Sneltoetsen voor Google Documenten

Met de sneltoetsen in Google Documenten kun je door een document navigeren, opmaak toepassen en bewerkingen uitvoeren.

Opmerking: Sommige sneltoetsen werken mogelijk niet voor alle talen of toetsenborden.

Veelgebruikte acties

Kopiëren ⌘ + c
Knippen ⌘ + x
Plakken ⌘ + v
Ongedaan maken ⌘ + z
Opnieuw ⌘ + Shift + z
Opmerking invoegen ⌘ + Option + m

Tekstopmaak

Vet ⌘ + b
Cursief ⌘ + i
Onderstrepen ⌘ + u
Doorhalen Option + Shift + 5
Superscript ⌘ + .
Subscript ⌘ + ,
Tekstopmaak wissen ⌘ + \
Tekengrootte vergroten ⌘ + Shift + >
Tekengrootte verkleinen ⌘ + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten ⌘ + ]
Alinea-inspringing verkleinen ⌘ + [
Normale tekststijl toepassen ⌘ + Option + 0
Kopstijl toepassen [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Links uitlijnen ⌘ + Shift + l
Centreren ⌘ + Shift + e
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + r
Uitvullen ⌘ + Shift + j
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens ⌘ + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren ⌘ + a
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Alt + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden naar begin/einde van regel ⌘ + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden naar begin/einde van alinea Alt + Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden naar begin/einde van document ⌘ + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Navigeren in document

Naar volgende koptekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op h
Naar vorige koptekst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op h
Naar de volgende koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op [1-6]
Naar de vorige koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op [1-6]
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op o
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op o
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op i
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op i
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op w
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op w

Tabelnavigatie

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op s
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op d
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op i
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op k
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op b
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op v
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op j
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op l
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op m
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op g
Tabel afsluiten Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op e
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op n, daarna op t
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op p, daarna op t
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?