Tablo ekleme ve düzenleme

Doküman veya sunudaki bilgileri bir tablo kullanarak organize edebilirsiniz. Tablo ekleyip silebilir, tablo satırlarının ve sütunlarının boyutunu ve stilini ayarlayabilirsiniz.

Google Dokümanlar'ı bilgisayarda kullanıyorsanız şunları da yapabilirsiniz:

 • Satırları sıralama
 • Satır ve sütunları sürükleyip taşıma
 • Tablo başlığı satırlarını, her sayfanın üst kısmında tekrarlanacak şekilde sabitleme
 • Bilgilerin sayfalara taşmasını önleme

Tablo ekleme

 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı veya sunudaki bir slaytı açın.
 2. Ekle ve sonra Tablo'yu tıklayın ve sonra eklemek istediğiniz satır ve sütun sayısını seçin.
  • Tablolar en çok 20 x 20 hücre büyüklüğünde olabilir.
 3. Tablo, dokümanınıza eklenir.
Satır veya sütun ekleme
 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı veya sunudaki bir slaytı açın.
 2. Tablodaki bir hücreyi sağ tıklayın.
 3. Seçtiğiniz hücrenin yanına satır veya sütun eklemek için aşağıdakilerden birini tıklayın:
  • Sola sütun ekle
  • Sağa sütun ekle
  • Yukarı satır ekle
  • Aşağı satır ekle
Satır, sütun veya tabloları silme
 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı veya sunudaki bir slaytı açın.
 2. Silmek istediğiniz satır veya sütundaki bir hücreyi sağ tıklayın.
 3. Menüde, Sütunu sil, Satırı sil veya Tabloyu sil'i seçin.
Tablo taşıma
Önemli: Google Dokümanlar'da, dokümanınızın sayfa biçiminde olduğundan emin olun.
Tablonuzu taşımak ve konumlandırmak için bir seçenek belirleyin:
Üzerine gelme ve sürükleme:
 1. Tabloyu Taşı seçeneği görünene kadar, imleci tablonun köşelerinin üzerine getirin.
 2. Tablonuzu sürükleyin.
 3. Tabloyu istediğiniz konuma bırakın.
Hızlı düzenler:
 1. Tabloyu sağ tıklayın.
 2. Tablo özellikleri ve sonra Hızlı düzenler'i tıklayın.
 3. Düzen seçeneklerinden birini belirleyin.
Metni kaydırma:
 1. Tabloyu sağ tıklayın.
 2. Tablo özellikleri ve sonra Tablo'yu tıklayın.
 3. "Stil" bölümünde Metni kaydır'ı seçin.
 4. Bir seçenek belirleyin:
  • Tablo ile kaydırılmış metin arasındaki alan miktarını değiştirme: "Doküman metnindeki kenar boşlukları" bölümünde kenar boşluğu boyutunu taşıyın.
  • Tabloyu kaydırılmış metniyle aynı konumda tutma: "Konum" bölümünde Metinle taşı'yı tıklayın.
  • Tabloyu sayfada aynı konumda tutma: "Konum" bölümünde Sayfaya sabitle'yi tıklayın.

Tabloların stilini ayarlama

Satırları ve sütunları yeniden boyutlandırabilir veya tablo satırlarını sıralayabilirsiniz. Ayrıca, hücrelerin kenarlık stilini ve arka plan rengini de tek tek değiştirebilirsiniz.

Satır ve sütunları yeniden boyutlandırma

Satır veya sütunu yeniden boyutlandırma

 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı veya sunuyu açın.
 2. Tablonuzda, fare imlecini bir satır veya sütunun kılavuz çizgisinin üzerine getirin.
 3. İmleciniz iki taraflı bir oka dönüştüğünde tıklayın ve satır veya sütun istediğiniz boyuta ulaşana kadar sürükleyin.

Tüm satır ve sütunların aynı boyutta olmasını sağlama

 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı veya sunuyu açın.
 2. Bir tabloyu sağ tıklayın.
 3. Satırları dağıt veya Sütunları dağıt'ı tıklayın.
Tabloyu yeniden boyutlandırma

Google Dokümanlar

 1. Bilgisayarınızda bir doküman açın ve tablodaki hücreleri seçin.
 2. Biçim ve sonra Tablo ve sonra Tablo özellikleri'ne gidin. 
  1. Tabloyu sağ tıklayıp Tablo özellikleri'ni de seçebilirsiniz.
 3. "Sütun" veya "Satır" bölümünde vurgulanan tüm hücreler için istediğiniz genişliği ve yüksekliği girin.
 4. Tamam'ı tıklayın.

Google Slaytlar

 1. Bir sunu açıp ilgili tabloyu tıklayın.
 2. Fare imlecini tablonun herhangi bir köşesine götürün.
 3. İmleciniz iki taraflı bir oka dönüştüğünde tıklayın ve herhangi bir yöne sürükleyin.
Tabloda hücrelerin tek tek stilini ayarlama
 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı veya sunuyu açın.
 2. Değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin.
 3. Araç çubuğunda, değiştirmek istediğiniz stili tıklayın:
  • Kenarlık rengi Kenarlık rengi
  • Kenarlık genişliği veya kenarlık kalınlığı Kenarlık çizgisi
  • Kenarlık çizgisi Kenarlık kalınlığı
  • Arka plan rengi veya Dolgu rengi Doldur

Google Dokümanlar'da, bir hücrenin dikey hizalamasını ve dolgusunu da değiştirebilirsiniz.

 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı açın ve bir tabloyu tıklayın.
 2. Biçim ve sonra Tablo ve sonra Tablo özellikleri'ne gidin. 
  1. Tabloyu sağ tıklayıp Tablo özellikleri'ni de seçebilirsiniz.
 3. "Hücre" bölümünde dikey hizalamayı seçebilir ve hücre dolgusunu girebilirsiniz.
Google Dokümanlar'da satırları sıralama
 1. Bilgisayarınızda, Google Dokümanlar'da bir doküman açın.
 2. Tabloyu sağ tıklayın.
 3. Tabloyu sırala'yı tıklayın.
 4. Tablodaki verileri artan düzende sırala veya Tablodaki verileri azalan düzende sırala'yı seçin.

Satırları, doğrudan tablo kontrollerinde de hızlı bir şekilde sıralayabilirsiniz:

 1. Fareyle bir tablonun en üst satırının üzerine gelin.
 2. Tabloyu Sırala'yı tıklayın. 
 3. Artan düzende sırala veya Azalan düzende sırala'yı seçin.

İpucu: Tablonuzun başlık satırlarını sıralamayı önlemek için başlık satırlarını sabitleme talimatlarını uygulayın. Sabitlenen satırlar sıralanmaz.

Tabloları yapılandırma

Satır ve sütunları taşıyabilir veya hücreleri birleştirebilirsiniz. Google Dokümanlar'da, birden çok sayfaya taşan büyük tablolarınız varsa sayfaların üst kısmına başlıkları sabitleyebilir ve satırların taşmasını önleyebilirsiniz.

Tablodaki hücreleri birleştirme

Başlık oluşturmak, üstbilgi eklemek ya da birkaç hücredeki bilgileri tek bir hücreye yerleştirmek için hücreleri birleştirebilirsiniz.

 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı veya sunuyu açın.
 2. Birleştirmek istediğiniz hücreleri tıklayıp sürükleyerek vurgulayın.
 3. Hücreleri sağ tıklayın.
 4. Hücreleri birleştir'i tıklayın. 

Birleştirilen hücreleri ayırmak için:

 1. Ayırmak istediğiniz birleştirilen hücreleri tıklayıp sürükleyerek vurgulayın.
 2. Vurgulanan hücreleri sağ tıklayın.
 3. Birleştirilen hücreleri ayır'ı tıklayın.

Google Dokümanlar'da tablo hücrelerini bölme

 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı açın.
 2. Hücreyi sağ tıklayın.
 3. Hücreyi böl'ü tıklayın.
 4. İstediğiniz satır ve sütun sayısını girin.
 5. Böl'ü tıklayın.
Google Dokümanlar'da tablo satırlarını ve sütunlarını taşıma

Satır taşıma

 1. Bilgisayarınızda, Google Dokümanlar'da bir doküman açın.
 2. Fareyle bir tablonun sol sütununun üzerine gelin.
 3. Bir el simgesi görünene kadar imlecinizi Sürükle'nin üzerinde tutun.
 4. Satırı tıklayıp yukarı veya aşağıdaki yeni yerine sürükleyin.

Bir sütunu taşıma

 1. Bilgisayarınızda, Google Dokümanlar'da bir doküman açın.
 2. Fareyle bir tablonun en üst satırının üzerine gelin.
 3. Bir el simgesi görünene kadar imlecinizi Sürükle'nin üzerinde tutun.
 4. Sütunu tıklayıp yukarı veya aşağıdaki yeni yerine sürükleyin.
Google Dokümanlar'da başlık satırlarını sabitleme

Uzun bir tablonuz varsa tablo satırlarını, her sayfanın üst kısmında görünen başlık satırlarına dönüştürebilirsiniz. Sayfasız biçimdeki bir doküman üzerinde çalışıyorsanız tablo satırlarını pencerenin üst kısmında görünecek şekilde sabitleyebilirsiniz.

 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir doküman açın.
 2. Tablonuzda herhangi bir yeri tıklayın.
 3. Biçim ve sonra Tablo ve sonra Tablo özellikleri'ne gidin. 
  1. Tabloyu sağ tıklayıp Tablo özellikleri'ni de seçebilirsiniz.
 4. "Satır" bölümünün altında Başlık satırlarını sabitle'yi işaretleyin ve sabitlemek istediğiniz satır sayısını belirtin.
 5. Değişiklikleri uygulamak için Tamam'ı tıklayın.

Ayrıca, bir dizi satırı doğrudan tablodan hızlı bir şekilde sabitleyebilirsiniz:

 1. Bilgisayarınızda, Google Dokümanlar'da bir doküman açın.
 2. Sabitlemek istediğiniz satırı sağ tıklayın ve Bu satıra kadarki başlıkları sabitle'yi seçin. 
  1. Ayrıca, fare imlecini sabitlemek istediğiniz satırın sol tarafına getirip Bu satıra kadarki başlıkları sabitle'yi seçebilirsiniz.

Satırları sabitlemeyi kaldırma

 1. Tablodaki herhangi bir satırı sağ tıklayın
 2. Başlık satırlarını sabitlemeyi kaldır'ı seçin.
Google Dokümanlar'da tablo satırlarını bölünmez hale getirme

Birden fazla sayfaya taşan büyük bir tablonuz varsa tablo satırındaki bilgilerin bir sayfa sonunda bölünmesini isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. 

Önemli: Bu özellik, sayfasız biçimdeki dokümanlarda kullanılamaz. Bu özelliği kullanmak için dokümanınızın sayfa biçiminde olduğundan emin olun.

 1. Tablo satırını seçin. 
 2. Biçim ve sonra Tablo ve sonra Tablo özellikleri'ne gidin. 
  1. Tabloyu sağ tıklayıp Tablo özellikleri'ni de seçebilirsiniz.
 3. "Satır" bölümünde Satırın sayfalarda taşmasına izin ver kutusunu işaretleyin veya kutunun işaretini kaldırın.
 4. Değişiklikleri uygulamak için Tamam'ı tıklayın.
Google Dokümanlar'da bir tablonun hizalamasını değiştirme
 1. Bilgisayarınızda bir dokümanı açın ve bir tabloyu tıklayın.
 2. Biçim ve sonra Tablo ve sonra Tablo özellikleri'ne gidin. 
  1. Tabloyu sağ tıklayıp Tablo özellikleri'ni de seçebilirsiniz.
 3. "Tablo" altında Sol, Orta veya Sağ'ı seçin.
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
1218662924273873821
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
35