Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Tekst, vormen en lijnen invoegen en schikken

In Google Presentaties kunt u tekst, vormen, lijnen en andere objecten aan dia's toevoegen om uw presentatie aan te vullen en aantrekkelijker te maken.

Tekst of objecten toevoegen aan een dia

U kunt lijnen, vormen en andere objecten rechtstreeks op een dia in uw presentatie tekenen.

Desktopcomputers

Tekst of een object invoegen

 1. Open de presentatie en ga naar de dia waaraan u een object wilt toevoegen.
 2. Klik op het menu Invoegen.
 3. Kies uit de volgende opties:
  • Tekstvak: hiermee voegt u een vak toe waarin u tekst kunt invoeren.
  • Lijn: hier kunt u een keuze maken uit de verschillende soorten lijnen.
  • Vorm: hier kunt u een keuze maken uit de standaardvormen of uit een lijst met pijlen, tekstwolkjes en vergelijkingsvormen.

Het object wordt automatisch toegevoegd aan de dia en u kunt het vervolgens op elke gewenste manier schikken of opmaken. Meer informatie over het opmaken van tekst en objecten op een dia.

Een tekstvak of object verwijderen

 1. Open de presentatie.
 2. Selecteer het tekstvak of object dat u wilt verwijderen.
 3. Klik op het menu Bewerken.
 4. Klik op Verwijderen.
Mobiel

Tekst of een object invoegen

 1. Open de presentatie in de Presentaties-app en ga naar de dia waaraan u een object wilt toevoegen.
 2. Tik op de knop + in de rechterbovenhoek van het scherm.
 3. Kies uit de volgende opties:
  • Tekst: hiermee voegt u een vak toe waarin u tekst kunt invoeren.
  • Vorm: hier kunt u een keuze maken uit de standaardvormen of uit een lijst met pijlen, tekstwolkjes en vergelijkingsvormen.
  • Lijn: hier kunt u een keuze maken uit basislijnen, geknikte verbindingslijnen of gebogen verbindingslijnen.

Een tekstvak of object verwijderen

 1. Open de presentatie in de Presentaties-app en ga naar het object.
 2. Tik op het object om het te selecteren.
 3. Tik nog een keer op het object om het contextmenu te openen.
 4. Kies Verwijderen.

Objecten schikken op een dia

Nadat u een object aan uw presentatie heeft toegevoegd, kunt u het op elke gewenste manier op een dia schikken.

Desktopcomputers
 1. Selecteer een of meerdere objecten.
 2. Open het menu Sorteren.
 3. Kies uit de volgende opties:
  • Volgorde: hiermee kunt u het object voor of achter de tekst of andere objecten en afbeeldingen plaatsen.
  • Horizontaal uitlijnen (of Verticaal uitlijnen): als u meerdere objecten heeft geselecteerd, kunt u de hoeken van de objecten hiermee horizontaal of verticaal uitlijnen.
  • Centreren op dia: hiermee kunt u objecten verticaal of horizontaal centreren op een dia.
  • Draaien: hiermee kunt u een object op een aantal verschillende manieren omdraaien, zowel horizontaal als verticaal.
  • Distribueren: als u drie of meer objecten heeft, kunt u hiermee de ruimte tussen de objecten gelijkmatig verdelen.
  • Groeperen: hiermee kunt u meerdere objecten groeperen, zodat u ze eenvoudiger kunt verplaatsen en opmaken.

U kunt meerdere objecten tegelijk verplaatsen en ook het formaat van meerdere objecten tegelijk aanpassen. Hiervoor houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op elk object klikt, of sleept u de muis over alle objecten die u wilt selecteren. Als u op een geselecteerd object klikt terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt, wordt de selectie van dat object ongedaan gemaakt.

Mobiel

Meerdere objecten selecteren

 1. Open de Presentaties-app en tik een paar seconden lang op een object totdat er bovenaan een blauwe balk wordt weergegeven.
 2. Selecteer andere objecten door erop te tikken.
 3. U kunt de groep objecten verplaatsen door uw selectie naar een nieuwe locatie te slepen. U kunt de groep objecten draaien door op de blauwe cirkel van uw selectie te klikken en deze te draaien.

Meerdere objecten groeperen

U kunt met meerdere objecten tegelijk werken, zonder ze steeds opnieuw te hoeven selecteren. Hiervoor moet u de objecten groeperen.

 1. Open de presentatie in de Presentaties-app en ga naar de dia die de objecten bevat die u wilt groeperen.
 2. Tik op een van de objecten en houd deze vast totdat er bovenaan een blauwe balk wordt weergegeven. Selecteer vervolgens de andere objecten die u wilt groeperen door op deze objecten te tikken.
 3. Tik boven aan het scherm op het groepspictogram om de objecten te groeperen.
 4. U kunt het groeperen van de objecten ongedaan maken door eerst de groep te selecteren en vervolgens nog een keer op het groepspictogram te tikken.

Een object verplaatsen

 1. Open de presentatie in de Presentaties-app.
 2. Tik op een object om het te selecteren en sleep het naar de nieuwe locatie.

Het formaat van een object aanpassen

 1. Open de presentatie in de Presentaties-app en ga naar het object waarvan u het formaat wilt aanpassen.
 2. Tik op het object.
 3. Pas het formaat van het object aan door de blauwe hoeken rondom het object te verslepen.

Een object draaien

 1. Open de Presentaties-app en selecteer de dia die het object bevat dat u wilt draaien.
 2. Tik op het object.
 3. Tik op de blauwe cirkel aan de vorm en houd deze vast terwijl u hiermee het object draait. U kunt het object ook met twee vingers draaien door erop te tikken en met beide vingers in een ronddraaiende beweging te slepen.

De volgorde van objecten wijzigen

Deze informatie is alleen van toepassing op de nieuwste versie van de Presentaties-app voor Android. Ga naar Google Play als u de Presentaties-app wilt downloaden of naar de nieuwste versie wilt upgraden.
 1. Open de presentatie in de Presentaties-app en ga naar de dia die de objecten bevat waarvan u de volgorde wilt wijzigen.
 2. Tik op een object om het te selecteren. Tik nog een keer op het object om de opties voor de volgorde weer te geven.
 3. Kies uit de volgende opties:
  • Op voorgrond plaatsen: hiermee plaatst u het geselecteerde object vóór andere objecten op de dia.
  • Naar achtergrond verplaatsen: hiermee plaatst u het geselecteerde object achter andere objecten op de dia.

Uitlijnen op raster

Met 'Uitlijnen op raster' kunt u tekst, afbeeldingen, vormen en tabellen eenvoudig automatisch uitlijnen.

In Google Presentaties is Uitlijnen op hulplijnen standaard ingeschakeld. U kunt de opties Uitlijnen op raster en Uitlijnen op hulplijnen in- of uitschakelen onder het menu 'Weergeven'.

Als de optie Uitlijnen op hulplijnen is uitgeschakeld, kunt u de volgende toetsen gebruiken om te wijzigen hoe u met objecten op een dia werkt:

 • Als u het raster wilt uitschakelen zodat u uw object makkelijker kunt slepen en neerzetten, houdt u de Alt-toets (Option-toets op een Mac) ingedrukt wanneer u het object sleept.
 • Als u een kopie van een object wilt maken en het origineel wilt laten staan, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u het object verplaatst.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?