แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Google เอกสาร

ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Google เอกสารเพื่อไปยังส่วนต่างๆ จัดรูปแบบ และแก้ไข

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดบางรายการอาจทำงานได้เฉพาะในบางภาษาหรือแป้นพิมพ์บางรูปแบบ

การทำงานทั่วไป

สำเนา Ctrl + c
ตัด Ctrl + x
วาง Ctrl + v
เลิกทำ Ctrl + z
ทำซ้ำ Ctrl + Shift + z
แทรกตัวแบ่งหน้า Ctrl + Enter
เมนูความช่วยเหลือ (Android N เท่านั้น) Ctrl + /
วางโดยไม่มีการจัดรูปแบบ Ctrl + Shift + v
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ Ctrl + k
เปิดลิงก์ Alt + Enter
เปิด Ctrl + o
ค้นหา Ctrl + f
ค้นหาและแทนที่ Ctrl + h
ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุด Ctrl + y

การจัดรูปแบบข้อความ

ตัวหนา Ctrl + b
ตัวเอียง Ctrl + i
ขีดเส้นใต้ Ctrl + u
ขีดทับ Alt + Shift + 5
ตัวยก Ctrl + .
ตัวห้อย Ctrl + ,
ล้างการจัดรูปแบบข้อความ Ctrl + \
เพิ่มขนาดอักษร Ctrl + Shift + .
ลดขนาดอักษร Ctrl + Shift + ,
คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ Ctrl + Alt + c
วางการจัดรูปแบบข้อความ Ctrl + Alt + v

การจัดรูปแบบย่อหน้า

เพิ่มการเยื้องของย่อหน้า Ctrl + ]
ลดการเยื้องของย่อหน้า Ctrl + [
ใช้รูปแบบข้อความปกติ Ctrl + Alt + 0
ใช้รูปแบบหัวข้อ [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
จัดชิดซ้าย Ctrl + Shift + l
จัดกึ่งกลาง Ctrl + Shift + e
จัดชิดขวา Ctrl + Shift + r
จัดชิดขอบ Ctrl + Shift + j
รายการที่เรียงลำดับเลข Ctrl + Shift + 7
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย Ctrl + Shift + 8
เช็กลิสต์ Ctrl + Shift + 9

รูปภาพและภาพวาด

หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรซ้าย
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรขวา

ความคิดเห็นและเชิงอรรถ

ป้อนความคิดเห็นปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย c
แทรกความคิดเห็น Ctrl + Alt + m
แทรกเชิงอรรถ Ctrl + Alt + f
ไปที่เชิงอรรถปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย f
ไปที่เชิงอรรถถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย f
ไปที่เชิงอรรถก่อนหน้า กด Ctrl + Alt, ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย f
ไปที่คำแนะนำถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย u
ไปที่คำแนะนำก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย u
ไปที่ความคิดเห็นถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย c
ไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย c

การเลือกข้อความด้วยแป้นพิมพ์

เลือกทั้งหมด Ctrl + a
ไม่เลือกเลย กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด u ตามด้วย a
เลือกรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย i
เลือกรายการทั้งหมดที่ระดับปัจจุบัน กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด e ตามด้วย o
ขยายการเลือกไปอีก 1 อักขระ Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปอีก 1 บรรทัด Shift + ลูกศรขึ้น/ลง
ขยายการเลือกไปอีก 1 คำ Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
ขยายการเลือกไปยังตอนต้น/ตอนท้ายของย่อหน้า Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น/ลง

การนำทางในเอกสาร

เลื่อนหน้าขึ้น/ลง Alt + ลูกศรขึ้น/ลง
ย้ายโฟกัสกลับมาที่ข้อความในเอกสาร Esc
ไปที่หัวข้อถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย h
ไปที่หัวข้อก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย h
ไปที่หัวข้อถัดไป [1-6] กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย [1-6]
ไปที่หัวข้อก่อนหน้า [1-6] กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด ตามด้วย [1-6]
ไปที่รายการถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด ตามด้วย o
ไปที่รายการก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย o
ไปที่รายการถัดไปในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย i
ไปที่รายการก่อนหน้าในรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย i
ไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย w
ไปที่การเปลี่ยนการจัดรูปแบบก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย w
ไปที่การสะกดผิดถัดไป Ctrl + '
ย้ายไปที่การสะกดผิดก่อนหน้า Ctrl + ;
แทรกหรือไปที่ส่วนหัว กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย h
แทรกหรือไปที่ส่วนท้าย กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด o ตามด้วย f

การไปยังส่วนต่างๆ ในตาราง

ไปที่จุดเริ่มต้นของตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย s
ไปที่จุดสิ้นสุดของตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย d
ไปที่จุดเริ่มต้นของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย i
ไปที่จุดสิ้นสุดของคอลัมน์ในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย k
ไปที่คอลัมน์ถัดไปในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย b
ไปที่คอลัมน์ก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย v
ไปที่จุดเริ่มต้นของแถวในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย j
ไปที่จุดสิ้นสุดของแถวในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย l
ไปที่แถวถัดไปในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย m
ไปที่แถวก่อนหน้าในตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย g
ออกจากตาราง กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด t ตามด้วย e
ไปที่ตารางถัดไป กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด n ตามด้วย t
ไปที่ตารางก่อนหน้า กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้ จากนั้นกด p ตามด้วย t
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
35
false
false