor po obszarze roboczym.
 4. Kliknij Wybierz.
Rysowanie kształtu
 1. U góry strony znajdź i kliknij Kształt.
 2. Wybierz kształt, którego chcesz użyć.
 3. Kliknij i przeciągnij kursor po obszarze roboczym, aby narysować kształt.
Wstawianie tekstu
 1. U góry strony kliknij Wstaw.
  • Aby umieścić tekst bezpośrednio na obszarze roboczym jako kształt, kliknij Tekst WordArt.
  • Aby umieścić tekst w polu lub zamkniętym obszarze, kliknij Pole tekstowe, a następnie kliknij miejsce, w którym ma się znajdować tekst.
 2. Wpisz tekst i naciśnij Enter.
 3. Możesz zaznaczyć tekst WordArt lub pole tekstowe i zmienić jego rozmiar albo format. Natomiast do tekstu możesz zastosować style, takie jak pogrubienie czy kursywa.
Wstawianie obrazu
 1. U góry strony znajdź i kliknij opcję Obraz.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać lub przesłać obraz.
 3. Obraz możesz przenosić i formatować tak samo jak każdy inny kształt.
  • Przenoszenie obrazu: przeciągnij go po obszarze roboczym.
  • Zmiana rozmiaru obrazu: przeciągnij niebieskie pola w rogach obrazu.
  • Obracanie obrazu: przeciągnij niebieską kropkę znajdującą się poza kształtem. Przytrzymaj Shift, aby obracać co 15°.
  • Zmiana koloru, grubości i stylu linii obramowania: użyj przycisków nad obszarem roboczym.

Zaznaczanie i formatowanie kształtów

 1. Na komputerze otwórz rysunek na Dysku Google.
 2. U góry strony znajdź i kliknij Wybierz.
 3. W obszarze roboczym kliknij kształt, linię lub pole tekstowe, które chcesz zmienić.
  • Przenoszenie kształtu: przeciągnij go po obszarze roboczym.
  • Zmiana rozmiaru kształtu: przeciągnij niebieskie pola w rogach kształtu.
  • Obracanie linii: przeciągnij niebieskie kropki w rogach linii. W ten sposób można obracać linie.
  • Obracanie kształtu: przeciągnij niebieską kropkę znajdującą się poza kształtem. Przytrzymaj Shift, aby obracać co 15°.
  • Zmiana koloru wypełnienia oraz koloru, grubości i stylu linii obramowania: użyj przycisków nad obszarem roboczym.
  • Umieszczanie tekstu wewnątrz kształtu: kliknij dwukrotnie zamknięty kształt i zacznij pisać.

Kopiowanie kształtu

Aby skopiować kształt, przytrzymaj klawisz Opcja (na Macu) lub Ctrl (w systemie Windows) i przeciągnij kopię w inne miejsce.

Zmiana rozmiaru rysunku

 1. Na komputerze otwórz rysunek na Dysku Google.
 2. Otwórz menu i kliknij Plik a potem Ustawienia strony.
 3. Wybierz rozmiar z menu. Aby wybrać rozmiar niestandardowy, kliknij Niestandardowy.

Ukrywanie i pokazywanie znaczników

Jeśli dokument zawiera znaczniki, możesz je ukryć lub pokazać. Aby ukryć lub pokazać wszystkie znaczniki, wybierz jedną z opcji:

 1. Kliknij Wyświetl menu a potem Pokaż znaczniki Znacznik wyboru.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu.
 3. Kliknij Ukryj wszystkie znaczniki .

Wskazówka: na urządzeniach z ekranem dotykowym możesz kliknąć, aby pokazać lub ukryć wszystkie znaczniki.

Usuwanie znaczników

 1. Na komputerze otwórz dokument ze znacznikami.
 2. Aby usunąć znacznik:
  1. Kliknij znacznik prawym przyciskiem myszy.
  2. Gdy wyświetli się menu, kliknij Usuń Usuń .


Wskazówka: do usunięcia znaczniku możesz użyć klawiatury. Podczas wybierania znacznika możesz nacisnąć przycisk Backspace lub Usuń.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne