מקשי קיצור ל-Google Docs

אפשר להשתמש במקצי קיצור ב-Google Docs כדי לנווט בתוך המסמך, כדי לעצב אותו וכדי לערוך אותו.

הערה: ייתכן שחלק ממקשי הקיצור לא יפעלו בכל השפות או בכל המקלדות.

פעולות נפוצות

העתקה ‎⌘ + C‎
גזירה ‎⌘ + X‎
הדבקה ‎⌘ + V‎
ביטול ‎⌘ + Z‎
בצע מחדש ‎⌘ + Shift + Z‎
הוספת תגובה ‎⌘ + Option + M‎

עיצוב טקסט

מודגש ‎⌘ + B‎
הטיית טקסט ‎⌘ + I‎
קו תחתון ‎⌘ + U‎
קו חוצה Option + Shift + 5
כתב עילי ‎⌘ + .‎
כתב תחתי ‎⌘ + ,‎
ניקוי העיצוב של הטקסט ‎⌘ + \‎
הגדלת הגופן ‎⌘ + Shift + >‎
הקטנת הגופן ‎⌘ + Shift + <‎

עיצוב פסקאות

הגדלת כניסת הפסקה ‎⌘ + ]‎
הקטנת כניסת הפסקה ‎⌘ + [‎
החלת סגנון טקסט פשוט ‎⌘ + Option + 0‎
החלת סגנון כותרת [1-6] ‎⌘ + Option + [1-6]‎
יישור לשמאל ‎⌘ + Shift + L‎
יישור למרכז ‎⌘ + Shift + E‎
יישור לימין ‎⌘ + Shift + R‎
יישור לצדדים ‎⌘ + Shift + J‎
רשימה ממוספרת ‎⌘ + Shift + 7‎
רשימת תבליטים ‎⌘ + Shift + 8‎
הזזת פסקה למעלה/למטה Ctrl + Shift + חץ למעלה/למטה

בחירת טקסט בעזרת המקלדת

בחירה בכל הפריטים ‎⌘ + A‎
הרחבת הבחירה בתו אחד Shift + חץ שמאלה/ימינה
הרחבת הבחירה בשורה אחת Shift + חץ למעלה/למטה
הרחבת הבחירה במילה אחת ⌘ + Shift + חץ שמאלה/ימינה
הרחבת הבחירה לתחילת/לסוף הפסקה ⌘ + Shift + חץ למעלה/למטה

ניווט במסמך

דפדוף למעלה/למטה Fn + חץ למעלה/למטה
החזרת המוקד לטקסט של המסמך Esc, Esc
מעבר לכותרת הבאה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על N ואז על H
מעבר לכותרת הקודמת החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על P ואז על N
מעבר לכותרת הבאה [1-6] החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על N ואז על [1-6]
מעבר לכותרת הקודמת [1-6] החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על P ואז על [1-6]
מעבר לרשימה הבאה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על N ואז על O
מעבר לרשימה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על P ואז על O
מעבר לפריט הבא ברשימה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על N ואז על I
מעבר לפריט הקודם ברשימה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על P ואז על I
מעבר לשינוי העיצוב הבא החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על N ואז על W
מעבר לשינוי העיצוב הקודם החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על P ואז על W

ניווט בטבלה

מעבר לתחילת הטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על S
מעבר לסוף הטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על D
מעבר לתחילת העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על I
מעבר לסוף העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על K
מעבר לעמודה הבאה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על B
מעבר לעמודה הקודמת בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על V
מעבר לתחילת השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על J
מעבר לסוף השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על L
מעבר לשורה הבאה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על M
מעבר לשורה הקודמת בטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על G
יציאה מהטבלה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על T ואז על E
מעבר לטבלה הבאה החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על N ואז על T
מעבר לטבלה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + ⌘, הקשה על P ואז על T
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?