Tekst, vormen, diagrammen en lijnen invoegen en schikken

In Google Presentaties kun je je presentatie uitbreiden met extra tekst, vormen, lijnen en andere objecten.

Tekst of objecten toevoegen aan een dia

Een tekstvak of object invoegen

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Ga naar de dia waaraan je een tekstvak of object wilt toevoegen.
 3. Klik bovenaan op Invoegen.
 4. Kies wat je wilt toevoegen en klik op Tekstvak, Afbeelding, Vorm of Lijn.
 5. Het object wordt toegevoegd aan de dia. Je kunt het vervolgens op elke gewenste manier rangschikken of opmaken.
Een tekstvak of object verwijderen
 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Selecteer het tekstvak of object dat je wilt verwijderen.
 3. Klik bovenaan op Bewerken.
 4. Klik op Verwijderen.
Een diagram invoegen
 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Ga naar de dia waaraan je het diagram wilt toevoegen.
 3. Klik bovenaan op Invoegen en vervolgens Diagram.
 4. Kies aan de rechterkant de stijl, het aantal niveaus en de template.
 5. Het diagram wordt toegevoegd aan de dia. Je kunt dit helemaal naar wens aanpassen.

Objecten op een dia rangschikken en uitlijnen

Objecten sorteren

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Ga naar de dia met het object dat je wilt rangschikken.
 3. Klik bovenaan op Rangschikken.
 4. Kies uit de volgende opties:
  • Volgorde: Hiermee kun je het object voor of achter de tekst of andere objecten en afbeeldingen plaatsen.
  • Uitlijnen: Wanneer je meerdere objecten selecteert, kun je de randen van de objecten laten uitlijnen.
  • Distribueren: Hiermee kun je de ruimte tussen de objecten gelijkmatig verdelen als je drie of meer objecten hebt.
  • Centreren op pagina: Hiermee kun je objecten verticaal of horizontaal centreren op een dia.
  • Draaien: Hiermee verander je de stand van een object.
  • Groeperen: Hiermee kun je meerdere objecten groeperen, zodat je ze eenvoudiger kunt verplaatsen en opmaken.

Objecten automatisch uitlijnen op een dia

Je kunt objecten op een dia eenvoudig uitlijnen door ze naar de gewenste plaats te slepen. Er zijn twee manieren om objecten te laten uitlijnen:

 • Uitlijnen op hulplijnen: Wanneer je een object versleept, verschijnen er gekleurde lijnen. Aan deze lijnen kun je zien waarop het object is uitgelijnd. Deze instelling is standaard ingeschakeld.
 • Uitlijnen op raster: Wanneer je een object versleept, wordt het uitgelijnd op een onzichtbaar raster op je dia. Wil je deze instelling inschakelen, klik dan op Weergeven en vervolgens Uitlijnen op en vervolgens Raster.
Linialen weergeven of verbergen

Je kunt linialen op het canvas weergeven, zodat je makkelijker de juiste plek voor tekst of objecten kunt bepalen.

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Klik op Weergeven en vervolgens Liniaal weergeven.
Hulplijnen toevoegen of verwijderen

Je kunt hulplijnen aan het canvas toevoegen, zodat je makkelijker de juiste plek voor tekst of objecten kunt bepalen.

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Klik op Weergeven en vervolgens Hulplijnen. Kies een optie.
 3. Sleep de lijn naar de gewenste plek.

Je kunt één lijn verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken en Hulplijn verwijderen te kiezen.

Je kunt alle hulplijnen verwijderen door op Weergeven en vervolgens Hulplijnen en vervolgens Hulplijnen wissen te klikken.

 

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?