Pesquisa
Limpar pesquisa
Fechar pesquisa
Google Apps
Menu principal
true

Copiar e colar texto e imagens

Você pode copiar e colar texto e imagens entre seus arquivos, mesmo entre tipos de arquivo diferentes.

Używanie menu kontekstowego, skrótów klawiszowych i schowka internetowego

Korzystając z menu kontekstowego możesz kopiować i wklejać, ale ze względów bezpieczeństwa większość przeglądarek nie pozwala aplikacjom internetowym (takim jak Dokumenty, Arkusze czy Prezentacje) na używanie schowka komputera za pomocą menu.

Jeśli używasz Chrome

Aby coś skopiować lub wkleić, użyj menu kontekstowego lub wybierz „Kopiuj” albo „Wklej” z menu Edycja na pasku narzędzi.

Jeśli używasz innej przeglądarki

Aby coś skopiować lub wkleić, możesz użyć skrótów klawiszowych:

 • PC: Ctrl + C, aby skopiować, Ctrl + X, aby wyciąć, Ctrl + V, aby wkleić.
 • Mac: ⌘ + C, aby skopiować, ⌘ + X, aby wyciąć, ⌘ + V, aby wkleić.

Więcej opcji wklejania

Kopiowanie i wklejanie wykresów
 1. Kliknij wykres w Arkuszach Google.
 2. W prawym górnym rogu wykresu kliknij strzałkę w dół Seta para baixo.
 3. Kliknij Skopiuj wykres.
 4. Aby wkleić wykres, kliknij Edycja depois Wklej. Jeśli spróbujesz wkleić wykres poza arkuszem kalkulacyjnym, pojawi się pytanie, czy wykres ma być połączony z danymi.
Kopiowanie formatowania tekstu (malowanie formatowania)

Formatowanie tekstu, komórek lub obiektu można skopiować za pomocą narzędzia Kopiuj formatowanie.

 1. Otwórz plik Google.
 2. Zaznacz tekst, zakres komórek lub obiekt, którego formatowanie chcesz skopiować.
 3. Na pasku narzędzi kliknij Kopiuj formatowanie Pintar formatação.
 4. Zaznacz element, do którego chcesz skopiować formatowanie.
 5. Skopiowane formatowanie zostanie zastosowane.

Skróty klawiszowe

Aby skopiować formatowanie zaznaczonego tekstu:

 • Naciśnij Ctrl + Alt + C (w systemach operacyjnych Windows i Chrome) lub ⌘ + Opcja + C (na Macu).

Aby zastosować skopiowane formatowanie do innego zaznaczonego tekstu:

 • Naciśnij Ctrl + Alt + V (w systemach operacyjnych Windows i Chrome) lub ⌘ + Opcja + V (na Macu).
Używanie opcji „Wklej specjalnie” w arkuszu kalkulacyjnym

Aby zdecydować, które formatowanie ma być skopiowane podczas kopiowania komórek, możesz użyć opcji Wklej specjalnie.

Opcja Wklej specjalnie działa tylko w obrębie pojedynczego arkusza kalkulacyjnego. Oznacza to, że nie możesz skopiować komórek z jednego arkusza i użyć opcji „Wklej specjalnie” w arkuszu otwartym na innej karcie.

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google.
 2. Skopiuj dane, które chcesz wkleić, i umieść kursor w komórce, do której chcesz je wkleić.
 3. Kliknij Edycja depois Wklej specjalnie.
 4. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Wklej tylko wartości: powoduje wklejenie wyłącznie tekstu znajdującego się w oryginalnym zakresie komórek.
  • Wklej tylko formatowanie: działa identycznie jak użycie narzędzia Kopiuj formatowanie – kopiowane jest wyłącznie formatowanie komórek, a istniejący tekst i formuły nie są modyfikowane.
  • Wklej wszystko oprócz obramowań: wkleja wszystko oprócz obramowań komórek..
  • Wklej tylko formułę: powoduje wklejenie formuł znajdujących się w skopiowanym zakresie komórek, a nie wyników obliczeń tych formuł.
  • Wklej tylko reguły sprawdzania poprawności danych: wkleja reguły sprawdzania poprawności danych do wybranego zakresu komórek bez ingerencji w formatowanie, formuły ani tekst.
  • Wklej tylko formatowanie warunkowe: stosuje względem zakresu komórek wyłącznie formatowanie warunkowe.
  • Wklej dane transponowane: wkleja obróconą wersję skopiowanych komórek. Jeśli na przykład skopiujesz kolumnę komórek i użyjesz opcji wklejenia danych transponowanych, komórki zostaną wklejone w wierszu i na odwrót.

Wybieranie formatowania po wklejeniu treści

Możesz sformatować treść po jej wklejeniu.

 1. W arkuszu kalkulacyjnym skopiuj treść, którą chcesz wkleić.
 2. Wklej treść w tym samym arkuszu kalkulacyjnym.
 3. Domyślnie oryginalny format treści zostanie zachowany. Aby zmienić formatowanie, kliknij Wklej Colar.
 4. Wybierz opcję:
  • Wklej tylko wartości: powoduje wklejenie wyłącznie tekstu znajdującego się w oryginalnym zakresie komórek.
  • Wklej tylko formatowanie: działa identycznie jak użycie narzędzia Kopiuj formatowanie – kopiowane jest wyłącznie formatowanie komórek, a istniejący tekst i formuły nie są modyfikowane.

Especialista no Documentos e no Drive, Maria é a autora desta página de ajuda. Deixe seu feedback sobre a página para ela.

Este artigo foi útil para você?
Como podemos melhorá-lo?