Özel klavye tuşları

Başka işlemler yaparken özel klavye tuşlarını kullanarak birçok kullanışlı özellikten faydalanabilirsiniz. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

Taşıma veya sürükleme

  • Kılavuzu kapatma veya kılavuza ayarlama ve nesneyi düz bir çizgi üzerinde sürükleme: Nesneyi sürüklerken Alt tuşunu (Mac kullanıyorsanız Option tuşunu) basılı tutun.
  • Dikey veya yatay sürüklemeye zorlama: Sürüklerken Üst Karakter tuşunu basılı tutun.
  • Nesneyi 1 piksel aralıklarla sürükleme: Ok tuşlarıyla bir nesneyi taşırken Üst Karakter tuşunu basılı tutun.
  • Orijinalin yerinde kalmasını sağlayarak bir nesnenin kopyasını alma: Nesneyi taşırken Ctrl tuşunu basılı tutun.

Yeniden boyutlandırma

  • Yeniden boyutlandırırken nesnenin en boy oranını koruma: Nesneyi yeniden boyutlandırırken Üst Karakter tuşunu basılı tutun.

Döndürme

  • 15 derecelik artışlarla döndürme: Nesneyi döndürürken Üst Karakter tuşunu basılı tutun.