แก้ไขงานนำเสนอด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณแก้ไขงานนำเสนอในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอได้

ขั้นแรก โปรดตรวจสอบว่าคุณเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Google เอกสารแล้ว

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Chromebook ซึ่งมีการป้อนข้อมูลด้วยการแตะ ให้ทำตามเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้การป้อนข้อมูลด้วยการแตะกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ไปที่ส่วนต่างๆ ในงานนำเสนอ

เมื่อเปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ โฟกัสจะอยู่ที่สไลด์แรกของงานนำเสนอ

ใช้แป้นพิมพ์ลัด

สไลด์นั้นไม่เหมือนกับเว็บไซต์ทั่วไป ดังนั้นแป้นพิมพ์ลัดมาตรฐานบางอย่างของโปรแกรมอ่านหน้าจออาจใช้ไม่ได้ โปรดใช้แป้นพิมพ์ลัดของ Google สไลด์ขณะแก้ไขงานนำเสนอเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

เช่น ใช้แป้นพิมพ์ลัดด้านล่างเพื่อไปที่ส่วนต่างๆ ในเครื่องมือแก้ไขงานนำเสนอ

 • แคนวาสของสไลด์: หากต้องการไปที่แคนวาสของสไลด์จากพื้นที่อื่น ให้กด Ctrl + Alt + Shift + c (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + Shift + c (Mac)
 • แถบฟิล์ม: เครื่องมือแก้ไขงานนำเสนอจะมีแถบฟิล์มที่แสดงสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ หากต้องการย้ายโฟกัสไปที่แถบฟิล์ม ให้กด Ctrl + Alt + Shift + f (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + Shift + f (Mac) เมื่ออยู่ในแถบฟิล์มแล้ว คุณจะใช้ลูกศรชี้ขึ้นและลงเพื่อเลื่อนสไลด์ได้
 • ช่องภาพเคลื่อนไหว: หากต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวในสไลด์ ให้เปิดช่องภาพเคลื่อนไหวโดยกด Ctrl + Alt + Shift + b (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + Shift + b (Mac) โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านออกเสียงตัวเลือกว่าจะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวในรูปร่างและวัตถุ หรือเพิ่มการเปลี่ยนไปยังสไลด์ของคุณ
 • บันทึกของผู้นำเสนอ: หากต้องการย้ายบันทึกของผู้นำเสนอ ให้กด Ctrl + Alt + Shift + s (Windows, Chrome OS) หรือ Ctrl + ⌘ + Shift + s (Mac) เมื่อคุณพิมพ์บันทึกของผู้บรรยาย คุณจะได้ยินคำอธิบายและอ่านออกเสียงจากโปรแกรมอ่านหน้าจอ

หากต้องการเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดในงานนำเสนอ ให้กด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + / (Mac) คุณจะค้นหาการดำเนินการต่างๆ เช่น insert หรือ slide ได้ หากต้องการกลับไปที่งานนำเสนอ ให้กด Escape

ดำเนินการด่วนด้วยการค้นหาเมนู

 1. กด Alt + / (Windows, Chrome OS) หรือ Option + / (Mac)
 2. พิมพ์คำสั่ง เช่น Rename หรือ Insert 
 3. กดลูกศรชี้ลงเพื่อฟังผลการค้นหา เช่น หากคุณพิมพ์ Insert ตัวเลือกของคุณจะประกอบด้วยการเพิ่มรูปภาพ การแสดงความคิดเห็น และตัวเลือกอื่นๆ 
 4. หากต้องการเลือกการดำเนินการ ให้กด Enter

นำเสนอสไลด์

เบราว์เซอร์และโปรแกรมอ่านหน้าจอต่อไปนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอและการอ่านสไลด์มากที่สุด 

 • ใน Chrome OS ให้ใช้ ChromeVox กับ Chrome
 • ใน Windows ให้ใช้ NVDA หรือ JAWS กับ Chrome หรือ Firefox 
 • ใน Mac ให้ใช้ VoiceOver กับ Chrome หรือ Safari

หากต้องการนำเสนอสไลด์ให้ทำดังนี้

 1. ใช้แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเบราว์เซอร์เพื่อเริ่มการนำเสนอ 
  • Chrome OS: Ctrl + Search + 5 
  • Windows: Ctrl + F5
  • Mac: ⌘ + Shift + Enter
 2. หากต้องการเลื่อนดูเนื้อหาของสไลด์ ให้กด Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่ที่เนื้อหาของสไลด์
 3. หากต้องการไปที่สไลด์ถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดลูกศรขึ้นหรือลง
 4. หากต้องการออกจากโหมดงานนำเสนอ ให้กด Esc
เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงงานนำเสนอเป็นหน้าเว็บเดียวแบบเลื่อนได้และเลื่อนไปส่วนต่างๆ แบบที่ทำกับหน้าเว็บปกติ หากต้องการเปลี่ยนเป็นมุมมอง HTML ให้กด Ctrl + Alt + Shift + p (Windows หรือ Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + Shift + p (Mac)

ใช้เมนู ปุ่มระดับบนสุด และแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: หากไม่มีปุ่มและเมนูที่ด้านบนสุด ให้กด Ctrl + Shift + f (Windows, Chrome OS หรือ Mac)

หากต้องการเรียกดูเมนู ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเมนู "ไฟล์" โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome: Alt + f
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + f
  • Chrome OS: Alt + f
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + f
 2. กดลูกศรชี้ขวาเพื่อสำรวจเมนูอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแก้ไข ดู แทรก สไลด์ จัดรูปแบบ จัดเรียง เครื่องมือ ตาราง ความช่วยเหลือ และการช่วยเหลือพิเศษ

เคล็ดลับ: หากต้องการความช่วยเหลือ ให้เปิดเมนูความช่วยเหลือและเลือกความช่วยเหลือเกี่ยวกับสไลด์ กด Tab เพื่อไปที่ช่องค้นหา จากนั้นพิมพ์คำค้นหา เช่น Images แล้วกด Enter ระบบจะแสดงความช่วยเหลือในช่องซึ่งคุณจะอ่านหรือดูหัวข้ออื่นๆ ได้ หากต้องการกลับไปที่งานนำเสนอ ให้กด Escape

คุณจะเปลี่ยนไปใช้การควบคุมอื่นๆ ในเมนูได้อีก 2 ชุดดังนี้

 • ปุ่มระดับบนสุด: ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับการทำงานระดับงานนำเสนอ เช่น การเปลี่ยนชื่อ ติดดาว แชร์ หรือย้ายงานนำเสนอไปที่โฟลเดอร์อื่น โปรดกด Shift + Tab จากเมนู
 • แถบเครื่องมือ: แถบเครื่องมือมีตัวเลือกสำหรับแก้ไขและจัดรูปแบบ เช่น สีและเส้นขอบ โดยกด Tab จากเมนู

ใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษเพื่ออ่านหรือไปที่ส่วนต่างๆ ของเอกสาร

 1. เปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome: Alt + a
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + a
  • Chrome OS: Alt + a
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + a
 2. กดลูกศรชี้ลงเพื่อฟังตัวเลือก เช่น พูด ความคิดเห็น และอื่นๆ
 3. กดลูกศรชี้ขวาเพื่อเปิดเมนูย่อย แล้วกดลูกศรลงเพื่อสำรวจตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูย่อย
 4. กด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขและการจัดรูปแบบ

คุณจะเพิ่มหรือเปลี่ยนเนื้อหาและจัดรูปแบบในงานนำเสนอได้

เพิ่มช่องข้อความ รูปภาพ หรือตาราง

 1. ไปยังสไลด์ที่ต้องการเพิ่มช่องข้อความ รูปภาพ หรือตาราง
 2. กด Alt + / (Windows, Chrome OS) หรือ Option + / (Mac) เพื่อค้นหาเมนู
 3. พิมพ์ insert เพื่อดูรายการสิ่งที่คุณเพิ่มได้
 4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อสำรวจรายการ
 5. กด Enter เพื่อเลือก

ประกาศหรือเปลี่ยนการจัดรูปแบบ

หากต้องการให้อ่านออกเสียงการจัดรูปแบบข้อความหรือย่อหน้าในตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน ให้กด Ctrl + Alt + a แล้วกด f (Windows, Chrome OS) หรือ Ctrl + ⌘ + a แล้วกด f (Mac) 

หากต้องการสำรวจการจัดรูปแบบที่ใช้ได้ ให้เปิดเมนูรูปแบบในแถบเมนู

 1. เปิดเมนูรูปแบบโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome: Alt + o
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + o 
  • Chrome OS: Alt + o
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + o
 2. กดลูกศรลงเพื่อฟังตัวเลือก จากนั้นกด Enter เพื่อเลือก

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้าง แก้ไข และปรับแต่งสไลด์

เปลี่ยนเลย์เอาต์ของสไลด์

เลย์เอาต์ของสไลด์เป็นรูปแบบเฉพาะสำหรับสไลด์แต่ละหน้าในงานนำเสนอ เช่น "ชื่อและเนื้อหา" หรือ "ชื่อและสองคอลัมน์" เมื่อเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ โดยใช้มุมมองแถบฟิล์ม คุณจะได้ยินข้อมูลเลย์เอาต์ของสไลด์แต่ละหน้าในงานนำเสนอ 

 1. ในแถบฟิล์ม ให้เลือกสไลด์ที่ต้องการเปลี่ยนเลย์เอาต์
 2. เปิดเมนูสไลด์โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่มีเบราว์เซอร์ Chrome: Alt + s
  • Windows ที่มีเบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + s
  • Chrome OS: Alt + s
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + o
 3. เลือกใช้เลย์เอาต์ จากนั้นกดลูกศรชี้ขวาเพื่อฟังเสียงตัวเลือกเลย์เอาต์ คุณจะได้ยิน "selected" สำหรับการออกแบบของสไลด์ปัจจุบัน และจะได้ยิน "not selected" สำหรับตัวเลือกการออกแบบอื่น
 4. หากต้องการเลือกตัวเลือกการออกแบบอื่นให้กับสไลด์ปัจจุบัน ให้กด Enter

เปลี่ยนลำดับของสไลด์

 1. หากต้องการไปที่แถบฟิล์ม ให้กด Ctrl + Alt + Shift + f (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + Shift + f (Mac)
 2. กดลูกศรชี้ขึ้นและลงเพื่อค้นหาสไลด์ที่ต้องการย้าย หากต้องการเลือกหลายสไลด์เพื่อย้าย ให้กด Shift ขณะที่กดปุ่มลูกศร
 3. หากต้องการเลื่อนสไลด์ที่เลือกขึ้นหรือลง ให้กด Ctrl (Windows, Chrome OS) หรือ (Mac) ค้างไว้ แล้วกดลูกศรชี้ขึ้นหรือลง

ตรวจตัวสะกดในงานนำเสนอ

สไลด์จะตรวจหาการสะกดผิดในงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติ

 1. หากต้องการไปที่การสะกดผิดถัดไป ให้กด Ctrl + apostrophe (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + เครื่องหมายอะพอสทรอฟี (') (Mac)
 2. หากต้องการไปที่การสะกดผิดก่อนหน้า ให้กด Ctrl + อัฒภาค (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + อัฒภาค (;) (Mac)
 3. หากต้องการแก้ไขการสะกดผิด ให้เปิดเมนูตามบริบทโดยกด Ctrl + Shift + x (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Shift + x (Mac) เลือกการแนะนำการสะกดที่ถูกต้องจากเมนูตามบริบท และกด Enter

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจตัวสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

เพิ่มข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพหรือภาพวาด

 1. เลือกรูปภาพหรือภาพวาด
 2. กด Ctrl + Alt + y (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + y (Mac)
 3. ป้อนรายละเอียดของรูปภาพหรือภาพวาดในหน้าต่างโต้ตอบข้อความแสดงแทน แล้วเลือก Enter

ค้นหาเนื้อหาที่แนะนำในงานนำเสนอ

 1. เปิดส่วน "สำรวจ" ในงานนำเสนอ แล้วกด Ctrl + Alt + Shift + i (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + Shift + i (Mac)
 2. หากต้องการค้นหาเลย์เอาต์ที่แนะนำ ให้ใช้การกดแป้นพิมพ์ของโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของส่วน "สำรวจ"
 3. หากต้องการค้นหาเอกสารและเว็บ ให้ป้อนคำค้นหาในแถบค้นหาแล้วกด Enter

ดูปฏิทิน, Keep และ Tasks

คุณจะใช้ Google ปฏิทิน Keep และ Tasks ในแผงด้านข้างขณะที่ใช้ Google เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ ระบบจะยุบเครื่องมือในแผงด้านข้างโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการไปที่แผงด้านข้างและขยายเครื่องมือใดๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากต้องการไปที่แผงด้านข้างให้ใช้ทางลัดเหล่านี้
  • Windows: Ctrl + Alt + . (มหัพภาค) หรือ Ctrl + Alt + , (จุลภาค)
  • Chromebook: Alt + Shift + (มหัพภาค) หรือ Alt + Shift +, (จุลภาค)
  • Mac: ⌘ + Option + (มหัพภาค) หรือ ⌘ + Option + (จุลภาค)
 2. กดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูรายการเครื่องมือ นั่นคือ ปฏิทิน Keep และ Tasks ในแผงด้านข้าง
 3. กด Enter เพื่อขยายเครื่องมือที่คุณต้องการใช้
 4. ตอนนี้คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้ในแผงด้านข้างโดยไม่ต้องออกจากงานนำเสนอ
  • ปฏิทิน: ดูกำหนดการรายวัน คลิกกิจกรรมเพื่อแก้ไข สร้างกิจกรรมใหม่ และข้ามไปยังกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น
  • Keep: สร้างรายการตรวจสอบและจดโน้ต
  • Tasks: เพิ่มสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลา
 5. หากต้องการกลับไปที่งานนำเสนอขณะที่แผงด้านข้างเปิดอยู่ ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้
  • Windows: Ctrl + Alt + . (มหัพภาค) หรือ Ctrl + Alt + , (จุลภาค)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (มหัพภาค) หรือ Alt + Shift + , (จุลภาค)
  • Mac: ⌘ + Option + (มหัพภาค) หรือ ⌘ + Option + (จุลภาค)
 6. หากต้องการปิดแผงด้านข้างให้กด Shift + Tab จนกระทั่งถึงปิด แล้วกด Enter

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานปฏิทิน, Keep, Tasks กับ Google เอกสาร ชีต และสไลด์

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร