เพิ่ม ลบ และจัดระเบียบสไลด์

เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนลำดับสไลด์ในงานนำเสนอเพื่อจัดระเบียบได้ตามที่ต้องการ และจะเพิ่มหมายเลขของสไลด์ได้

เพิ่ม ทำสำเนา และลบสไลด์

แทรกสไลด์

หากต้องการเพิ่มสไลด์ที่มีการออกแบบเดียวกันกับสไลด์ปัจจุบัน ให้ทำดังนี้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสไลด์ใหม่ เพิ่ม ที่ด้านบนซ้าย

หากต้องการเพิ่มสไลด์ที่มีการออกแบบอื่น ให้ทำดังนี้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสไลด์ใหม่พร้อมการออกแบบ ลูกศรลง ที่ด้านบนซ้าย
 3. เลือกสไลด์

ดูวิธีเปลี่ยนธีมหรือการออกแบบของสไลด์

ทำสำเนาสไลด์
 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสไลด์ที่ต้องการทำสำเนาทางด้านซ้าย
  • หากต้องการทำสำเนาสไลด์หลายรายการ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกสไลด์ที่ต้องการ
 3. คลิกขวาแล้วเลือกทำสำเสาสไลด์
ลบสไลด์
 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสไลด์ที่ต้องการลบทางด้านซ้าย
  • หากต้องการลบสไลด์หลายรายการ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกสไลด์ที่ต้องการ
 3. กด Delete หรือ Backspace บนแป้นพิมพ์

จัดระเบียบสไลด์

ข้ามสไลด์

ข้ามสไลด์เมื่อนำเสนองานได้ โดยระบบจะไม่ลบสไลด์และหากต้องการแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่น บุคคลเหล่านั้นก็จะเห็นสไลด์ที่ข้ามไปแล้วได้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาสไลด์ที่ต้องการข้ามทางด้านซ้าย
 3. คลิกข้ามสไลด์
  • หากต้องการแสดงสไลด์ที่ข้ามไป ให้คลิกข้ามสไลด์อีกครั้ง
เรียงลำดับสไลด์ใหม่

เปลี่ยนลำดับของสไลด์ในงานนำเสนอได้ใหม่โดยวิธีต่อไปนี้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสไลด์ที่ต้องการเรียงลำดับใหม่ทางด้านซ้าย
  • หากต้องการเรียงลำดับสไลด์หลายรายการใหม่ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกสไลด์ที่ต้องการ
 3. ลากสไลด์หรือสไลด์ที่ต้องการ
กำหนดหมายเลขสไลด์

กำหนดหมายเลขให้สไลด์ในงานนำเสนอได้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแทรก แล้ว หมายเลขสไลด์ในเมนูที่ด้านบน
 3. คลิกใช้

หมายเหตุ: หากไม่ต้องการกำหนดหมายเลขให้สไลด์ชื่อเรื่อง โปรดเลือกช่องถัดจาก "ข้ามสไลด์ชื่อเรื่อง" เมื่อใส่หมายเลขสไลด์

หากต้องการใส่หมายเลขในสไลด์บางหน้า ให้ทำดังนี้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกสไลด์ที่ต้องการกำหนดหมายเลข
 3. คลิกแทรก แล้ว หมายเลขสไลด์ที่ด้านบน
 4. คลิกนำไปใช้กับส่วนที่เลือก
เปลี่ยนมุมมองของสไลด์

ดูสไลด์ในมุมมองแถบฟิล์มหรือตารางกริดก็ได้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกมุมมองแถบฟิล์ม แถบฟิล์ม หรือมุมมองตารางกริด มุมมองภาพขนาดย่อ ที่ด้านล่างซ้าย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร