מקשי קיצור ל-Google Docs

אפשר להשתמש במקשי קיצור ב-Google Docs כדי לנווט בתוך המסמך, לעצב אותו ולערוך אותו.

הערה: ייתכן שחלק ממקשי הקיצור לא יפעלו בכל השפות או בכל המקלדות.

פעולות נפוצות

העתקה Ctrl + C
גזירה Ctrl + X
הדבקה Ctrl + V
ביטול Ctrl + Z
ביצוע מחדש Ctrl + Shift + Z
הוספת מעבר דף Ctrl + Enter
תפריט עזרה (Android N בלבד) ‎Ctrl + /‎
הדבקה ללא עיצוב Ctrl + Shift + V
הוספה או עריכה של קישור Ctrl + K
פתיחת קישור Alt + Enter
פתיחה Ctrl + O
חיפוש Ctrl + F
חיפוש והחלפה Ctrl + H
חזרה על הפעולה האחרונה Ctrl + Y

עיצוב טקסט

מודגש Ctrl + B
נטוי Ctrl + I
קו תחתון Ctrl + U
קו חוצה Alt + Shift + 5
כתב עילי ‎Ctrl + .‎
כתב תחתי ‎Ctrl + ,‎
ניקוי העיצוב של הטקסט ‎Ctrl + \‎
הגדלת הגופן ‎Ctrl + Shift + .‎
הקטנת הגופן ‎Ctrl + Shift + ,‎
העתקת העיצוב של טקסט Ctrl + Alt + C
הדבקת העיצוב של הטקסט Ctrl + Alt + V

עיצוב פסקאות

הגדלת כניסת הפסקה ‎Ctrl + ]‎
הקטנת כניסת הפסקה ‎Ctrl + [‎
החלת סגנון טקסט פשוט Ctrl + Alt + 0
החלת סגנון כותרת [1-6] [1-6] Ctrl + Alt +‎‎
יישור לשמאל Ctrl + Shift + L
יישור למרכז Ctrl + Shift + E
יישור לימין Ctrl + Shift + R
יישור לצדדים Ctrl + Shift + J
רשימה ממוספרת Ctrl + Shift + 7
רשימת תבליטים Ctrl + Shift + 8
רשימת משימות Ctrl + Shift + 9

תמונות ושרטוטים

סיבוב ב-15⁰ בכיוון השעון Alt + חץ ימינה
סיבוב ב-15⁰ נגד כיוון השעון Alt + חץ שמאלה
סיבוב ב-1⁰ נגד כיוון השעון Alt + Shift + חץ שמאלה
סיבוב של 1⁰ בכיוון השעון Alt + Shift + חץ ימינה

תגובות והערות שוליים

כניסה לתגובה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על E ואז על C
הוספת תגובה Ctrl + Alt + M
הוספת הערת שוליים Ctrl + Alt + F
מעבר להערת השוליים הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על E ואז על F
מעבר להערת השוליים הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על F
מעבר להערת השוליים הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על F
מעבר להצעה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על U
חזרה להצעה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על U
מעבר לתגובה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על C
חזרה לתגובה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על C

בחירת טקסט בעזרת המקלדת

בחירת הכול Ctrl + A
ללא בחירה החזקת המקשים Alt + ‏Ctrl, הקשה על U ואז על A
בחירת הפריט הנוכחי ברשימה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על E ואז על I
בחירת כל הפריטים ברשימה ברמה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על E ואז על O
הרחבת הבחירה בתו אחד Shift + חץ שמאלה/ימינה
הרחבת הבחירה בשורה אחת Shift + חץ למעלה/למטה
הרחבת הבחירה במילה אחת Shift + Ctrl + חץ שמאלה/ימינה
הרחבת הבחירה לתחילת/לסוף הפסקה Shift + Ctrl + חץ למעלה/למטה

ניווט במסמך

דפדוף למעלה/למטה Alt + חץ למעלה/למטה
החזרת המוקד לטקסט של המסמך מקש Esc
מעבר לכותרת הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על H
מעבר לכותרת הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על H
מעבר לכותרת הבאה [1-6] החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על [1-6]
מעבר לכותרת הקודמת [1-6] החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על ואז על [1-6]
מעבר לרשימה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על ואז על O
מעבר לרשימה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על O
מעבר לפריט הבא ברשימה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על I
מעבר לפריט הקודם ברשימה הנוכחית החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על I
מעבר לשינוי הבא בעיצוב החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על N ואז על W
מעבר לשינוי הקודם בעיצוב החזקת המקשים Ctrl + Alt, הקשה על P ואז על W
מעבר לשגיאת האיות הבאה ‎Ctrl + '‎
מעבר לשגיאת האיות הקודמת ‎Ctrl + ;‎
הוספה או העברה לכותרת עליונה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על O ואז על H
הוספה או העברה לכותרת תחתונה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על O ואז על F

ניווט בטבלה

מעבר לתחילת הטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על S
מעבר לסוף הטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על D
מעבר לתחילת העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על I
מעבר לסוף העמודה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על K
מעבר לעמודה הבאה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על B
מעבר לעמודה הקודמת בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על V
מעבר לתחילת השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על J
מעבר לסוף השורה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על L
מעבר לשורה הבאה בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על M
מעבר לשורה הקודמת בטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על G
יציאה מהטבלה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על T ואז על E
מעבר לטבלה הבאה החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על N ואז על T
מעבר לטבלה הקודמת החזקת המקשים Ctrl + Alt + Shift, הקשה על P ואז על T
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
35
false
false