Sneltoetsen voor Google Presentaties

Met de sneltoetsen in Google Presentaties kun je door een presentatie navigeren, opmaak toepassen en bewerkingen uitvoeren.

Opmerking: Sommige sneltoetsen werken mogelijk niet voor alle talen of toetsenborden.

Veelgebruikte acties

Dia dupliceren ⌘ + d
Ongedaan maken ⌘ + z
Opnieuw ⌘ + y
Kopiëren ⌘ + c
Knippen ⌘ + x
Plakken ⌘ + v
Opmaak van de geselecteerde tekst of vorm kopiëren ⌘ + Option + c
Opmaak van de geselecteerde tekst of vorm plakken ⌘ + Option + v
Link invoegen of bewerken ⌘ + k
Link openen Option + Enter
Verwijderen Delete
Alles selecteren ⌘ + a
Niets selecteren ⌘ + Shift + a

Acties in filmstrip

Naar de vorige dia gaan Pijl-omhoog
Naar de volgende dia gaan Pijl-omlaag
Dia omhoog verplaatsen ⌘ + Pijl-omhoog
Dia omlaag verplaatsen ⌘ + Pijl-omlaag
Dia naar het begin verplaatsen ⌘ + Shift + Pijl-omhoog
Dia naar het einde verplaatsen ⌘ + Shift + Pijl-omlaag
Vorige dia selecteren Shift + Pijl-omhoog
Volgende dia selecteren Shift + Pijl-omlaag

Navigatie

Verplaatsen naar filmstrip ⌘ + Option + Shift + f
Naar canvas gaan ⌘ + Option + Shift + c
Venster met sprekernotities openen ⌘ + Option + Shift + s
Huidige modus afsluiten Esc

Opmerkingen

Opmerking invoegen ⌘ + Option + m

Tekst

Vet ⌘ + b
Cursief ⌘ + i
Onderstrepen ⌘ + u
Subscript ⌘ + ,
Superscript ⌘ + .
Doorhalen Option + Shift + 5
Opmaak wissen ⌘ + \ (backslash)
Tekengrootte vergroten ⌘ + Shift + >
Tekengrootte verkleinen ⌘ + Shift + <
Links uitlijnen ⌘ + Shift + l
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + r
Centreren ⌘ + Shift + e
Uitgevuld ⌘ + Shift + j
Bovenstaande alinea selecteren Option + Shift + Pijl-omhoog
Onderstaande alinea selecteren Option + Shift + Pijl-omlaag
Inspringing vergroten ⌘ + ]
Inspringing verkleinen ⌘ + [
Lijst met opsommingtekens ⌘ + Shift + 8
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Lijstitem selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op e , daarna op i
Lijstitems op huidig niveau selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op o
Naar volgende wijziging in tekstopmaak gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op w
Naar vorige wijziging in tekstopmaak gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op w

Objecten verplaatsen en sorteren

Dupliceren ⌘ + d
Groeperen ⌘ + Option + g
Groeperen ongedaan maken ⌘ + Option + Shift + g
Naar achteren verplaatsen ⌘ + Pijl-omlaag
Naar voren verplaatsen ⌘ + Pijl-omhoog
Naar achtergrond verplaatsen ⌘ + Shift + Pijl-omlaag
Op voorgrond plaatsen ⌘ + Shift + Pijl-omhoog
Volgende vorm selecteren Tab
Vorige vorm selecteren Shift + Tab
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Eén pixel per keer verschuiven Shift + Pijltoetsen
1° linksom draaien Option + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Option + Shift + Pijl-rechts
15° linksom draaien Option + Pijl-links
15° rechtsom draaien Option + Pijl-rechts
Formaat horizontaal groter maken ⌘ + Ctrl + b
Formaat verticaal groter maken ⌘ + Ctrl + i
Formaat kleiner maken ⌘ + Ctrl + j
Formaat groter maken ⌘ + Ctrl + k
Formaat verticaal kleiner maken ⌘ + Ctrl + q
Formaat horizontaal kleiner maken ⌘ + Ctrl + w

Ondersteuning voor schermlezer

Opmaak op cursorpositie melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op a, daarna op f
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?