เปลี่ยนธีม พื้นหลัง หรือการออกแบบใน Google สไลด์

คุณสามารถปรับแต่งลักษณะหน้าตาของงานนำเสนอได้ใน Google สไลด์

เปลี่ยนธีม

ธีมคือกลุ่มของสี แบบอักษร พื้นหลัง และการออกแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสไลด์ เปลี่ยนธีมที่ด้านบน
 3. คลิกธีมที่ต้องการทางด้านขวา

หมายเหตุ: ดูวิธีใช้ธีมกับสไลด์เดียวเท่านั้น

เปลี่ยนสีหรือภาพพื้นหลัง

เปลี่ยนสีพื้นหลัง

พื้นหลังคือภาพหรือสีเบื้องหลังเนื้อหาของสไลด์ คุณจะเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์หนึ่งรายการหรือทั้งงานนำเสนอก็ได้ 

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกสไลด์
 3. คลิกสไลด์เปลี่ยนพื้นหลังที่ด้านบน
 4. คลิกช่องทางด้านขวาของ "สี" แล้วเลือกสี
  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับสไลด์เดียว ให้คลิกเสร็จสิ้น
  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับทุกสไลด์ในงานนำเสนอ ให้คลิกเพิ่มไปที่ธีม

เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

เพิ่มรูปภาพที่บันทึกไว้ใน Google ไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ แล้วนำไปใช้กับสไลด์หนึ่งรายการหรือทั้งงานนำเสนอก็ได้ 

หมายเหตุ: รูปภาพต้องเป็นไฟล์. gif, .jpg หรือ. png และมีขนาดน้อยกว่า 50 MB

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกสไลด์
 3. คลิกสไลด์ เปลี่ยนพื้นหลังที่ด้านบน
 4. คลิกเลือกทางด้านขวาของ "รูปภาพ"
 5. เลือกรูปภาพ แล้วคลิกเลือก
  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพให้กับสไลด์เดียว ให้คลิกเสร็จสิ้น
  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพให้กับทุกสไลด์ในงานนำเสนอ ให้คลิกเพิ่มไปที่ธีม

นำเข้าธีมใหม่

หมายเหตุ: ธีมที่นำเข้าต้องมาจากงานนำเสนอใน Google สไลด์หรือ PowerPoint ที่มีอยู่ คุณยังใช้รูปภาพของตนเองเป็นพื้นหลังสำหรับงานนำเสนอทั้งหมดได้อีกด้วย 

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกสไลด์ เปลี่ยนธีมที่ด้านบน
 3. คลิกนำเข้าธีมที่ด้านขวาล่าง
 4. ดับเบิลคลิกงานนำเสนอที่ต้องการใช้ 
 5. คลิกธีมที่ต้องการ 
 6. คลิกนำเข้าธีม

แก้ไขสีธีม

คุณจะเปลี่ยนสีองค์ประกอบส่วนต่างๆ ในธีมของงานนำเสนอได้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกดู ต้นฉบับที่ด้านบน
 3. คลิกสี สี ที่ด้านบน
 4. เลือกสีที่ต้องการแก้ไขจากเมนูแบบเลื่อนลงในส่วน "สีธีม" ทางด้านขวา
  • หากต้องการใช้สีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า: ให้เลือกสีที่ต้องการใช้ในส่วน "ค่าเริ่มต้น" 
  • หากต้องการปรับแต่งสี: ให้เลือกสีที่ต้องการใช้หรือป้อนรหัสสีแบบเลขฐานสิบหกในสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลากสี

เปลี่ยนเลย์เอาต์

การออกแบบคือวิธีจัดเรียงข้อความและรูปภาพในสไลด์ 

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกสไลด์
 3. คลิกการออกแบบที่ด้านบน
 4. เลือกเลย์เอาต์ที่ต้องการใช้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร