Tekst, vormen, diagrammen en lijnen invoegen en schikken

In Google Presentaties kun je je presentatie uitbreiden met extra tekst, vormen, lijnen en andere objecten.

Tekst of objecten aan een dia toevoegen

Een tekstvak of object invoegen

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Ga naar de dia waaraan je een tekstvak of object wilt toevoegen.
 3. Klik bovenaan op Invoegen.
 4. Kies wat je wilt toevoegen en klik op Tekstvak, Afbeelding, Vorm of Lijn.
 5. Wacht tot het object is toegevoegd aan de dia. Je kunt het vervolgens op elke gewenste manier rangschikken of opmaken.

Opmerking: Je kunt een presentatie ook op een touchscreenapparaat bewerken, zoals een Pixel Book. Dubbeltik hiervoor op het tekstvak en begin te typen.

 
Een tekstvak of object verwijderen
 • Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 • Selecteer het tekstvak of object dat je wilt verwijderen.
 • Klik bovenaan op Bewerken.
 • Klik op Verwijderen.
Een diagram invoegen
 • Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 • Ga naar de dia waaraan je het diagram wilt toevoegen.
 • Klik bovenaan op Invoegen en dan Diagram.
 • Kies aan de rechterkant de stijl, het aantal niveaus en de template.
 • Het diagram wordt toegevoegd aan de dia. Je kunt dit helemaal naar wens aanpassen.

Objecten op een dia rangschikken en uitlijnen

Objecten rangschikken

 • Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 • Ga naar de dia met het object dat je wilt rangschikken.
 • Klik bovenaan op Sorteren.
 • Kies uit de volgende opties:
  • Volgorde: Hiermee kun je het object voor of achter de tekst of andere objecten en afbeeldingen plaatsen.
  • Uitlijnen: Wanneer je meerdere objecten selecteert, kun je de randen van de objecten laten uitlijnen.
  • Distribueren: Hiermee kun je de ruimte tussen de objecten gelijkmatig verdelen als je drie of meer objecten hebt.
  • Centreren op pagina: Hiermee kun je objecten verticaal of horizontaal centreren op een dia.
  • Draaien: Hiermee verander je de stand van een object.
  • Groeperen: Hiermee kun je meerdere objecten groeperen, zodat je ze eenvoudiger kunt verplaatsen en opmaken.

Objecten automatisch uitlijnen op een dia

Je kunt objecten op een dia eenvoudig uitlijnen door ze naar de gewenste plaats te slepen. Er zijn twee manieren om objecten te laten uitlijnen:

 • Uitlijnen op hulplijnen: Wanneer je een object versleept, verschijnen er gekleurde lijnen. Aan deze lijnen kun je zien waarop het object is uitgelijnd. Deze instelling is standaard ingeschakeld.
 • Uitlijnen op raster: Wanneer je een object versleept, wordt het uitgelijnd op een onzichtbaar raster op je dia. Wil je deze instelling inschakelen, klik dan op Weergeven en dan Uitlijnen op en dan Raster.
Linialen weergeven of verbergen

Je kunt linialen op het canvas weergeven, zodat je makkelijker de juiste plek voor tekst of objecten kunt bepalen.

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Klik op Weergeven en dan Liniaal weergeven.
Hulplijnen toevoegen of verwijderen

Je kunt hulplijnen aan het canvas toevoegen, zodat je makkelijker de juiste plek voor tekst of objecten kunt bepalen.

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Klik op Weergeven en dan Hulplijnen. Kies een optie.
 3. Sleep de lijn naar de gewenste plek.

Je kunt één lijn verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken en Hulplijn verwijderen te kiezen.

Je kunt alle lijnen verwijderen door te klikken op Weergeven en dan Hulplijnen en dan Hulplijnen wissen.

Een object verplaatsen, draaien of het formaat aanpassen
 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Ga naar de dia met het object of tekstvak dat je wilt wijzigen.
 3. Klik op het object of tekstvak.
 4. Klik in het menu bovenaan op Opmaak en dan Opmaakopties.
 5. Klik aan de rechterkant op Grootte en positie.
 6. Breng je wijzigingen aan in het object of tekstvak.

Tip: Je kunt de verhouding tussen hoogte en breedte behouden als je het formaat van een object aanpast. Klik hiervoor op Hoogte-breedteverhouding vergrendelen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?