เพิ่มและแก้ไขตาราง

จัดระเบียบข้อมูลในเอกสารหรืองานนำเสนอได้ด้วยตาราง โดยคุณจะแก้ไขหรือลบตารางได้ตลอดเวลา

เพิ่มตาราง
 1. เปิดเอกสารหรือสไลด์ในงานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแทรก จากนั้น ตาราง จากนั้น   เลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่ม
  • ตารางมีขนาดใหญ่สูงสุดได้ถึง 20 x 20 เซลล์
 3. ระบบจะเพิ่มตารางในเอกสาร
เพิ่มแถวหรือคอลัมน์
 1. เปิดเอกสารหรือสไลด์ในงานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่เซลล์ในตาราง
 3. หากต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ถัดจากเซลล์ที่เลือก ให้คลิกตัวเลือกต่อไปนี้
  • แทรกคอลัมน์ทางซ้าย
  • แทรกคอลัมน์ทางขวา
  • แทรกแถวด้านบน
  • แทรกแถวด้านล่าง
ลบแถวและคอลัมน์
 1. เปิดเอกสารหรือสไลด์ในงานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่เซลล์ในตารางจากแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการลบ
 3. เลือกลบคอลัมน์หรือลบแถวจากเมนู
ลบตาราง
 1. เปิดเอกสารหรือสไลด์ในงานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่เซลล์ในตาราง
 3. เลือกลบตารางจากเมนูคลิกขวา
ผสานเซลล์ในตาราง

รวมเซลล์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างชื่อ เพิ่มส่วนหัว หรือใส่ข้อมูลจากเซลล์ต่างๆ ไปยังเซลล์เดียวได้

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแล้วลากเพื่อไฮไลต์เซลล์ที่ต้องการผสาน
 3. คลิกขวา จากนั้น คลิกผสานเซลล์ หากต้องการยกเลิกการผสานเซลล์ จากนั้น ให้คลิกยกเลิกการผสานเซลล์

ปรับขนาดและจัดรูปแบบตาราง

ปรับขนาดแถวและคอลัมน์

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือเส้นตารางของแถวหรือคอลัมน์ในตาราง
 3. เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นลูกศรสองด้าน ให้คลิกแล้วลากจนกว่าแถวหรือคอลัมน์จะมีขนาดตามที่ต้องการ

ทำให้แถวและคอลัมน์ทั้งหมดมีขนาดเท่ากัน

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่ตาราง
 3. คลิกจัดแถวให้เท่ากันหรือจัดคอลัมน์ให้เท่ากัน
ปรับขนาดตาราง

Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสารแล้วเลือกเซลล์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวา จากนั้น คลิกคุณสมบัติของตาราง
 3. ป้อนความกว้างและความสูงที่ต้องการสำหรับเซลล์ที่ไฮไลต์ในส่วน "ขนาด"
 4. คลิกตกลง

Google สไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอแล้วคลิกตารางในคอมพิวเตอร์
 2. เลื่อนเมาส์ไปที่มุมใดมุมหนึ่งของตาราง
 3. เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นลูกศรสองด้าน ให้คลิกแล้วลากไปยังทิศทางที่ต้องการ
จัดรูปแบบเซลล์บางเซลล์ในตาราง

Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข
 3. คลิกรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนในแถบเครื่องมือ
  • สีเส้นขอบ สีเส้นขอบ
  • ความกว้างของขอบ เส้นขอบแบบเส้นไข่ปลา
  • เส้นขอบแบบเส้นไข่ปลา ความหนาของเส้นขอบ
  • สีพื้นหลัง เติม

Google สไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข
 3. คลิกรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนในแถบเครื่องมือ
  • สีเส้นขอบ สีเส้นขอบ
  • น้ำหนักเส้นขอบ เส้นขอบแบบเส้นไข่ปลา
  • เส้นขอบแบบเส้นไข่ปลาความหนาของเส้นขอบ
  • สีเติม เติม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร