แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Google สไลด์

ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Google สไลด์เพื่อไปยังส่วนต่างๆ จัดรูปแบบ และแก้ไข

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดบางรายการอาจทำงานได้เฉพาะในบางภาษาหรือแป้นพิมพ์บางรูปแบบ

การทำงานทั่วไป

ทำสำเนาสไลด์ ⌘ + d
เลิกทำ ⌘ + z
ทำซ้ำ ⌘ + y
สำเนา ⌘ + c
ตัด ⌘ + x
วาง ⌘ + v
คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความหรือรูปร่างที่เลือก ⌘ + Option + c
วางการจัดรูปแบบของข้อความหรือรูปร่างที่เลือก ⌘ + Option + v
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ ⌘ + k
เปิดลิงก์ Option + Enter
ลบ Delete
เลือกทั้งหมด ⌘ + a
ไม่เลือกเลย ⌘ + Shift + a

การทำงานของแถบฟิล์ม

เลื่อนไปที่สไลด์ก่อนหน้า ลูกศรขึ้น
เลื่อนไปที่สไลด์ถัดไป ลูกศรลง
เลื่อนสไลด์ขึ้น ⌘ + ลูกศรขึ้น
เลื่อนสไลด์ลง ⌘ + ลูกศรลง
เลื่อนสไลด์ไปหน้าสุด ⌘ + Shift + ลูกศรขึ้น
เลื่อนสไลด์ไปท้ายสุด ⌘ + Shift + ลูกศรลง
เลือกสไลด์ก่อนหน้า Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกสไลด์ถัดไป Shift + ลูกศรลง

การนำทาง

ย้ายไปที่แถบฟิล์ม ⌘ + Option + Shift + f
ย้ายไปที่พื้นที่ทำงาน ⌘ + Option + Shift + c
เปิดแผงบันทึกของผู้นำเสนอ ⌘ + Option + Shift + s
ออกจากโหมดปัจจุบัน Esc

ความคิดเห็น

แทรกความคิดเห็น ⌘ + Option + m

ข้อความ

ตัวหนา ⌘ + b
ตัวเอียง ⌘ + i
ขีดเส้นใต้ ⌘ + u
ตัวห้อย ⌘ + ,
ตัวยก ⌘ + .
ขีดทับ Option + Shift + 5
ล้างการจัดรูปแบบ ⌘ + \ (เครื่องหมายทับย้อนกลับ)
เพิ่มขนาดอักษร ⌘ + Shift + >
ลดขนาดอักษร ⌘ + Shift + <
จัดชิดซ้าย ⌘ + Shift + l
จัดชิดขวา ⌘ + Shift + r
จัดกึ่งกลาง ⌘ + Shift + e
จัดให้เข้ากัน ⌘ + Shift + j
เลือกย่อหน้าด้านบน Option + Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกย่อหน้าด้านล่าง Option + Shift + ลูกศรลง
เพิ่มการเยื้อง ⌘ + ]
ลดการเยื้อง ⌘ + [
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ⌘ + Shift + 8
รายการที่เรียงลำดับเลข ⌘ + Shift + 7
เลือกรายการ กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย i
เลือกรายการที่ระดับปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย o
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด n ตามด้วย w
เลื่อนไปที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย w

ย้ายและจัดเรียงวัตถุ

ทำสำเนา ⌘ + d
กลุ่ม ⌘ + Option + g
เลิกจัดกลุ่ม ⌘ + Option + Shift + g
ย้ายไปข้างล่าง ⌘ + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างบน ⌘ + ลูกศรขึ้น
ย้ายไปข้างหลัง ⌘ + Shift + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างหน้า ⌘ + Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกรูปร่างถัดไป Tab
เลือกรูปร่างก่อนหน้า Shift + Tab
เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา ปุ่มลูกศร
เลื่อนทีละพิกเซล Shift + ปุ่มลูกศร
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 องศา Option + Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 องศา Option + Shift + ลูกศรขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา Option + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา Option + ลูกศรขวา
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวนอน ⌘ + Ctrl + b
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวตั้ง ⌘ + Ctrl + i
ปรับขนาดให้เล็กลง ⌘ + Ctrl + j
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น ⌘ + Ctrl + k
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวตั้ง ⌘ + Ctrl + q
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวนอน ⌘ + Ctrl + w

รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

อ่านการจัดรูปแบบที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด a ตามด้วย f
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร