Požadovaná stránka nie je momentálne k dispozícii vo vašom jazyku. V dolnej časti stránky si môžete vybrať iný jazyk alebo si môžete okamžite preložiť ľubovoľnú webovú stránku do požadovaného jazyka pomocou vstavanej funkcie prekladu v prehliadači Google Chrome.

Přidání a úpravy tabulek

Uspořádejte informace v dokumentu nebo prezentaci pomocí tabulky. Tabulky můžete přidávat a mazat a můžete také upravovat velikost a styl řádků a sloupců tabulek.

Pokud používáte Dokumenty Google na počítači, můžete také:

 • seřadit řádky,
 • přetahovat řádky a sloupce,
 • připínat řádky záhlaví tabulky, aby se opakovaly v horní části každé stránky,
 • zabránit přetékání informací napříč stránkami.

Přidání tabulky

 1. Na počítači otevřete dokument nebo snímek v prezentaci.
 2. Klikněte na Vložit a pak Tabulkaa pak vyberte požadovaný počet řádků a sloupců.
  • Tabulky mohou mít velikost až 20 × 20 buněk.
 3. Tabulka se přidá do dokumentu.
Přidání řádků nebo sloupců
 1. Na počítači otevřete dokument nebo snímek v prezentaci.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na buňku v tabulce.
 3. Chcete-li přidat řádek nebo sloupec vedle vybrané buňky, klikněte na některou možnost:
  • Vložit sloupec vlevo
  • Vložit sloupec vpravo
  • Vložit řádek nad
  • Vložit řádek pod
Smazání řádků, sloupců nebo tabulek
 1. Na počítači otevřete dokument nebo snímek v prezentaci.
 2. V tabulce klikněte pravým tlačítkem na buňku v řádku nebo sloupci, který chcete smazat.
 3. V nabídce vyberte možnost Smazat sloupec, Smazat řádek nebo Smazat tabulku.

Styly tabulek

Můžete změnit velikost řádků a sloupců nebo řádky v tabulce seřadit. Můžete také změnit styl ohraničení a barvu pozadí jednotlivých buněk.

Změna velikosti řádků a sloupců

Změna velikosti řádku nebo sloupce

 1. V počítači otevřete dokument nebo prezentaci.
 2. V tabulce přesuňte kurzor na čáru mřížky u řádku nebo sloupce.
 3. Když se kurzor změní na dvojsměrnou šipku, kliknutím a tažením změňte sloupec nebo řádek na požadovanou velikost.

Nastavení všech řádků a sloupců na stejnou velikost

 1. V počítači otevřete dokument nebo prezentaci.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na tabulku.
 3. Klikněte na Rovnoměrně rozdělit řádky nebo Rovnoměrně rozdělit sloupce.
Změna velikosti tabulky

Dokumenty Google

 1. V počítači otevřete dokument a vyberte všechny buňky.
 2. Klikněte pravým tlačítkem a pak klikněte na Vlastnosti tabulky.
 3. V části Rozměry zadejte požadovanou šířku a výšku všech vybraných buněk.
 4. Klikněte na OK.

Prezentace Google

 1. V počítači otevřete prezentaci a klikněte na tabulku.
 2. Přesuňte myš na libovolný roh tabulky.
 3. Když se kurzor změní na dvojsměrnou šipku, klikněte a táhněte libovolným směrem.
Úpravy stylu jednotlivých buněk v tabulce
 1. V počítači otevřete dokument nebo prezentaci.
 2. Vyberte buňky, které chcete změnit.
 3. Na liště klikněte na styl, který chcete změnit:
  • Barva ohraničení Barva ohraničení
  • Šířka ohraničení nebo Tloušťka ohraničení Přerušování okraje
  • Přerušování ohraničení Tloušťka ohraničení
  • Barva pozadí nebo Barva výplně Vyplnit
Seřazení řádků v Dokumentech Google
 1. V počítači otevřete dokument v Dokumentech Google.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na tabulku.
 3. Klikněte na Seřadit tabulku.
 4. Vyberte možnost Seřadit tabulku vzestupně nebo Seřadit tabulku sestupně.

Řádky můžete také rychle seřadit přímo pomocí ovládacích prvků tabulky:

 1. Umístěte kurzor na horní řádek tabulky.
 2. Klikněte na Seřadit tabulku 
 3. Vyberte možnost Seřadit vzestupně nebo Řadit sestupně.

Tip: Pokud chcete zabránit seřazení řádků záhlaví tabulky, řiďte se pokyny pro připnutí řádků záhlaví. Připnuté řádky se neseřadí.

Struktura tabulek

Můžete přesouvat řádky a sloupce nebo sloučit buňky. Pokud v Dokumentech Google máte velké tabulky na více stránek, můžete také připnout řádky záhlaví v horní části stránky a zabránit tomu, aby řádky přetékaly.

Sloučení buněk v tabulce

Buňky můžete spojovat dohromady a vytvořit nadpisy, přidat záhlaví nebo sloučit informace z několika buněk do jedné.

 1. V počítači otevřete dokument nebo prezentaci.
 2. Kliknutím a přetažením zvýrazněte buňky, které chcete sloučit.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na buňky.
 4. Klikněte na Sloučit buňky.

Postup zrušení sloučení buněk:

 1. Kliknutím a přetažením zvýrazněte buňky, u kterých chcete zrušit sloučení.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na zvýrazněné buňky.
 3. Klikněte na Zrušit sloučení buněk.

Rozdělení buněk tabulky v Dokumentech Google

 1. V počítači otevřete dokument.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na buňku.
 3. Klikněte na Rozdělit buňku.
 4. Zadejte požadovaný počet řádků a sloupců.
 5. Klikněte na Rozdělit.
Přesouvání řádků a sloupců tabulky v Dokumentech Google

Přesunutí řádku

 1. V počítači otevřete dokument v Dokumentech Google.
 2. Umístěte kurzor do levého sloupce tabulky.
 3. Najeďte kurzorem na ikonu přetáhnutí , dokud se nezobrazí ručička.
 4. Klikněte na řádek a přetáhněte jej nahoru nebo dolů na nové místo.

Přesunutí sloupce

 1. V počítači otevřete dokument v Dokumentech Google.
 2. Umístěte kurzor na horní řádek tabulky.
 3. Najeďte kurzorem na ikonu přetáhnutí , dokud se nezobrazí ručička.
 4. Klikněte na sloupec a přetáhněte jej doleva nebo doprava na nové místo.
Připnutí řádků záhlaví v Dokumentech Google

Pokud máte velkou tabulku na více stránek, můžete řádky tabulky změnit na řádky záhlaví, které se opakují v horní části každé stránky, na které se tabulka nachází.

Důležité: Tato funkce není k dispozici v dokumentech ve formátu bez stránek. Pokud chcete tuto funkci používat, zkontrolujte, zda je dokument ve formátu se stránkami.

 1. V počítači otevřete dokument v Dokumentech Google.
 2. Klikněte na libovolné místo v tabulce.
 3. Přejděte do nabídky Formát a pak Tabulka a pak Vlastnosti tabulky
  1. Můžete také na tabulku kliknout pravým tlačítkem a vybrat Vlastnosti tabulky.
 4. Zaškrtněte možnost Připnout řádky záhlaví a zadejte počet řádků, které chcete připnout.
 5. Změny uložíte kliknutím na OK.

Můžete také rychle připnout konkrétní počet řádků přímo z tabulky:

 1. V počítači otevřete dokument v Dokumentech Google.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na řádek, po který chcete řádky připnout, a vyberte ikonu pro připnutí záhlaví až po tento řádek 
  1. Můžete také přesunout kurzor nalevo od řádku, po který chcete řádky připnout, a vybrat ikonu pro připnutí záhlaví po tento řádek .

Odepnutí řádků

 1. Klikněte pravým tlačítkem na libovolný řádek v tabulce
 2. Vyberte Odepnout řádky záhlaví .
Zabránění rozdělení řádků tabulky v Dokumentech Google

Pokud máte velkou tabulku na více stránek, můžete zvolit, zda se informace v řádku tabulky mohou rozdělit na následující stránku.

Důležité: Tato funkce není k dispozici v dokumentech ve formátu bez stránek. Pokud chcete tuto funkci používat, zkontrolujte, zda je dokument ve formátu se stránkami.

 1. Vyberte řádek tabulky.
 2. Přejděte do nabídky Formát a pak Tabulkaa pak Vlastnosti tabulky
  1. Můžete také na tabulku kliknout pravým tlačítkem a vybrat Vlastnosti tabulky.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit přetečení řádku mezi stránkami.
 4. Kliknutím na OK použijte změny.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
35
false
false