แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Google เอกสาร

ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Google เอกสารเพื่อไปยังส่วนต่างๆ จัดรูปแบบ และแก้ไข

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดบางรายการอาจทำงานได้เฉพาะในบางภาษาหรือแป้นพิมพ์บางรูปแบบ

การทำงานทั่วไป

คัดลอก ⌘ + c
ตัด ⌘ + x
วาง ⌘ + v
เลิกทำ ⌘ + z
ทำซ้ำ ⌘ + Shift + z
แทรกความคิดเห็น ⌘ + Option + m

การจัดรูปแบบข้อความ

ตัวหนา ⌘ + b
ตัวเอียง ⌘ + i
ขีดเส้นใต้ ⌘ + u
ขีดทับ Option + Shift + 5
ตัวยก ⌘ + .
ตัวห้อย ⌘ + ,
ล้างการจัดรูปแบบข้อความ ⌘ + \
เพิ่มขนาดอักษร ⌘ + Shift + .
ลดขนาดอักษร ⌘ + Shift + ,

การจัดรูปแบบย่อหน้า

เพิ่มการเยื้องของย่อหน้า ⌘ + ]
ลดการเยื้องของย่อหน้า ⌘ + [
ใช้รูปแบบข้อความปกติ ⌘ + Option + 0
ใช้รูปแบบหัวข้อ [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
จัดชิดซ้าย ⌘ + Shift + l
จัดกึ่งกลาง ⌘ + Shift + e
จัดชิดขวา ⌘ + Shift + r
จัดชิดขอบ ⌘ + Shift + j
รายการที่เรียงลำดับเลข ⌘ + Shift + 7
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ⌘ + Shift + 8
เลื่อนย่อหน้าขึ้น/ลง Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น/ลง

การเลือกข้อความด้วยแป้นพิมพ์

เลือกทั้งหมด ⌘ + a
ไม่เลือกเลย กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด u ตามด้วย a
ขยายการเลือกไปอีก 1 อักขระ Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปอีก 1 บรรทัด Shift + ลูกศรขึ้น/ลง
ขยายการเลือกไปอีก 1 คำ ⌘ + Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปยังตอนต้น/ตอนท้ายของบรรทัด ⌘ + Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปยังตอนต้น/ตอนท้ายของย่อหน้า ⌘ + Shift + ลูกศรขึ้น/ลง
ขยายการเลือกไปยังตอนต้น/ตอนท้ายของเอกสาร ⌘ + Shift + ลูกศรขึ้น/ลง

การไปยังส่วนต่างๆ ในเอกสาร

ย้ายไปที่หัวข้อถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย h
เลื่อนไปที่หัวข้อก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย h
เลื่อนไปที่หัวข้อถัดไป [1-6] กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย [1-6]
เลื่อนไปที่หัวข้อก่อนหน้า [1-6] กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย [1-6]
เลื่อนไปที่รายการถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย o
เลื่อนไปที่รายการก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย o
เลื่อนไปที่รายการถัดไปในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย i
เลื่อนไปที่รายการก่อนหน้าในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย i
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่ถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย w
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบที่ก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย w

การไปยังส่วนต่างๆ ในตาราง

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย s
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย d
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย i
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย k
เลื่อนไปที่คอลัมน์ถัดไปในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย b
เลื่อนไปที่คอลัมน์ก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย v
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย j
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของแถวในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย l
เลื่อนไปที่แถวถัดไปในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย m
เลื่อนไปที่แถวก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย g
ออกจากตาราง กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย e
เลื่อนไปที่ตารางถัดไป กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย t
เลื่อนไปที่ตารางก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย t
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
35
false
false