Edytowanie dokumentów przy użyciu czytnika ekranu

Jeśli korzystasz z czytnika ekranu, możesz za jego pomocą edytować dokumenty na komputerze.

Najpierw upewnij się, że obsługa czytników ekranu jest włączona w Dokumentach.

Jeśli używasz komputera z systemem Windows lub Chromebooka wyposażonego w sterowanie dotykowe, przeczytaj wskazówki na temat korzystania z funkcji dotykowych wraz z czytnikiem ekranu.

Poruszanie się w dokumencie

Gdy otworzysz dokument, kursor znajduje się na początku głównego obszaru edycji. W miarę pisania i poruszania się w dokumencie usłyszysz odpowiednie komunikaty głosowe.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Dokumenty różnią się od typowej strony internetowej, więc niektóre standardowe skróty czytnika ekranu nie działają. Podczas edytowania plików wygodniej jest posługiwać się skrótami Dokumentów.

Aby na przykład szybko poruszać się w Dokumentach, możesz używać skrótów „Następny” i „Poprzedni”:

 • Skróty „Następny”: to kombinacje klawiszy, które powodują przesunięcie zaznaczenia do przodu. Naciśnij Ctrl + Alt + N (Windows, Chrome OS) lub Ctrl + ⌘ + N (Mac), a następnie naciśnij klawisz odpowiadający określonemu elementowi, na przykład H dla nagłówków lub L dla linków. Aby na przykład przejść do następnego nagłówka, przytrzymaj Ctrl + Alt i naciśnij N, a następnie H.
 • Skróty „Poprzedni”: to kombinacje klawiszy, które powodują przesunięcie zaznaczenia do tyłu. Naciśnij Ctrl + Alt + P (Windows, Chrome OS) lub Ctrl + ⌘ + P (Mac), po czym naciśnij odpowiedni klawisz. Aby na przykład przejść do poprzedniego nagłówka, przytrzymaj Ctrl + Alt i naciśnij P, a następnie H.

Aby otworzyć listę skrótów w dokumencie, naciśnij Ctrl + / (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + / (Mac). Możesz wyszukiwać czynności, na przykład wstaw lub następny. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij Escape.

Szybkie wykonywanie czynności przez przeszukiwanie menu

 1. Naciśnij Alt + / (Windows, Chrome OS) lub Option + / (Mac).
 2. Wpisz polecenie, na przykład Zmień lub Wstaw
 3. Naciśnij strzałkę w dół, aby usłyszeć wyniki wyszukiwania. Jeśli na przykład wpiszesz Wstaw, wyniki wyszukiwania będą zawierały między innymi skróty umożliwiające wstawienie obrazu lub komentarza.
 4. Aby wybrać czynność, naciśnij Enter.

Używanie menu, przycisków najwyższego poziomu i paska narzędzi

Uwaga: jeśli u góry okna nie ma przycisków ani menu, naciśnij Ctrl + Shift + F (Windows, Chrome OS, Mac).

Aby przeglądać menu:

 1. Otwórz menu Plik, korzystając ze skrótu klawiszowego przeglądarki:
  • Chrome w systemie Windows: Alt + F,
  • inne przeglądarki w systemie Windows: Alt + Shift + F,
  • Chrome OS: Alt + F,
  • Mac: najpierw naciśnij klawisze przejścia Ctrl + Option + Tab, a następnie Ctrl + Option + F.
 2. Naciskaj strzałkę w prawo, aby przechodzić do kolejnych menu (Edycja, Wyświetlanie, Wstaw, Formatuj, Narzędzia, Tabela, Dodatki, Pomoc i Ułatwienia dostępu).

Wskazówka: jeśli potrzebujesz wsparcia lub porad, otwórz menu Pomoc i wybierz Pomoc. Naciskaj Tab, aż przejdziesz do pola wyszukiwania, wpisz szukane hasło, na przykład Obrazy, i naciśnij Enter. Pojawi się okno pomocy, w którym możesz przeczytać informacje na określony temat lub przejść do innych informacji. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij Escape.

Z poziomu menu możesz przejść do dwóch innych zestawów narzędzi:

 • Przyciski najwyższego poziomu: służą one do wykonywania czynności na poziomie całego dokumentu, takich jak zmiana nazwy, oznaczanie gwiazdką, udostępnianie i przenoszenie całego pliku do innego folderu. Z poziomu menu naciśnij Shift + Tab.
 • Pasek narzędzi: zawiera opcje edytowania i formatowania, na przykład style nagłówków, listy i wcięcia. Z poziomu menu naciśnij Tab.

Używanie menu Ułatwienia dostępu do czytania dokumentu i poruszania się po nim

 1. Otwórz menu Ułatwienia dostępu za pomocą skrótu klawiszowego działającego w Twojej przeglądarce:
  • Chrome w systemie Windows: Alt + A,
  • inne przeglądarki w systemie Windows: Alt + Shift + A,
  • Chrome OS: Alt + A,
  • Mac: najpierw naciśnij klawisze przejścia Ctrl + Option + Tab, a następnie Ctrl + Option + A.
 2. Naciskaj strzałkę w dół, aby usłyszeć nazwy opcji, takie jak Powiedz i Komentarze.
 3. Naciśnij strzałkę w prawo, aby otworzyć menu podrzędne, a następnie naciskaj strzałkę w dół, aby poznać jego zawartość.
 4. Naciśnij Enter, aby wybrać opcję.

Podstawy edytowania i formatowania

W dokumencie możesz dodawać, edytować i usuwać tekst oraz obrazy.

Dodawanie obrazu, tabeli, przypisu

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać obraz, tabelę lub przypis.
 2. Aby przeszukać menu, naciśnij Alt + / (w systemach Windows i Chrome OS) lub Option + / (na Macu).
 3. Wpisz wstaw, aby uzyskać listę elementów, które możesz dodać.
 4. Przewijaj elementy listy przy użyciu klawiszy strzałek.
 5. Naciśnij Enter, aby wybrać zaznaczony element.

Zmienianie formatowania i ogłaszanie takich zmian

Jeśli chcesz usłyszeć treść lub opis formatowania akapitu w miejscu wskazanym przez kursor, naciśnij Ctrl + Alt + A, a następnie F (Windows, Chrome OS), lub Ctrl + ⌘ + A, a następnie F (Mac).

Aby przejrzeć style formatowania, które możesz zastosować w prezentacji, otwórz menu Formatuj na pasku menu:

 1. Otwórz menu Formatuj, korzystając ze skrótu klawiszowego obsługiwanego w Twojej przeglądarce:
  • Chrome w systemie Windows: Alt + O,
  • inne przeglądarki w systemie Windows: Alt + Shift + O,
  • Chrome OS: Alt + O,
  • Mac: najpierw naciśnij klawisze przejścia Ctrl + Opcja + Tab, a następnie Ctrl + Opcja + O.
 2. Naciskaj strzałkę w dół, aby usłyszeć nazwy opcji. Naciśnij Enter, aby wybrać jedną z nich.

Dowiedz się więcej o tworzeniu, edytowaniu i formatowaniu dokumentów.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu

Szybkie przeszukiwanie dokumentu

 1. Naciśnij Ctrl + F (Windows) lub ⌘ + F (Mac). Wyniki są wyświetlane jeszcze podczas wpisywania.
 2. Naciśnij Enter, aby przeszukiwać dokument dalej.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu

 1. Naciśnij Ctrl + H (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + Shift + H (Mac).
 2. W polu „Znajdź” wpisz szukany tekst.
 3. W polu „Zamień na” wpisz treść, którą chcesz go zastąpić.
 4. Użyj przycisków Zamień, Zastąp wszystko, Poprzednie i Następne, aby znaleźć i zastąpić tekst.
 5. Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape.
 6. Aby wznowić wyszukiwanie, naciśnij Ctrl + H (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + Shift + H (Mac).

Sprawdzanie pisowni w dokumencie

Błędy pisowni są automatycznie wykrywane w Dokumentach.

 1. Aby przejść do następnego błędu, naciśnij Ctrl + apostrof (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + apostrof (Mac).
 2. Aby przejść do poprzedniego błędu, naciśnij Ctrl + średnik (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + średnik (Mac).
 3. Aby poprawić błąd pisowni, otwórz menu kontekstowe przez naciśnięcie Ctrl + Shift + X (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + Shift + X (Mac). Wybierz z menu sugestię poprawnej pisowni i naciśnij Enter.

Dowiedz się więcej o sprawdzaniu pisowni i automatycznych korektach.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu lub rysunku

 1. Wybierz obraz lub rysunek.
 2. Naciśnij Ctrl + Alt + Y (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + Opcja + Y (Mac).
 3. W oknie Tekst alternatywny wpisz opis obrazu lub rysunku i naciśnij Enter.

Znajdowanie sugerowanych treści w dokumencie

 1. Aby otworzyć sekcję Przeglądaj w dokumencie, naciśnij Ctrl + Alt + Shift + I (Windows, Chrome OS) lub ⌘ + Opcja + Shift + I (Mac).
 2. Aby znaleźć obraz lub informacje, których możesz użyć w dokumencie, poruszaj się po sekcji Przeglądaj, korzystając ze skrótów klawiszowych czytnika ekranu.
  • Wskazówka: jeśli żadne sugestie nie są dostępne, dodaj więcej treści do dokumentu.
 3. Aby przeszukać dokumenty i internet, wpisz wyszukiwane słowa na pasku wyszukiwania i naciśnij Enter.

Wyświetlanie Kalendarza, Keep i Listy zadań

Teraz podczas używania Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji możesz korzystać też z Kalendarza Google, Keep i Listy zadań. Narzędzia te są dostępne w panelu bocznym i domyślnie są zwinięte. Aby przejść na panel boczny i rozwinąć jedno z nich, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

 1. Aby przejść na panel boczny, użyj jednego z tych skrótów:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (kropka) lub Ctrl + Alt + , (przecinek)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (kropka) lub Alt + Shift + , (przecinek)
  • Mac: ⌘ + Option + . (kropka) lub ⌘ + Option + , (przecinek)
 2. W panelu bocznym naciskaj strzałkę w górę lub w dół, aby poruszać się po liście narzędzi, na której znajdują się: Kalendarz, Google Keep i Lista zadań.
 3. Naciśnij Enter, aby rozwinąć narzędzie, z którego chcesz skorzystać.
 4. W panelu bocznym możesz teraz wykonywać następujące czynności, nie zamykając dokumentu:
  • Kalendarz: wyświetlanie planu dnia, edytowanie istniejących wydarzeń i tworzenie nowych, przechodzenie do wydarzeń nadchodzących.
  • Keep: tworzenie list kontrolnych i robienie notatek.
  • Lista zadań: wprowadzanie zadań do wykonania i terminów.
 5. Aby wrócić do dokumentu z otwartym panelem bocznym, skorzystaj z jednego z tych skrótów:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (kropka) lub Ctrl + Alt + , (przecinek)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (kropka) lub Alt + Shift + , (przecinek)
  • Mac: ⌘ + Option + . (kropka) lub ⌘ + Option + , (przecinek)
 6. Aby zamknąć panel boczny, naciskaj Shift + Tab, aż dojdziesz do Zamknij. Wtedy naciśnij Enter.

Dowiedz się więcej o tym, jak używać Kalendarza, Google Keep i Listy zadań w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
35
false
false