Hurtigtaster for Google Presentasjoner

Bruk hurtigtaster for å navigere, formatere og redigere i Google Presentasjoner.

Merk: Det kan hende enkelte hurtigtaster ikke fungerer for alle språk eller tastaturer.

For å åpne en liste over hurtigtaster i Google Presentasjoner, trykk på Ctrl + / (Windows og Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).

For å bruke verktøyfinneren (tidligere kalt Søk i menyene), trykk på Alt + / (Windows og Chrome OS) eller Tilvalg + / (Mac).

Du kan også bruke tilgangstastene for menyer. Åpne en hvilken som helst appmeny med tastaturet, og skriv inn den understrekede bokstaven for elementet du vil velge. Eksempel: Hvis du vil åpne Sett inn-menyen på Mac, trykker du på Ctrl + Tilvalg + i. For å velge «Bilde» skriver du inn den understrekede bokstaven i.

Hurtigtaster på datamaskin

Vanlige handlinger

Nytt lysbilde Ctrl + m
Lag kopi av lysbilde Ctrl + d
Angre Ctrl + z
Utfør likevel Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
Kopiér Ctrl + c
Klipp ut Ctrl + x
Lim inn Ctrl + v
Kopiér formateringen fra den valgte teksten eller formen Ctrl + Alt + c
Lim inn formateringen fra den valgte teksten eller formen Ctrl + Alt + v
Sett inn eller rediger link Ctrl + k
Åpne link Alt + Enter
Slett Delete
Merk alt Ctrl + a
Opphev all merking hold Ctrl + Alt nede og trykk på u etterfulgt av a
Finn Ctrl + f
Søk og erstatt Ctrl + h
Finn på nytt Ctrl + g
Finn forrige Ctrl + Shift + g
Åpne Ctrl + o
Skriv ut Ctrl + p
Lagre
Alle endringer lagres automatisk i Disk
Ctrl + s
Vis hurtigtaster som brukes ofte Ctrl + /
Verktøyfinner (tidligere kalt Søk i menyene) Alt + /
Alt + z (Google Chrome)
Skjul eller vis menyer (kompakt modus) Ctrl + Shift + f
Slå på teksting mens du presenterer Ctrl + Shift + c
Alt-tekst Ctrl + Alt + y

Filmstripehandlinger

Gå til forrige lysbilde Page Up
Oppoverpil
Gå til neste lysbilde Page Down
Nedoverpil
Flytt fokus til første lysbilde Home
Flytt fokus til siste lysbilde End
Flytt lysbilde opp Ctrl + oppoverpil
Flytt lysbilde ned Ctrl + nedoverpil
Flytt lysbilde til begynnelsen Ctrl + Shift + oppoverpil
Flytt lysbilde til slutten Ctrl + Shift + nedoverpil
Velg forrige lysbilde Shift + oppoverpil
Velg neste lysbilde Shift + nedoverpil
Velg første lysbilde Shift + Home
Velg siste lysbilde Shift + End

Navigering

Zoom inn Ctrl + +
Zoom ut Ctrl + -
Zoom til 100 % Ctrl + 0
Gå til filmstripen Ctrl + Alt + Shift + f
Gå til lerretet Ctrl + Alt + Shift + c
Åpne panelet for foredragsnotater Ctrl + Alt + Shift + s
Bytt til HTML-visning av presentasjonen Ctrl + Alt + Shift + p
Åpne animasjonspanelet Ctrl + Alt + Shift + b
Fortsett i forhåndsvisning av animasjon Enter
Åpne Utforsk Ctrl + Alt + Shift + i
Gå til sidepanelet Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Åpne ordlisten Ctrl + Shift + y
Åpne versjonsloggpanelet Ctrl + Alt + Shift + h
Åpne valg av cellekantlinjer (for tabeller) hold Ctrl + Alt nede og trykk på e etterfulgt av p
Spill den valgte videoen Enter
Presenter lysbilder Ctrl + F5
Gå ut av gjeldende modus Esc

Menyer

Kontekstuell meny

Ctrl + Shift + \
Ctrl + Shift + x
Shift + F10

Fil-menyen i Google Chrome: Alt + f
i andre nettlesere: Alt + Shift + f
Rediger-menyen i Google Chrome: Alt + e
i andre nettlesere: Alt + Shift + e
Visning-menyen i Google Chrome: Alt + v
i andre nettlesere: Alt + Shift + v
Sett inn-menyen i Google Chrome: Alt + i
andre nettlesere: Alt + Shift + i
Format-menyen i Google Chrome: Alt + o
andre nettlesere: Alt + Shift + o
Verktøy-menyen i Google Chrome: Alt + t
i andre nettlesere: Alt + Shift + t
Hjelp-menyen i Google Chrome: Alt + h
i andre nettlesere: Alt + Shift + H
Tilgjengelighet-menyen
(vises når skjermleserstøtte er slått på)
i Google Chrome: Alt + a
i andre nettlesere: Alt + Shift + a
Inndataverktøy-menyen
(tilgjengelig i presentasjoner på ikke-latinske skriftspråk)
Ctrl + Alt + Shift + k
Slå inndatakontroller på/av
(tilgjengelig i presentasjoner på ikke-latinske skriftspråk)
Ctrl + Shift + k

Kommentarer

Sett inn kommentar Ctrl + Alt + m
Åpne gjeldende kommentar hold Ctrl + Enter nede
Gå til neste kommentar i presentasjonen hold Ctrl + Alt nede og trykk på n etterfulgt av c
Gå til forrige kommentar i presentasjonen hold Ctrl + Alt nede og trykk på p etterfulgt av c
Gå til neste kommentar fra kommentaren som er i fokus j
Gå til forrige kommentar fra kommentaren som er i fokus k
Svar på kommentaren som er i fokus r
Oppklar kommentaren som er i fokus e
Åpne diskusjonstråd for kommentar Ctrl + Alt + Shift + a

Bruk hurtigtaster på valgte kommentarer

Svar på gjeldende kommentar R
Gå til neste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Merk gjeldende kommentar som oppklart E
Avslutt gjeldende kommentar U
Skjul kommentar Ctrl + Alt + Shift + j

Tekst

Fet Ctrl + b
Kursiv Ctrl + i
Understreking Ctrl + u
Senket skrift Ctrl + ,
Hevet skrift Ctrl + .
Gjennomstreking Alt + Shift + 5
Fjern formatering Ctrl + \
Ctrl + mellomrom
Øk skriftstørrelsen Ctrl + Shift + >
Reduser skriftstørrelsen Ctrl + Shift + <
Venstrejuster Ctrl + Shift + l
Høyrejuster Ctrl + Shift + r
Midtstill Ctrl + Shift + e
Bruk rette marger Ctrl + Shift + j
Flytt avsnitt ned Alt + Shift + nedoverpil
Flytt avsnitt opp Alt + Shift + oppoverpil
Øk innrykk Ctrl + ]
Reduser innrykk Ctrl + [
Punktliste Ctrl + Shift + 8
Nummerert liste Ctrl + Shift + 7
Velg listeelement hold Ctrl + Alt + Shift nede og trykk på e etterfulgt av i
Velg listeelementer på gjeldende nivå hold Ctrl + Alt + Shift nede og trykk på e etterfulgt av o
Gå til neste endring av tekstformatering hold Ctrl + Alt nede og trykk på n etterfulgt av w
Gå til forrige endring av tekstformatering hold Ctrl + Alt nede og trykk på p etterfulgt av w
Gå til neste stavefeil Ctrl + '
Gå til forrige stavefeil Ctrl + ;

Flytt og ordne objekter

Dupliser Ctrl + d
Gruppér Ctrl + Alt + g
Opphev gruppering Ctrl + Alt + Shift + g
Flytt bakover Ctrl + nedoverpil
Flytt fremover Ctrl + oppoverpil
Flytt bakerst Ctrl + Shift + nedoverpil
Flytt fremst Ctrl + Shift + oppoverpil
Velg neste form Tab
Velg forrige form Shift + Tab
Flytt opp, ned, mot venstre eller høyre Piltastene
Flytt én piksel om gangen Shift + piltastene
Rotér 1° mot klokken Alt + Shift + venstrepil
Rotér 1° med klokken Alt + Shift + høyrepil
Rotér 15° mot klokken Alt + venstrepil
Rotér 15° med klokken Alt + høyrepil
Forstørr vannrett Ctrl + Alt + b
Forstørr loddrett Ctrl + Alt + i
Forminsk Ctrl + Alt + j
Forstørr Ctrl + Alt + k
Forminsk loddrett Ctrl + Alt + q
Forminsk vannrett Ctrl + Alt + w
Gå ut av beskjæringsmodus Enter
Undertrykk støttelinjer Alt + flytt med musen
Dupliser Ctrl + flytt med musen
Endre størrelse fra midten Ctrl + endre størrelsen med musen
Begrens til vertikale eller horisontale bevegelser Shift + flytt med musen
Begrens til objektets høyde/bredde-forhold Shift + endre størrelsen med musen
Begrens til rotasjonsintervaller på 15° Shift + rotér med musen

Presentering

Slutt å presentere Esc
Neste Høyrepil
Forrige Venstrepil
Gå til et bestemt lysbilde (trykk på 7 og deretter på Enter for å gå til lysbilde 7) Et tall og deretter Enter
Første lysbilde Home
Siste lysbilde End
Åpne foredragsnotater s
Åpne publikumsverktøyene a
Slå laserpekeren av/på l
Skriv ut Ctrl + p
Slå teksting av/på (bare for engelsk) Ctrl + Shift + c
Slå fullskjermvisning av/på F11
Vis et tomt, svart lysbilde b eller .
Gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde Trykk på en hvilken som helst tast
Vis et tomt, hvitt lysbilde w eller ,
Gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde Trykk på en hvilken som helst tast

Videospiller

Spill av eller sett på pause k
Spol 10 sekunder bakover u
Spol 10 sekunder fremover o
Forrige bilderute (mens videoen er satt på pause) Shift + ,
Neste bilderute (mens videoen er satt på pause) Shift + .
Reduser avspillingshastigheten Ctrl + Shift + ,
Øk avspillingshastigheten Ctrl + Shift + .
Hopp til et bestemt punkt i videoen (trykk på Shift + 7 for å hoppe 70 % ut i videoen) Shift + 0–9
Slå teksting av/på c
Slå fullskjermvisning av/på f
Slå lyden av/på m

Støtte for skjermleser

Les opp utvalget Ctrl + Alt + x
Slå på støtte for skjermleser
Finn ut mer om hvordan du bruker Google Presentasjoner med skjermleser
Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Aktivér støtte for punktskrift Ctrl + Alt + h
Les opp fra markørposisjonen Ctrl + Alt + r
Les opp formateringen ved markørens posisjon hold Ctrl + Alt nede og trykk på a etterfulgt av f
Hurtigtaster på Mac

Vanlige handlinger

Nytt lysbilde Ctrl + m
Lag kopi av lysbilde ⌘ + d
Angre ⌘ + z
Utfør likevel ⌘ + y
⌘ + Shift + z
Kopiér ⌘ + c
Klipp ut ⌘ + x
Lim inn ⌘ + v
Kopiér formateringen fra den valgte teksten eller formen ⌘ + Tilvalg + c
Lim inn formateringen fra den valgte teksten eller formen ⌘ + Tilvalg + v
Sett inn eller rediger link ⌘ + k
Åpne link Tilvalg + Enter
Slett Delete
Merk alt ⌘ + a
Opphev all merking hold Ctrl + ⌘ nede og trykk på u etterfulgt av a
Finn ⌘ + f
Søk og erstatt ⌘ + Shift + h
Finn på nytt ⌘ + g
Finn forrige ⌘ + Shift + g
Åpne ⌘ + o
Skriv ut ⌘ + p
Lagre
Alle endringer lagres automatisk i Disk
⌘ + s
Vis hurtigtaster som brukes ofte ⌘ + /
Verktøyfinner (tidligere kalt Søk i menyene) Tilvalg + /
Ctrl + Tilvalg + z
Mozilla Firefox: Ctrl + ~
Skjul eller vis menyer (kompakt modus) Ctrl + Shift + f
Slå på teksting mens du presenterer ⌘ + Shift + c
Alt-tekst ⌘ + Tilvalg + y

Filmstripehandlinger

Gå til forrige lysbilde Oppoverpil
Gå til neste lysbilde Nedoverpil
Flytt fokus til første lysbilde Fn + venstrepil
Flytt fokus til siste lysbilde Fn + høyrepil
Flytt lysbilde opp ⌘ + oppoverpil
Flytt lysbilde ned ⌘ + nedoverpil
Flytt lysbilde til begynnelsen ⌘ + Shift + oppoverpil
Flytt lysbilde til slutten ⌘ + Shift + nedoverpil
Velg forrige lysbilde Shift + oppoverpil
Velg neste lysbilde Shift + nedoverpil
Velg første lysbilde Shift + Fn + venstrepil
Velg siste lysbilde Shift + Fn + høyrepil

Navigering

Zoom inn ⌘ + +
Zoom ut ⌘ + -
Zoom til 100 % ⌘ + 0
Gå til filmstripen ⌘ + Tilvalg + Shift + f
Gå til lerretet ⌘ + Tilvalg + Shift + c
Åpne panelet for foredragsnotater ⌘ + Tilvalg + Shift + s
Bytt til HTML-visning av presentasjonen ⌘ + Tilvalg + Shift + p
Åpne animasjonspanelet ⌘ + Tilvalg + Shift + b
Fortsett i forhåndsvisning av animasjon Enter
Åpne Utforsk-verktøyet ⌘ + Tilvalg + Shift + i
Definer det valgte ordet i Utforsk-verktøyet ⌘ + Shift + y
Gå til sidepanelet ⌘ + Tilvalg + .
⌘ + Tilvalg + ,
Åpne versjonsloggpanelet ⌘ + Tilvalg + Shift + h
Åpne valg av cellekantlinjer (for tabeller) hold Ctrl + ⌘ nede og trykk på e etterfulgt av p
Spill den valgte videoen Enter
Presenter lysbilder ⌘ + Enter
Presenter lysbilder fra begynnelsen ⌘ + Shift + Enter
Gå ut av gjeldende modus Esc

Menyer

Kontekstuell meny

⌘ + Shift + \
Shift + F10

Fil-menyen Ctrl + Tilvalg + f
Rediger-menyen Ctrl + Tilvalg + e
Visning-menyen Ctrl + Tilvalg + v
Sett inn-menyen Ctrl + Tilvalg + i
Lysbilde-menyen Ctrl + Tilvalg + s
Format-menyen Ctrl + Tilvalg + o
Organiser-menyen Ctrl + Tilvalg + r
Verktøy-menyen Ctrl + Tilvalg + t
Hjelp-menyen Ctrl + Tilvalg + h
Inndataverktøy-menyen
(tilgjengelig i presentasjoner på ikke-latinske skriftspråk)
⌘ + Tilvalg + Shift + k
Slå inndatakontroller på/av
(tilgjengelig i presentasjoner på ikke-latinske skriftspråk)
⌘ + Shift + k

Kommentarer

Sett inn kommentar ⌘ + Tilvalg + m
Åpne gjeldende kommentar hold Ctrl + Enter nede
Gå til neste kommentar i presentasjonen hold Ctrl + ⌘ nede og trykk på n etterfulgt av c
Gå til forrige kommentar i presentasjonen hold Ctrl + ⌘ nede og trykk på p etterfulgt av c
Gå til neste kommentar fra kommentaren som er i fokus j
Gå til forrige kommentar fra kommentaren som er i fokus k
Svar på kommentaren som er i fokus r
Oppklar kommentaren som er i fokus e
Åpne diskusjonstråd for kommentar ⌘ + Tilvalg + Shift + a

Bruk hurtigtaster på valgte kommentarer

Svar på gjeldende kommentar R
Gå til neste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Merk gjeldende kommentar som oppklart E
Avslutt gjeldende kommentar U
Skjul kommentar ⌘ + Tilvalg + Shift + j

Tekst

Fet ⌘ + b
Kursiv ⌘ + i
Understreking ⌘ + u
Senket skrift ⌘ + ,
Hevet skrift ⌘ + .
Gjennomstreking ⌘ + Shift + x
Fjern formatering ⌘ + \ (omvendt skråstrek)
Øk skriftstørrelsen ⌘ + Shift + >
Reduser skriftstørrelsen ⌘ + Shift + <
Venstrejuster ⌘ + Shift + l
Høyrejuster ⌘ + Shift + r
Midtstill ⌘ + Shift + e
Bruk rette marger ⌘ + Shift + j
Velg avsnittet ovenfor Tilvalg + Shift + oppoverpil
Velg avsnittet nedenfor Tilvalg + Shift + nedoverpil
Øk innrykk ⌘ + ]
Reduser innrykk ⌘ + [
Punktliste ⌘ + Shift + 8
Nummerert liste ⌘ + Shift + 7
Velg listeelement hold Ctrl + ⌘ + Shift nede og trykk på e etterfulgt av i
Velg listeelementer på gjeldende nivå hold Ctrl + ⌘ + Shift nede og trykk på e etterfulgt av o
Gå til neste endring av tekstformatering hold Ctrl + ⌘ nede og trykk på n etterfulgt av w
Gå til forrige endring av tekstformatering hold Ctrl + ⌘ nede og trykk på p etterfulgt av w
Gå til neste stavefeil ⌘ + '
Gå til forrige stavefeil ⌘ + ;

Flytt og ordne objekter

Dupliser ⌘ + d
Gruppér ⌘ + Tilvalg + g
Opphev gruppering ⌘ + Tilvalg + Shift + g
Flytt bakover ⌘ + nedoverpil
Flytt fremover ⌘ + oppoverpil
Flytt bakerst ⌘ + Shift + nedoverpil
Flytt fremst ⌘ + Shift + oppoverpil
Velg neste form Tab
Velg forrige form Shift + Tab
Flytt opp, ned, mot venstre eller høyre Piltastene
Flytt én piksel om gangen Shift + piltastene
Rotér 1° mot klokken Tilvalg + Shift + venstrepil
Rotér 1° med klokken Tilvalg + Shift + høyrepil
Rotér 15° mot klokken Tilvalg + venstrepil
Rotér 15° med klokken Tilvalg + høyrepil
Forstørr vannrett ⌘ + Ctrl + b
Forstørr loddrett ⌘ + Ctrl + i
Forminsk ⌘ + Ctrl + j
Forstørr ⌘ + Ctrl + k
Forminsk vannrett ⌘ + Ctrl + w
Gå ut av beskjæringsmodus Enter
Undertrykk støttelinjer ⌘ + flytt med musen
Dupliser Tilvalg + flytt med musen
Endre størrelse fra midten Tilvalg + endre størrelsen med musen
Begrens til vertikale eller horisontale bevegelser Shift + flytt med musen
Begrens til objektets høyde/bredde-forhold Shift + endre størrelsen med musen
Begrens til rotasjonsintervaller på 15° Shift + rotér med musen

Presentering

Slutt å presentere Esc
Neste Høyrepil
Forrige Venstrepil
Gå til et bestemt lysbilde (trykk på 7 og deretter på Enter for å gå til lysbilde 7) Et tall og deretter Enter
Første lysbilde Home
Siste lysbilde End
Åpne foredragsnotater s
Åpne publikumsverktøyene a
Slå laserpekeren av/på l
Skriv ut ⌘ + p
Slå teksting av/på (bare for engelsk) ⌘ + Shift + c
Slå fullskjermvisning av/på ⌘ + Shift + f
Vis et tomt, svart lysbilde b eller .
Gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde Trykk på en hvilken som helst tast
Vis et tomt, hvitt lysbilde w eller ,
Gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde Trykk på en hvilken som helst tast

Videospiller

Spill av eller sett på pause k
Spol 10 sekunder bakover u
Spol 10 sekunder fremover o
Forrige bilderute (mens videoen er satt på pause) Shift + ,
Neste bilderute (mens videoen er satt på pause) Shift + .
Reduser avspillingshastigheten ⌘ + Shift + ,
Øk avspillingshastigheten ⌘ + Shift + .
Hopp til et bestemt punkt i videoen (trykk på Shift + 7 for å hoppe 70 % ut i videoen) Shift + 0–9
Slå teksting av/på c
Slå fullskjermvisning av/på f
Slå lyden av/på m

Støtte for skjermleser

Les opp utvalget Ctrl + ⌘ + x
Slå på støtte for skjermleser
Finn ut mer om hvordan du bruker Google Presentasjoner med skjermleser
Tilvalg + ⌘ + z
Aktivér støtte for punktskrift + Tilvalg + h
Les opp fra markørposisjonen Ctrl + ⌘ + r
Les opp formateringen ved markørens posisjon hold Ctrl + ⌘ nede og trykk på a etterfulgt av f
Hurtigtaster på Chrome OS

Vanlige handlinger

Nytt lysbilde Ctrl + m
Lag kopi av lysbilde Ctrl + d
Angre Ctrl + z
Utfør likevel Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
Kopiér Ctrl + c
Klipp ut Ctrl + x
Lim inn Ctrl + v
Kopiér formateringen fra den valgte teksten eller formen Ctrl + Alt + c
Lim inn formateringen fra den valgte teksten eller formen Ctrl + Alt + v
Sett inn eller rediger link Ctrl + k
Åpne link Alt + Enter
Slett Tilbaketasten
Merk alt Ctrl + a
Opphev all merking hold Ctrl + Alt nede og trykk på u etterfulgt av a
Finn Ctrl + f
Søk og erstatt Ctrl + h
Finn på nytt Ctrl + g
Finn forrige Ctrl + Shift + g
Åpne Ctrl + o
Skriv ut Ctrl + p
Lagre
Alle endringer lagres automatisk i Disk
Ctrl + s
Vis hurtigtaster som brukes ofte Ctrl + /
Verktøyfinner (tidligere kalt Søk i menyene) Alt + /
Alt + z
Skjul eller vis menyer (kompakt modus) Ctrl + Shift + f
Slå på teksting mens du presenterer Ctrl + Shift + c
Alt-tekst Ctrl + Alt + y

Filmstripehandlinger

Flytt fokus til forrige lysbilde Alt + oppoverpil
Oppoverpil
Flytt fokus til neste lysbilde Alt + nedoverpil
Nedoverpil
Flytt fokus til første lysbilde Ctrl + Alt + oppoverpil
Flytt fokus til siste lysbilde Ctrl + Alt + nedoverpil
Utvid utvalget til forrige lysbilde Shift + oppoverpil
Utvid utvalget til neste lysbilde Shift + nedoverpil
Flytt lysbilde opp Ctrl + oppoverpil
Flytt lysbilde ned Ctrl + nedoverpil
Flytt lysbilde til begynnelsen Ctrl + Shift + oppoverpil
Flytt lysbilde til slutten Ctrl + Shift + nedoverpil

Navigering

Zoom inn Ctrl + +
Zoom ut Ctrl + -
Zoom til 100 % Ctrl + 0
Gå til filmstripen Ctrl + Alt + Shift + f
Gå til lerretet Ctrl + Alt + Shift + c
Åpne panelet for foredragsnotater Ctrl + Alt + Shift + s
Bytt til HTML-visning av presentasjonen Ctrl + Alt + Shift + p
Åpne animasjonspanelet Ctrl + Alt + Shift + b
Fortsett i forhåndsvisning av animasjon Enter
Åpne Utforsk-verktøyet Ctrl + Alt + Shift + i
Definer det valgte ordet i Utforsk-verktøyet Ctrl + Shift + y
Gå til sidepanelet Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
Åpne valg av cellekantlinjer (for tabeller) hold Ctrl + Alt nede og trykk på e etterfulgt av p
Presenter lysbilder Ctrl + søketasten + 5
Gå ut av gjeldende modus Esc
Kontekstuell meny

Ctrl + Shift + x
Shift + F10

Fil-menyen Alt + f
Rediger-menyen Alt + e
Visning-menyen Alt + v
Sett inn-menyen Alt + i
Format-menyen Alt + o
Verktøy-menyen Alt + t
Hjelp-menyen Alt + h
Tilgjengelighet-menyen
(vises når skjermleserstøtte er slått på)
Alt + a
Inndataverktøy-menyen
(tilgjengelig i presentasjoner på ikke-latinske skriftspråk)
Ctrl + Alt + Shift + k
Slå inndatakontroller på/av
(tilgjengelig i presentasjoner på ikke-latinske skriftspråk)
Ctrl + Shift + k

Kommentarer

Sett inn kommentar Ctrl + Alt + m
Åpne gjeldende kommentar Ctrl + Enter
Gå til neste kommentar i presentasjonen hold Ctrl + Alt nede og trykk på n etterfulgt av c
Gå til forrige kommentar i presentasjonen hold Ctrl + Alt nede og trykk på p etterfulgt av c
Gå til neste kommentar fra kommentaren som er i fokus j
Gå til forrige kommentar fra kommentaren som er i fokus k
Svar på kommentaren som er i fokus r
Oppklar kommentaren som er i fokus e
Åpne diskusjonstråd for kommentar Ctrl + Alt + Shift + a

Bruk hurtigtaster på valgte kommentarer

Svar på gjeldende kommentar R
Gå til neste kommentar J
Gå til forrige kommentar K
Merk gjeldende kommentar som oppklart E
Avslutt gjeldende kommentar U
Skjul kommentar Ctrl + Alt + Shift + j

Tekst

Fet Ctrl + b
Kursiv Ctrl + i
Understreking Ctrl + u
Senket skrift Ctrl + ,
Hevet skrift Ctrl + .
Gjennomstreking Alt + Shift + 5
Fjern formatering Ctrl + mellomrom
Ctrl + \
Øk skriftstørrelsen Ctrl + Shift + >
Reduser skriftstørrelsen Ctrl + Shift + <
Høyrejuster Ctrl + Shift + r
Midtstill Ctrl + Shift + e
Bruk rette marger Ctrl + Shift + j
Øk innrykk Ctrl + ]
Reduser innrykk Ctrl + [
Punktliste Ctrl + Shift + 8
Nummerert liste Ctrl + Shift + 7
Velg listeelement hold Ctrl + Alt + Shift nede og trykk på e etterfulgt av i
Velg listeelementer på gjeldende nivå hold Ctrl + Alt + Shift nede og trykk på e etterfulgt av o
Gå til neste endring av tekstformatering hold Ctrl + Alt nede og trykk på n etterfulgt av w
Gå til forrige endring av tekstformatering hold Ctrl + Alt nede og trykk på p etterfulgt av w
Gå til neste stavefeil Ctrl + '
Gå til forrige stavefeil Ctrl + ;

Flytt og ordne objekter

Dupliser Ctrl + d
Gruppér Ctrl + Alt + g
Opphev gruppering Ctrl + Alt + Shift + g
Flytt bakover Ctrl + nedoverpil
Flytt fremover Ctrl + oppoverpil
Flytt bakerst Ctrl + Shift + nedoverpil
Flytt fremst Ctrl + Shift + oppoverpil
Velg neste form Tab
Velg forrige form Shift + Tab
Flytt opp, ned, mot venstre eller høyre Piltastene
Flytt én piksel om gangen Shift + piltastene
Rotér 1° mot klokken Alt + Shift + venstrepil
Rotér 1° med klokken Alt + Shift + høyrepil
Rotér 15° mot klokken Alt + venstrepil
Rotér 15° med klokken Alt + høyrepil
Forstørr vannrett Ctrl + Alt + b
Forstørr loddrett Ctrl + Alt + i
Forminsk Ctrl + Alt + j
Forstørr Ctrl + Alt + k
Forminsk loddrett Ctrl + Alt + q
Forminsk vannrett Ctrl + Alt + w
Gå ut av beskjæringsmodus Enter
Dupliser Ctrl + flytt med musen
Endre størrelse fra midten Ctrl + endre størrelsen med musen
Begrens til vertikale eller horisontale bevegelser Shift + flytt med musen
Begrens til objektets høyde/bredde-forhold Shift + endre størrelsen med musen
Begrens til rotasjonsintervaller på 15° Shift + rotér med musen
Legg til i utvalg Shift + klikk

Presentering

Slutt å presentere Esc
Neste Høyrepil
Forrige Venstrepil
Gå til et bestemt lysbilde (trykk på 7 og deretter på Enter for å gå til lysbilde 7) Et tall og deretter Enter
Første lysbilde Home
Siste lysbilde End
Åpne foredragsnotater s
Åpne publikumsverktøyene a
Slå laserpekeren av/på l
Skriv ut Ctrl + p
Slå teksting av/på (bare for engelsk) Ctrl + Shift + c
Slå fullskjermvisning av/på F11
Vis et tomt, svart lysbilde b eller .
Gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde Trykk på en hvilken som helst tast
Vis et tomt, hvitt lysbilde w eller ,
Gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde Trykk på en hvilken som helst tast

Videospiller

Spill av eller sett på pause k
Spol 10 sekunder bakover u
Spol 10 sekunder fremover o
Forrige bilderute (mens videoen er satt på pause) Shift + ,
Neste bilderute (mens videoen er satt på pause) Shift + .
Reduser avspillingshastigheten Ctrl + Shift + ,
Øk avspillingshastigheten Ctrl + Shift + .
Hopp til et bestemt punkt i videoen (trykk på Shift + 7 for å hoppe 70 % ut i videoen) Shift + 0–9
Slå teksting av/på c
Slå fullskjermvisning av/på f
Slå lyden av/på m

Støtte for skjermleser

Les opp utvalget Ctrl + Alt + x
Slå på støtte for skjermleser
Finn ut mer om hvordan du bruker Google Presentasjoner med skjermleser
Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Aktivér støtte for punktskrift Ctrl + Alt + h
Les opp fra markørposisjonen Ctrl + Alt + r
Les opp formateringen ved markørens posisjon hold Ctrl + Alt nede og trykk på a etterfulgt av f

Relaterte artikler

Finn ut mer om verktøyfinneren for Dokumenter, Regneark og Presentasjoner

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny