Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Tekst, vormen, diagrammen en lijnen invoegen en schikken

In Google Presentaties kun je je presentatie uitbreiden met extra tekst, vormen, lijnen en andere objecten.

Tekst of objecten toevoegen aan een dia

Een tekstvak of object invoegen

 1. Open een presentatie in Google Presentaties op je computer.
 2. Ga naar de dia waaraan je een tekstvak of object wilt toevoegen.
 3. Klik bovenaan op Invoegen.
 4. Kies wat u wilt toevoegen en klik op Tekstvak, Afbeelding, Vorm of Lijn.
 5. Het object wordt toegevoegd aan de dia. Je kunt het vervolgens op elke gewenste manier sorteren of opmaken.
Een tekstvak of object verwijderen
 1. Open een presentatie in Google Presentaties op je computer.
 2. Selecteer het tekstvak of object dat je wilt verwijderen.
 3. Klik bovenaan op Bewerken.
 4. Klik op Verwijderen.
Een diagram invoegen
 1. Open een presentatie in Google Presentaties op je computer.
 2. Ga naar de dia waaraan je het diagram wilt toevoegen.
 3. Klik bovenaan op Invoegen en vervolgens Diagram.
 4. Kies aan de rechterkant je stijl, het aantal niveaus en de template.
 5. Het diagram wordt toegevoegd aan de dia. Je kunt dit helemaal naar wens aanpassen.

Objecten op een dia sorteren en uitlijnen

Objecten sorteren

 1. Selecteer een of meerdere objecten. Als u meerdere objecten wilt selecteren, houdt u de Shift-toets op uw toetsenbord ingedrukt en klikt u op elk object dat u wilt selecteren.
 2. Klik bovenaan op Sorteren.
 3. Kies uit de volgende opties:
  • Volgorde: hiermee kunt u het object voor of achter de tekst of andere objecten en afbeeldingen plaatsen.
  • Horizontaal uitlijnen of Verticaal uitlijnen: Wanneer je meerdere objecten selecteert, kun je de randen van de objecten laten uitlijnen.
  • Centreren op pagina: Hiermee kun je objecten verticaal of horizontaal centreren op een dia.
  • Draaien: Hiermee verander je de stand van een object.
  • Distribueren: wanneer u drie of meer objecten heeft, kunt u hiermee de ruimte tussen de objecten gelijkmatig verdelen.
  • Groeperen: hiermee kunt u meerdere objecten groeperen, zodat u ze eenvoudiger kunt verplaatsen en opmaken.

Objecten automatisch uitlijnen op een dia

Als u objecten eenvoudig wilt uitlijnen op een dia, versleept u een object naar de gewenste plaats. Er zijn twee manieren om objecten te laten uitlijnen:

 • Uitlijnen op hulplijnen: Wanneer u een object versleept, verschijnen er gekleurde lijnen. Deze lijnen geven aan waarmee uw object is uitgelijnd. Deze instelling is standaard ingeschakeld.
 • Uitlijnen op raster: Wanneer je een object versleept, wordt het uitgelijnd met een onzichtbaar raster op je dia. Als je deze instelling wilt inschakelen, klik je op Weergeven en vervolgens Uitlijnen op en vervolgens Raster.

 

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?