แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Google สไลด์

ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Google สไลด์เพื่อไปยังส่วนต่างๆ จัดรูปแบบ และแก้ไข

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดบางรายการอาจทำงานได้เฉพาะในบางภาษาหรือแป้นพิมพ์บางรูปแบบ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Android

แป้นพิมพ์ลัดบางรายการอาจใช้งานได้ใน Android เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น

การทำงานทั่วไป

สไลด์ใหม่ Ctrl + m
ทำสำเนาสไลด์ Ctrl + d
เลิกทำ Ctrl + z
ทำซ้ำ Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
สำเนา Ctrl + c
ตัด Ctrl + x
วาง Ctrl + v
เปิดลิงก์ Alt + Enter
ลบ Delete
เลือกทั้งหมด Ctrl + a
ไม่เลือกเลย Ctrl + Shift + a
แทรกลิงก์ Ctrl + k
แทรกความคิดเห็น Alt + Ctrl + m

การทำงานของแถบฟิล์ม

ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์ก่อนหน้า Alt + ลูกศรขึ้น
ลูกศรขึ้น
ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์ถัดไป Alt + ลูกศรลง
ลูกศรลง
ขยายการเลือกไปยังสไลด์ก่อนหน้า Shift + ลูกศรขึ้น
ขยายการเลือกไปยังสไลด์ถัดไป Shift + ลูกศรลง
เลื่อนสไลด์ขึ้น Ctrl + ลูกศรขึ้น
เลื่อนสไลด์ลง Ctrl + ลูกศรลง

การนำทาง

ย้ายไปที่แถบฟิล์ม Ctrl + Alt + Shift + f
ย้ายไปที่พื้นที่ทำงาน Ctrl + Alt + Shift + c
เปิดแผงบันทึกของผู้นำเสนอ Ctrl + Alt + Shift + s

การจัดรูปแบบข้อความ

ตัวหนา Ctrl + b
ตัวเอียง Ctrl + i
ขีดเส้นใต้ Ctrl + u
ตัวห้อย Ctrl + ,
ตัวยก Ctrl + .
ขีดทับ Alt + Shift + 5
ล้างการจัดรูปแบบ Ctrl + \
Ctrl + Space
เพิ่มขนาดอักษร Ctrl + Shift + >
ลดขนาดอักษร Ctrl + Shift + <
จัดชิดซ้าย Ctrl + Shift + l
จัดชิดขวา Ctrl + Shift + r
จัดกึ่งกลาง Ctrl + Shift + e
จัดให้เข้ากัน Ctrl + Shift + j
เพิ่มการเยื้อง Ctrl + ]
ลดการเยื้อง Ctrl + [
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย Ctrl + Shift + 8
รายการที่เรียงลำดับเลข Ctrl + Shift + 7

ย้ายและจัดเรียงวัตถุ

ทำสำเนา Ctrl + d
กลุ่ม Alt + Ctrl + g
เลิกจัดกลุ่ม Shift + Alt + Ctrl + g
ย้ายไปข้างล่าง Ctrl + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างบน Ctrl + ลูกศรขึ้น
ย้ายไปข้างหลัง Ctrl + Shift + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างหน้า Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกรูปร่างถัดไป Tab
เลือกรูปร่างก่อนหน้า Shift + Tab
เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา ปุ่มลูกศร
เลื่อนทีละพิกเซล Shift + ปุ่มลูกศร
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรขวา
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวนอน Ctrl + Alt + b
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวตั้ง Ctrl + Alt + i
ปรับขนาดให้เล็กลง Ctrl + Alt + j
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น Ctrl + Alt + k
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวนอน Ctrl + Alt + w

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดบางรายการอาจทำงานได้เฉพาะในบางภาษาหรือรูปแบบแป้นพิมพ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร