Sneltoetsen voor Google Presentaties

Met de sneltoetsen in Google Presentaties kun je door een presentatie navigeren, opmaak toepassen en bewerkingen uitvoeren.

Opmerking: Sommige sneltoetsen werken mogelijk niet voor alle talen of toetsenborden.

Je kunt in Google Presentaties een lijst met sneltoetsen openen door op Ctrl + / (Windows, Chrome OS) of ⌘ + / (Mac) te drukken.

Als je in de menu's wilt zoeken, druk je op Alt + / (Windows, Chrome OS) of Option + / (Mac).

Je kunt ook toegangstoetsen in menu's gebruiken. Hiervoor open je een app-menu via het toetsenbord en typ je de onderstreepte letter van het item dat je wilt selecteren. Als je bijvoorbeeld het menu Invoegen wilt openen op een Mac, druk je op Ctrl + Option + i. Als je Afbeelding wilt selecteren, typ je de onderstreepte letter i.

Sneltoetsen voor pc

Veelgebruikte acties

Nieuwe dia Ctrl + m
Dia dupliceren Ctrl + d
Ongedaan maken Ctrl + z
Opnieuw Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
Kopiëren Ctrl + c
Knippen Ctrl + x
Plakken Ctrl + v
Opmaak van de geselecteerde tekst of vorm kopiëren Ctrl + Alt + c
Opmaak van de geselecteerde tekst of vorm plakken Ctrl + Alt + v
Link invoegen of bewerken Ctrl + k
Link openen Alt + Enter
Verwijderen Delete
Alles selecteren Ctrl + a
Niets selecteren Ctrl + Shift + a
Zoeken Ctrl + f
Zoeken en vervangen Ctrl + h
Opnieuw zoeken Ctrl + g
Vorige zoeken Ctrl + Shift + g
Openen… Ctrl + o
Afdrukken Ctrl + p
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
Ctrl + s
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven Ctrl + /
Zoeken in de menu's Alt + /
Alt + z (Google Chrome)
Menu's verbergen of weergeven (compacte modus) Ctrl + Shift + f
Ondertiteling inschakelen tijdens presentaties Ctrl + Shift + c
Alt-tekst Ctrl + Alt + y

Acties in filmstrip

Naar de vorige dia gaan Page Up
Pijl-omhoog
Naar de volgende dia gaan Page Down
Pijl-omlaag
Focus verplaatsen naar eerste dia Home
Focus verplaatsen naar laatste dia End
Dia omhoog verplaatsen Ctrl + Pijl-omhoog
Dia omlaag verplaatsen Ctrl + Pijl-omlaag
Dia naar het begin verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog
Dia naar het einde verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omlaag
Vorige dia selecteren Shift + Pijl-omhoog
Volgende dia selecteren Shift + Pijl-omlaag
Eerste dia selecteren Shift + Home
Laatste dia selecteren Shift + End

Navigatie

Inzoomen Ctrl + Alt en +
Uitzoomen Ctrl + Alt en -
Verplaatsen naar filmstrip Ctrl + Alt + Shift + f
Naar canvas gaan Ctrl + Alt + Shift + c
Venster met sprekernotities openen Ctrl + Alt + Shift + s
Overschakelen naar html-weergave van presentatie Ctrl + Alt + Shift + p
Venster voor animaties openen Ctrl + Alt + Shift + b
Doorgaan in animatievoorbeeld Enter
Verkennen openen Ctrl + Alt + Shift + i
Naar het zijvenster Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Woordenboek openen Ctrl + Shift + y
Venster met revisiegeschiedenis openen Ctrl + Alt + Shift + h
Selectie met celranden openen (voor tabellen) Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op e, daarna op p
De geselecteerde video afspelen Enter
Dia's presenteren Ctrl + F5
Huidige modus afsluiten Esc

Menu's

Contextmenu

Ctrl + Shift + \
Ctrl + Shift + x
Shift + F10

Menu Bestand In Google Chrome:Alt + f
Andere browsers:Alt + Shift + f
Menu Bewerken In Google Chrome:Alt + e
Andere browsers:Alt + Shift + e
Menu Weergeven In Google Chrome:Alt + v
Andere browsers:Alt + Shift + v
Menu Invoegen In Google Chrome: Alt + i
Andere browsers: Alt + Shift + i
Menu Opmaak In Google Chrome: Alt + o
Andere browsers: Alt + Shift + o
Menu Extra In Google Chrome:Alt + t
Andere browsers:Alt + Shift + t
Menu Help In Google Chrome:Alt + h
Andere browsers:Alt + Shift + h
Menu Toegankelijkheid
(beschikbaar als ondersteuning voor schermlezers is aangezet)
In Google Chrome:Alt + a
Andere browsers:Alt + Shift + a
Menu Invoertools
(beschikbaar in presentaties in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Alt + Shift + k
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in presentaties in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Shift + k

Opmerkingen

Reactie invoegen Ctrl + Alt + m
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + Enter ingedrukt
Naar volgende opmerking in de presentatie gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op c
Naar vorige opmerking in de presentatie gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op c
Bij focus op opmerking naar volgende opmerking gaan j
Bij focus op opmerking naar vorige opmerking gaan k
Bij focus op opmerking reageren op opmerking r
Bij focus op opmerking oplossen e
Discussieweergave met opmerkingen openen Ctrl + Alt + Shift + a

Sneltoetsen gebruiken voor geselecteerde opmerkingen

Huidige opmerking beantwoorden R
Naar volgende opmerking gaan J
Naar vorige opmerking gaan K
Huidige opmerking oplossen E
Huidige opmerking sluiten U

Tekst

Vet Ctrl + b
Cursief Ctrl + i
Onderstrepen Ctrl + u
Subscript Ctrl + ,
Superscript Ctrl + .
Doorhalen Alt + Shift + 5
Opmaak wissen Ctrl + \
Ctrl + spatiebalk
Tekengrootte vergroten Ctrl + Shift + >
Tekengrootte verkleinen Ctrl + Shift + <
Links uitlijnen Ctrl + Shift + l
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + r
Centreren Ctrl + Shift + e
Uitvullen Ctrl + Shift + j
Alinea omlaag verplaatsen Alt + Shift + Pijl-omlaag
Alinea omhoog verplaatsen Alt + Shift + Pijl-omhoog
Inspringing vergroten Ctrl + ]
Inspringing verkleinen Ctrl + [
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijstitem selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op i
Lijstitems op huidig niveau selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op o
Naar volgende wijziging in tekstopmaak gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op w
Naar vorige wijziging in tekstopmaak gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op w
Naar volgende spelfout gaan Ctrl + '
Naar vorige spelfout gaan Ctrl + ;

Objecten verplaatsen en sorteren

Dupliceren Ctrl + d
Groep Ctrl + Alt + g
Groeperen ongedaan maken Ctrl + Alt + Shift + g
Naar achteren verplaatsen Ctrl + Pijl-omlaag
Naar voren verplaatsen Ctrl + Pijl-omhoog
Naar achtergrond verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omlaag
Op voorgrond plaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog
Volgende vorm selecteren Tab
Vorige vorm selecteren Shift + Tab
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Eén pixel per keer verschuiven Shift + Pijltoetsen
1° linksom draaien Alt + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Alt + Shift + Pijl-rechts
15° linksom draaien Alt + Pijl-links
15° rechtsom draaien Alt + Pijl-rechts
Formaat horizontaal groter maken Ctrl + Alt + b
Formaat verticaal groter maken Ctrl + Alt + i
Formaat kleiner maken Ctrl + Alt + j
Formaat groter maken Ctrl + Alt + k
Formaat verticaal kleiner maken Ctrl + Alt + q
Formaat horizontaal kleiner maken Ctrl + Alt + w
Modus voor bijsnijden afsluiten Enter
Hulplijnen opheffen Alt + beweeg met de muis
Dupliceren Ctrl + beweeg met de muis
Formaat aanpassen vanaf het midden Ctrl + wijzig formaat met de muis
Beperken tot verticale of horizontale bewegingen Shift + beweeg met de muis
Beperken tot hoogte-breedteverhouding van object Shift + wijzig formaat met de muis
Beperken tot rotatiestappen van 15° Shift + draai met de muis

Presenteren

Presenteren stoppen Esc
Volgende
Vorige
Naar specifieke dia gaan (7 gevolgd door Enter gaat naar dia 7) Cijfer gevolgd door Enter
Eerste dia Home
Laatste dia End
Sprekernotities openen s
Tools voor het publiek openen a
Laseraanwijzer in-/uitschakelen l
Afdrukken Ctrl + p
Ondertiteling in-/uitschakelen (alleen in het Engels) Ctrl + Shift + c
Volledig scherm in-/uitschakelen F11
Een lege zwarte dia weergeven b of .
Terugkeren naar de presentatie vanuit een lege zwarte dia Willekeurige toets
Een lege witte dia weergeven w of ,
Terugkeren naar de presentatie vanuit een lege witte dia Willekeurige toets

Videospeler

Schakelen tussen afspelen/onderbreken k
Tien seconden terugspoelen u
Tien seconden vooruitspoelen o
Vorig frame (tijdens onderbreking) Shift + ,
Volgend frame (tijdens onderbreking) Shift + .
Afspeelsnelheid verlagen Ctrl + Shift + ,
Afspeelsnelheid verhogen Ctrl + Shift + .
Zoeken tot een specifiek punt in de video (met Shift + 7 ga je naar 70% van de totale duur) Shift + 0..9
Ondertiteling in-/uitschakelen c
Volledig scherm in-/uitschakelen f
Dempen in-/uitschakelen m

Ondersteuning voor schermlezer

Selectie voorlezen Ctrl + Alt + x
Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Meer informatie over hoe je Google Presentaties met een schermlezer gebruikt
Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Brailleondersteuning aanzetten Ctrl + Alt + h
Voorlezen vanaf cursorpositie Ctrl + Alt + r
Opmaak op cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a, daarna op f
Sneltoetsen voor Mac

Veelgebruikte acties

Nieuwe dia Ctrl + m
Dia dupliceren ⌘ + d
Ongedaan maken ⌘ + z
Opnieuw ⌘ + y
⌘ + Shift + z
Kopiëren ⌘ + c
Knippen ⌘ + x
Plakken ⌘ + v
Opmaak van de geselecteerde tekst of vorm kopiëren ⌘ + Option + c
Opmaak van de geselecteerde tekst of vorm plakken ⌘ + Option + v
Link invoegen of bewerken ⌘ + k
Link openen Option + Enter
Verwijderen Delete
Alles selecteren ⌘ + a
Niets selecteren ⌘ + Shift + a
Zoeken ⌘ + f
Zoeken en vervangen ⌘ + Shift + h
Opnieuw zoeken ⌘ + g
Vorige zoeken ⌘ + Shift + g
Openen… ⌘ + o
Afdrukken ⌘ + p
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
⌘ + s
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven ⌘ + /
Zoeken in de menu's Option + /
Ctrl + Option + z
Mozilla Firefox: Ctrl + ~
Menu's verbergen of weergeven (compacte modus) Ctrl + Shift + f
Ondertiteling inschakelen tijdens presentaties ⌘ + Shift + c
Alt-tekst ⌘ + Option + y

Acties in filmstrip

Naar de vorige dia gaan Pijl-omhoog
Naar de volgende dia gaan Pijl-omlaag
Focus verplaatsen naar eerste dia Fn + Pijl-links
Focus verplaatsen naar laatste dia Fn + Pijl-rechts
Dia omhoog verplaatsen ⌘ + Pijl-omhoog
Dia omlaag verplaatsen ⌘ + Pijl-omlaag
Dia naar het begin verplaatsen ⌘ + Shift + Pijl-omhoog
Dia naar het einde verplaatsen ⌘ + Shift + Pijl-omlaag
Vorige dia selecteren Shift + Pijl-omhoog
Volgende dia selecteren Shift + Pijl-omlaag
Eerste dia selecteren Shift + Fn + Pijl-links
Laatste dia selecteren Shift + Fn + Pijl-rechts

Navigatie

Inzoomen ⌘ + Option en +
Uitzoomen ⌘ + Option en -
Verplaatsen naar filmstrip ⌘ + Option + Shift + f
Naar canvas gaan ⌘ + Option + Shift + c
Venster met sprekernotities openen ⌘ + Option + Shift + s
Overschakelen naar html-weergave van presentatie ⌘ + Option + Shift + p
Venster voor animaties openen ⌘ + Option + Shift + b
Doorgaan in animatievoorbeeld Enter
De tool Verkennen openen ⌘ + Option + Shift + i
Geselecteerd woord in de tool Verkennen definiëren ⌘ + Shift + y
Naar het zijvenster ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Venster met revisiegeschiedenis openen ⌘ + Option + Shift + h
Selectie met celranden openen (voor tabellen) Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op e, daarna op p
De geselecteerde video afspelen Enter
Dia's presenteren ⌘ + Enter
Dia's vanaf het begin presenteren ⌘ + Shift + Enter
Huidige modus afsluiten Esc

Menu's

Contextmenu

⌘ + Shift + \
Shift + F10

Menu Bestand Ctrl + Option + f
Menu Bewerken Ctrl + Option + e
Menu Weergeven Ctrl + Option + v
Menu Invoegen Ctrl + Option + i
Menu Dia Ctrl + Option + s
Menu Opmaak Ctrl + Option + o
Menu Sorteren Ctrl + Option + r
Menu Extra Ctrl + Option + t
Menu Help Ctrl + Option + h
Menu Invoertools
(beschikbaar in presentaties in niet-Latijnse talen)
⌘ + Option + Shift + k
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in presentaties in niet-Latijnse talen)
⌘ + Shift + k

Opmerkingen

Opmerking invoegen ⌘ + Option + m
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + Enter ingedrukt
Naar volgende opmerking in de presentatie gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op c
Naar vorige opmerking in de presentatie gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p, daarna op c
Bij focus op opmerking naar volgende opmerking gaan j
Bij focus op opmerking naar vorige opmerking gaan k
Bij focus op opmerking reageren op opmerking r
Bij focus op opmerking oplossen e
Discussieweergave met opmerkingen openen ⌘ + Option + Shift + a

Sneltoetsen gebruiken voor geselecteerde opmerkingen

Huidige opmerking beantwoorden R
Naar volgende opmerking gaan J
Naar vorige opmerking gaan K
Huidige opmerking oplossen E
Huidige opmerking sluiten U

Tekst

Vet ⌘ + b
Cursief ⌘ + i
Onderstrepen ⌘ + u
Subscript ⌘ + ,
Superscript ⌘ + .
Doorhalen ⌘ + Shift + x
Opmaak wissen ⌘ + \ (backslash)
Tekengrootte vergroten ⌘ + Shift + >
Tekengrootte verkleinen ⌘ + Shift + <
Links uitlijnen ⌘ + Shift + l
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + r
Centreren ⌘ + Shift + e
Uitvullen ⌘ + Shift + j
Bovenstaande alinea selecteren Option + Shift + Pijl-omhoog
Onderstaande alinea selecteren Option + Shift + Pijl-omlaag
Inspringing vergroten ⌘ + ]
Inspringing verkleinen ⌘ + [
Lijst met opsommingtekens ⌘ + Shift + 8
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Lijstitem selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op i
Lijstitems op huidig niveau selecteren Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op o
Naar volgende wijziging in tekstopmaak gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op n, daarna op w
Naar vorige wijziging in tekstopmaak gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op p daarna op w
Naar volgende spelfout gaan ⌘ + '
Naar vorige spelfout gaan ⌘ + ;

Objecten verplaatsen en sorteren

Dupliceren ⌘ + d
Groep ⌘ + Option + g
Groeperen ongedaan maken ⌘ + Option + Shift + g
Naar achteren verplaatsen ⌘ + Pijl-omlaag
Naar voren verplaatsen ⌘ + Pijl-omhoog
Naar achtergrond verplaatsen ⌘ + Shift + Pijl-omlaag
Op voorgrond plaatsen ⌘ + Shift + Pijl-omhoog
Volgende vorm selecteren Tab
Vorige vorm selecteren Shift + Tab
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Eén pixel per keer verschuiven Shift + Pijltoetsen
1° linksom draaien Option + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Option + Shift + Pijl-rechts
15° linksom draaien Option + Pijl-links
15° rechtsom draaien Option + Pijl-rechts
Formaat horizontaal groter maken ⌘ + Ctrl + b
Formaat verticaal groter maken ⌘ + Ctrl + i
Formaat kleiner maken ⌘ + Ctrl + j
Formaat groter maken ⌘ + Ctrl + k
Formaat horizontaal kleiner maken ⌘ + Ctrl + w
Modus voor bijsnijden afsluiten Enter
Hulplijnen opheffen ⌘ + beweeg met de muis
Dupliceren Option + beweeg met de muis
Formaat aanpassen vanaf het midden Option + wijzig formaat met de muis
Beperken tot verticale of horizontale bewegingen Shift + beweeg met de muis
Beperken tot hoogte-breedteverhouding van object Shift + wijzig formaat met de muis
Beperken tot rotatiestappen van 15° Shift + draai met de muis

Presenteren

Presenteren stoppen Esc
Volgende
Vorige
Naar specifieke dia gaan (7 gevolgd door Enter gaat naar dia 7) Cijfer gevolgd door Enter
Eerste dia Home
Laatste dia End
Sprekernotities openen s
Tools voor het publiek openen a
Laseraanwijzer in-/uitschakelen l
Afdrukken ⌘ + p
Ondertiteling in-/uitschakelen (alleen in het Engels) ⌘ + Shift + c
Volledig scherm in-/uitschakelen ⌘ + Shift + f
Een lege zwarte dia weergeven of .
Terugkeren naar de presentatie vanuit een lege zwarte dia Willekeurige toets
Een lege witte dia weergeven w of ,
Terugkeren naar de presentatie vanuit een lege witte dia Willekeurige toets

Videospeler

Schakelen tussen afspelen/onderbreken k
Tien seconden terugspoelen u
Tien seconden vooruitspoelen o
Vorig frame (tijdens onderbreking) Shift + ,
Volgend frame (tijdens onderbreking) Shift + .
Afspeelsnelheid verlagen ⌘ + Shift + ,
Afspeelsnelheid verhogen ⌘ + Shift + .
Zoeken tot een specifiek punt in de video (met Shift + 7 ga je naar 70% van de totale duur) Shift + 0..9
Ondertiteling in-/uitschakelen c
Volledig scherm in-/uitschakelen f
Dempen in-/uitschakelen m

Ondersteuning voor schermlezer

Selectie voorlezen Ctrl + ⌘ + x
Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Meer informatie over hoe je Google Presentaties met een schermlezer gebruikt
Option + ⌘ + z
Brailleondersteuning aanzetten + Option + h
Voorlezen vanaf cursorpositie Ctrl + ⌘ + r
Opmaak op cursorpositie melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op a, daarna op f
Sneltoetsen voor Chrome OS

Veelgebruikte acties

Nieuwe dia Ctrl + m
Dia dupliceren Ctrl + d
Ongedaan maken Ctrl + z
Opnieuw Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
Kopiëren Ctrl + c
Knippen Ctrl + x
Plakken Ctrl + v
Opmaak van de geselecteerde tekst of vorm kopiëren Ctrl + Alt + c
Opmaak van de geselecteerde tekst of vorm plakken Ctrl + Alt + v
Link invoegen of bewerken Ctrl + k
Link openen Alt + Enter
Verwijderen Backspace
Alles selecteren Ctrl + a
Niets selecteren Ctrl + Shift + a
Zoeken Ctrl + f
Zoeken en vervangen Ctrl + h
Opnieuw zoeken Ctrl + g
Vorige zoeken Ctrl + Shift + g
Openen… Ctrl + o
Afdrukken Ctrl + p
Opslaan
Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen in Drive
Ctrl + s
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven Ctrl + /
Zoeken in de menu's Alt + /
Alt + z
Menu's verbergen of weergeven (compacte modus) Ctrl + Shift + f
Ondertiteling inschakelen tijdens presentaties Ctrl + Shift + c
Alt-tekst Ctrl + Alt + y

Acties in filmstrip

Focus verplaatsen naar vorige dia Alt + Pijl-omhoog
Pijl-omhoog
Focus verplaatsen naar volgende dia Alt + Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Focus verplaatsen naar eerste dia Ctrl + Alt + Pijl-omhoog
Focus verplaatsen naar laatste dia Ctrl + Alt + Pijl-omlaag
Selectie uitbreiden naar vorige dia Shift + Pijl-omhoog
Selectie uitbreiden naar volgende dia Shift + Pijl-omlaag
Dia omhoog verplaatsen Ctrl + Pijl-omhoog
Dia omlaag verplaatsen Ctrl + Pijl-omlaag
Dia naar het begin verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog
Dia naar het einde verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omlaag

Navigatie

Inzoomen Ctrl + Alt en +
Uitzoomen Ctrl + Alt en -
Verplaatsen naar filmstrip Ctrl + Alt + Shift + f
Naar canvas gaan Ctrl + Alt + Shift + c
Venster met sprekernotities openen Ctrl + Alt + Shift + s
Overschakelen naar html-weergave van presentatie Ctrl + Alt + Shift + p
Venster voor animaties openen Ctrl + Alt + Shift + b
Doorgaan in animatievoorbeeld Enter
De tool Verkennen openen Ctrl + Alt + Shift + i
Geselecteerd woord in de tool Verkennen definiëren Ctrl + Shift + y
Naar het zijvenster Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
Selectie met celranden openen (voor tabellen) Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op e, daarna op p
Dia's presenteren Ctrl + Zoeken + 5
Huidige modus afsluiten Esc
Contextmenu

Ctrl + Shift + x
Shift + F10

Menu Bestand Alt + f
Menu Bewerken Alt + e
Menu Weergeven Alt + v
Menu Invoegen Alt + i
Menu Opmaak Alt + o
Menu Extra Alt + t
Menu Help Alt + h
Menu Toegankelijkheid
(beschikbaar als ondersteuning voor schermlezers is aangezet)
Alt + a
Menu Invoertools
(beschikbaar in presentaties in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Alt + Shift + k
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in presentaties in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Shift + k

Opmerkingen

Reactie invoegen Ctrl + Alt + m
Huidige opmerking invoeren Ctrl + Enter
Naar volgende opmerking in de presentatie gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op c
Naar vorige opmerking in de presentatie gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op c
Bij focus op opmerking naar volgende opmerking gaan j
Bij focus op opmerking naar vorige opmerking gaan k
Bij focus op opmerking reageren op opmerking r
Bij focus op opmerking oplossen e
Discussieweergave met opmerkingen openen Ctrl + Alt + Shift + a

Sneltoetsen gebruiken voor geselecteerde opmerkingen

Huidige opmerking beantwoorden R
Naar volgende opmerking gaan J
Naar vorige opmerking gaan K
Huidige opmerking oplossen E
Huidige opmerking sluiten U

Tekst

Vet Ctrl + b
Cursief Ctrl + i
Onderstrepen Ctrl + u
Subscript Ctrl + ,
Superscript Ctrl + .
Doorhalen Alt + Shift + 5
Opmaak wissen Ctrl + spatiebalk
Ctrl + \
Tekengrootte vergroten Ctrl + Shift + >
Tekengrootte verkleinen Ctrl + Shift + <
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + r
Centreren Ctrl + Shift + e
Uitvullen Ctrl + Shift + j
Inspringing vergroten Ctrl + ]
Inspringing verkleinen Ctrl + [
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijstitem selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op i
Lijstitems op huidig niveau selecteren Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op e, daarna op o
Naar volgende wijziging in tekstopmaak gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op n, daarna op w
Naar vorige wijziging in tekstopmaak gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op p, daarna op w
Naar volgende spelfout gaan Ctrl + '
Naar vorige spelfout gaan Ctrl + ;

Objecten verplaatsen en sorteren

Dupliceren Ctrl + d
Groep Ctrl + Alt + g
Groeperen ongedaan maken Ctrl + Alt + Shift + g
Naar achteren verplaatsen Ctrl + Pijl-omlaag
Naar voren verplaatsen Ctrl + Pijl-omhoog
Naar achtergrond verplaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omlaag
Op voorgrond plaatsen Ctrl + Shift + Pijl-omhoog
Volgende vorm selecteren Tab
Vorige vorm selecteren Shift + Tab
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Eén pixel per keer verschuiven Shift + Pijltoetsen
1° linksom draaien Alt + Shift + Pijl-links
1° rechtsom draaien Alt + Shift + Pijl-rechts
15° linksom draaien Alt + Pijl-links
15° rechtsom draaien Alt + Pijl-rechts
Formaat horizontaal groter maken Ctrl + Alt + b
Formaat verticaal groter maken Ctrl + Alt + i
Formaat kleiner maken Ctrl + Alt + j
Formaat groter maken Ctrl + Alt + k
Formaat verticaal kleiner maken Ctrl + Alt + q
Formaat horizontaal kleiner maken Ctrl + Alt + w
Modus voor bijsnijden afsluiten Enter
Dupliceren Ctrl + beweeg met de muis
Formaat aanpassen vanaf het midden Ctrl + wijzig formaat met de muis
Beperken tot verticale of horizontale bewegingen Shift + beweeg met de muis
Beperken tot hoogte-breedteverhouding van object Shift + wijzig formaat met de muis
Beperken tot rotatiestappen van 15° Shift + draai met de muis
Toevoegen aan selectie Shift + klik

Presenteren

Presenteren stoppen Esc
Volgende
Vorige
Naar specifieke dia gaan (7 gevolgd door Enter gaat naar dia 7) Cijfer gevolgd door Enter
Eerste dia Home
Laatste dia End
Sprekernotities openen s
Tools voor het publiek openen a
Laseraanwijzer in-/uitschakelen l
Afdrukken Ctrl + p
Ondertiteling in-/uitschakelen (alleen in het Engels) Ctrl + Shift + c
Volledig scherm in-/uitschakelen F11
Een lege zwarte dia weergeven b of .
Terugkeren naar de presentatie vanuit een lege zwarte dia Willekeurige toets
Een lege witte dia weergeven w of ,
Terugkeren naar de presentatie vanuit een lege witte dia Willekeurige toets

Videospeler

Schakelen tussen afspelen/onderbreken k
Tien seconden terugspoelen u
Tien seconden vooruitspoelen o
Vorig frame (tijdens onderbreking) Shift + ,
Volgend frame (tijdens onderbreking) Shift + .
Afspeelsnelheid verlagen Ctrl + Shift + ,
Afspeelsnelheid verhogen Ctrl + Shift + .
Zoeken tot een specifiek punt in de video (met Shift + 7 ga je naar 70% van de totale duur) Shift + 0..9
Ondertiteling in-/uitschakelen c
Volledig scherm in-/uitschakelen f
Dempen in-/uitschakelen m

Ondersteuning voor schermlezer

Selectie voorlezen Ctrl + Alt + x
Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Meer informatie over hoe je Google Presentaties met een schermlezer gebruikt
Ctrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Brailleondersteuning aanzetten Ctrl + Alt + h
Voorlezen vanaf cursorpositie Ctrl + Alt + r
Opmaak op cursorpositie melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op a, daarna op f
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Informatiecentrum bezoeken

Gebruik je Google-producten, zoals Google Documenten, op het werk of op school? Misschien zijn onze tips, trainingen en templates dan wel wat voor jou. Leer werken met Office-bestanden zonder Office te installeren, creëer dynamische projectplannen en teamagenda's, breng je inbox automatisch op orde en nog veel meer.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
35
false