Tabellen toevoegen en bewerken

Een tabel is handig om informatie in een document of presentatie overzichtelijk weer te geven. Je kunt een tabel altijd weer bewerken of verwijderen.

Een tabel toevoegen
 1. Open een document of een dia in een presentatie op je computer.
 2. Klik op Tabel en dan Invoegen en dan kies hoeveel rijen en kolommen je wilt toevoegen.
  • Een tabel kan maximaal twintig bij twintig cellen bevatten.
 3. De tabel wordt toegevoegd aan het document.
Rijen of kolommen toevoegen
 1. Open een document of een dia in een presentatie op je computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een cel in een tabel.
 3. Klik op een van de volgende opties om een rij of kolom toe te voegen naast de geselecteerde cel:
  • Kolom links invoegen
  • Kolom rechts invoegen
  • Rij boven invoegen
  • Rij onder invoegen
Rijen en kolommen verwijderen
 1. Open een document of een dia in een presentatie op je computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een cel in de rij of kolom die je wilt verwijderen.
 3. Kies Kolom verwijderen of Rij verwijderen in het menu.
Een tabel verwijderen
 1. Open een document of een dia in een presentatie op je computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een cel in de tabel.
 3. Kies in het contextmenu de optie Tabel verwijderen.
Cellen in een tabel samenvoegen

Je kunt cellen samenvoegen om titels te maken, kopteksten toe te voegen of gegevens uit verschillende cellen in één cel te plaatsen.

 1. Open een document of presentatie op je computer.
 2. Klik en sleep om de cellen te markeren die je wilt samenvoegen.
 3. Klik met de rechtermuisknop en dan klik op Cellen samenvoegen. Als je de samenvoeging van cellen ongedaan wilt maken, klik je met de rechtermuisknop op de cel en dan klik op Samenvoeging van cellen ongedaan maken.

Formaat en opmaak van tabellen aanpassen

Het formaat van rijen en kolommen aanpassen

Het formaat van een rij of kolom aanpassen

 1. Open een document of presentatie op je computer.
 2. Plaats in de tabel de muisaanwijzer op de rasterlijn van een rij of kolom.
 3. Wacht tot de muisaanwijzer in een dubbele pijl verandert. Klik en sleep vervolgens om de rij of kolom het gewenste formaat te geven.

Alle rijen en kolommen even groot maken

 1. Open een document of presentatie op je computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een tabel.
 3. Klik op Rijen verdelen of Kolommen verdelen.
Het formaat van een tabel aanpassen

Google Documenten

 1. Open een document op je computer en selecteer alle cellen.
 2. Klik met de rechtermuisknop en dan klik op Tabeleigenschappen.
 3. Voer onder Afmetingen de gewenste breedte en hoogte in van alle geselecteerde cellen.
 4. Klik op OK.

Google Presentaties

 1. Open een presentatie op je computer en klik op een tabel.
 2. Verplaats de muisaanwijzer naar een van de hoeken van de tabel.
 3. Wacht tot de muisaanwijzer in een dubbele pijl verandert. Klik en sleep vervolgens om de tabel het gewenste formaat te geven.
Individuele cellen in een tabel opmaken

Google Documenten

 1. Open een document op je computer.
 2. Selecteer de cellen die je wilt wijzigen.
 3. Klik in de werkbalk op de opmaak die je wilt wijzigen:
  • Randkleur Randkleur
  • Randbreedte Randstreepje
  • Randstreepje Randdikte
  • Achtergrondkleur Opvulling

Google Presentaties

 1. Open een presentatie op je computer.
 2. Selecteer de cellen die je wilt wijzigen.
 3. Klik in de werkbalk op de opmaak die je wilt wijzigen:
  • Randkleur Randkleur
  • Randdikte Randstreepje
  • RandstreepjeRanddikte
  • Opvulkleur Opvulling
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?