นำเสนอสไลด์

นำเสนอ Google สไลด์แบบเต็มหน้าจอได้

เสนองานแบบเต็มหน้าจอได้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือทีวีที่เชื่อมต่อ Chromecast หรือ AirPlay ได้ และคุณยังรับคำถามจากผู้ชมในขณะนำเสนอได้ด้วย

ดูงานนำเสนอ

เมื่อต้องการนำเสนองานแบบเต็มหน้าจอใน Google สไลด์ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์
 2. คลิกนำเสนอที่ด้านขวาบน โปรดนำเสนอด้วย Google Chrome เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 3. งานนำเสนอจะแสดงเต็มหน้าจอจากสไลด์ปัจจุบัน หากต้องการเปลี่ยนสไลด์ ให้ใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์หรือคลิกลูกศรที่ด้านล่างสุดของงานนำเสนอ
 4. หากต้องการออกจากโหมดเต็มหน้าจอ ให้กดปุ่ม Esc

นำเสนอโดยใช้บันทึก เลื่อนสไลด์อัตโนมัติ และอื่นๆ

ดูงานนำเสนอพร้อมบันทึกของผู้บรรยาย

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์
 2. คลิกลูกศรลง ข้าง "นำเสนอ" ที่มุมขวาบน
 3. คลิกมุมมองผู้นำเสนอ
 4. คลิกบันทึกของผู้บรรยาย

เลื่อนสไลด์โดยอัตโนมัติ

คุณจะตั้งค่าให้เล่นสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ได้

 • มีคนคลิกลิงก์มาที่งานนำเสนอที่เผยแพร่แล้วของคุณ
 • มีคนดูงานนำเสนอที่เผยแพร่แล้วของคุณซึ่งฝังอยู่ในเว็บไซต์
 • คุณกำลังนำเสนองาน

เลื่อนสไลด์โดยอัตโนมัติขณะนำเสนอ

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์
 2. คลิกนำเสนอที่มุมขวาบน
 3. คลิกตัวเลือก จากนั้น ตัวเลือกการเลื่อนไปข้างหน้าอัตโนมัติที่ด้านล่าง
 4. เลือกความเร็วในการเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้า
 
เคล็ดลับ: รีเซ็ตตัวเลือกการเลื่อนไปข้างหน้าอัตโนมัติทุกครั้งที่นำเสนองาน

การเลื่อนสไลด์โดยอัตโนมัติสำหรับงานนำเสนอที่เผยแพร่แล้ว

สิ่งสำคัญ

 • หากใช้ Google สไลด์ในที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณจะแชร์ลิงก์ได้เฉพาะกับคนในองค์กรเดียวกันเท่านั้น
 • หลังจากเผยแพร่งานนำเสนอแล้ว ทุกคนที่มีลิงก์จะดูงานนำเสนอได้
 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น เผยแพร่ไปยังเว็บ
 3. เลือกลิงก์หรือฝัง
 4. เลือกระยะเวลาในการแสดงแต่ละสไลด์ใต้ "เลื่อนสไลด์อัตโนมัติ"
 5. คลิกเผยแพร่ จากนั้นตกลง
 
เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอหรือการตั้งเวลา คุณจะต้องคัดลอกลิงก์ใหม่

หยุดการเผยแพร่

 • เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์
 • คลิกไฟล์ จากนั้น เผยแพร่ไปยังเว็บ
 • คลิกเนื้อหาที่เผยแพร่และการตั้งค่าจากนั้นหยุดการเผยแพร่ที่ด้านล่าง

 

การทำงานอื่นๆ ขณะนำเสนอ

เลือกตัวเลือกอื่นๆ จากแถบเครื่องมือที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างงานนำเสนอในขณะนำเสนอได้ดังนี้

 • เลือกสไลด์ที่จะนำเสนอจากรายการ
 • เปิดมุมมอง "ผู้นำเสนอ"
 • เปิดตัวชี้เลเซอร์
 • พิมพ์งานนำเสนอ
 • ดาวน์โหลดงานนำเสนอในรูปแบบ PDF หรือ PPTX
แป้นพิมพ์ลัดในโหมดนำเสนอ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับพีซี

หยุดนำเสนอ Esc
ถัดไป ?
ก่อนหน้า ?
ไปที่สไลด์ที่ต้องการ (กด 7 ตามด้วย Enter เพื่อไปที่สไลด์ 7) ตัวเลขตามด้วย Enter
สไลด์แรก Home
สไลด์สุดท้าย End
เปิดบันทึกของผู้บรรยาย s
เปิดเครื่องมือผู้ชม a
เปิด/ปิดตัวชี้เลเซอร์ l
พิมพ์ Ctrl + p
เปิด/ปิดคำบรรยายภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) Ctrl + Shift + c
เปิด/ปิดโหมดเต็มหน้าจอ F11
แสดงสไลด์เปล่าสีดำ b
ออกจากสไลด์เปล่าสีดำแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้
แสดงสไลด์เปล่าสีขาว w
ออกจากสไลด์เปล่าสีขาวแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ

กดแป้นใดก็ได้

แป้นพิมพ์ลัดของ Mac

หยุดนำเสนอ Esc
ถัดไป ?
ก่อนหน้า ?
ไปที่สไลด์ที่ต้องการ (กด 7 ตามด้วย Enter เพื่อไปที่สไลด์ 7) ตัวเลขตามด้วย Enter
สไลด์แรก Home
สไลด์สุดท้าย End
เปิดบันทึกของผู้บรรยาย s
เปิดเครื่องมือผู้ชม a
เปิด/ปิดตัวชี้เลเซอร์ l
พิมพ์ Apple Command Key + p
เปิด/ปิดคำบรรยายภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) Apple Command Key + Shift + c
เปิด/ปิดโหมดเต็มหน้าจอ Apple Command Key + Shift + f
แสดงสไลด์เปล่าสีดำ b
ออกจากสไลด์เปล่าสีดำแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้
แสดงสไลด์เปล่าสีขาว w
ออกจากสไลด์เปล่าสีขาวแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้

แป้นพิมพ์ลัดของ Chrome

หยุดนำเสนอ Esc
ถัดไป ?
ก่อนหน้า ?
ไปที่สไลด์ที่ต้องการ (กด 7 ตามด้วย Enter เพื่อไปที่สไลด์ 7) ตัวเลขตามด้วย Enter
สไลด์แรก Home
สไลด์สุดท้าย End
เปิดบันทึกของผู้บรรยาย s
เปิดเครื่องมือผู้ชม a
เปิด/ปิดตัวชี้เลเซอร์ l
พิมพ์ Ctrl + p
เปิด/ปิดคำบรรยายภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) Ctrl + Shift + c
เปิด/ปิดโหมดเต็มหน้าจอ F11
แสดงสไลด์เปล่าสีดำ b
ออกจากสไลด์เปล่าสีดำแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้
แสดงสไลด์เปล่าสีขาว w
ออกจากสไลด์เปล่าสีขาวแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้

นำเสนอด้วย Chromecast

 • ติดตั้งส่วนขยายของ Google Cast ใน Chrome
 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับที่อุปกรณ์ Chromecast ใช้
 • คลิกลูกศรลง ข้าง "นำเสนอ"
 • เลือก Chromecast ของคุณจากตัวเลือกที่มี แล้วงานนำเสนอของคุณจะปรากฏบนโทรทัศน์
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร