Sneltoetsen voor Google Presentaties

Met de sneltoetsen in Google Presentaties kun je door een presentatie navigeren, opmaak toepassen en bewerkingen uitvoeren.

Opmerking: Sommige sneltoetsen werken mogelijk niet voor alle talen of toetsenborden.

Sneltoetsen voor Android

Sommige sneltoetsen werken mogelijk alleen in de nieuwste versie van Android.

Veelgebruikte acties

Nieuwe dia Ctrl + m
Dia dupliceren Ctrl + d
Ongedaan maken Ctrl + z
Opnieuw Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
Kopiëren Ctrl + c
Knippen Ctrl + x
Plakken Ctrl + v
Link openen Alt + Enter
Verwijderen Delete
Alles selecteren Ctrl + a
Niets selecteren Ctrl + Shift + a
Link invoegen Ctrl + k
Opmerking invoegen Alt + Ctrl + m

Acties in filmstrip

Focus verplaatsen naar vorige dia Alt + Pijl-omhoog
Pijl-omhoog
Focus verplaatsen naar volgende dia Alt + Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Selectie uitbreiden naar vorige dia Shift + Pijl-omhoog
Selectie uitbreiden naar volgende dia Shift + Pijl-omlaag
Dia omhoog verplaatsen Ctrl + Pijl-omhoog
Dia omlaag verplaatsen Ctrl + Pijl-omlaag

Navigatie

Verplaatsen naar filmstrip Ctrl + Alt + Shift + f
Naar canvas gaan Ctrl + Alt + Shift + c
Venster met sprekernotities openen Ctrl + Alt + Shift + s

Tekstopmaak

Vet Ctrl + b
Cursief Ctrl + i
Onderstrepen Ctrl + u
Subscript Ctrl + ,
Superscript Ctrl + .
Doorhalen Alt + Shift + 5
Opmaak wissen Ctrl + \
Ctrl + spatiebalk
Tekengrootte vergroten Ctrl + Shift + >
Tekengrootte verkleinen Ctrl + Shift + <
Links uitlijnen Ctrl + Shift + l
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + r
Centreren Ctrl + Shift + e
Uitvullen Ctrl + Shift + j
Inspringing vergroten Ctrl + ]
Inspringing verkleinen Ctrl + [
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7

Objecten verplaatsen en sorteren

Kopiëren Ctrl + d
Groep Alt + Ctrl + g
Groeperen ongedaan maken Shift + Alt + Ctrl + g
Naar achteren verplaatsen Ctrl + Pijl-omlaag
Naar voren verplaatsen Ctrl + Pijl-omhoog
Naar achtergrond verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omlaag
Op voorgrond plaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog
Volgende vorm selecteren Tab
Vorige vorm selecteren Shift + Tab
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Eén pixel per keer verschuiven Shift + Pijltoetsen
1° linksom draaien Alt + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Alt + Shift + Pijl-rechts
15° linksom draaien Alt + Pijl-links
15° rechtsom draaien Alt + Pijl-rechts
Formaat horizontaal groter maken Ctrl + Alt + b
Formaat verticaal groter maken Ctrl + Alt + i
Formaat kleiner maken Ctrl + Alt + j
Formaat groter maken Ctrl + Alt + k
Formaat horizontaal kleiner maken Ctrl + Alt + w

Opmerking: Sommige sneltoetsen werken mogelijk niet voor alle talen of toetsenbordindelingen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?