Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Tekst en afbeeldingen kopiëren en plakken

Je kunt tekst en afbeeldingen kopiëren en plakken tussen verschillende bestanden, zelfs tussen verschillende bestandstypen.

Het contextmenu, sneltoetsen of webklembord gebruiken

In principe kun je via het contextmenu kopiëren en plakken, maar om veiligheidsredenen staan de meeste browsers niet toe dat webapps (zoals Documenten, Spreadsheets en Presentaties) via menu's het klembord van je computer gebruiken.

Als je Chrome gebruikt

Kopieer en plak via het contextmenu of selecteer Kopiëren of Plakken in het menu Bewerken in de werkbalk.

Als je een andere browser gebruikt

Met behulp van de sneltoetsen kun je kopiëren en plakken:

 • Pc: Ctrl + c voor Kopiëren, Ctrl + x voor Knippen en Ctrl + v voor Plakken.
 • Mac: ⌘ + c voor Kopiëren, ⌘ + x voor Knippen en ⌘ + v voor Plakken.

Als de sneltoetsen niet werken, kun je het webklembord gebruiken:

 • Als je een item van het ene bestandstype naar het andere kopieert.
 • Als je een item op de ene computer wilt kopiëren en vervolgens op een andere computer wilt plakken.
 • Als je een item wilt kopiëren dat je niet meteen gaat plakken.

Opmerking: Het webklembord is niet beschikbaar in Google Spreadsheets.

 1. Open een Google-bestand.
 2. Selecteer wat je wilt kopiëren.
 3. Klik op Bewerken en vervolgens Webklembord en vervolgens Selectie kopiëren naar webklembord.
 4. Klik op Bewerken en vervolgens Webklembord als je klaar bent om een gekopieerd item te plakken. Je ziet nu de items die je hebt gekopieerd.
 5. Klik op de plaats waar je de content wilt plakken.
 6. Klik op Bewerken en vervolgens Webklembord.
 7. Klik op het item dat je wilt plakken. Er worden verschillende indelingen weergegeven. Je kunt kiezen in welke indeling je het gekopieerde item wilt plakken, zoals HTML of tekst met opmaak.
 8. Selecteer een indeling. Je content wordt geplakt.

Als je alle items op het klembord wilt verwijderen, klik je op Bewerken en vervolgens Webklembord en vervolgens Alle items wissen en vervolgens OK.

Hoe content op het klembord wordt opgeslagen

 • Je hebt alleen toegang tot het webklembord wanneer je bent ingelogd op het Google-account waarmee de content oorspronkelijk is gekopieerd.
 • Content die je naar het webklembord kopieert, wordt dertig dagen op de servers van Google bewaard, gerekend vanaf de datum waarop je voor het laatst een bewerking hebt uitgevoerd voor de betreffende content (bijvoorbeeld kopiëren).
 • Zelfs wanneer je een document verwijdert, blijven alle items die je uit dat document naar het klembord hebt gekopieerd en geplakt, gedurende deze periode van dertig dagen beschikbaar op de servers van Google.

Meer plakopties

Diagrammen kopiëren en plakken
 1. Klik op een diagram in Google Spreadsheets.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van het diagram op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Klik op Diagram kopiëren.
 4. Klik op Bewerken en vervolgens Plakken om het diagram te plakken. Als je buiten de spreadsheet plakt, wordt je gevraagd of je de gegevens wilt koppelen aan het gekopieerde diagram.
Tekstopmaak kopiëren (opmaak kopiëren/plakken)

Je kunt de opmaak van tekst, cellen of andere objecten kopiëren met de tool 'Opmaak kopiëren/plakken'.

 1. Open een Google-bestand.
 2. Selecteer de tekst, het celbereik of het object waarvan je de opmaak wilt kopiëren.
 3. Klik in de werkbalk op 'Opmaak kopiëren/plakken' opmaak kopiëren/plakken.
 4. Selecteer het item waarop je de opmaak wilt toepassen.
 5. De gekopieerde opmaak wordt nu op het geselecteerde item toegepast.

Sneltoetsen

De opmaak van een geselecteerd tekstgedeelte kopiëren:

 • Druk op Ctrl + Alt + c (Windows of Chrome OS) of ⌘ + Option + c (Mac).

De gekopieerde opmaak op een ander geselecteerd tekstgedeelte toepassen:

 • Druk op Ctrl + Alt + v (Windows of Chrome OS) of ⌘ + Option + v (Mac).
De optie 'Speciaal plakken' gebruiken in een spreadsheet

Je kunt 'Speciaal plakken' gebruiken om te bepalen welke opmaak wordt gekopieerd bij het kopiëren van cellen.

De optie 'Speciaal plakken' werkt alleen binnen één spreadsheet. Je kunt dus geen cellen kopiëren uit één spreadsheet en 'Plakken speciaal' gebruiken in een andere spreadsheet die is geopend in een ander tabblad.

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Kopieer de gegevens die je wilt plakken en plaats de muisaanwijzer in de cel waarin je de gegevens wilt plakken.
 3. Klik op Bewerken en vervolgens Speciaal plakken.
 4. Kies uit de volgende opties:
  • Alleen waarden plakken: Hiermee plak je alleen de tekst uit het oorspronkelijke celbereik.
  • Alleen opmaak plakken: Deze optie is identiek aan het gebruik van de functie 'Opmaak kopiëren/plakken'. Hiermee wordt alleen de celopmaak gekopieerd zonder bestaande tekst of formules te wijzigen.
  • Alles plakken behalve randen: Hiermee wordt alles behalve celranden geplakt.
  • Alleen formule plakken: Hiermee plak je de formules uit een gekopieerd celbereik, maar niet de uitkomsten van de berekeningen van de formules.
  • Alleen gegevensvalidatie plakken: Hiermee plak je een gegevensvalidatieregel over een celbereik zonder bestaande opmaak, tekst of formules te wijzigen.
  • Alleen conditionele opmaak plakken: Met deze optie pas je alleen voorwaardelijke opmaakregels toe op een celbereik.
  • Plakken en transponeren: Hiermee plak je een gedraaide versie van de gekopieerde cellen. Als je bijvoorbeeld een kolom met cellen kopieert en de optie voor plakken en transponeren gebruikt, wordt de kolom in een rij geplakt (en andersom).

Opmaak kiezen nadat je content hebt geplakt

Na het plakken kun je de content opmaken.

 1. Kopieer in een spreadsheet de content die je wilt plakken.
 2. Plak de inhoud in dezelfde spreadsheet.
 3. Standaard blijft de oorspronkelijke opmaak van de content gelijk. Wil je de opmaak wijzigen, klik dan op Plakken Plakken.
 4. Kies een optie:
  • Alleen waarden plakken: Hiermee plak je alleen de tekst uit het oorspronkelijke celbereik.
  • Alleen opmaak plakken: Deze optie is identiek aan het gebruik van de functie 'Opmaak kopiëren/plakken'. Hiermee wordt alleen de celopmaak gekopieerd zonder bestaande tekst of formules te wijzigen.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?