Sneltoetsen voor Google Documenten

Met de sneltoetsen in Google Documenten kun je door een document navigeren, opmaak toepassen en bewerkingen uitvoeren.

Opmerking: Sommige sneltoetsen werken mogelijk niet voor alle talen of toetsenborden.

Veelgebruikte acties

Kopiëren Ctrl + c
Knippen Ctrl + x
Plakken Ctrl + v
Ongedaan maken Ctrl + z
Opnieuw Ctrl + Shift + z
Opmerking invoegen Ctrl + Alt + m
Pagina-einde invoegen Ctrl + Enter
Help-menu (alleen Android N) Ctrl + /

Tekstopmaak

Vet Ctrl + b
Cursief Ctrl + i
Onderstrepen Ctrl + u
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Tekstopmaak wissen Ctrl + \
Tekengrootte vergroten Ctrl + Shift + >
Tekengrootte verkleinen Ctrl + Shift + <

Alineaopmaak

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Links uitlijnen Ctrl + Shift + l
Centreren Ctrl + Shift + e
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + r
Uitvullen Ctrl + Shift + j
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8

Tekst selecteren met het toetsenbord

Alles selecteren Ctrl + a
Selectie uitbreiden met één teken Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden met één regel Shift + Pijl-omhoog/omlaag
Selectie uitbreiden met één woord Ctrl + Shift + Pijl-links/rechts
Selectie uitbreiden naar begin/einde van alinea Ctrl + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Navigeren in document

Pagina omhoog/omlaag Alt + Pijl-omhoog/omlaag
Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Naar volgende koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op h
Naar vorige koptekst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op h
Naar de volgende koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op [1-6]
Naar de vorige koptekst gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op [1-6]
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op o
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op o
Naar volgend item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op i
Naar vorig item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op i
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op w
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op w

Tabelnavigatie

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op s
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op d
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op i
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op k
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op b
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op v
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op j
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op l
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op m
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op g
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op t, daarna op e
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op n, daarna op t
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op p, daarna op t
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?