แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Google สไลด์

ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Google สไลด์เพื่อไปยังส่วนต่างๆ จัดรูปแบบ และแก้ไข

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดบางรายการอาจทำงานได้เฉพาะในบางภาษาหรือแป้นพิมพ์บางรูปแบบ

หากต้องการเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดใน Google สไลด์ ให้กด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + / (Mac)

หากต้องการค้นหาเมนู ให้กด Alt + / (Windows, Chrome OS) หรือ Option + / (Mac)

นอกจากนี้คุณยังใช้ปุ่มเข้าถึงเมนูได้เช่นกัน เปิดเมนูของแอปพลิเคชันโดยใช้แป้นพิมพ์ จากนั้นพิมพ์ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ไว้สำหรับรายการที่ต้องการเลือก เช่น หากต้องการเปิดเมนูแทรกใน Mac ให้กด Ctrl + Option + i หากต้องการเลือก "รูปภาพ" ให้พิมพ์ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ไว้ ซึ่งก็คือ i

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PC

การทำงานทั่วไป

สไลด์ใหม่ Ctrl + m
ทำสำเนาสไลด์ Ctrl + d
เลิกทำ Ctrl + z
ทำซ้ำ Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
คัดลอก Ctrl + c
ตัด Ctrl + x
วาง Ctrl + v
คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความหรือรูปร่างที่เลือก Ctrl + Alt + c
วางการจัดรูปแบบของข้อความหรือรูปร่างที่เลือก Ctrl + Alt + v
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ Ctrl + k
เปิดลิงก์ Alt + Enter
ลบ Delete
เลือกทั้งหมด Ctrl + a
ไม่เลือกเลย Ctrl + Shift + a
ค้นหา Ctrl + f
ค้นหาและแทนที่ Ctrl + h
ค้นหาอีกครั้ง Ctrl + g
ค้นหาก่อนหน้า Ctrl + Shift + g
เปิด... Ctrl + o
พิมพ์ Ctrl + p
บันทึก
ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
Ctrl + s
แสดงแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อย Ctrl + /
ค้นหาเมนู Alt + /
Alt + z (Google Chrome)
ซ่อนหรือแสดงเมนู (โหมดกะทัดรัด) Ctrl + Shift + f
เปิดใช้คำบรรยายภาพขณะนำเสนอ Ctrl + Shift + c
ข้อความแสดงแทน Ctrl + Alt + y

การทำงานของแถบฟิล์ม

ย้ายไปที่สไลด์ก่อนหน้า Page Up
ลูกศรขึ้น
ย้ายไปที่สไลด์ถัดไป Page Down
ลูกศรลง
ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์แรก Home
ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์สุดท้าย End
ย้ายสไลด์ขึ้น Ctrl + ลูกศรขึ้น
ย้ายสไลด์ลง Ctrl + ลูกศรลง
ย้ายสไลด์ไปหน้าสุด Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น
ย้ายสไลด์ไปท้ายสุด Ctrl + Shift + ลูกศรลง
เลือกสไลด์ก่อนหน้า Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกสไลด์ถัดไป Shift + ลูกศรลง
เลือกสไลด์แรก Shift + Home
เลือกสไลด์สุดท้าย Shift + End

การนำทาง

ซูมเข้า Ctrl + Alt และ +
ซูมออก Ctrl + Alt และ -
ย้ายไปที่แถบฟิล์ม Ctrl + Alt + Shift + f
ย้ายไปที่พื้นที่ทำงาน Ctrl + Alt + Shift + c
เปิดแผงบันทึกของผู้บรรยาย Ctrl + Alt + Shift + s
เปลี่ยนมุมมองของงานนำเสนอเป็น HTML Ctrl + Alt + Shift + p
เปิดแผงภาพเคลื่อนไหว Ctrl + Alt + Shift + b
ดำเนินการต่อในหน้าตัวอย่างของภาพเคลื่อนไหว Enter
เปิดสำรวจ Ctrl + Alt + Shift + i
ไปที่แผงด้านข้าง Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
เปิดพจนานุกรม Ctrl + Shift + y
เปิดแผงประวัติการแก้ไข Ctrl + Alt + Shift + h
เปิดการเลือกขอบเซลล์ (สำหรับตาราง) กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย p
เล่นวิดีโอที่เลือก Enter
นำเสนอสไลด์ Ctrl + F5
ออกจากโหมดปัจจุบัน Esc

เมนู

เมนูตามบริบท Ctrl + Shift + \
Ctrl + Shift + x
เมนูไฟล์ ใน Google Chrome: Alt + f
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + f
เมนูแก้ไข ใน Google Chrome: Alt + e
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + e
เมนูมุมมอง ใน Google Chrome: Alt + v
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + v
เมนูแทรก ใน Google Chrome: Alt + i
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + i
เมนูรูปแบบ ใน Google Chrome: Alt + o
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + o
เมนูเครื่องมือ ใน Google Chrome: Alt + t
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + t
เมนูความช่วยเหลือ ใน Google Chrome: Alt + h
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + h
เมนูการเข้าถึง
(ปรากฏเมื่อเปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ)
ใน Google Chrome: Alt + a
เบราว์เซอร์อื่นๆ: Alt + Shift + a
เมนูเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในงานนำเสนอที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
Ctrl + Alt + Shift + k
เปิด/ปิดเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในงานนำเสนอที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
Ctrl + Shift + k

ความคิดเห็น

แทรกความคิดเห็น Ctrl + Alt + m
ป้อนความคิดเห็นปัจจุบัน กด Ctrl + Enter ค้างไว้
ย้ายไปที่ความคิดเห็นถัดไปในงานนำเสนอ กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด n ตามด้วย c
ย้ายไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้าในงานนำเสนอ กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย c
ย้ายไปที่ความคิดเห็นถัดไปเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น j
ย้ายไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้าเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น k
ตอบความคิดเห็นเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น r
แก้ปัญหาสำหรับความคิดเห็นเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น e
เปิดชุดข้อความของการสนทนาในความคิดเห็น Ctrl + Alt + Shift + a

ข้อความ

ตัวหนา Ctrl + b
ตัวเอียง Ctrl + i
ขีดเส้นใต้ Ctrl + u
ตัวห้อย Ctrl + ,
ตัวยก Ctrl + .
ขีดทับ Alt + Shift + 5
ล้างการจัดรูปแบบ Ctrl + \
Ctrl + Space
เพิ่มขนาดอักษร Ctrl + Shift + >
ลดขนาดอักษร Ctrl + Shift + <
จัดชิดซ้าย Ctrl + Shift + l
จัดชิดขวา Ctrl + Shift + r
จัดกึ่งกลาง Ctrl + Shift + e
จัดชิดขอบ Ctrl + Shift + j
ย้ายย่อหน้าลง Alt + Shift + ลูกศรลง
ย้ายย่อหน้าขึ้น Alt + Shift + ลูกศรขึ้น
เพิ่มการเยื้อง Ctrl + ]
ลดการเยื้อง Ctrl + [
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย Ctrl + Shift + 8
รายการที่เรียงลำดับเลข Ctrl + Shift + 7
เลือกรายการ กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย i
เลือกรายการที่ระดับปัจจุบัน กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย o
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด n ตามด้วย w
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย w
ย้ายไปที่การสะกดผิดถัดไป Ctrl + '
ย้ายไปที่การสะกดผิดก่อนหน้า Ctrl + ;

ย้ายและจัดเรียงวัตถุ

ทำสำเนา Ctrl + d
กลุ่ม Ctrl + Alt + g
เลิกจัดกลุ่ม Ctrl + Alt + Shift + g
ย้ายไปข้างล่าง Ctrl + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างบน Ctrl + ลูกศรขึ้น
ย้ายไปข้างหลัง Ctrl + Shift + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างหน้า Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกรูปร่างถัดไป Tab
เลือกรูปร่างก่อนหน้า Shift + Tab
เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา ปุ่มลูกศร
เลื่อนทีละพิกเซล Shift + ปุ่มลูกศร
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรขวา
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวนอน Ctrl + Alt + b
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวตั้ง Ctrl + Alt + i
ปรับขนาดให้เล็กลง Ctrl + Alt + j
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น Ctrl + Alt + k
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวตั้ง Ctrl + Alt + q
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวนอน Ctrl + Alt + w
ออกจากโหมดครอบตัด Enter
ยกเลิกการแนะแนวทาง Alt + เลื่อนด้วยเมาส์
ทำสำเนา Ctrl + เลื่อนด้วยเมาส์
ปรับขนาดจากกึ่งกลาง Ctrl + ปรับขนาดด้วยเมาส์
กำหนดการเคลื่อนไหวแนวตั้งหรือแนวนอน Shift + เลื่อนด้วยเมาส์
กำหนดอัตราส่วนของวัตถุ Shift + ปรับขนาดด้วยเมาส์
กำหนดให้หมุนเพิ่มครั้งละ 15 องศา Shift + หมุนด้วยเมาส์

การนำเสนอ

หยุดนำเสนอ Esc
ถัดไป
ก่อนหน้า
ไปที่สไลด์ที่ต้องการ (กด 7 ตามด้วย Enter เพื่อไปที่สไลด์ 7) ตัวเลขตามด้วย Enter
สไลด์แรก Home
สไลด์สุดท้าย End
เปิดบันทึกของผู้บรรยาย s
เปิดเครื่องมือผู้ชม a
เปิด/ปิดตัวชี้เลเซอร์ l
พิมพ์ Ctrl + p
เปิด/ปิดคำบรรยายภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) Ctrl + Shift + c
เปิด/ปิดโหมดเต็มหน้าจอ F11
แสดงสไลด์เปล่าสีดำ b หรือ .
ออกจากสไลด์เปล่าสีดำแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้
แสดงสไลด์เปล่าสีขาว หรือ ,
ออกจากสไลด์เปล่าสีขาวแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้

โปรแกรมเล่นวิดีโอ

สลับระหว่างเล่น/หยุดชั่วคราว k
กรอกลับ 10 วินาที u
กรอไปข้างหน้า 10 วินาที o
เฟรมก่อนหน้า (ขณะหยุดชั่วคราว) Shift + ,
เฟรมถัดไป (ขณะหยุดชั่วคราว) Shift + .
ลดอัตราการเล่น Ctrl + Shift + ,
เพิ่มอัตราการเล่น Ctrl + Shift + .
ไปยังจุดที่ต้องการในวิดีโอ (Shift+7 ข้ามไปที่ 70% ของความยาวทั้งหมด) Shift + 0..9
เปิด/ปิดคำบรรยายภาพ c
เปิด/ปิดโหมดเต็มหน้าจอ f
เปิด/ปิดเสียง m

การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

พูดรายการที่เลือก Ctrl + Alt + x
เปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google สไลด์กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
เปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์ในเมนูการเข้าถึง Ctrl + Alt + h
พูดจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ Ctrl + Alt + r
อ่านการจัดรูปแบบที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด a ตามด้วย f
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Mac

การทำงานทั่วไป

สไลด์ใหม่ Ctrl + m
ทำสำเนาสไลด์ ⌘ + d
เลิกทำ ⌘ + z
ทำซ้ำ ⌘ + y
⌘ + Shift + z
คัดลอก ⌘ + c
ตัด ⌘ + x
วาง ⌘ + v
คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความหรือรูปร่างที่เลือก ⌘ + Option + c
วางการจัดรูปแบบของข้อความหรือรูปร่างที่เลือก ⌘ + Option + v
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ ⌘ + k
เปิดลิงก์ Option + Enter
ลบ Delete
เลือกทั้งหมด ⌘ + a
ไม่เลือกเลย ⌘ + Shift + a
ค้นหา ⌘ + f
ค้นหาและแทนที่ ⌘ + Shift + h
ค้นหาอีกครั้ง ⌘ + g
ค้นหาก่อนหน้า ⌘ + Shift + g
เปิด... ⌘ + o
พิมพ์ ⌘ + p
บันทึก
ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
⌘ + s
แสดงแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อย ⌘ + /
ค้นหาเมนู Option + /
Ctrl + Option + z
Mozilla Firefox: Ctrl + ~
ซ่อนหรือแสดงเมนู (โหมดกะทัดรัด) Ctrl + Shift + f
เปิดใช้คำบรรยายภาพขณะนำเสนอ ⌘ + Shift + c
ข้อความแสดงแทน ⌘ + Option + y

การทำงานของแถบฟิล์ม

ย้ายไปที่สไลด์ก่อนหน้า ลูกศรขึ้น
ย้ายไปที่สไลด์ถัดไป ลูกศรลง
ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์แรก Fn + ลูกศรซ้าย
ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์สุดท้าย Fn + ลูกศรขวา
ย้ายสไลด์ขึ้น ⌘ + ลูกศรขึ้น
ย้ายสไลด์ลง ⌘ + ลูกศรลง
ย้ายสไลด์ไปหน้าสุด ⌘ + Shift + ลูกศรขึ้น
ย้ายสไลด์ไปท้ายสุด ⌘ + Shift + ลูกศรลง
เลือกสไลด์ก่อนหน้า Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกสไลด์ถัดไป Shift + ลูกศรลง
เลือกสไลด์แรก Shift + Fn + ลูกศรซ้าย
เลือกสไลด์สุดท้าย Shift + Fn + ลูกศรขวา

การนำทาง

ซูมเข้า ⌘ + Option และ +
ซูมออก ⌘ + Option และ -
ย้ายไปที่แถบฟิล์ม ⌘ + Option + Shift + f
ย้ายไปที่พื้นที่ทำงาน ⌘ + Option + Shift + c
เปิดแผงบันทึกของผู้บรรยาย ⌘ + Option + Shift + s
เปลี่ยนมุมมองของงานนำเสนอเป็น HTML ⌘ + Option + Shift + p
เปิดแผงภาพเคลื่อนไหว ⌘ + Option + Shift + b
ดำเนินการต่อในหน้าตัวอย่างของภาพเคลื่อนไหว Enter
เปิดเครื่องมือสำรวจ ⌘ + Option + Shift + i
กำหนดคำที่เลือกในเครื่องมือสำรวจ ⌘ + Shift + y
ไปที่แผงด้านข้าง ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
เปิดแผงประวัติการแก้ไข ⌘ + Option + Shift + h
เปิดการเลือกขอบเซลล์ (สำหรับตาราง) กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย p
เล่นวิดีโอที่เลือก Enter
นำเสนอสไลด์ ⌘ + Enter
นำเสนอสไลด์ตั้งแต่เริ่มต้น ⌘ + Shift + Enter
ออกจากโหมดปัจจุบัน Esc

เมนู

เมนูตามบริบท ⌘ + Shift + \
เมนูไฟล์ Ctrl + Option + f
เมนูแก้ไข Ctrl + Option + e
เมนูมุมมอง Ctrl + Option + v
เมนูแทรก Ctrl + Option + i
เมนูสไลด์ Ctrl + Option + s
เมนูรูปแบบ Ctrl + Option + o
เมนูจัดการ Ctrl + Option + r
เมนูเครื่องมือ Ctrl + Option + t
เมนูความช่วยเหลือ Ctrl + Option + h
เมนูเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในงานนำเสนอที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
⌘ + Option + Shift + k
เปิด/ปิดเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในงานนำเสนอที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
⌘ + Shift + k

ความคิดเห็น

แทรกความคิดเห็น ⌘ + Option + m
ป้อนความคิดเห็นปัจจุบัน กด Ctrl + Enter ค้างไว้
ย้ายไปที่ความคิดเห็นถัดไปในงานนำเสนอ กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด n ตามด้วย c
ย้ายไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้าในงานนำเสนอ กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นก p ตามด้วย c
ย้ายไปที่ความคิดเห็นถัดไปเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น j
ย้ายไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้าเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น k
ตอบความคิดเห็นเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น r
แก้ปัญหาสำหรับความคิดเห็นเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น e
เปิดชุดข้อความของการสนทนาในความคิดเห็น ⌘ + Option + Shift + a

ข้อความ

ตัวหนา ⌘ + b
ตัวเอียง ⌘ + i
ขีดเส้นใต้ ⌘ + u
ตัวห้อย ⌘ + ,
ตัวยก ⌘ + .
ขีดทับ ⌘ + Shift + x
ล้างการจัดรูปแบบ ⌘ + \ (เครื่องหมายทับย้อนกลับ)
เพิ่มขนาดอักษร ⌘ + Shift + >
ลดขนาดอักษร ⌘ + Shift + <
จัดชิดซ้าย ⌘ + Shift + l
จัดชิดขวา ⌘ + Shift + r
จัดกึ่งกลาง ⌘ + Shift + e
จัดชิดขอบ ⌘ + Shift + j
เลือกย่อหน้าด้านบน Option + Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกย่อหน้าด้านล่าง Option + Shift + ลูกศรลง
เพิ่มการเยื้อง ⌘ + ]
ลดการเยื้อง ⌘ + [
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ⌘ + Shift + 8
รายการที่เรียงลำดับเลข ⌘ + Shift + 7
เลือกรายการ กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย i
เลือกรายการที่ระดับปัจจุบัน กด Ctrl + ⌘ + Shift ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย o
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความถัดไป กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด n ตามด้วย w
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความก่อนหน้า กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย w
ย้ายไปที่การสะกดผิดถัดไป ⌘ + '
เลื่อนไปที่การสะกดผิดรายการก่อนหน้า ⌘ + ;

ย้ายและจัดเรียงวัตถุ

ทำสำเนา ⌘ + d
กลุ่ม ⌘ + Option + g
เลิกจัดกลุ่ม ⌘ + Option + Shift + g
ย้ายไปข้างล่าง ⌘ + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างบน ⌘ + ลูกศรขึ้น
ย้ายไปข้างหลัง ⌘ + Shift + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างหน้า ⌘ + Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกรูปร่างถัดไป Tab
เลือกรูปร่างก่อนหน้า Shift + Tab
เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา ปุ่มลูกศร
เลื่อนทีละพิกเซล Shift + ปุ่มลูกศร
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 องศา Option + Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 องศา Option + Shift + ลูกศรขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา Option + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา Option + ลูกศรขวา
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวนอน ⌘ + Ctrl + b
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวตั้ง ⌘ + Ctrl + i
ปรับขนาดให้เล็กลง ⌘ + Ctrl + j
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น ⌘ + Ctrl + k
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวนอน ⌘ + Ctrl + w
ออกจากโหมดครอบตัด Enter
ยกเลิกการแนะแนวทาง ⌘ + เลื่อนด้วยเมาส์
ทำสำเนา Option + เลื่อนด้วยเมาส์
ปรับขนาดจากกึ่งกลาง Option + ปรับขนาดด้วยเมาส์
กำหนดการเคลื่อนไหวแนวตั้งหรือแนวนอน Shift + เลื่อนด้วยเมาส์
กำหนดอัตราส่วนของวัตถุ Shift + ปรับขนาดด้วยเมาส์
กำหนดให้หมุนเพิ่มครั้งละ 15 องศา Shift + หมุนด้วยเมาส์

การนำเสนอ

หยุดนำเสนอ Esc
ถัดไป
ก่อนหน้า
ไปที่สไลด์ที่ต้องการ (กด 7 ตามด้วย Enter เพื่อไปที่สไลด์ 7) ตัวเลขตามด้วย Enter
สไลด์แรก Home
สไลด์สุดท้าย End
เปิดบันทึกของผู้บรรยาย s
เปิดเครื่องมือผู้ชม a
เปิด/ปิดตัวชี้เลเซอร์ l
พิมพ์ ⌘ + p
เปิด/ปิดคำบรรยายภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ⌘ + Shift + c
เปิด/ปิดโหมดเต็มหน้าจอ ⌘ + Shift + f
แสดงสไลด์เปล่าสีดำ หรือ .
ออกจากสไลด์เปล่าสีดำแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้
แสดงสไลด์เปล่าสีขาว หรือ ,
ออกจากสไลด์เปล่าสีขาวแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้

โปรแกรมเล่นวิดีโอ

สลับระหว่างเล่น/หยุดชั่วคราว k
กรอกลับ 10 วินาที u
กรอไปข้างหน้า 10 วินาที o
เฟรมก่อนหน้า (ขณะหยุดชั่วคราว) Shift + ,
เฟรมถัดไป (ขณะหยุดชั่วคราว) Shift + .
ลดอัตราการเล่น ⌘ + Shift + ,
เพิ่มอัตราการเล่น ⌘ + Shift + .
ไปยังจุดที่ต้องการในวิดีโอ (Shift+7 ข้ามไปที่ 70% ของความยาวทั้งหมด) Shift + 0..9
เปิด/ปิดคำบรรยายภาพ c
เปิด/ปิดโหมดเต็มหน้าจอ f
เปิด/ปิดเสียง m

การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

พูดรายการที่เลือก Ctrl + ⌘ + x
เปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google สไลด์กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
Option + ⌘ + z
เปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์ในเมนูการเข้าถึง + Option + h
พูดจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ Ctrl + ⌘ + r
อ่านการจัดรูปแบบที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + ⌘ ค้างไว้จากนั้นกด a ตามด้วย f
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Chrome OS

การทำงานทั่วไป

สไลด์ใหม่ Ctrl + m
ทำสำเนาสไลด์ Ctrl + d
เลิกทำ Ctrl + z
ทำซ้ำ Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
คัดลอก Ctrl + c
ตัด Ctrl + x
วาง Ctrl + v
คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความหรือรูปร่างที่เลือก Ctrl + Alt + c
วางการจัดรูปแบบของข้อความหรือรูปร่างที่เลือก Ctrl + Alt + v
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ Ctrl + k
เปิดลิงก์ Alt + Enter
ลบ Backspace
เลือกทั้งหมด Ctrl + a
ไม่เลือกเลย Ctrl + Shift + a
ค้นหา Ctrl + f
ค้นหาและแทนที่ Ctrl + h
ค้นหาอีกครั้ง Ctrl + g
ค้นหาก่อนหน้า Ctrl + Shift + g
เปิด... Ctrl + o
พิมพ์ Ctrl + p
บันทึก
ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
Ctrl + s
แสดงแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อย Ctrl + /
ค้นหาเมนู Alt + /
Alt + z
ซ่อนหรือแสดงเมนู (โหมดกะทัดรัด) Ctrl + Shift + f
เปิดใช้คำบรรยายภาพขณะนำเสนอ Ctrl + Shift + c
ข้อความแสดงแทน Ctrl + Alt + y

การทำงานของแถบฟิล์ม

ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์ก่อนหน้า Alt + ลูกศรขึ้น
ลูกศรขึ้น
ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์ถัดไป Alt + ลูกศรลง
ลูกศรลง
ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์แรก Ctrl + Alt + ลูกศรขึ้น
ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์สุดท้าย Ctrl + Alt + ลูกศรลง
ขยายการเลือกไปที่สไลด์ก่อนหน้า Shift + ลูกศรขึ้น
ขยายการเลือกไปที่สไลด์ถัดไป Shift + ลูกศรลง
ย้ายสไลด์ขึ้น Ctrl + ลูกศรขึ้น
ย้ายสไลด์ลง Ctrl + ลูกศรลง
ย้ายสไลด์ไปหน้าสุด Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น
ย้ายสไลด์ไปท้ายสุด Ctrl + Shift + ลูกศรลง

การนำทาง

ซูมเข้า Ctrl + Alt และ +
ซูมออก Ctrl + Alt และ -
ย้ายไปที่แถบฟิล์ม Ctrl + Alt + Shift + f
ย้ายไปที่พื้นที่ทำงาน Ctrl + Alt + Shift + c
เปิดแผงบันทึกของผู้บรรยาย Ctrl + Alt + Shift + s
เปลี่ยนมุมมองของงานนำเสนอเป็น HTML Ctrl + Alt + Shift + p
เปิดแผงภาพเคลื่อนไหว Ctrl + Alt + Shift + b
ดำเนินการต่อในหน้าตัวอย่างของภาพเคลื่อนไหว Enter
เปิดเครื่องมือสำรวจ Ctrl + Alt + Shift + i
กำหนดคำที่เลือกในเครื่องมือสำรวจ Ctrl + Shift + y
ไปที่แผงด้านข้าง Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
เปิดการเลือกขอบเซลล์ (สำหรับตาราง) กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย p
นำเสนอสไลด์ Ctrl + Search + 5
ออกจากโหมดปัจจุบัน Esc
เมนูตามบริบท Ctrl + Shift + x
เมนูไฟล์ Alt + f
เมนูแก้ไข Alt + e
เมนูมุมมอง Alt + v
เมนูแทรก Alt + i
เมนูรูปแบบ Alt + o
เมนูเครื่องมือ Alt + t
เมนูความช่วยเหลือ Alt + h
เมนูการเข้าถึง
(ปรากฏเมื่อเปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ)
Alt + a
เมนูเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในงานนำเสนอที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
Ctrl + Alt + Shift + k
เปิด/ปิดเครื่องมือป้อนข้อมูล
(ใช้ได้ในงานนำเสนอที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
Ctrl + Shift + k

ความคิดเห็น

แทรกความคิดเห็น Ctrl + Alt + m
ป้อนความคิดเห็นปัจจุบัน Ctrl + Enter
ย้ายไปที่ความคิดเห็นถัดไปในงานนำเสนอ กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด n ตามด้วย c
ย้ายไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้าในงานนำเสนอ กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย c
ย้ายไปที่ความคิดเห็นถัดไปเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น j
ย้ายไปที่ความคิดเห็นก่อนหน้าเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น k
ตอบความคิดเห็นเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น r
แก้ปัญหาสำหรับความคิดเห็นเมื่อโฟกัสอยู่ที่ความคิดเห็น e
เปิดชุดข้อความของการสนทนาในความคิดเห็น Ctrl + Alt + Shift + a

ข้อความ

ตัวหนา Ctrl + b
ตัวเอียง Ctrl + i
ขีดเส้นใต้ Ctrl + u
ตัวห้อย Ctrl + ,
ตัวยก Ctrl + .
ขีดทับ Alt + Shift + 5
ล้างการจัดรูปแบบ Ctrl + Space
Ctrl + \
เพิ่มขนาดอักษร Ctrl + Shift + >
ลดขนาดอักษร Ctrl + Shift + <
จัดชิดขวา Ctrl + Shift + r
จัดกึ่งกลาง Ctrl + Shift + e
จัดชิดขอบ Ctrl + Shift + j
เพิ่มการเยื้อง Ctrl + ]
ลดการเยื้อง Ctrl + [
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย Ctrl + Shift + 8
รายการที่เรียงลำดับเลข Ctrl + Shift + 7
เลือกรายการ กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย i
เลือกรายการที่ระดับปัจจุบัน กด Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้จากนั้นกด e ตามด้วย o
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความถัดไป กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด n ตามด้วย w
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความก่อนหน้า กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด p ตามด้วย w
ย้ายไปที่การสะกดผิดถัดไป Ctrl + '
ย้ายไปที่การสะกดผิดก่อนหน้า Ctrl + ;

ย้ายและจัดเรียงวัตถุ

ทำสำเนา Ctrl + d
กลุ่ม Ctrl + Alt + g
เลิกจัดกลุ่ม Ctrl + Alt + Shift + g
ย้ายไปข้างล่าง Ctrl + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างบน Ctrl + ลูกศรขึ้น
ย้ายไปข้างหลัง Ctrl + Shift + ลูกศรลง
นำขึ้นข้างหน้า Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น
เลือกรูปร่างถัดไป Tab
เลือกรูปร่างก่อนหน้า Shift + Tab
เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา ปุ่มลูกศร
เลื่อนทีละพิกเซล Shift + ปุ่มลูกศร
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 องศา Alt + Shift + ลูกศรขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา Alt + ลูกศรขวา
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวนอน Ctrl + Alt + b
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นในแนวตั้ง Ctrl + Alt + i
ปรับขนาดให้เล็กลง Ctrl + Alt + j
ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น Ctrl + Alt + k
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวตั้ง Ctrl + Alt + q
ปรับขนาดให้เล็กลงในแนวนอน Ctrl + Alt + w
ออกจากโหมดครอบตัด Enter
ทำสำเนา Ctrl + เลื่อนด้วยเมาส์
ปรับขนาดจากกึ่งกลาง Ctrl + ปรับขนาดด้วยเมาส์
กำหนดการเคลื่อนไหวแนวตั้งหรือแนวนอน Shift + เลื่อนด้วยเมาส์
กำหนดอัตราส่วนของวัตถุ Shift + ปรับขนาดด้วยเมาส์
กำหนดให้หมุนเพิ่มครั้งละ 15 องศา Shift + หมุนด้วยเมาส์
เพิ่มในรายการที่เลือก Shift + คลิก

การนำเสนอ

หยุดนำเสนอ Esc
ถัดไป
ก่อนหน้า
ไปที่สไลด์ที่ต้องการ (กด 7 ตามด้วย Enter เพื่อไปที่สไลด์ 7) ตัวเลขตามด้วย Enter
สไลด์แรก Home
สไลด์สุดท้าย End
เปิดบันทึกของผู้บรรยาย s
เปิดเครื่องมือผู้ชม a
เปิด/ปิดตัวชี้เลเซอร์ l
พิมพ์ Ctrl + p
เปิด/ปิดคำบรรยายภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) Ctrl + Shift + c
เปิด/ปิดโหมดเต็มหน้าจอ F11
แสดงสไลด์เปล่าสีดำ หรือ .
ออกจากสไลด์เปล่าสีดำแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้
แสดงสไลด์เปล่าสีขาว หรือ ,
ออกจากสไลด์เปล่าสีขาวแล้วกลับไปที่งานนำเสนอ กดแป้นใดก็ได้

โปรแกรมเล่นวิดีโอ

สลับระหว่างเล่น/หยุดชั่วคราว k
กรอกลับ 10 วินาที u
กรอไปข้างหน้า 10 วินาที o
เฟรมก่อนหน้า (ขณะหยุดชั่วคราว) Shift + ,
เฟรมถัดไป (ขณะหยุดชั่วคราว) Shift + .
ลดอัตราการเล่น Ctrl + Shift + ,
เพิ่มอัตราการเล่น Ctrl + Shift + .
ไปยังจุดที่ต้องการในวิดีโอ (Shift+7 ข้ามไปที่ 70% ของความยาวทั้งหมด) Shift + 0..9
เปิด/ปิดคำบรรยายภาพ c
เปิด/ปิดโหมดเต็มหน้าจอ f
เปิด/ปิดเสียง m

การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

พูดรายการที่เลือก Ctrl + Alt + x
เปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google สไลด์กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
เปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์ในเมนูการเข้าถึง Ctrl + Alt + h
พูดจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ Ctrl + Alt + r
อ่านการจัดรูปแบบที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ กด Ctrl + Alt ค้างไว้จากนั้นกด ตามด้วย f
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร